Moncy kodumon 2013-12-22 16:52:05 News
Condolence
Truth man 2013-12-22 16:46:24 News
Vidyadharan. Is very correct
vaayanakkaaran 2013-12-22 16:08:10 News
Congratulations to Devyani on her promotion to a counsellor of India's UN Mission.
പന്തളം ബിജു തോമസ്‌ 2013-12-22 14:43:20 News
മുകളില്‍ കമന്റ്‌ ഇട്ടവരുടെ പേരുകള്‍ കണ്ടാല്‍ ഇവരൊക്കെ ടെസ്റ്റ്‌ ട്യൂബ് ശിശുക്കളായി വളര്‍ന്നു വന്നവരാണന്നു തോന്നിപോകുന്നു. അല്പം മദ്യസേവ കഴിഞ്ഞാല്‍ ആരെയും രണ്ടു തെറി പറയാമെന്നും, ആരോപണ വിധേയവരെ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു കുറ്റം വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളിയുടെ ഈ പ്രവണതയെ ദയവായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.   
വിദ്യാധരൻ 2013-12-22 14:27:35 News
"വ്യക്തിക്കെന്നപോലെ സമൂഹത്തിനുമുണ്ട് ചേതസ്സിനു രണ്ടു പ്രതലങ്ങൾ. സമൂഹബോധപ്രതലത്തിൽ അതിന്റെ മൂല്യസങ്കൽപ്പങ്ങളും സംസ്ക്കാര സങ്കൽപ്പങ്ങളും സംസ്കരണപദ്ധതികളും വർത്തിക്കുന്നു. സമൂഹാബോധപ്രതലത്തിലാണ് പരിണാമങ്ങൾക്കും നവോത്ഥാനങ്ങൾക്കും വികാസങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മഥനങ്ങൾ.  അമൃതകുംഭാവാഹകരായി ചിലസമൂഹംഗങ്ങൾ ഭവിക്കുന്നു. സ്വന്തം കാലഘട്ടം ചിലപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുകയില്ല. വിഷവാഹരെ അമൃതവാഹകരായി തെറ്റ്ദ്ധരിച്ചെന്നും വരും. ഒരു കാലത്ത് രക്ഷകരെന്നു അംഗീകരിക്കപെട്ട നേതാക്കാന്മാരും പ്രതിഭാശാലികൾ എന്ന് അംഗീകരിക്കപെട്ട കലാസാഹിത്യകാരന്മാരും, പിന്നൊരു കാലത്ത് വഞ്ചകരെന്നും കപടവേഷക്കാരെന്നും തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടെക്കാം. സ്വന്തം ഘാലഘട്ടത്തിൽ ബഹിഷ്ക്രിതരൊ അജ്ഞാതരൊ ആയിരുന്നു ചിലർ പില്ക്കാലത്ത് സത്യദർശകരായി വാഴത്തപ്പെട്ടുവെന്നും വരാം" (കാലഘട്ടവും ആദിപ്രരൂപങ്ങളും - പേജു 33 -ഡോക്ടർ. എം. ലീലാവതി) ജോർജു ബത്തേരി ഡോക്ടർ. എം. ലീലാവതിയെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്കൊണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം  ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രം. സമയം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട നിരൂപകരെ അവരുടെ കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. പപ്പില്ലാ ബുദ്ധ ദളിത് വർഗ്ഗത്തിന്റെ കഥപറയുന്നു. കൂടാതെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ അട്ടകളെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷകരെന്നു നടിക്കുന്ന,  ഡോക്ടർ. എം. ലീലാവതിയുടെ ഭാഷയിൽ  അമൃതകുംഭാവാഹകരുടെ (ഇവർ വിഷവാഹകർ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കാലം വളരെ എടുക്കും) കഥയും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.  അമൃതകുംഭാവാഹകരെന്നും രക്ഷകരെന്നും നടിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കളും അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പണത്തിന്റെയും ബുദ്ധിജീവികളായി നടിച്ചും  സമൂഹത്തിന്റെ ചെതസ്സിനെ മലിമസമാക്കാൻ ഇത്തരക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജൂറി അത്  അവഗണിക്കുകയും  പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധക്ക്  സെല്‍ക്ഷന്‍ കിട്ടാനായി ബെര്‍ലിന്‍ ഫെസ്റ്റിവലില്‍ പങ്കെടുക്കണ്ടാതായും വരുന്നു. അംഗീകാരം  കിട്ടണ്ടതു കേരളത്തിലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടാതെപോയി? ഇത് വളരെ കാര്യമായി ചിന്തിക്കെണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  കാപട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചു ശുദ്ധികരിക്കണ്ട എഴുത്തുകാരും, സിനിമാക്കാരും, രാഷ്ട്രീയക്കാരും സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യസങ്കൽപ്പങ്ങളും സംസ്ക്കാര സങ്കൽപ്പങ്ങളും സംസ്കരണപദ്ധതികളും തകർക്കുകയാണ് . അമേരിക്കയിലെ എഴുത്തുകാർ ആറുമുളപോലെയുള്ള മനോഹര ഭൂപ്രകൃതി നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ട് നില്ക്കുകയും, ആ മണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതക്രമങ്ങളെ തച്ചുടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്ന എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്ക് കയ്യും കെട്ടി നില്ക്കാനവില്ല. നിങ്ങലെപോലെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിന്റെ നിഗൂടതകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാപട്യത്തിന്റെ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചാരിധാർത്യമായി.

പേടിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും എൻ ആതമാവിനെ 
പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈയാം പാറ്റയെ


vayanakkaran 2013-12-22 10:30:48 News
ശ്രീ ജോര്ജ് ബത്തേരി - എം. കൃഷ്ണൻ നായർ ഇവിടെ മലയാള പത്രത്തിൽ എഴുതിയ വിമർശനങ്ങൽ ശരിയായ നിരൂപണങ്ങളായിരുന്നില്ല. അതൊരു തരാം സാഹിത്യമൂല്യ്മില്ലാത്ത ചീത്ത് വിളികളായിരുന്നു. ലോക ക്ലാസ്സിക്കുകളെ കുറിച്ച് പരഞ്ഞ് ഇവിടത്തെ എഴുത്തുകാരെ പുച്ഛിക്കൽ. താങ്കളെപോലെ പലര്ക്കും അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വിദ്യാധരൻ ആരേയും ചീത്ത വിളിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കൃതികളെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത്.  താങ്കള്ക്ക് അതിനോറ്റ് യോജിക്കാതിരിക്കം. അത് താങ്കളുടെ അവകാശം. എന്നാൽ ഇമാലയളിയെ പൈങ്കിളി എന്ന് വിളിക്കയും വിധ്യാധരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും മാറണമെന്ന്  പറയാൻതാങ്കള്ക്ക് അവകാശമുണ്ടൊ? ഇവിടെ വായനക്കാർ കുറവാണു. അത് സത്യമാണ്. അത്കൊണ്ടാണു ചവർ സാഹിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുനത്. എല്ലാം ഒരു കുട്ടയിൽ കിടക്കുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയും. വായിച്ച് വിദ്യാധരനെ പോലുള്ളവർ കമന്റ് പറയുന്നത് എഴുത്തുകാര്ക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്.
അത് തടയാതിരിക്കാൻ സന്മനസ്സ് കാണിക്കുക.


Sudhir Panikkaveetil 2013-12-22 07:55:36 News
Dear Johny Chettan ( John Elamatha)

Hearty Congratulations !

best regards
Sudhir
Anthappan 2013-12-22 07:30:32 News

There is a move in America by a group of people and organizations who claims to be writers and guardians of literature to take the genes of literature and change the genetic engineering of it and redefine it.  The organization consists of business people, some elite (?) class writers who have been consistently dumping gibberish into the literature and degrade it.  These people cannot stand when people like Vidhyadharan stands up to them.  Instead of fighting back with genuine arguments, they try to silence the person who writes it and media which publish it by intimidation and other tactics. It looks like George Bathery is hired to do that dirty job.  We wait and see how it develops.

