Indian 2017-06-23 16:07:58 News
India is turning a dangerous country with Hindu fanatics. They get protection from Modi and company. No law and order. How will go like this?
Korason Varghese 2017-06-23 15:06:34 News
Thank You Mr. Andrew for your poignant response and well explained. Many overlook the matter of poverty which is the root cause of all evil in the world. Church is addressing poverty but preaching the prosperity theory. Thanks again. Korason.  
Concerned 2017-06-23 13:23:15 News
വിദ്യാധരൻമാസ്റ്ററുടെ കവിത എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ലുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ മലയാള കവിതയെ നാറ്റിയ്ക്കുന്നവരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ? അപ്പറെ ഒരു സ്ത്രീ പരുഷന്റെ അരക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു? വിദ്യാസമ്പന്നർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പം പി എച്ച് ഡി വാലിലുള്ളവർ ഇന്നുവരെയുള്ള കവിത പാരമ്പര്യത്തെ നശിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മലയാള കവിത നശിക്കില്ല പ്രൊഫസറിൻമാരെ. കഷ്ടം തന്നെ 
andrew 2017-06-23 12:44:54 News

Heaven on this Earth - the only Heaven you can enjoy.

There are some rich who are sympathetic & empathetic but many or most are selfish, that is why they amazed riches. Rich boast about their ability to make money or some seek refuge in god and say god gave it to them. Wonder what ind of god is that which make few rich and leave others in poverty. Being born in richness is an accidental incident, so don't boast about it. Those who are born in poverty has done nothing to be a victim of poverty.

It is the ignorance of the rich to boast in richness and look down on the poor.

Regardless of the source of your richness, your ability or the blessings of your god; you must use your resources to uplift the poor. Poverty in any part of the World is a threat to civilization. Selfish will exploit the poor for their political, religious & social growth. Religion & politics need poor to survive. So they give them empty promises & keep them poor but fool them with false happiness.

when large majority or all humans attain self -sufficiency; religion & politics will wither away. First the religion & then politics in the present structure.

Present day classical example is the religious & political selfish leaders encouraging the poor & ignorant people to make more children. They are born in poverty, struggle in poverty & die in poverty for generations. Religion & politics use them to boost their support and the leaders & their future generations live in luxury.

So it is the responsibility of the rational & humanitarian humans to educate the poor, make them aware of the exploitation & emancipate them from slavery & poverty.

Carson was a talented Surgeon & got fame from separating the twins; the chance of survival was <7%. He was a candidate for the President of USA but revealed his inefficiency when he refused the Cabinet position stating he is not qualified for that job- but he ran for President . During the campaign and after he said many foolish things. Just because he was a famous surgeon doesn't make him a smart or educated person in other fields. But unfortunately efficient and knowledgeable people shy away from politics and the selfish, greedy, proud, ignorant rush in.

We all become victims of these ignorant leaders in politics & religion.

The rich must be like the Sun shine. Like the Sun shines on all, the rich must help all & share with all. That is Heaven, the heaven from you spreading out to all.

That is the only Heaven you can enjoy, all others are hollow myth, foolish fiction.

So create a heaven within you and then it will spread to others and they will radiate to others and the whole Humanity will enjoy Heaven.      

Philip 2017-06-23 12:27:15 News
ഇതൊന്നു പാരായണം ചെയ്തു കേൾക്കുവാൻ കൊതിയാകുന്നു... വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം ... മന്ത്രി വിചാരിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചേർത്ത് കുട്ടികൾ പടിക്കട്ടെ... വീണ്ടും എഴുതണം...ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങയും എന്ന ഒരു കവിത ഒന്നെഴുതുമോ ? 
Dallas Malayalee 2017-06-23 11:45:47 News
great job Sunny, you are a true leader & successful businessman.
hope your book has life in Alwaye, cycle ride, 
please post your appreciation certificate for working for days in New york after 911 tragedy.  show it to the jealous malayalee shrimps. These cowards won't do any thing but make fun of those who do.
hope your health is ok after inhaling all that toxic dust.
sunny you are a hero
വായനകാരി 2017-06-23 11:36:14 News
കൊല്ലാം  അല്ല കൊള്ളാം , ഇനിയും എഴുതണം ഇതുപോല  കവിതകള്‍ . വായിച്ചു  വായില്‍ വെള്ളം  ഊറി . അടുത്ത  പ്രാവിസം  പന്നി ഇറച്ചി  വാങ്ങി കൊടുക്കണം - അപ്പോള്‍ അവള്‍ പന്നി എന്ന് വിളിക്കും
പിന്നെ കാള  ഇറച്ചി  അപ്പോള്‍ അവള്‍  ................കാള , മുതു കാള  ......................................
പിന്നെ  ആട്ടു മുട്ടന്‍  ......................................................................
പിന്നെ  പശു  ഇറച്ചി ....................
അതോടെ  കവിതയും  മലയാള  ഭാഷയും  രക്ഷ പെടും.
നാരദന്‍ 2017-06-23 11:21:27 News
പേപ്പട്ടി  കൌണ്‍സില്‍ ?
വിദ്യാധരൻ 2017-06-23 09:09:51 News
രോഗത്തിൻ പിടിയിൽപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ
ഭീതിയാൽ  കഴിയുന്ന വേളകളിൽ 
ആർദ്രമാം വാക്കാൽപ്രവർത്തിയാൽ 
സ്വാന്തനമരുളും മാലാഖമാരെ ഞങ്ങൾ
അരുളുന്നു വന്ദനം കയ്യ്കൾ കൂപ്പി
മതിയാവില്ല നിങ്ങടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക്
കയ്യ് നിറയെ പണമെത്രവാരി തന്നെന്നാലും
ജോലിക്കർഹിക്കും കൂലികൊടുത്തിടാതെ
പിച്ചചട്ടിയിൽ'   കയ്യിട്ടുവാരിടുന്ന 
യെജമാന വർഗ്ഗമേ നിങ്ങൾക്കായി
കുർബ്ബാന ചൊല്ലുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ
അടിക്കാൻ സമയമായി ചാട്ടവാറിനാലെ. '  
നിങ്ങളെ കാക്കാത്തിവരുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം 
പുളയുന്നു വിഷമുള്ള രോഗാണുക്കളേറെ 
സർവ്വതും  കച്ചവടകണ്ണാൽ കാണും
ഇവരുടെ കണ്ണ് ചുഴലാൻ സമയമായി 
'കണ്ണുള്ളവരായി നരകത്തിൽ പോയിടാതെ 
കണ്ണുപൊട്ടിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിട്ടിടേണം" 
ആവില്ല നിങ്ങൾ തൻ സമരത്തിലൊത്തുചേരാൻ
ഏകുന്നെങ്കിലും സർവ്വവിജയാശംസകളും

