Annonymous 2018-11-13 18:57:27 News
IHow many times Mr.Thummarukudi attempted the civil service exam? Almost all exams are for elimination. There is no perfect system to select the best, however, with all its shortcoming civil exam is still a good system to select the best
Sudhir Panikkaveetil 2018-11-13 10:26:53 News
പ്രൊഫെസ്സർക്ക് ഇപ്പോൾ  ബോർഡർലൈൻ 
പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് 
തോന്നുന്നു. ഏകാന്തമായ "നാല് കOഓര 
വർഷങ്ങൾ" അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ 
അസ്വസ്ഥമാക്കി. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിക്കറിയാമായിരുന്നു 
താക്കോൽ എവിടെയാണെന്ന്. ആ കണ്ടെത്തൽ 
മനഃശാസ്‌ത്രജ്‌ഞനായ പ്രൊഫസർക്ക് പ്രതീക്ഷ 
നൽകി. തന്റെ സന്തോഷമാണ് പരേതയായ 
ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.  താക്കോൽ 
നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ 
ബസ്സിൽ യാത്രചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നു 
അയാൾ തന്നോട് സ്വയം ഉപദേശിച്ചു.
കഥയിങ്ങനെ വായിച്ചുപോകാൻ 
രസമാണ്. 
SILJI 2018-11-13 10:18:58 News
ഏകാന്തവും അസ്വസ്ഥവുമായ മനുഷ്യമനസിന്റെ വ്യഥകളിലേക്ക്‌ വായനക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹൃദയസ്‌പൃക്കായ അവതരണം. മനുഷ്യമനസിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളിലേക്ക്‌ കടന്നുകയറുന്നതിനുള്ള കഥാകൃത്തിന്റെ കഴിവ്‌ പ്രകടമാകുന്ന മനോഹരമായ കഥ. ശ്രീ അബ്‌ദുള്‍ പുന്നയൂര്‍ക്കുളത്തിന്‌ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.
mathew v zacharia. new Yorker 2018-11-13 10:16:25 News
Elsy Yohannan: Very blessed and uplifting tribute to Appachen. There is not a single day for me without touching my spouse, children and grand children 's pictures with the words from Numbers 6 : 24-26 "  The LORD bless you and keep you ! The LORD let His face shine upon you, and be gracious to you! The LORD look upon you kindly and give you peace ! "
 By faith I believe my forefathers had uttered this for me. That is the only reason I am blessed. 
Mathew V. Zacharia, New Yorker
observer 2018-11-13 09:50:25 News
This news is not reported in media.
Sudhir Panikkaveetil 2018-11-13 08:52:53 News
നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിക്കുന്നില്ല . അവർ 
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. ഓർമ്മകളിൽ 
ജീവിക്കുന്നു. കവയിത്രിയായ മകൾ 
അച്ഛനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടെഴുതിയ കുറിപ്പ് 
ഹൃദയസ്പര്ശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനു 
നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. 
Boby Varghese 2018-11-13 06:52:19 News
In 2013, President Obama in his state of the union message declared that " real immigration reform" means strong border security, learning English, and " going to the back of the line behind folks trying to come here legally". Senator Schumer said " illegal immigration is wrong, plain and simple". Today, Democrats and their media supporters purposely avoid terms "legal" or "illegal". The Democrats want a permanent underclass in this country to insure their victory in elections.
A striking number of billionaires of both parties, like Bloomberg, Koch Brothers. Zuckerberg, Murdoch, Bill gates etc support open borders to ensure cheap labor.Their children don't go to the overburdened public schools or experience the swamped social services.
The Roman empire was destroyed from within. The Democrats want to transform America into sanctuary nation.
JAYASREE G NAIR 2018-11-13 06:39:31 News

മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയും    നമ്മുടെ  മനസ്സില്, ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി, വിരാജിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരതുല്യരായ       രണ്ടു വ്യക്തികൾ ആണ്. അവർ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങളും നന്മകളും സ്രോതസ്സ് നോക്കിയാൽ  നാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുപോകും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമാനമായി ചെയ്തു വീട്ടുവാനാവാത്ത കടം. വളർന്ന് വലുതായി  കഴിയുമ്പോൾ വസ്തുത സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നു.  അതെല്ലാം അവരുടെ കടമയാണെന്നു പറഞ്ഞു എഴുതിത്തള്ളുന്ന ദുഃഖസത്യം.

