ആരാധിക 2017-03-19 21:43:44 News
ജോൺ ഫിലിപ്പ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.  അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളും ഇന്നത്തെ കാലത്തു വാട്സാപ്പ് പോലെയുള്ള  സോഫ്‌ട്‌ വെയര്‍
ഉപയോഗിച്ചു  ന്യൂയോർക്  പോലെയുള്ള  ദൂരസ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന  അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി 
സെക്സ് കൈമാറുന്ന ഇന്നത്തെകാലത്ത്  വസ്ത്ര ധാരണത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു.  
renji 2017-03-19 19:54:52 News
Dear American Hindu, forget about INOC, listen to Anupam Kher

http://www.news18.com/news/india/sadhvi-prachi-yogi-adityanath-should-be-jailed-thrown-out-of-bjp-says-anupam-kher-1212664.html?utm_content=buffer2e6f4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Dear American Hindu 2017-03-19 19:37:18 News
What Congress does or INOC does is immaterial here. The RSS and its offshoot BJP have been creating a fanatic, semi-army in India on the the lie that Congress is doing some appeasement of minorities at the expense of Hindus. Total lie, but people like you were carried away with it. 
By electing a fanatic as UP's chief minister, the Hindus have proclaimed their intention. They want a Hindu rashtra. Good for you. In a Hindu rashtra of Golwalkar, we have no place. We should be second class citizens subservient to Hindu masters. 
No way. Let us face waht happens in the coming years. BJP may be successful now, but will India move in that direction?
AmericanHindu 2017-03-19 19:13:47 News
Sir, What we are seeing is the  root cause for the elimination of the great congress party in India. The cause being the double face and hypocrisy of leaders like INOC chair here, not Hindus like me. I would have applauded if he expressed his views as that of a minority or as a representative of a minority organisation. If you have been watching, over the years, as chair of"secular" INOC he had written only about his own religions perspective, but he is smart enough to wrap it around miority issue to sound like a statesman.  When people of our great congress party stop this double face and hypocrisy and stand for all people, we will see the fall of BJP's Hindutva agenda progression - I want that too - no party should go to the extent of massive majority.   Take the case of UP. How the state reached the position , in this 21st century, of selecting a person like Yogi whom many see as hardliner?   A Dalit Mayawati ruled that state in the past, Muslim friend Mulayam ruled, his son Akhilesh ruled, Congress ruled for several years.  Now majority gave a verdict. Can't expect BJP to follow congress policies.   Just like in America, Tump got elected for a reason. Same in India.   This INOC chair is just trying to cherry pick and paint a picture of monsters out of everything BJP does and alienating a lot of people(najority community) from INOC.  His crying wolf is not going to help it.
Dear American Hindu 2017-03-19 17:38:27 News
You show your double face here. You are afraid and angry when a racist killed an Indian and Hindu. But you support the hate mongers in India against fellow Indians. After Babri demolition, we saw riots and hundreds or thousands of Indians got killed. Was it fun? was it college level fight?
This guy Adityanadh would be in jail in any civilized country for his hate campaign. But in present India things are different.
Now we can see mandir politics and tension. Ultimately, this is not good for the India we as it now. May be it will be good for you Hindus. But not for others.
Just a Reader 2017-03-19 16:00:04 News
These two organizations are a subject of a big laugh. As soon as they win the key positions the first thing they do is going to Kerala with a Mund ,Jubba and a beaded gold chain wrapped around their thick neck and visit the Chief Minister and his 'sinkidees'. They make sure just before they leave New York, there is enough press people  to cover their newly earned 'fame'. The next agenda is their soon to be celebrated MAMANKAM in Kerala. The only bunch of people get benefited from these nonsense is some third grade cinema /serial actors and some politicians. It is ludicrous that there are some pravasy malayalies always wasting their time and money for all these nonsense.
Hope emalayalee will publish this!
AmericanHindu 2017-03-19 12:24:00 News
I'm not a particular fan of any Yogi, Modi or Sha. The majority people of the state elected a party in a democratic election. Same people will throw them out if the rulers turn out to be scroundels in the coming years. Average Indian Hindu psyche is not like that of Christian, or Muslim - come what may I will stick with my relegion - like the politics and people of Muslim League and Kerala Congress in Kerala ). Average Hindu voter will go against their own guy if he does chettatharam in power.   So please chill out Mr George and team.  India is a great country and every one has their own place within limits.
Also it is laughable when pundits like you sitting in USA write articles of prophecy about UP. Even pundits sitting there could not get the mind of an average villager in UP.
By the way people of all relegion are happy in UP. They seems celebrating.   Also you talk about riots after meeting of this Yogi guy. It is all common things in politcs and even in campus, we call it fights. You can exaggerate it and call it RIOTS also to suit your purpose.
കുരിയാക്കോസ് ചെറുതോട്ടിൽ 2017-03-19 11:45:53 News
കൺഫ്യൂഷ്യസ് ആള് പുലിയാ. അമേരിക്കൻ സംഘടനകൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ എല്ലാവരേം കേറിപിടിച്ചു. സ്റ്റൈൽ കണ്ടിട്ട് രാജു മൈലപ്രയുടെ സ്റ്റൈലാ . ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉള്ള ഭാഗം മെനപ്പോസ് വന്ന അമ്മച്ചിമാരുടെ തോഴിയാണ്.  .  നാട്ടിൽ പോയി കോട്ടക്കൽ ആര്യ വൈദ്യശാലയിൽ പോയി എത്രനാള് കിടാന്നാല ഒന്ന് നേരെയാകുന്ന .  അവിടെ വച്ചാ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ 'അന്നക്കുട്ടിയുടെ തോഴി' എന്ന  ചെറുകഥ എഴുതുന്നത് '