വിദ്യാധരൻ 2017-06-23 08:33:46 News

അടിമുടി പെരുക്കുന്നു ദേഹമാകെ
ചൊറിഞ്ഞങ്ങു കേറുന്നീക്കവിതകണ്ട്.
അല്ലല്ല ഇതോരു കവിതയല്ല
അളിഞ്ഞുപുളിഞ്ഞൊരു മീൻകറിയാ.
ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള
നാറുന്ന മീൻ ബന്ധം എന്തിനാണ്
കവിതയിൽ കുത്തിചെലുത്തിടുന്നു?
അയലയും മത്തിയും ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞാൽ
അയലത്തെ വീട്ടിലേക്കെറിഞ്ഞിടാതെ
അവനവൻ കറിവച്ചു കൂട്ടിടേണം
വെറുതെ വിട്ടീടു കാവ്യാംഗനയെ
നാറ്റല്ലേ ചാളകഴുകിയ വെള്ളംകൊണ്ട്!
ഇതുപോലെ കവിതയെന്നു ചൊല്ലി
പടക്കല്ലേ പ്രഫസറെ കപിത മേലിൽ
'ആശാനക്ഷരം ഒന്നു പിഴച്ചാൽ
അമ്പത്തൊന്നു പിഴക്കും ശിഷ്യന്'


Dr. (Prof.) Jose George, Advocate 2017-06-23 07:16:11 News
Sharing the happiness with Ethamma Chechi (Brijit) and members of ORMA for her appointment to the prestigious position of member of Pensilvenia Nursing Board.
vayanakaaran 2017-06-23 06:12:23 News
നാട്ടിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ ആസന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിലരൊക്കെ വ്യസനിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ മലയാളി അണ്ണാറക്കണ്ണന് തന്നാലായത് ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ മുഴുവൻ എഴുത്തുകാരാണെന്നുള്ള സത്യം മലയാള ഭാഷയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു.  അമേരിക്കയിലെ പഴയ   തലമുറയോടെ മലയാളം അപ്രത്യക്ഷമാകുമെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു പുസ്തകം വീതം എഴുതി പ്രസിദധീകരിച്ചാൽ നന്നാകും. സണ്ണി മാളിയേക്കൽ അതിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. എല്ലാ അമേരിക്കൻ മലയാളികളും പുസ്തക രചനയിൽ മുഴുകാൻ തയ്യാറാകുക.
Dr.pramod irumbuzhi 2017-06-23 05:56:00 News
വളരെ ഉപകാരമായി
reader 2017-06-23 04:14:37 News
911 reksha pravarthanam?? eppo? enginae??  ethu varae kettittilla.  eppo evidae ninnu vannu?
വിദ്യാധരൻ 2017-06-23 03:49:50 News
"വായിപ്പോർക്കരുളുന്നനേക വിതമാം
                                  വിജ്ഞാനവും ഏതെങ്കിലും 
ചോദി-പ്പോർക്കുചിതോത്തരങ്ങൾ 
                        അരുളി തീർക്കുന്നു സന്ദേഹവും, 
വാദി പ്പോർക്കുതകുന്ന യുക്തി ചൂണ്ടി-
                     ക്കൊടുക്കും   വൃഥാ ഖേദിപ്പോർക്ക -
രുളുന്നുസ്വാന്തന വചസുൽകൃഷ്ടമാം പുസ്തകം "