Sudhir Panikkaveetil 2013-05-20 19:34:20 News
ആ മണിമുത്തിനുള്ളില്‍ കാണുന്നു പ്രതീക്ഷതന്‍
തൂമന്ദഹാസം വീശും ഭാവിതന്‍ സുമങ്ങളെ. Very beautiful...Congratulations
Mahakapi Wayanadan 2013-05-20 19:22:42 News
 


ഏകാന്തപഥിക (കവിത: മാര്‍ഗരറ്റ്‌ ജോസഫ്‌)

 
വായിച്ചു  ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു;   
കരകളില്‍ തുടികൊട്ടി,
(നെടുവീര്‍പ്പിന്റെ)


ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ളോകം;

"കനത്ത ശിക്ഷാവിധി,
അനപത്യതയായ്‌
സൂത്രധാരനാരിതില്‍?
വിധിയോ? കര്‍മ്മങ്ങളോ?"


മഹാകപി വയനാടന്‍

jain 2013-05-20 18:58:29 News
Whatever happens inside the airport should have been dealt by the CISF( Central Industrial Security Force). And my undestanding is that they should be the one initiating the call to the local police after arresting a person. The police officer who insisted arresting some one inside the airport with out proper witness vetting should have been considered as harrasment. This why I am hoping that AAM AADMI party get a strong root in Kerala to put a stop to these nonsenses. They are the only one wat the law wnforcement agencies to be independant and responsible.
Sudhir Panikkaveetil 2013-05-20 18:42:49 News
മരണ ശേഷം ഒരു സ്വർഗ്ഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യരെ
ശസ്ത്രജ്ഞ്ന്മാർ പറ്റിക്കുന്നു.  ഈ ഭൂമി മനോഹരമാണ് ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൽ സുന്ദരമാണെന്ന് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാലമ പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ
ആകശവും വരും അന്ന് എല്ലാം നന്നാകും. അതിനു താങ്കളെ പോലെയുള്ളവർ എഴുതികൊണ്ടിരിക്കുക. ആളുകളെ ഉദ്ബുദ്ധരാക്കാൻ

Tharan 2013-05-20 17:47:55 News
Another Ranjini Haridas !!!!. Why we encourage these Cheap stage program . Another street wala Kalabhavan Mani is coming next. what is wrong with us. why can't we support our local talents and support them. It time to stop bringing these super idiots from Kerala.
Joykumar 2013-05-20 17:33:53 News
Well written article!
Anthappan 2013-05-20 16:52:29 News
A good article which sunk in the Ranjani tsunami 
Peachan 2013-05-20 16:49:25 News
Useless mouth running! Nothing going to happen. After a few weeks , those who blabber mouthed will forget everything and will embrace that slut again and again! 
Peachan 2013-05-20 15:56:56 News
Bijuny acts like an advocate for renjini. Seems like he lost his mind.No matter , if somebody is a celebrity or VIP, whoever breaks the law and misbehave in the society, should be condemned and reprimanded ! No doubt about it! 
Maveli Rajan 2013-05-20 14:03:46 News
What is FOKANA What is FOMA or WMA, all paper tigers.. It is Binoi who should take action. As an American even though bloody Malayalee, he should complain to American Embassy, American Foreign Affairs,American President, Indian President, Prime Minister, Foreign Affairs..  All Pravassi's are cheated for more than 50 years by government of India. No bloody association have the cuts to question that. Those who make price high  in India by exporting the best product, called Export quality at the cheapest price in the world are given 12.5% incentive. Why NRIs who is the real backbone of indian foreign money earning, who sacrifice his life in foreign countries are not given the incentives. of 12.5% to avoid the Havala. The 12.5% incentive should be given to all those have NRE accounts in any bank. from the first date money sent to India.

NRIs are considered scapegoat and they try to take as much money they can by doubling the Airfare in sessions. NRIs are even cheated by their father , mother, brothers and friends.  What a pitty.

Rangini Haridas should be boycotted even in Asianet programme. Hell with her angoring . Dirty bitch  
www.maveliparty.in

ramapuram 2013-05-20 13:17:07 News
Based on comment above says,"after all we love Ranjini".WHO? May be those who sponsored her over here and fought to take a snap with her,that's it. And not a matter of who likes her or not. Fact is she made mistake and misused her connections with tops. That has to be clarified. Who the hell she is? Everybody have to put ourselves on this situation,how we will react? And it is so pity,that some comments states, the person who questioned her is "American JADA". It is not like that,he asked her,to go back to line. Then she burst out,which is so cultureless.
mathai mathew 2013-05-20 10:04:12 News
വളരെ സരിയായ കാര്യം ,
Keeramutty 2013-05-20 10:03:39 News
ഈ കഥയിലെ വില്ലന്മാര്‍ നടന്‍ സുരേഷ് ഗോപിയും, സുരേഷ് ഗോപി ഫോണിന്‍ വിളിച്ച ആ ഉന്നത പൊലിസുദ്യോഗസ്തനുമാണ്. അവരെ ആരും ചീത്തവിളിച്ചു കേട്ടില്ല 

കീറാമുട്ടി
Unni 2013-05-20 09:01:51 News
Thanks for stepping up and showing you are against this incident. As a Regional association, you are doing the right thing in supporting a fellow American Malayalee. More Regional Association should follow you foot steps.
Unni 2013-05-20 08:58:43 News
Rejini should have no rights to come to US or Canada for any shows going forward. If some sponsors should try to bring her for any shows, we as North American Malayalees should protest & boycott the show. This should be the end of this so called Celebrety Rejini Haridas. She is a disgrace to the Malayalee community.