Observer 2017-03-19 11:16:28 News
Dear Confusious person: Really your opinion is the truth. Atleast this column of emalayalee give a chance to express our views without giving our real name. But this is the most important section of emalayalee, becasue more and more readers are reading or visiting this reality secton. In Kottiyur Father Robin Peedanam was communicted to the concerened bishop many times by unknown or ananimous writers, but bishop or police did not take any action. Like wise the real points or complaints are raised in this emalayalee reader response column, like claiming paid ponnadas, paid achievements , paid storireis, paid coolie writers, visiting India and making fake award news, self awards, butying awards, many mega association so called secular claims, many claims as if achieved some thing from goverments etc.. etc. The able persons never get any awards or never get recognizations. th That is the truth. So with some short writings, the confiscious here made big points. I appalaud you sir or madam. Again, please write Confcious... We are waiting for your writings.. Let me give you an award or ponnada for you.
Naradan 2017-03-19 10:29:11 News
പെണ്ണിനെ  കൊണ്ട്  പോകാൻ വേണ്ടി  തന്നെ  ആണ്  അവൻ  തൂണിൽ  ചാരി  നിന്നതു . അതിനാൽ  തൂണും ചാരി  നില്കുന്നവനിൽ  എപ്പോഴു ഉം   ഒരു കണ്ണ് വേണം.
 അത് അറിയാവുന്നതു  കൊണ്ടാണ്  ' എൻ തുള്ളുന്നു  എന്നെ ഉള്ളു  എന്റെ  കണ്ണ്  രണ്ടും  തറയിൽ  ആണ് ' എന്ന് പറയൻ തുള്ളലിൽ  പറയുന്നത് .
george 2017-03-19 08:30:40 News
Why INOC worried about  the chief minister of UP. What this INOC doing here. Critizing the BJP government. Any way congress is dead in India and the tail of congress INOC is almost ready to die also. Instead of ciritzing please do some work. We the malayalee (mostly the members of INOC) have nothing to do but blame the central govt  and that is the reason we are not getting anything from central. What our MPs are doing either sleep or critizing. Where any church break in India all our MPs are running there. Please speak for our malayalee people in the parliament and get something from the cetre.
Ninan Mathullah 2017-03-19 07:57:34 News

(please disregard the previous comment as this is edited)Vaayanakkaran’s comment showed where his heart on these issues. I can see him white washing atrocities of the group he identify as one with and not showing the courage to say right is right and wrong is wrong. Independent thinking media and writers are persecuted and he does not see such things, and an advice to readers not to believe such things. His heart is with BJP Hindu rashtrasm. Some have nothing to say about the needed reformation in their religion and its practices but exaggerate the isolated incidents from priests. They constantly try to bring division between priests and believers by comments such as priest’s speech is boring. Innocent among us believe it and share with others to destroy the unity. Their strategy is to destroy the leadership. Once leadership is destroyed it is very easy to make the people pliable or scatter them. Same thing happened in Hitlers’ Germany. Independent voices and minority group’s leadership were destroyed and the majority closed eyes to it. I had a friend in college. He throws up after drinking parties, and it was news among students. So even while throwing up his words are, “I do not throw up usually but very rare only”. Vaayanakkaran’s comments remind me of his behavior. Independent writers and cultural leadership is being destroyed everyday and the comforting words that it is not going to happen, only those who do ‘mathaparivarthanam’ need to worry, BJP will not come to power in India and you do not believe it, or India has a tradition of good relation with other religions etc. Yes ‘Chirichukondu kazhutharakkuka thanne’. You do not see the knife on your throat but the smiling face only.

vayanakaaran 2017-03-19 05:56:40 News
മത സൗഹാർദ്ദത്തിനായി ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെയും,ക്രിസ്തു പുരോഹിതന്മാരെയും, മുസ്‌ലിം മൊല്ലാക്കമാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.  സൗഹാർദ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മതങ്ങൾ എന്തിനു? ഈ മൂന്നു പേരെയും ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കയാണ്.  ഭൂരിപക്ഷം കൃസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ബിഷപ്പ് തന്നെ വരണം. അതിൽ കുഴപ്പമല്ല പക്ഷെ അത് മത സൗഹാർദ്ദത്തിനാണെന്നു പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ കളിയാക്കരുത്.

ഇ മലയാളിയിലൂടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന വിദ്യാധരനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്, അദ്ദ്ദേഹത്തയാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത്.  പിന്നെ അക്കാദമി അവാർഡ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയില്ലെന്ന്  ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതോടെ ത്തോളം കാലം ആളുകൾ പണവുമായി
പോകും.
renji 2017-03-19 05:40:59 News
CPM is in power only because Chandy/Ramesh so intimidated by RSS and would run for cover. They are simply cowards. Minorities wanted someone to stand upto these bullies! People did not vote against development but they preferred their security over airport and Metros! Is that clear Kairalee!
pappu 2017-03-19 05:40:18 News

I totally agree with  secular viewer.  Please give  the thirumani rest. It is not  his time. he need rest. Taking about secularism, FOMA/FOKANA   both are the two sides of a stick. Both of them want only bishop/priest. FOMA only do their function in Chicago in St. Marys church as they can have their bishop as the chief guest.


We donot need any bishop/priest/swamy in our function. FOMA/FOKANA  are the association stands for the beniefits  of malayalees. If both these association thinks like that,  please keep the religion from this.Priest/bishop/swamy can go to their own convention ( In USA there is more than enough religious convention)


Hope this will open the eye of these two association executives and make their convention as a kerala convention not as a religious convention.