josecheripuram 2013-05-21 18:37:54 News
I appriciate the support and concerns of Malayalees all over the world.I find the Police is at greater Fault in discharging their duty.The law abiding citizen was taken in to custody where as the person broke the law got loose.Is our police the slaves of celebreties.The decision to boycott stage shows may teach a lesson ,to not take our hospitality as our weakness.
Sudhir Panikkaveetil 2013-05-21 18:04:10 News
സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എഴുത്തു കാരനാണെന്ന് ശ്രീ ജോർജ് . അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഭാഷയും ശൈലിയും ശക്തമാണു.  ഇത്  നല്ല ലേഖനം.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പലരും എഴുതി. ധാരാളം കമന്റുകൾ കണ്ടു.  ചിലതൊക്കെ തൂലിക നാമം പോലെ തോന്നി. സ്വന്തം പേരു വച്ച് അഭിപ്രായം എഴുതാൻ മടിക്കുന്നവരുടെ  പിന്തുണ വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന ചിന്തിക്കുക

John Varghese 2013-05-21 17:51:18 News
I agree with Jack Daniel. It is a fine outlet to release pressure
Jack Daniel 2013-05-21 17:31:51 News
തെറി പറഞ്ഞില്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ എങ്കിലും പുറത്തു കേറും. ഒബാമയുടെ ചെവിയിൽ ഫ് - ബോംബിട്ടപ്പോൾ ജോ ബൈടന്റെ മുഖത്തു എന്ത് ചൈതന്യം ആയിരുന്നു. ഡിക്ക് ചേനി ഫ് ബോംബിട്ടപ്പോൾ അയാള് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒഴിവാക്കി. വീടുകളിൽ ഭാര്ത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും തമ്മില്ലുള്ള വഴക്കിൽ ചീത്ത വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കും ആയിരുന്നു. അത് കൊണ്ട്  പത്രാതിപർ തെറി എഴുതാൻ പാടില്ലാ എന്നാ ഉപരോധം മാറ്റി എല്ലാവന്മാരേം അടച്ചു ചീത്ത വിളിക്കാൻ സൌകര്യം ചെയ്തു തരണേ എന്ന്  സാധരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. തെറി വിളിക്കാനും എഴുതാനും കഴിഞ്ഞില്ലാ എങ്കിൽ അത് നരക ജീവിതത്തിനു തുല്യം ആണ് 
Anthappan 2013-05-21 16:18:35 News
It is a very good article.  But, I can't agree with some of the people commented here. People who cannot take criticism should not be leaders of any organization. JFA better stand for justice as stated by you not for the weaker section.  FOKKANA & FOMA can't do any crap and they proved it time and again. All they can do is annual conventions and meetings at Kerala and making statements every now then. As one of the commentator suggested inform the homeland Security and the IRS about the tax evasion done by the the sponsors and the so called rotten stars they bring from Kerala. Some of these people needs to be black listed. Make sure to inform the groups  coming here to perform in the upcoming months about damage Ranjani has done to them  with her pride filled etiquette.  The author of this article did a good job.
Mathew Moolecheril 2013-05-21 15:23:58 News
This publication is for visitors to the United States. If you have income from sources inside the United States, you may have to file a U.S. income tax return even if you are only visiting this country. For purposes of this publication, a “visitor to the United States” is a “nonresident alien.” This publication summarizes the requirements of U.S. income tax law relating to nonresident aliens and is for nonresident aliens only.

