നിരീശ്വരൻ 2018-05-21 12:29:22 News
. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സാധിച്ചു കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് . സെക്സ് അവർക്ക് പാവമാണ് .  മല്ലനാഗവാത്സ്യാന മഹർഷി ഏതോ ഗതികേട്ട നേരത്ത് മഹർഷിയായി . ചില അച്ചന്മാരും തിരുമിനിമാരും സന്യാസിമാരും വിവാഹം കഴിക്കാതെ ദൈവ സേവനത്തിന് പുറപ്പെടുന്നത്പോലെ . അവസാനം പ്രകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്ന കാമം എന്ന വികാരത്തെ ഒരുതരത്തിലും ഒതുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കാമസൂത്രം രചിക്കുകയോ, അന്യന്റെ മുതൽ മോഷ്ടിച്ചാനുഭിവിക്കുകയോ, കൊച്ചു പെൺപിള്ളാരെ ഗർഭിണിയാക്കി നാടുകടക്കുകയോ, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു സ്വവർഗ്ഗ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യും.  ഇവന്മാരുടെ കംപ്യൂട്ടറുകളിൽ രതി ചിത്രങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാമസൂത്രത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി തീർച്ചയായും കാണുമെന്നതിന് തർക്കമില്ല .  

I blame my mother for my poor sex life. All she told me was 'the man goes on top and the woman underneath.' For three years my husband and I slept in bunk beds. Joan Rivers

KRIDARTHAN 2018-05-21 10:34:46 News

HATS  OFF TO  THIRUMENI,

BIGGEST  ACHIEVEMENT  IS  THE PROPERTY  PURCHASED IN  PA

NO ONE  THOUGHT  ABOUT  THIS   BEFORE, 

THIRUMENI  HAS  A  GOOD  VISION,  

JAI  JAI   CATHOLICATE !


മാത്തുക്കുട്ടി 2018-05-21 10:28:21 News
അബ്രഹാം പിതാവ് സെകസിന്റെ സർവ്വ വശങ്ങളും അറിഞ്ഞവനാണ് സാറായും ഹാഗാറും ഇടത്തും വലത്തും അല്ലായിരുന്നോ ? അന്ന് വീഡിയോ ഇല്ലാതെപോയല്ലോ.  എന്തായാലും ഇന്ന് സെക്സിനെകുറിച്ചറിയാൻ അമേരിക്കൻ മൊല്ലാക്കയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി . മൂന്നല്ലേ ബീവിമാര് . പല സ്റൈലില്ലല്ലേ കളി 
Korah Cherian 2018-05-21 10:20:19 News
Best Wishes and prayers to His Grace Zachariah Mar Nicholovos , Diocesan Metropolitan of Northeast American Diocese.

SchCast 2018-05-21 09:22:17 News
അബ്രഹാമിൻറേം ഇസാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം കാമശാസ്ത്രം ചുട്ടുകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്.  അന്ന് അമിതമായി സെക്സ് നടത്തുന്നവരെ നരകത്തിൽ തള്ളി കളയും. സെക്സ് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗികിക്കാവു 
Thomas Rajan 2018-05-21 07:48:10 News
  തിരുമേനിക്ക്‌ അനുമോദനം                                             അർപ്പിക്കുന്നു 
അറിയാതെ നശിക്കാന്‍ വെപ്രാളം കാട്ടുന 2018-05-21 06:30:52 News

വായിക്കണ്ട പക്ഷെ അറിവ് വേണം

1] Trump does not read - only in small doses & *when his own name appears prominently*. Prior to the presidency, his ONLY activities were work & golf. He does not mingle with intellectuals. He prefers to hang around you know….

2] Disgraced Devin Nunes blames ‘radical leftists’ for his failing re-election campaign. He is a traitor, should be put in jail

3]to trump: The counterintelligence agents of the FBI work for the American people, not any political campaigns. If they infiltrated your campaign it would have been to stop a foreign power. Your smearing of the FBI harms our country & shows desperation on your part

4] Of course he can. He can be indicted, prosecuted, and imprisoned just like anyone else. Show me where in the Constitution or Judicial precedent it says he can’t? The Founding Fathers would’ve specifically mentioned if he couldn’t. This isn’t up for debate. A traitor is not above Law.