George Bathery 2013-12-22 06:12:10 News
There should be the credibility to criticize creations, most of the emalayalee commentators are not the icons to be taken as good models or guides in this field, we need M. Krishnana Nair type of criticizers, vidyadharan is a bogus commentator, one who wants to shorten the length of writers or stretch the height of writers to fit his poor literary couch. Good publications should not encourage this silly commentators to degrade the morale of genuinely gifted artists and writers. Emalayalee is becoming like a painkily magazine when they encourage vidhyadharan type of commentators to camouflage as good critics, to be good critic look to Sukumar Azhikode, Prof Sanu, G, Prof. M Leelavathy so and so. In America we do not hava any good crtic, Emalayalee should seek the help of good critics from Kerala, if they are genuinely interested in helping the readers for their creative lift.
Tom abraham 2013-12-22 01:11:29 News
Why only sangeeta s employer. In 1997, I had almost to file a small claim case to receive my 2700 dollars from two Indian nuclear cardiologists who wanted Saturday and Sunday scanning
Done in their office practice. Their reason, they had pay other employees, and nuclear imaging was the resource !! Labor depts 
Don't always help the labor complaints from unpaid employees.
Unless lawsuit is threatened.
വിദ്യാധരൻ 2013-12-21 21:16:47 News
ഇന്നലെ യേശു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു 
നിങ്ങൾ പറയുന്നതും യേശു പറഞ്ഞതും 
ഒന്ന് തന്നെ വരികില്ലവൻ ഒരിക്കലും ഭൂമിയിൽ 
വന്നു നില്ക്കും മദ്ധ്യാകാശത്തു 
ഭൂമിയിൽ മദ്യം അടിച്ചു വഴിയിൽ 
ഉറങ്ങുന്നവരെ നോക്കി 
പാരയും കയ്യിലേന്തി പരസ്പരം 
പാര വയ്ക്കാൻ പായുന്ന പാതിരിമാരെ 
രാഷ്ട്രീയക്കാരെ, അമ്മയെ, പെങ്ങളെ 
മകളെ ബലാൽസംഗം ചെയ്യുന്ന 
മനുഷ്യവേഷം പൂണ്ട മൃഗങ്ങളെ നോക്കി 
കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി ഉറക്കാൻ 
പാടുപെടും അമ്മമാരേ നോക്കി 
സ്വന്തനാടിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കി 
വിദേശികൾക്ക് വിലക്കാൻ വെമ്പുന്ന 
പുരോഗമന വാദികളെ നോക്കി 
ആഗോളവല്ക്കരണത്തിന്റെ മറവിൽ 
നിന്ന് സ്വന്ത തയുടെ ഉടുതുണി പറിക്കാൻ 
വെമ്പുന്ന പ്രാവാസികളെ നോക്കി 
പൊഴിക്കും ഒരിക്കലും ശരിയാകാത്ത 
ഈ മനുഷ്യ വര്ഗ്ഗത്തിനായി 
ഇനി കാലുവയിക്കില്ലവാൻ ഈ ഭൂവിൽ 


Jack Daniel 2013-12-21 20:57:55 News
"Ma- publications, Ma standard rhymes" once I get drunk, this is the language I use.  Cheers Mr. George Bathary. You are also an intellectual like me because we talk the same language.
John Varghese 2013-12-21 20:50:06 News
Writers must be prepared to be criticized. All the classics reached it's stature because of the readers.  George Bathery's argument doesn't make any sense.  Readers play a big role in shaping up the destiny of the writer. It is not good always depending on the award to attain the classical stature. It is only a factor. We need people like Vidyadharan to engage writers and readers into creative discussion.   
Janapriyan 2013-12-21 19:05:47 News
Those so called leaders of Malayali community should be ashamed because they are supporting the bureacrats for no reason.  Yes, there are reasons, they get invitations to attend consulate parties. They take pictures and publish.  Shame on you leaders. I am glad that now new reports are coming out.  Devayani's mughammoodi is gone.  She is a millionaire and daughter of a corrupt bureaucrat.  I applaud emalayalee for bringing out the facts behind Devayani.  Really the shame is on Malayali leaders who frequently visit consulate in the pretext of being leaders.  They are leaders of their household only.
anthappan 2013-12-21 18:58:53 News
Sangeeta Richard, who is from Kerala (according to a report in The Indian Express), was hired by Devyani in November 2012. The 42-year-old is married to Philip, who is a driver at the Mozambique Embassy in New Delhi. Moreover, it has also been reported that Richard's father-in-law was employed at the US Embassy and her mother-in-law has also worked with personnel of the US government.