You are a nonresident alien unless you are either a U.S. citizen or a resident alien of the United States. You are a resident alien of the United States if you meet either the substantial presence test or the green card test. Even if you do not meet either of these tests, you may be able to choose to be treated as a U.S. resident alien for part of the year. See First-Year Choice under Dual-Status Aliens in Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens.http://www.irs.gov/publications/p513/ar01.html#d0e16
Moncy 2013-05-21 14:36:13 News
You right  our right everybody,s. should  equall 
Moncy kodumon 2013-05-21 14:25:57 News
Suresh  Gopi once he said that he is not coming any more  USA.  Why he stick with  her
And support police  to arrest Benoy.    He collected our money and insulting  us.
 We together should take a decision do not bring any politician or any stars or tv stars
From India  
mohan p k 2013-05-21 12:04:29 News

 ALL USA PRAVASIS TO KNOW:

    CINE STARS, ANCHORS, SINGERS, ARTISTS, POLITICIANS OR ANYONE COMING & LEAVING UNITED STATES MUST DECLARE TO THE IRS & STATE GOVTS IF THEY MAKE OR RECEIVE MORE THAN $100 AMOUNT IN TOTAL.  THEY HAVE TO DECLARE THE AMOUNT AND PAY RIGHT AMOUNT OF TAXES BEFORE THEY EXIT THE COUNTRY.  LOT OF VISITORS COMING IN TOURIST VISAS & PERFORMANCE VISAS ARE ABUSING THE PURPOSE OF THE VISAS AND CHEATING THE IRS AS WELL AS HOMELAND SECURITY.  

     RENJINI HARIDAS HAS TO PAY ALL THE TAXES OWED TO IRS & STATE FOR ALL THE STAGE PROGRAMS CONDUCTED IN USA & GIFTS RECEIVED IN CASH OR KIND. ALSO, SHE NEEDS TO PAY THE INCOME TAXES IN INDIA TOO.  DO NOT LET ANY VISITOR TAKE ADVANTAGE ON VISITING VISAS ANYMORE. 

K.M.Mathew 2013-05-21 11:17:43 News

Excellent, well done. The writer A.C.George pinpointed and summarized the root cause of many of our TV, film stars, head weight, misbehavior. We want to see such articles with substance and logic. This is with reasonable points with an independent and fearless way of writing.  The points are Chrystal clear and the words are powerful. We have to stop this undue star worship. Now a days they are getting away with many of their criminal activates. They do not like to stand on line. They get away with customs checking. The poor ordinary pay excess taxes customs duties. They are always victims of these powerful unjust celebrities. Our pravasi minister or consulates are always ready to help them in an unjust way and at the same time the pravasi minster or the consulates and our government machineries are victimizing and exploiting the common people.  Most of the star shows are waste and fake. They tape in advance and use most modern sound – light technology to cheat the audience. If we give the same technology and encourage our local artists can perform 10 times better than those so called super stars. Please do not give undue importance to these kinds of fake stars. Treat them as equals. This Binoy Cherian instance is an eye opener for all the fake TV and cine stars in India. I agree 100 percent with Mr. A.C.George and please keep it up this firebrand way of writing.

Nirvani Mallu 2013-05-21 10:52:51 News
ഇതെല്ലാം തട്ടിപ്പ് പണികളായി അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെ കണ്ടുപോന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒന്നുരണ്ടു ഉപരിപഠന 'യൂണിവേർസിറ്റി'കൾ സർക്കാർ പൂട്ടിച്ചു. ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യാക്കാർ ആയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളും. ഇന്ത്യാക്കാരുടെ പണമടിക്കാൻ ഇന്ത്യാക്കാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചു പലരും പല തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നായി ഇതും അവസാനിക്കരുത് എന്നു പറയട്ടെ.

ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിപ്ലോമാക്കാർക്ക് അപ്ഗ്രേഡു ചെയ്യാൻ അനവധി മാർഗങ്ങൾ ഇവിടെത്തന്നെ നല്കുന്നുണ്ട്. സാവകാശം നഴ്സിംഗിലോ, അഡ്മിനിസ്ട്രെഷനിലൊ ഡിഗ്രി നേടാം. എൽ. പി. എൻ ആയി തുടരാം, പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് - തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഫീസിളവും ടാക്സിളവും ഒക്കെ ജോലിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