 ഹൃദയസ്പർശിയായ നല്ല ഒരു ലേഖനത്തിനു മാഡത്തിന് അഭിനന്ദനം

Jyothylakshmy Nambiar 2018-11-13 04:25:18 News

ഒരിയ്ക്കലും മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോകാത്ത, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിത അനുഭവം ലേഖകനിലൂടെ  വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലും ഇപ്പോൾ ജീവിയ്ക്കുന്നു

secular Indian 2018-11-13 00:26:48 News
ആർ.എസ.എസ് കാർ ഉത്തരേന്ത്യ ഒരു പരുവമാക്കി. കേരളവും കുട്ടിച്ചോരാക്കാനുള്ള നീക്കവുമാണിത് . അതിനു ഹിന്ദുവിന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
P R Girish Nair 2018-11-13 00:07:20 News
ജീവിത സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു നല്ല ലേഖനം ലേഖനത്തിനു അഭിനന്ദനം. പുതിയ തലമുറക്ക് പാഠമാക്കാവുന്ന സദാചാര ചിന്തകൾ ഉണർത്തുന്ന ലേഖനം. തീർച്ചയായും ഇന്ന് കാലഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖസത്യം.
നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടെങ്ക 2018-11-12 23:36:48 News
നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട 
നിങ്ങൾ തടവിൽ കിടന്നുകൊൾക
പുരുഷന്റെ കാമാർത്തി തീർക്കുന്ന വസ്തുവായി 
അവരുടെ കൂടെ കിടന്നുകൊൾക 
അവരുടെ ഇടി അടി ചവിട്ടു തൊഴിയെല്ലാം വാങ്ങി
തിരുമൽ ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിടുക 
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പുത്തൻ തലമുറയെ 
അതിനായ് കിട്ടുകില്ലോർത്തുകൊൾക 
ഞങ്ങൾ പ്രസവിക്കും കുട്ടികളെ 
ഞങ്ങടെ പതിമാർ കുളിപ്പിക്കും ഡയപ്പർ മാറ്റും 
അവരെ അവർ ഉറക്കും തൊട്ടിലാട്ടും 
മുലയൂട്ടാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടുകില്ല
അത് ചപ്പാൻ ഭർത്താക്കൻമാർ നോക്കിടേണ്ട 
ഞങ്ങടെ സൗന്ദര്യം കാത്തു ഞങ്ങൾ 
സൂക്ഷിക്കും ജീവിതാന്ത്യം വരെ 
അടിമകളെ പോലെ പണ്ട് നിങ്ങൾ 
ഞങ്ങളെ  കണ്ടിരുന്നാക്കാലം പോയി ചേട്ടാ 
അയ്യപ്പനെ കാണണേൽ ഞങ്ങൾ കാണും 
ചുണയുണ്ടേൽ വന്നാട്ടെ വടിവാള് ദൂരെയിട്ട്  
നിങ്ങൾക്ക് പുരുഷത്വം വേണമെങ്കിൽ 
വേണം കുറുവടി മുടികെട്ടിനുള്ളിൽ 
ആ വടി എടുത്തു ഞങ്ങൾ 
അടിച്ചോടിക്കും നിന്റെ രണ്ടു കാലും 
ആർത്തവം അശുദ്ധമായി കരുതുന്ന മൂഡ്‌വർഗ്ഗം 
നീയൊക്കെ ജനിച്ചതതിൽ മുങ്ങിയല്ലേ 
ആരാണ് ആയപ്പൻ ആർക്കറിയാം 
ഒരു പക്ഷെ വഴിയിൽ കിടന്നു വടിയായ 
അയ്യപ്പൻ കവിയുമാവാം 
കണ്ടില്ല 'കവിയായി'   ജീവിച്ച കാലംമാരും 
ചത്തപ്പോൾ ദേവനായി മാറി അങ്ങേർ
ശബരി മല ശാസ്താവ് അയ്യപ്പൻ തന്നെയാണോ 
വഴിൽ കിടന്നു ചത്ത കവി അയ്യപ്പനെന്നാർക്കറിയാം 
നല്ല കവിയായി ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനമേറാൻ 
ചാകണം പല്ലന ആറ്റിലോ ഓടയിലോ 
ചത്ത കവികളാണ് നല്ല കവികളെന്നും 
ജീവനുള്ള കവികൾ നാടിനു ശാപമത്രേ 
ഇന്ന് കവികൾ മരിച്ചുപോയാൽ 
ഉണ്ടവരെ പുതപ്പിക്കാൻ പൊന്നാട തന്നെ 
വേണ്ട മുറ്റത്തെ മാവ് വേണ്ട 
കൊള്ളിവയ്ക്കാൻ ധാരാളം ഫലകോം ഉണ്ട് 
ഞെട്ടുവാൻ ഫൊക്കാന ലാന ഫോമയുണ്ട് 
വേണെങ്കിൽ വേൾഡ് മലയാളി അസോസിയേഷനുണ്ട്
പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന കാര്യം മാറിപ്പോയി 
വഴിതെറ്റിപോയൊരു ജീവിതംപ്പോലെയങ്ങ്
കൈയിൽ കിടക്കുന്ന കാശുമായി 
ശബരി മലയിൽ പോയിട്ടെന്തു കാര്യം 
തലയിൽ തലച്ചോറില്ലാത്ത അയ്യപ്പന്മാർ 
അടിയ്ക്കട്ടെ തൊഴിക്കട്ടെ തല തല്ലി ചത്തിടട്ടെ    

