salom poulose philadelphia 2013-11-14 17:17:43 News
വിദ്യാധരൻ തനിനിറം എന്ന പത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നോ? കള്ളുകുടിയന്മാർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളിടത്ത് മന്മഥൻ സാർ ഇലക്ഷൻ നിന്നാൽ ജയിക്കുമോ? വിദ്യാധരൻ എന്തൊരു ഭീരുവാണ്‍~. കുറുക്കൻ ഓരിയിടുന്നതു കൊണ്ട് നേരം വെളുക്കുമോ ? ആട്ടിൻ തോലിട്ടു നില്ക്കുന്ന ചെന്നായുടെ ആട്ടിൻ തോല് പോലെയിരിക്കുന്നു വിദ്യാധരൻ എന്ന പേർ. യഥർത്ഥ നിരൂപകന്മാരും എഴുത്തുകാരും ഈ മലയാളിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാതാകും കപടപ്പേരിൽ ഒളിഞ്ഞ് താന്തോന്നിത്തം പറയുന്നവരെ ഇളക്കി സംഘം ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്നാക്ലാസ് തൊറ്റവരേപോലുള്ള മലയാള ക്കുഞ്ഞന്മാരുടെ ഈ അവിട്യാധാരനെ ഇങ്ങനെ മേയാൻ വിട്ടാൽ.
mojo 2013-11-14 16:27:17 News
വളരെ നല്ല ആർട്ടിക്കിൾ പക്ഷെ സത്യം എത്ര വിദൂരം ഇന്നത്തെ ലോക പ്രസ്നാഗല്ക് മുഴുവൻ കാരണം എന്താണെന്നു നോക്ക് വെറുതെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടക്കരുതെ സഹോദരീ ഇന്ഫിടല്സിനെ കൊന്നാൽ എത്ര കന്യക മറ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത ആരും കൊന്നുപോകും ആ പാവം മലലയെ കണ്ടു പദ്ദികൂ വിവരക്കേട് നിറുത്തി അസതോമ ജ്യോതിര്ഗമയ എന്ന് പ്രര്തികൂ
Moncy kodumon 2013-11-14 15:27:20 News
Our minister should open his eyes and solve those problem
for us.But they need vote only.Any way you written very good
Congratulation.
Karunakaran 2013-11-14 12:14:21 News
നമ്മുടെ എഴുത്തിന് ആഴം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. നൈമിഷികകവിതകളുടെ കാലമാണിപ്പോള്‍. നൈമിഷികതതന്നെ ജീവിതദര്‍ശനവുമായി. പണ്ട് ആഴമുള്ള ജീവിതദര്‍ശനങ്ങള്‍ ആവശ്യമായിരുന്നു, ഗൌരവമായ എഴുത്തിന്. അങ്ങനെയൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ എഴുത്തുകാര്‍ ആഴത്തിലേക്കെത്താന്‍ പരിശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് ആഴം അനാവശ്യമായി. സൌഹൃദങ്ങളെപ്പോലെ എഴുത്ത് ആഴം കുറഞ്ഞ് പരപ്പ് കൂടിവന്നു. - സച്ചിദാനന്ദൻ
andrews 2013-11-14 11:38:16 News
page 1 of US passport clearly states under place of birth as India. Isn't that a clear documentation that the passport holder was born in India?
വിദ്യാധരൻ 2013-11-14 10:46:55 News
വിദ്യധരിച്ചു വരുന്നവ്ന്മാരോട് ധരിച്ചു സംസാരിക്കും അഴിച്ചിട്ടു വരുന്നവരോട് നൂല് ബന്ധം ഇല്ലാതെ നിന്ന് സംസാരിക്കും
James Thomas 2013-11-14 08:49:12 News
വൃദ്ധരും വാര്ദ്ധക്യം മൂടി വച്ചവരുമായവരുടെ പട ങ്ങൾ കാണുമ്പൊൾ അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യം എന്ന് കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന "മഹാ സംഭവത്തിനു" ദീർഘയുസ്സില്ലെൻ മനസിലാക്കാം. നുയോര്ക്ക് കാരും വിദ്യധാരനും പടത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിലാൽ സര് വാ കുഴപ്പങ്ങല്ക്കും ( borrowed the comment of someone about Nirupama Rao's poem discussion) കാരണകാരയ അവന്മാര് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കികൊന്റിരിക്കുമെന്ന് പേടിക്കേന്റിര്യിരിക്കുന്നു.
വിക്കി ലീക്ക് 2013-11-14 08:06:43 News
സർവ്വ കുഴപ്പത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനം നുയോര്ക്കാണ്. രാഷ്ട്രീയം, സാഹിത്യം, ഫോമ, ഫൊക്കാനാ, കവിത എന്ന് വേണ്ട എന്തെല്ലാം എടാകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അവിടിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അധര്മ്മം എവിടെ ആരംഭിക്കുമോ അവിടെ സംഹാരകനും ഉയര്ത്തു എഴ്ന്നേൽലക്കും. വിടാധരാൻ ന്യുയോര്ക്ക്കാരൻ ആയതിൽ അട്ഭുതപെടാനില്ല. എത്രനാളെന്നു വച്ച സഹിക്കുന്നതു. കേരളത്തിലെ പരട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു കൊഴുപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടു എന്തായി? ഓ സി ഐ കാർഡു ഇപ്പ ശരിയാകും ഇപ്പ ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? തഥയിവ. നിരുപുമ റാവു ഒരു അലവലാതി കവിത ന്യുയോര്ക്കിലെ വിധേയര്ക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ട് പോയി. ഇമിഗ്രഷനെക്കുറിച്ച് എന്തോക്കൊയോ പുലംബിയിട്ടു പോയി. ന്യോര്ക്കിലെ കൊമ്പന്മാര്ക്ക് വളരെ സന്തോഷം. അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് കുറച്ചു പടം എടുത്തു, ഒന്ന് രണ്ടു പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ഓ സി ഐ എന്ന ഫുട്ട് ബാൽ കാറ്റ് നിറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടു തട്ടി കളിക്കാൻ. പിന്നെ ന്യുയോര്ക്കിന്റെ സിസ്റ്റർ സിറ്റി ആണ് ഡാലസ്. അവിടേം ഉണ്ട് ചില തരികട എഴുത്തുകാരു. ശവപെട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെയാ. ഉണ്ടാക്കുന്നവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്നവാൻ ഒട്ടു അറിയുന്നും ഇല്ല. കവിതയും കഥയും എഴുതിയവനോട് തിരിച്ചു ചെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ചോതിച്ചാൽ ഉടനെ പറയുന്നത് സാറേ ഒരു സ്മോൾ അടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം കാരണം ഒരു സ്മാൾ അടിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ് അത് ചെല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. പിന്നെ ഇവെരെല്ലാം കൂടി സാഹിത്യ സമ്മേളനം ചിക്കഗോയിക്ക് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപെടും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ വിഷയവും 'കവിത അമേരിക്കയിൽ എന്നതാണ്' എന്തായാലും വിദ്യാധരന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങള ഇവന്മാര് അവിടെ ഇറക്കി വിടും എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല
vaayanakkaaran 2013-11-14 06:22:46 News
സായിപ്പിന്റെ ഭാഷയിൽ:
beauty is in the eye of the beholder
different strokes for different folks
vidhyadharan is right, so are others.

