john philip 2017-08-20 11:53:36 News
ബഹുമാന്യ സുവിശേഷകൻ മാത്തുള്ള ഇവിടത്തെ എഴുത്തുകാരെ ർ എസ എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്നല്ലോ? ഇ പുസ്തകത്തിൽ യേശുദേവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെ പറ്റി സുവിശേഷകാ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? ഈ അവാർഡ് അർഹത പ്പെട്ടതാണോ?
കവിതാതത്പരൻ 2017-08-20 11:49:22 News
കവിതയുടെ പൊതുവായ ധർമ്മകളെ പാലിക്കാതെ കവിത എഴുതുമ്പോഴും ഡോ. ശശിധരൻ കവി ചിലപ്പോൾ കാണാത്ത അർഥങ്ങൾ നിരത്തി കവിതയെ ന്യായികരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം. ആധുനികമോ പ്രാകൃതമോ എന്നറിയില്ല ഡോ. ഹരിഹരന്റെയും ഡോ. കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെയും കവിതകൾ സാധാരണ മനസുകൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് .  സാധാരണക്കാരുടെ ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഈ കടങ്കഥപ്പോലത്തെ കവിതകൾ എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായും ഇവരുടെ കളരിയിൽ തന്നെ പോയി പഠിക്കണം . അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞുതരും അതിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ  അല്ല വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ വിഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സാധാരണ മനസ്സുകളുടെ പിരിമുറുക്കത്തിന് അയവ് വരുത്തുകയും അതോടൊപ്പം വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും  എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകൾക്ക് സമാനമായ ജനകീയ കവിതകളാണ് നല്ലത്.   കേരളത്തിലെപ്പോലെ ഒരു വിശാലമായ വായനക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാലും പ്രതികരണം കുറവായതിനാലും കവിതയുടെ സ്വാധീനം മനുഷ്യരിൽ എത്രയെന്ന് അളക്കാൻ പ്രയാസം.  

ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ചക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ 

"പട്ടികൾ ഇണചേർന്നു 
നിൽക്കുന്നപോലത്തെ 
പരസ്പര വിരുദ്ദമായ 
വാക്കുകൾ കാണാൻ ഇല്ല"  വിദ്യാധരന്റെ പ്രയോഗം കുറിക്കു കൊണ്ട് എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല.  സത്യത്തിൽ ഞാൻ അൽപ്പനേരം ഇരുന്ന് ചിരിക്കാതിരുന്നില്ല -വിദ്യാധരൻ ഒരു രസികനും നല്ല ഒരു നിരീക്ഷകനുമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല .  ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാവ്യനർത്തികിയിൽ മലയാള കവിതയുടെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു.

വായനക്കാരൻ 
Vayankkaran 2017-08-20 10:45:10 News
Under this arrangement all beautiful young ladies can expect awards and ponnadas and stages, long minutes, if you write any literary words or even you do not have to write, just be there. But bad luck for ugly old men, even if you write sakunthalam, or Ramayanam, no luck for you people.  For name sake you may get some third or forth price.  Also did you hear about "MAMA"-Malayali Association of Ameica". Study there famous awards also.
Pothullla 2017-08-20 10:26:56 News
700 കുലീനയായ ഭാര്യമാരും 300 വെപ്പാട്ടിമാരും ..... ഒക്കെ വായിച്ചു പാവം ദിലീപ് ബോധം കെടാതിരുന്നാൽ മതി 
അഞ്ചേരി 2017-08-20 08:52:17 News
താങ്ങളുടെ കവിതയെക്കാൾ  വളരെ  വളരെ  നന്നായിരിക്കുന്നു താങ്ങളുടെ  ലേഖനം......     വളരെ  നന്നായിരിക്കുന്നു ... 
Anthappan 2017-08-20 05:44:58 News
Thank you Vidyaadharan for rejuvenating the discussion on Malayalam poems.  It is sad people use the platform for writing real poems as a playground to practice their skewed ideas, 
Tom abraham 2017-08-20 03:47:37 News
Dileep may be reading Song of Songs. Who knows ?
വിദ്യാധരൻ 2017-08-19 21:19:55 News
മണ്ണും പെണ്ണും പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗ ശൂന്യമാകുന്നു. വേണ്ട ആടയാഭരങ്ങൾ കൊടുത്താലും ചിലർക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ സുന്ദരിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. വേണ്ട;  സുന്ദരി ആക്കണം എന്നില്ല .എന്നാലും വികൃതമാക്കാതിരുന്നു കൂടെ.  എന്നാൽ ഏതു വിരൂപയേയും സുന്ദരി ആക്കി മാറ്റുന്ന ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കയ്യിൽ 'കാവ്യനർത്തകി' രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് നോക്കുക  

" കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങിക്കിലുങ്ങി,
കാഞ്ചനകാഞ്ചി കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങി
കടമിഴിക്കോണുകളിൽ സ്വപ്നം മയങ്ങി,
കതിരുതിർപ്പൂപ്പുഞ്ചിരി ചെഞ്ചുണ്ടിൽത്തങ്ങി;
ഒഴുകുമുടയാടയിലൊളിയലകൾ ചിന്നി
അഴകൊരുടലാർന്നപോലങ്ങനെ മിന്നി;
മതിമോഹനശുഭനർത്തനമാടുന്നയി, മഹിതേ
മമ മുന്നിൽ നിന്നു നീ മലയാളകവിതേ!
ഒരുപകുതി പ്രജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും
ഒരു പകുതി പ്രജ്ഞയിൽ കരിപൂശിയവാവും
ഇടചേർന്നെൻ ഹൃദയം പുതുപുളകങ്ങൾ ചൂടി
ചുടുനെടുവീർപ്പുകൾക്കിടയിലും കൂടി
അതിധന്യകളുഡുകന്യകൾ മണിവീണകൾ മീട്ടി
അപ്സരരമണികൾ കൈമണികൾ കൊട്ടി
വൃന്ദാവനമുരളീരവപശ്ചാത്തലമൊന്നിൽ
സ്പന്ദിക്കുമാമധുരസ്വരവീചികൾ തന്നിൽ
താളം നിരനിരയായ് നുരയിട്ടിട്ടു തങ്ങി
താമരത്താരുകൾപോൽ തത്തീ ലയഭംഗി
സതതസുഖസുലഭതതൻ നിറപറവച്ചു
ഋതുശോഭകൾ നിൻമുന്നിൽ താലം പിടിച്ചു
തങ്കത്തരിവളയിളകി നിൻപിന്നിൽ തരളിതകൾ
സങ്കൽപസുഷമകൾ ചാമരം വീശി
സുരഭിലമൃഗമദതിലകിത ഫാലം
സുമസമ സുലളിത മൃദുലകപോലം
നളിനദല മോഹന നയനവിലാസം
നവകുന്ദസുമസുന്ദര വരമന്ദഹാസം
ഘനനീല വിപിനസമാന സുകേശം
കുനുകുന്തളവലയാങ്കിത കർണ്ണാന്തികദേശം
മണികനക ഭൂഷിത ലളിതഗളനാളം
മമമുന്നിലെന്തൊരു സൌന്ദര്യമേളം
മുനിമാരും നുകരാത്ത സുഖചക്രവാളം
ഉണരുന്നു പുളകിതം മമജീവനാളം
ഇടവിടാതടവികളും ഗുഹകളും ശ്രുതികൊട്ടിയ
ജടതൻ ജ്വരജൽപനമയമായ മായ
മറയുന്നു വിരിയുന്നൂ മമജീവൻ തന്നിൽ
മലരുകൾ മലയാളകവിതേ, നിൻമുന്നിൽ
നിർനിമേഷാക്ഷനായ് നിൽപതഹോ ഞാനിദം
നിൻ നർത്തനമെന്തത്ഭുത മന്ത്രവാദം
കണ്ടുനിൻ കൺകോണുകളുലയവേ കരിവരി-
വണ്ടലയും ചെണ്ടുലയും വനികകൾ ഞാൻ
ലളിതേനിൻ കൈവിരലുകളിളകവേ കണ്ടു ഞാൻ
കിളിപാറും മരതകമരനിരകൾ
കനകോജ്ജ്വല ദീപശിഖാ രേഖാവലിയാലെ
കമനീയ കലാദേവത കണിവച്ചതുപോലെ
കവരുന്നു കവിതേ തവനൃത്തരംഗം
കാപാലികനെങ്കിലും എന്നന്തരംഗം
തവചരണ ചലനകൃത രണിതരസരംഗണം
തന്നോരനുഭൂതിതൻ ലയനവിമാനം
എന്നെ പലദിക്കിലുമെത്തിപ്പൂ ഞാനൊരു
പൊന്നോണപ്പുലരിയായ് പരിലസിപ്പൂ
കരകമലദലയുഗള മൃദുമൃദുലചലനങ്ങൾ
കാണിച്ചസൂക്ഷ്മലോകാന്തരങ്ങൾ
പലതും കടന്നുകടന്നു ഞാൻ പോയി
പരിധൃത പരിണതപരിവേഷനായി
ജന്മം ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ നിർവൃതി കൊണ്ടു
ജന്മാന്തരങ്ങളിലെ സുകൃതാമൃതമുണ്ടു
ആയിരം സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വപ്നവുമായെത്തി
മായികേ നീ നിൻ നടനം നടത്തി
പുഞ്ചിരി പെയ്തുപെയ്താടു നീ ലളിതേ
തുഞ്ചന്റെ തത്തയെ കൊഞ്ചിച്ച കവിതേ
അഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞഴിഞ്ഞാടു ഗുണമിളിതേ
കുഞ്ചന്റെ തുള്ളലിൽ മണികൊട്ടിയ കവിതേ
പലമാതിരി പലഭാഷകൾ പലഭൂഷകൾ കെട്ടി
പാടിയുമാടിയും പലചേഷ്ടകൾ കാട്ടി
വിഭ്രമവിഷവിത്തുവിതക്കിലും ഹൃദിമേ
വിസ്മരിക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ സുരസുഷമേ
തവതലമുടിയിൽനിന്നൊരുനാരുപോരും
തരികെന്നെത്തഴുകട്ടെ പെരുമയും പേരും
പോവുന്നൊ നിൻ നൃത്തം നിർത്തി നീ ദേവീ
പോവല്ലെ പോവല്ലെ പോവല്ലെ ദേവീ" (ചങ്ങമ്പുഴ )