5]  So now NK is issuing orders to America and trump is obliging to save face. Who would have thought a rogue murderous regime would be giving America orders? NK threatens America and Trump cancels a joint exercise w South Korea.. What a shame

·         6 The U.S. reportedly canceled a B-52 bomber exercise with South Korea amid threats from North Korea, according to a WSJ report citing U.S. officials.

·         The news comes a day after the Pentagon said there were no plans to scale back the exercises.

·         The Pentagon and White House defended the ongoing joint U.S.-South Korean military exercises amid threats from North Korea to withdraw from upcoming talks with  Trump.

6]  NRA’s OLIVER NORTH represents some of the WORST this country has to offer. This country/planet belongs to its YOUTH, not some washed-up 74 yr old convicted/exonerated (on a technicality) FELON. RETIRE & be gone.

7]  Britain’s Foreign Affairs Committee released a report today (May 21) detailing how the UK has been a major beneficiary of Russian money since the fall of the Soviet Union in 1991, and that cash is hidden in British assets and laundered through financial institutions in London.

Sebastian v p govt.engg.college.thrissur 2018-05-21 01:22:48 News
Nice location
Good attention

Large spaces
Neat floors
Cooperative staffs

Meadium chargas
OK nice hospital
വിദ്യാധരൻ 2018-05-21 00:01:38 News
രതിക്രീഡയെ അതിന്റെ പരമോച്ചാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ച് ആനന്ദ നിർവൃതി അടയുവാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ഭാരതം ഒരിക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അനുഭവിക്കുനന്നവർ വിദേശിയരാണ്. യഥാസ്ഥിക വിശ്വാസത്തിന്റെ വേലക്കെട്ടിൽ വളർന്ന ഭാരതത്തിലെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും   രതിക്രീഡയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ  ആനന്ദ നിർവൃതി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഇല്ല . പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ മലർന്നു കിടക്കുക കുട്ടികളെ ഗർഭം ധരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് സ്ത്രീയുടെ ധര്മമെന്ന് വിശ്വിസിക്കുന്ന പുരുഷൻ സ്ത്രീ രതിമൂർച്ച അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കാറില്ല . എന്തായാലും പടന്നമാക്കൽ വളരെ നല്ല ഒരു ലേഖനം മലയാളി വായനക്കാർക്കായി തയാറാക്കിയിരുന്നു . സ്വതന്ത്രമായ ചിന്തയോടെ വായിക്കുമെങ്കിൽ ശിഷ്ടമുള്ള കാലങ്ങളിൽ രതിക്രീഡയെ ആനന്ദകരമാക്കുവാൻ സാധിക്കും .  എഴുത്തുകാർക്ക് ആശംസ വായനക്കാർക്ക് സർവ്വ മംഗളവും 

പുരുഷൻ മസിലു പിടിച്ചാലും സ്ത്രീക്ക് മുൻകയ്യെടുക്കാം എന്ന് ശാർങ്ഗധരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 

കാര്യേഷു മന്ത്രീ കരുണേഷു ദാസീ 
രൂപേഷു ലക്ഷ്മീ ക്ഷമയാ ധരത്രീ 
സ്നേഹേഷു മാതാ ശയനേഷു വേശ്യ 
ഷട് കർമ്മനാരീ കുലധർമ്മ പത്നീ 