അതായത്:
ഒരുത്തന്റെ കോന്തി വേറൊരുവന്റെ സുന്ദരി
പ്രാപിക്കാം പലതരത്തിലും
വിദ്യ ധരിച്ചും, വിദ്യ അഴിച്ചും.
krupa john 2013-11-14 00:15:55 News
superrrr!! Expecting more from you dear sister
krupa john 2013-11-14 00:11:06 News

'ഗൃഹാതുരത്വം'   കൊള്ളാം.. 
കാലുമാറി 2013-11-13 20:11:06 News
മരപ്പുരക്കത്തുനിന്നു പുറത്തു വരുന്ന കവിതകളെ കണ്ടാലെ അറിയാം. വായനക്കാരന് ഒരു തരത്തിൽ അർഥം മനസിലാകില്ല. ഒത്തിരിനാൾ പീഡിപ്പിക്കപെട്ടവളെ പോലെ ഇവൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു. മാനസ്സീക രോഗിയെപ്പോലെ. കേരളത്തിലെ ചില മന്ത്രിമാരുടെ സ്വഭാവം ആണ് ഇവിടുത്തെ ചില കവികൾക്ക് . ഗതി കിട്ടാതെ സൂര്യനെല്ലിക്കാരി പെണ്ണിനെ പോലെ അവരുടെ  കവിതകൾ അലയുകയാണ് . ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒളിത്താവളം ആയ മറപ്പുര അങ്ങ് പൊളിച്ചാലോ?

John Varghese 2013-11-13 19:34:41 News
"മറപ്പുരക്കകത്ത് കാലങ്ങളായി
ഒളിഞ്ഞിരുന്നു
കോലം കെടുത്തുകയായിരുന്നെന്റെ 
കാവ്യ ദേവതയെ നിങ്ങൾ"

very true.

വായനക്കാർ 2013-11-13 19:31:20 News
മരിയാതക്ക് എഴുതാത്ത എഴുത്തുകാരന്റെ തലമണ്ട അടിച്ചുപോട്ടിച്ചു, കൈ ഓടിച്ചു ഈ നാട്ടിന്നു കടത്തും.  


Ezhuththukaaran 2013-11-13 19:04:20 News
എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നു എഴുത്തുകാരൻ തീരുമാനിക്കും.  അത് വായനക്കാരൻ തീരുമാനിക്കണ്ട.  എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തുകാരന്റെ സൗകര്യം പോലെയൊക്കെ എഴുതും.  വായനക്കാരന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മതി. വായനക്കാരൻ എഴുത്തുകാരനെ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കണ്ട. വേറെ പണി നോക്ക്.  എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരും കൈ ഇട്ട് ഇളക്കണ്ട.