V. Philip 2013-06-14 02:58:03 News
The worshipers of cheap Indian politicians and movie stars in America must learn from Benoy.
ടിഞ്ചുമോൻ 2013-06-13 20:12:24 News
കുഞ്ഞുമോൻ കലക്കീട്ടൊണ്ട് 
 
വിക്രമൻ 2013-06-13 20:00:40 News
"രഞ്ജിനിയെ അറിയില്ലേ എന്നു ചോദിച്ച് ചാടിയെത്തിയ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും" ഇത് പോലത്തെ മലയാളികൾ അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടല്ലോ? വായിനോക്കികൾ!
Women against violence 2013-06-13 19:56:24 News
"The expression of these characteristics can undoubtedly be influenced by environmental factors such as childhood care from parents/guardians."
So you mean to say the childhood of alleged rapist   P.J. Kurian, Joseph, and Kunjali were screwed up? These people are psychopaths protected by politicians, religious leaders, and some shameless Malayalees in USA. and get elected again by screwed up people of Kerala.  Stop pouncing on the helpless and weak. Stand up for justice
new yorker 2013-06-13 16:46:39 News
Welcome back Binoy. We the 99% of US malayalees are proud of you. 1 % are there to blame you. Simply ignore those butlickers. They are the butlickers. They blindly adore the cheap politicians and film stars. They are the born slaves. They will not stand up and fight for rights. They might scold you for not giving Ranjini a preferential treatment. YOU DID THE RIGHT THING. kudos !
A.C.George, Houston 2013-06-13 15:00:54 News

Welcome back Binoy and Family. According to our ability for any kind of injustice we have to stand together against everybody, who act inappropriate or unjust way, whether they are TV-Movie super stars, politicians, ministers, high priests from any denominations.  Do not tolerate any “thara Jada. Give some consideration for the real poor, sick people including children and pregnant ladies only. Do not worship any super star from any field. Do not worship any human being like a god.  Give respect for the age and old only. Justice for all, there we have to stand.  This is my simple and humble opinion. Again, Binoy congratulation for your courage of conviction….

josecheripuram 2013-06-13 14:01:59 News
The hyporatic status of Malayalees are shown .The naked truth is that we blame America and we are the Citizens of America.Where as Binoy is an Indian citizen.He should have been trated better than us.The slavery mentality of Indian officials made to think that after 13 years why he is holding an Indian Paasport.
josecheripuram 2013-06-13 12:53:11 News
We your family and friends were in a hot seat till you were back safe.You have to be greatfull to all of whom them .Now I know the power of Malayalee Although we have our differences when one of us being ill treated we stay toughter.
Kunjuraman Kaippattoor 2013-06-13 12:41:15 News
കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾ  മന്ത്രിപ്പദവികൾ വീതം വെച്ചു കൂട്ടത്തോടെ കയ്യിട്ടുവാരി ഖജനാവ് വെളുപ്പിക്കുകയാണ് കൊണ്ഗ്രസ്സു ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രവാസിപ്പണം പിൻവലിക്കുന്നതും, വീണ്ടും തിരിച്ചിടുന്നതും ഇവരുടെ കലാപരമായ കളികൾ തന്നെയാണ്. പ്രവാസിയുടെ പേരു പറഞ്ഞു നടത്തുന്ന മറ്റൊരു വൻകൊള്ള! വലിയയൊരു  പ്രവാസി നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും, പ്രശ്നം മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു വന്ന കറുത്ത പണം വെളുപ്പിച്ചു,  ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൽ  നല്ലൊരു തുക തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നർത്ഥം! തീർച്ചയായും അതു പ്രവാസിയുടെ പേരിൽ വരുന്നതും പോവുന്നതും തന്നെ! പക്ഷെ അതൊക്കെ ആരെന്നും എവിടെ നിന്ന് എന്നതൊന്നും പുറത്തു വരില്ലെന്നു മാത്രം. രൂപയുടെ വില കുറയുമ്പോൾ ഡോളർ കൊണ്ടുവരുക ആദായകരമല്ലോ? സ്വർണ്ണ വിലയിലെ മാറ്റവും, ഗൾഫു പ്രവാസികളുടെ പണം വരവ് കുറയുന്നതും, വൻപിച്ച സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണമാവും. ഇന്ത്യാക്കാരെ പുറം നാട്ടിൽ വിറ്റു കിട്ടുന്ന കാശു മുഴുവനും മന്ത്രിമാരും മറ്റു ജനസേവകരും വീതം വെച്ചു വിദേശങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നടത്തുന്ന സന്ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ടു തീർക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓ.സി.ഐ പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ  ഉണ്ടാക്കി പ്രവാസികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും തിരിഞ്ഞടിക്കും. എൻ.ആർ.ഐ.കൾ  ഡബിൾ  ടാക്സ് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ട്രീറ്റി നിലനില്ക്കുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായ പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ കണക്കിൽ 20.6% ശതമാനം കൊടുത്ത ശേഷവും അമേരിക്കയിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും, വിദേശ ബാങ്കിൽ പണം ഇടുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പുതിയ വിനകൾ - വന്പിച്ച തോതിൽ സ്വത്തു നഷ്ടവും ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കകാരുടെ ആപ്പിളക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പണനിക്ഷേപവും, വസ്തു വാങ്ങലും  വില്പ്പനയും, അതിന്റെ മാനേജുമെന്റും, പോക്ക് വരവും പ്രശ്നങ്ങളാവുന്നതോടെ അവിടം ഒഴിവാക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് സംഗതികൾ എത്തിച്ചേരും. അതിപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.  
ക്രിയാന്മാകായി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവില്ലാത്ത ഒരുപറ്റം ഓൾഡ്‌-ഫാർട്ടുകളുടെ ഒടുക്കത്തെ കൊള്ളയും പിടിപ്പുകേടും രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും കുട്ടിച്ചോറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