കാര്യവിചാരത്തിൽ മന്ത്രിയെപ്പോലെയും പരിചാരികളിൽ ദാസിയെപ്പോലെയും രൂപ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലക്ഷ്മീദേവിയെപ്പോലെയും ക്ഷമാശീലത്തിൽ ഭൂമിയെപ്പോലെയും സ്നേഹംകൊണ്ട് അമ്മയെപ്പോലെയും ശയ്യാതലത്തിൽ വേശ്യയെപ്പോലെ കാമശീലയായും ഇരിക്കുന്നു -ഇപ്രകാരമുള്ള ആറു കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവളാണ് ധർമ്മപത്നി .   (അഞ്ചണ്ണം ശരിയായാലും കാമശീലത്തിൽ കുറവ് വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കുക )

വള്ളത്തോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 

കുന്തളാവലി വിയർത്ത പൂങ്കവിളിൽ 
      മിന്നിയും കുളിർമുലത്തടം 
ചന്തമൊടുനടമാടിയും പൃഥു നി -
     തംബമണ്ഡലമുളഞ്ഞുമേ 
ചെന്തളിർതനു തളർന്നിടുംപടി സ-
     ലീലമാദ്രിജ നിജാന്തികേ 
പന്തടിയ്ക്കെ നിടിലാക്ഷനാർന്ന പുള 
    കം നമുക്കരുളുക മംഗളം 

വിയർപ്പു തുള്ളികള്ളികളണിഞ്ഞ പൂപോലുള്ള കവിളിൽ തലമുടികെട്ടഴിഞ്ഞു വീണ് ചിതറിയും തടിച്ച നിതംബമുലഞ്ഞ് മനോഹരമായി നൃത്തമാടിയും ചുവന്ന തളിരുപോലുള്ള മേനി തളരുന്ന വിധം സമീപത്തുനിന്ന് പന്തടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗിരിതയായ പാർവതി ശിവന് നൽകിയ പുളകം (നമ്മളുടെ അടുത്ത രതിക്രീഡയെ മംഗളകരമാക്കട്ടെ -ഇത് കവിതയിൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം )

സ്ത്രീകളോട് വേണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ രതിക്രീഡയ്ക്ക് മുൻപ് ഈ കവിത ചൊല്ലി  അർഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക 

കൂന്തൽക്കെട്ടൊട്ടഴിഞ്ഞും കുനുകുനെയഴകിൻ 
    സ്വേദജാലം പൊടിഞ്ഞും 
ചാന്തിൻ പൊട്ടൊട്ടു മാഞ്ഞും പരിമളമുയരും 
     ചന്ദനച്ചാറലിഞ്ഞും 
എന്തും നിശ്വാസമോടൊത്തിളകുന്ന മുലയോ- 
      ടൊ ത്തെഴുന്നൊരു നിന്മെയ് 
കാന്തേ, മിന്നുന്നു കാമക്കലവിയിൽ  വിധമീ- 
      പ്പന്തടിക്കുന്ന നേരം   (കൊടുങ്ങലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ )

പ്രീയേ, തലമുടിക്കെട്ട് ഒട്ടുഭാഗവും അഴിഞ്ഞ്; കുനുകുനെ മനോഹരമായി വിയർപ്പുകണങ്ങൾ പൊടിഞ്ഞ് ; ചാന്തുപൊട്ടു കുറെ മാഞ്ഞ്; സുഗന്ധമുയരുന്ന ചന്ദനക്കുറിക്കൂട്ടലിഞ്ഞ്; നിശ്വാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇളകുന്ന മുലകൾ ഉള്ള നിന്റെ ശരീരം കാമകേളികളിലെന്നപോലെ പന്തടിക്കുന്ന സമയത്തും വിളങ്ങുന്നു 

മനസ്സിനെ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ വേണെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കവിത ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ഒരു ടോണിക്ക് പോലെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം 

ഗാഢം കെട്ടിപ്പുണർന്നൊരളവ് കുചയുഗം 
            താഴ്ന്ന് രോമാഞ്ചമുണ്ടായി  
കൂടുംപ്രേമം വളർന്നങ്ങുടുതുകിലരയി-
            ന്നൊട്ടൊഴിഞ്ഞംബുജാക്ഷി
വേണ്ടാ വേണ്ടാ പതുക്കെ മതിമതിയിതിയ-
          സ്പഷ്ടമായ്‌ ചൊന്നാൻ  (അജ്ഞാതൻ )