Abraham 2017-08-19 18:03:46 News
കർത്താവെ ഇവർ പറയുന്നതെന്തെന്നു ഇവർക്കു അറിയാത്തതിനാൽ ജോർജിനും മാത്തുള്ളക്കും മാപ്പു കൊടുക്കേണമേ. 
ഡോ.ശശിധരൻ 2017-08-19 16:43:26 News
ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതിസുന്ദരിയാകാൻ ഏകദേശം അറുപത്തിരണ്ട്‌  മേക്കപ്പുകൾ അലംകരണമായി  അടയാളപ്പെടിത്തിയിട്ടുണ്ട് .ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുതരത്തിലുള്ള  മേക്കപ്പുകൾ മുഖത്ത് തന്നെയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു .പുരുഷനും അതിസുന്ദരനാകാൻ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള മനോരമമായ മേത്തരം മേക്കപ്പുകൾ  മേൽവിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും  സ്ത്രീ എത്ര സുന്ദരിയാണെങ്കിലും , പുരുഷൻ എത്ര സുന്ദരനെങ്കിലും , ഒരു വേദിയിൽ കയറി ഒരു ഒറ്റ വിഡ്‌ഡിത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ  മതി ആ സൗന്ദര്യം അപ്പാടെ ആ നിമിഷത്തിൽ അവിടെ  മുഴുവനായും ചോർന്നുപോകുന്നത് കാണാം .അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ പുരുഷനായാലും.  ,സ്ത്രീയായാലും അവരുടെ ഏറ്റുവും  അഴകാർന്ന ആഭരണം അലങ്കാരം,സൗന്ദര്യം എന്നത്  വായിൽ നിന്നും വരുന്ന വാങ്മയമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നത് . അതിനാൽ ഏറ്റുവം അഴകാർന്ന സൗന്ദര്യം എന്താണെന്ന് ഡോ.ഹരികുമാർ    അർത്ഥത്തിന്റെ അര്ഥത്തിലുടെ അതിരുച്യം അതിസക്തിയോടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കു. അസൂയയില്ലാത്ത , കാലുഷ്യമില്ലാത്ത , പാരുഷ്യമില്ലാത്ത  മനസ്സുള്ള  സ്ത്രീയാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ സൗന്ദര്യവതി .പലതലത്തിലൂടെ ക്രമികമായി വിചാരം ചെയ്യാൻ  കഴിയാവുന്ന നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു കവിതയാണിതെങ്കിലും , ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ഈ കവിത ഇവിടെ അധികം വിസ്തരിക്കാതെ വിചാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് .
(ഡോ.ശശിധരൻ)
Keraleeyan 2017-08-19 14:17:26 News
കേരളത്തില്‍ കലാപമുണ്ടാക്കിയാലെ ഇവിടെ വേരു പിടിക്കാാവൂ എന്നു സംഘ പരിവാരത്തിനറിയാം. മലപ്പുറം ജില്ലയാണു ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം.
അക്രമത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പറയുന്ന അവരാണു സി.പി.എം. അതിക്രമത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ സംഘ പരിവാരത്തെ ഗുജറാത്തിലേക്കു കയറ്റി വിടണം. കേരള സംസ്‌കാരം രക്ഷിക്കണം 