കേരളത്തിലും, ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവായും, നഴ്സിംഗിൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. അവർക്ക് അവിടെ വിസാ പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഡിപ്ലോമാക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ യൂണിവേർസിറ്റി  സഹായിക്കും എന്ന സൂചന ഇവിടെ വന്നു പഠിച്ചു ജോലി വാങ്ങാം എന്നുള്ള സൂചനയണ്. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആശ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് കബളിപ്പിക്കപ്പെടുക. ഇപ്പറയുന്ന ഫീസ് റേറ്റുകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല വിസ കിട്ടിയാൽത്തന്നെ. വിസയും, പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ, എളുപ്പമല്ല. പഠനവും അത്ര എളുപ്പവുമായിരിക്കില്ല, അക്രഡീഷൻ പ്രോഗ്രാമെങ്കിൽ. ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവാദവും കിട്ടില്ല. ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സ്വന്തക്കാർ ഇവിടെ ഉന്ടായാലും പിന്നെ എയിട്, അസ്സിസ്റ്റന്റു, ടെക്ക്, വീട്ടുപണി, ബേബി സിറ്റിംഗ്, ക്ലീനിങ്ങ് തുടങ്ങി മറ്റു ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയണം. ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നു, പഠിച്ചു പാസ്സായ നേഴ്സ് കുട്ടികൾ
ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു. പണ്ടത്തെപോലെ വന്നാലുടാൻ ജോലിയും വലിയ ശമ്പളവും ഇപ്പോളില്ലാ.

നേഴ്സിനെ കളിപ്പിച്ചു - വിസാ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഏജന്ടന്മാരും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അമ്പതു കൊല്ലം മുൻപ് മുതലെ ദൽഹി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടെണ്ണത്തിനെ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. അക്കാര്യങ്ങൾ അറിവുള്ളതുകൊണ്ടു ഈ കുറിപ്പെഴുതി.

Justice for All - Voice of the voiceless 2013-05-21 09:23:55 News
Dear Mr.A C George We really appreciate this article. Binoy Cherian stood for "Justice" and he received "Injustice" We will stand against this attrocity, and this will be the last time someone abusing pravasi community. We would like to add few more points. 1. We need to let the Indian Embassy know about this incident. 2. Let us report this incident to US state department, that one of US citizen is brutally abused in another country and we want state department to initiate investigation and ensure that justice is served. 3. When someone collect money, they need to pay fair share to government as TAX. Let IRS investigate this case so that we ensure that no one is abusing the system. Those who are currently in united states following stage shows, better keep track of proper evidence of receipts and payments, IRS on your way and don't blame anyone once you got caught. 4. Now we need to let Justice department and FBI know that, the security of Mr. Binoy Cherian is a concern, and People like Ranjini Haridas could use mafia and gundas against Mr.Binoy Cherian and any one in their family. Let the government of kerala, provide securrity protection to Mr.Binoy and their family members during their stay in India. To all abusers, Don't try to MESS with us, if you dare, you will pay the price of your action Team Justice for All
മൊയ്തീന്‍ പുത്തന്‍‌ചിറ 2013-05-21 07:35:04 News
തോമസ് കൂവള്ളൂരും ജെ.എഫ്.എ. യും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഏതായാലും സംഭവം വളരെ നിര്‍ഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി. ഇനി ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരം ജാഡകളെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക. അഥവാ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളോ വ്യക്തികളോ ഇവരെപ്പോലെയുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിപാടികള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എ.സി. ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരെ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുക. ഇനിയങ്ങോട്ട് സീസണ്‍ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ. താരങ്ങളെ താങ്ങാന്‍ നേതാക്കള്‍ കച്ചമുറുക്കിത്തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകള്‍ക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല....പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഇനി വേണ്ടത്. പറഞ്ഞത് ചെയ്യുക...ചെയ്യുന്നത് പറയുക..!
soman sunder 2013-05-21 07:06:46 News
What is JFA? Intention may be good, but the watch it's members
Ruby mathew 2013-05-21 06:35:15 News
The question here is  to respect queue. If  they don,t  they act like idiots. I blame the airport
Authority only. All they had to do was to ask  Ranjini to go back  in the line and continue to
Process the usual way. They are the ones to be arrested for breaking the law. That would have saved many situations like this in the future.