മുറുകെപ്പുണർന്ന നേരം സ്തനങ്ങൾ അമർന്ന് രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും പ്രേമം വളർന്ന് വർദ്ധിച്ച് ഉടുവസ്ത്രം അരയിൽ നിന്നും ഒട്ടുഭാഗം അഴിയുകയും ചെയ്യവെ ആ സുന്ദരി 'വേണ്ട വേണ്ട' സാവധാനം മതിയെന്ന് അസ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു .

വിഷ്ണു ഭക്തമാർക്ക് 

ഗാഢം പാലാഴിമാതിൻ കുളിർമുലതീരുമാ-
      റത്ത് ചേർത്താകുലത്വം 
കൂടാതെ ഭോഗിശയ്യാതലഭുവിസുഖമേ 
       യോഗനിദ്രോത്സുകാത്മാ 
പ്രൗഢഭോഗം കടാക്ഷാഞ്ചലപരിചലനം 
       കൊണ്ടു പാരേഴു രണ്ടും 
പാടെപാലിച്ചുകൊണ്ടപ്പരമപുരുഷന-
        ധ്യാസ്ത ദുഗ്ദ്ധാംബുരാശി (പുനം നമ്പൂതിരി)

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കുളിർമുലകൾ തിരുമാറിൽ ഗാഢം ചേർത്ത് അനന്തനാകുന്ന മെത്തയിൽ യോഗനിദ്രാതത്പരനായി മഹാവിഷ്‌ണു ഗംഭീരവും വിസ്തൃതവുമായ കടക്കണ്ണിന്റെ ഇളക്കത്താൽ ഈരേഴ് പതിനാലു ലോകവും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പാൽക്കടലിൽ വസിച്ചു 