Jack Daniel 2013-06-13 07:42:55 News
If you want to forget Ranjani, please have a Jack Daniel and sleep like a baby. You can drown the jetlag and the bad memories of the Cochin airport in it. Don't postpond the idea to become a US citizen to enjoy the freedom and diginity this country offers to the full extent.
Alex Vilanilam 2013-06-13 05:27:11 News
Well done FOMAA's South West Region. FOMAA, FOKANA and WMC are the federal/international net working of Pravasi Malayalees. On all Pravasi Indian issues all these organizations are working together. IPAC [Indian Pravasi Action Council-www.pravasiaction.com ] is such a movement to address all Pravasi Indian issues. OCI card issue is only one among them. Despite many photo/Memorandum sessions with concerned ministers and officials on this issue by many organizations ,individually, nothing substantial has been achieved. The Consulates are either indifferent or ignorant or insensitive to such Pravasi issues. The Embassy/Consulate officials are not even bothered to convene an interactive session with Pravasi community leaders to resolve problems faced by them. In New Jersey we are going to have a third Town meeting on OCI issues on June 23rd [2 PM], hosted by WMC and Syro Malabar Mission at Garfield, NJ. Such meetings are very useful to the Consulates to get a feel of the issues and concerns. Hope they will be more sensitive and discharge their duties to the public properly. Alex Vilanilam, NJ 973-699-2550
Thomas k Abraham 2013-06-12 22:04:08 News
Chenchi kalakki.
Checheede masterpiece.
Don't look back.
A bright future awaits you.
Kunjumon
Tom Abraham 2013-06-12 09:21:22 News
Chinese leader is also going around the world now, spending their money for some special international reasons, prevention of tension, trade relationships. Both countries china and India have huge population problem to tackle. Our present  PM has led the Nation from Nehru And Indira Eras to a more modern age, with highly sophisticated missiles , strong alliance against terrorism, and continuing fight against poverty. This is the most successful democracy in the world even communist china is envious about. Look at Pakistan s pathetic situation even with American support. Should I say more ? 
EAST OR WEST,INDIA IS THE BEST.
Susan Joseph 2013-06-12 08:44:17 News

Well done FOMAA South West Region. Go with vigrios actions. We are behind the people who work hard. We do not care whether it is FOMAA or FOKANA, Worlmalayalee or Church group.
Stand and fight for the real pravasi rights. No more photos with pravasi minister. No more one man shows photo or Prasident or secretary photo. If you like please put group photo. Because this fight is a group fight and we the group means all will be benefitted.
A reader 2013-06-12 06:10:23 News
Where is North Washington Ave.? Which state? Can you send the address please? Thanks. Bergenfield, nj