ഡോ.ശശിധരൻ 2017-08-19 12:47:02 News
"പട്ടികൾ ഇണചേർന്നു 
നിൽക്കുന്നപോലത്തെ 
പരസ്പര വിരുദ്ദമായ 
വാക്കുകൾ കാണാൻ ഇല്ല"
നല്ല ഭാവന . പരസ്പര വിരുദ്ദമായ വാക്കുകൾ   ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കവിയുടെ കവനബോധമനസ്സിൽ വന്ന ഭാവന അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു .ഇത്തരത്തിലുള്ള  ഭാവനയിലൂടെ കവിത രചിക്കുന്ന  ആളുകളോട് ഡോ.കുഞ്ഞാപ്പു  ചോദിച്ച ചാതുര്യമായ ചോദ്യം അങ്ങേയറ്റത്തെ ചാരുതയാർന്നതാണ് . ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസരിക്കുന്ന പ്രതികരണം പ്രസാധനം ചെയ്തു കവിതയുടെ  പ്രസക്തി  ദയവുചെയ്ത് പ്രഹാസമാക്കാൻ  പ്രവർത്തിക്കരുതേ .കവിതയുടെ വിമർശനം മറ്റൊരു കവിതയല്ല. .കവിതയുടെ വിമർശനം ഗദ്യരൂപത്തിലാണ് മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത് .
(ഡോ.ശശിധരൻ)

George V 2017-08-19 12:17:47 News
ദിലീപ് ജയിലിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതുമുതൽ ശ്രീ മാത്തുള്ള ദിലീപിന്റെ കട്ട ഫാൻ ആണ് . അതുകൊണ്ടു തന്നെ പി സി യുടെയും. 
Jack Daniel 2017-08-19 11:49:55 News

Madness ചിത്ത ബ്രമം may seem like a temporary one. The intensity of action and thoughts may differ going up down but the illness never die. That is because, madness is caused by mutations in the brain and the change is permeant.  Faith is also a form of madness. There is no difference between madness & fanaticism.  Fanatics do several tricks to get the attention of others. Like, some say they were atheist  one time, but they had revelation from their god which turned them over. Some say they were a Muslim, but Jesus came one night in a dream  etc. they will make some bull to justify what they want to preach.

Fanatics, never change, they just jump around from one hot kettle to another.

Stop drinking Christian Brothers.

Sip Sip - silky smooth Jack Daniel

അവറാന്‍ 2017-08-19 11:33:50 News
അതേ അതേ എല്ലാംതന്നെ  ഉടന്‍ നടക്കും.
നിങ്ങള്ക്ക് പകരം , ചെര്യന്‍, തോമന്‍, കുന്തര ,കൂതറ മലയാളികള്‍ അനേകം ഉണ്ട്  കമ്മറ്റിയില്‍  കയറാന്‍.
ട്രുംപിന്റെ വാല്‍ പൊക്കി  കീഴെ  നിന്ന്  പൊക്കി  കീജെ  വിളിക്കാന്‍ ഉണ്ട്  കുറെ പുതു പണക്കാര്‍  വിഡ്ഢികള്‍