ക്രിസ്ത്യാനി കുട്ടികൾ ഈ ഭാഗത്തിന് പകരം 

ഉത്തമഗീതം അദ്ധ്യായം ഏഴ് വായിക്കുക 

മടങ്ങിവരിക, ശൂലേംകാരത്തീ, മടങ്ങിവരിക; ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒന്നു കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ, മടങ്ങിവരിക, മടങ്ങിവരിക; നിങ്ങൾ മഹനീമിലെ നൃത്തത്തെപ്പോലെ ശൂലേംകാരത്തിയെ കാണ്മാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? 
2 പ്രഭുകുമാരീ, ചെരിപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ കാൽ എത്ര മനോഹരം! നിന്റെ ഉരുണ്ടു നിതംബം തട്ടാന്റെ പണിയായ ഭൂഷണംപോലെ ഇരിക്കുന്നു. 
3 നിന്റെ നാഭി, വട്ടത്തിലുള്ള പാനപാത്രംപോലെയാകുന്നു; അതിൽ, കലക്കിയ വീഞ്ഞു ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല; നിന്റെ ഉദരം താമരപ്പൂ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കോതമ്പുകൂമ്പാരംപോലെ ആകുന്നു. 
4 നിന്റെ സ്തനം രണ്ടും ഇരട്ടപിറന്ന രണ്ടു മാൻ കുട്ടികൾക്കു സമം. 
5 നിന്റെ കഴുത്തു ദന്തഗോപുരംപോലെയും നിന്റെ കണ്ണു ഹെശ്ബോനിൽ ബാത്ത് റബ്ബീം വാതിൽക്കലേ കുളങ്ങളെപ്പോലെയും നിന്റെ മൂകൂ ദമ്മേശെക്കിന്നു നേരെയുള്ള ലെബാനോൻ ഗോപുരംപോലെയും ഇരിക്കുന്നു. 
6 നിന്റെ ശിരസ്സു കർമ്മേൽപോലെയും നിന്റെ തലമുടി രക്താംബരംപോലെയും ഇരിക്കുന്നു; രാജാവു നിന്റെ കുന്തളങ്ങളാൽ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. 
7 പ്രിയേ, പ്രേമഭോഗങ്ങളിൽ നീ എത്ര സുന്ദരി, എത്ര മനോഹര! 
8 നിന്റെ ശരീരാകൃതി പനയോടും നിന്റെ സ്തനങ്ങൾ മുന്തിരിക്കുലയോടും ഒക്കുന്നു! 
9 ഞാൻ പനമേൽ കയറും; അതിന്റെ മടൽ പിടിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിന്റെ സ്തനങ്ങൾ മുന്തിരിക്കുലപോലെയും നിന്റെ മൂക്കിന്റെ വാസന നാരങ്ങയുടെ വാസനപോലെയും ആകട്ടെ. നിന്റെ അണ്ണാക്കോ മേത്തരമായ വീഞ്ഞു. 
10 അതു എന്റെ പ്രിയന്നു മൃദുപാനമായി അധരത്തിലും പല്ലിലും കൂടി കടക്കുന്നതും ആകുന്നു. 
11 ഞാൻ എന്റെ പ്രിയന്നുള്ളവൾ; അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്നോടാകുന്നു. 
12 പ്രിയാ, വരിക; നാം വെളിംപ്രദേശത്തു പോക; നമുക്കു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നു രാപാർക്കാം. 
13 അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്തു പൂ വിടരുകയും മാതളനാരകം പൂക്കയും ചെയ്തുവോ എന്നു നോക്കാം; അവിടെവെച്ചു ഞാൻ നിനക്കു എന്റെ പ്രേമം തരും. [14] ദൂദായ്പഴം സുഗന്ധം വീശുന്നു; നമ്മുടെ വാതിൽക്കൽ സകലവിധവിശിഷ്ട ഫലവും ഉണ്ടു; എന്റെ പ്രിയാ, ഞാൻ നിനക്കായി പഴയതും പുതിയതും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇത്രയും എഴുതിയത് കാമശാസ്ത്രം തപ്പി നടക്കാതെ നമ്മളുടെ മലയാളം കവിതകളിലും ബൈബിളിലുമൊക്കെ രതിക്രീഡയെ മനോഹരംമാക്കൻ പറ്റിയ വകകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനാണ്  പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അടുത്തായിരിക്കണം മരിച്ചെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല.

ശുഭരാത്രി 

vincent emmanuel 2018-05-20 23:58:03 News
Now that is what we call progress.Christian clergies, where are you.. 
മാത്തുക്കുട്ടി 2018-05-20 22:04:58 News
ഓരോ മലയാളികളുടെ വീടിന്റെ പുറകിൽ പോയി പമ്മി ഇരുന്നു അവര് പോകുന്നതും വരുന്നതും നോക്കി ഇരുന്നു കഥ എഴുതുന്നോടാ . നിന്റെ   കഥ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവിട്ട ട്രംപിന് ഇതൊക്ക ആകാം ഞങ്ങൾക്കായിക്കൂടാ അല്ലെ 
യേശു 2018-05-20 22:00:21 News
ഞാൻ ക്രൈതവ സഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല . ഞാൻ ബിഷപ്പുമാരേം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല . ഇവിടെ നടക്കുന്ന കോമാളിത്തരത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല 👎👎👎👎
ഡോണൾഡ് ഡക്ക് 2018-05-20 19:40:08 News
വായിച്ചിട്ടില്ലെന്റ് ജന്മത്തിൽ ഒരക്ഷരം 
എന്നിട്ടും ഞാനൊരു പ്രസിഡണ്ടായി
ഒന്നുമാത്രം അറിയണം നന്നായി 
ആനയെ പിളർത്തി ആമയാക്കാൻ 
വൈദ്യുതി എന്തെന്ന് അറിയാത്ത കോമാളി 
വൈദ്യുത മന്ത്രിയായി വിലസിടുന്നു
വായിക്കാതെ നല്ലൊരു കവിയാകാം വേണെങ്കിൽ 
നാലുപേര് അറിയുന്ന  കഥാകൃത്തുമാകാം   
വായിച്ചു വായിച്ചു സമയം കളയാതെ 
പാര വയ്ക്കാൻ നന്നായ് പഠിച്ചിടുക 
പറയണം ദിവസത്തിൽ നുണ അഞ്ചാറ് 
അത് കേട്ട് നാട്ടാര് ഞെട്ടിടേണം
എന്ത് കേട്ടാലും പറയണം ഫെക്കെന്നു 
കെയ്ക്ക് പോലത് നാട്ടിൽ വിറ്റിടേണം 
കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫോക്സ് ന്യുസ് കേക്കണം 
റഷ് ലിമ്പോ ഒട്ടും വിട്ടിടല്ലേ 
ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊള്ളയും കൊലകളും 
ഇല്ലീഗലിന് തലയിൽ വച്ചിടേണം 
നിങ്ങടെ വീട്ടിലെ പുല്ലു വെട്ടുന്നത് 
ഇല്ലീഗലെന്നും ആരും അറിയരുത് 
മൂന്നു പ്രാവശ്യം വേളി കഴിച്ചവൻ 
വിളയാടും നല്ലൊരു പ്രസിഡണ്ടായി
അവിവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ പറയണ്ട 
അത് തൊപ്പീലെ തൂവലല്ലേ 
ഈ കണ്ട നാളൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ 
ഇനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആര് കേൾക്കാൻ 
സത്യത്തിൻ പിന്നാലെ പോയവർക്കൊക്കെയും 
എന്ത് പറ്റീന്ന് പറയണോ ഞാൻ ?
വെടിവെച്ചും ക്രൂശിച്ചും കൊന്നു പലരെയും 
കള്ളന് പറുദീസ കിട്ടിയെല്ലേ ?
അതുകൊണ്ടു ശീലിക്ക വെട്ടിപ്പ് തട്ടിപ്പ് 
നല്ലൊരു പ്രസിഡണ്ടാകാൻ നോക്കിടുക 
മടക്കി വയ്ക്കുക പുസ്തകം ഒക്കെയും 
നല്ലൊരു വെട്ടിപ്പിൻ ഗ്രന്ഥം തീർക്ക 
ഒരുമിച്ചു നമ്മൾക്ക് ഗ്രെറ്റാക്കാം ഈ നാട് 
വായന ഇന്നോടെ നിർത്തി വയ്ക്കാം 
Biju Cherian 2018-05-20 15:35:16 News
Prayers and best wishes to His Grace Zachariah Mor Nicholovos Metropolitan 🙏🙏
കൂതറ യോഹന്നാൻ 2018-05-20 14:53:17 News
വായിക്കാതൊരുത്തന് പ്രസിഡണ്ടാകാമെങ്കിൽ 
വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം ?
വായിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇക്കരെ എത്തീലെ 
വായിക്കാതിനി അങ്ങോട്ട് പോയിടട്ടെ' 
ഞങ്ങടെ കയ്യിലും ഉണ്ടല്പം തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും 
ഞങ്ങൾ ഇന്നല്ലേ നാളെ പ്രസിഡണ്ടാകും 
ഉണ്ടല്ലോ ഫൊക്കാനേം ഫോമയും കൂടാതെ 
ഉണ്ടല്ലോ അസോസിയേഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ 
വായിച്ചു വായിച്ചു തളർന്നതുകൊണ്ടല്ലേ 
വായിക്കാതെ വളരാൻ നോക്കിടുന്നെ
കള്ളം ചതി   തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ്കൂ ടാതെ പാപ്പരാകൽ 
മല്ലുക്കൾ ആയതിൽ അഗ്രഗണ്യർ 
അവരുടെ ഗുരുവാണ് ;'വെള്ളവീട്ടിൽ'  ചതിയൻ ചന്തു
അവനെ നാം എല്ലാം തലവണങ്ങു