വിദ്യാധരൻ 2018-11-12 22:34:50 News
മാറും സർവ്വതും മാറും 
പ്രകൃതി മാറും 
മനുഷ്യൻ മാറും 
ലോകം മാറും 
ഭാഷാമാറും
മാറി മനുഷ്യൻ നാറിയാകും
ദൈവത്തിന്റെ നാട് 
ചെകുത്താൻറ് നാടാകും 
പശു ദൈവമാകും 
പാമ്പ് ദൈവമാകും 
ആന ദൈവമാകും 
അയ്യപ്പൻ സ്ഥലം വിടും  
മലയാളം മംഗ്ളീഷാകും
പിന്നെ അത് 
മലയാളിബംഗാളി ഇംഗ്ളീഷാകും 
മലയാളി ബംഗാളിയാകും
അവൻ മലയാളിയെ കണ്ടാൽ 
തിരിച്ചറിയാതാകും  
ആറും പുഴകളും മാറും 
ചിലതൊക്കെ നാറും 
ചിലതില്ലാതാവും
ചികഞ്ഞു നോക്കുക ചരിത്രം 
കാണാം അവിടെ ചില 
ഭാഷകളുടെ മൃത ശരീരങ്ങൾ 
 അന്ത്യ കർമ്മത്തിന് സമയമായി 
കേരളം പഴയ ചേരളമായി മാറും
അങ്ങനെ കേരളം അറബിക്കടലിൽ 
മുങ്ങി മരിക്കും അനേകായിരങ്ങളും  
അന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിന്റെ 
പ്രിയകവികളെ ഓർക്കും 
'ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീക്ഷയും 
മഷിയുണങ്ങിടാത്ത പൊൻ പേനയും' -
മായി മലയാള ഭാഷയെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവരെ
അന്ന് നമ്മളുടെ കാതുകളിൽ 
ചില സത്യങ്ങൾ വന്നാലയടിക്കും  
"ഇന്നീവിധം ഗതി നിനക്കായ് പോകപി-
ന്നൊന്നായി   വരുമാവഴി ഞങ്ങളെല്ലാം 
ഒന്നിനുമില്ല നില ഉന്നതമായ കുന്നു- 
മെന്നലാഴിയും  നശിക്കുമോർത്താൽ "  
Your god 2018-11-12 21:41:47 News

 I Really can understand how you feel and how you escaped from a tragedy. Some choose tragedy but for some it falls on them. I had several incidents in my life like this. I am aware of several incidents like this which happened to several people whom I know. Your story is very touching but the conclusion you reached is not rational.

 What make you think you are better than your friend? Remember in one of your articles in e Malayalee on ‘god element’ you made a song and a dance = throwing foolish notions out to the readers!  A god who choose you above your friend is your own imagination. In fact, god was always an escapism for the rich, the privileged. Hope you expand your horizon of thought, means rational thought. Then you will see Millions & Millions of people starving, homeless, sick, handicapped, sleeping on the streets; all for reasons of not theirs.  They have done nothing wrong to suffer all life; like this. And the rich, very few became rich from the slums. Most are born into richness, they know they don’t deserve the richness, so what they do, their mind is seeking a refuge a justification, so they say god gave it to them. What kind of a god is that? If god gave it, don’t keep it for yourself, give it to the poor. That is what god wants you to do.

 We as humans has to work to wipeout poverty, homelessness, sickness from the Earth. The Earth has enough resources to feed and protect all humans. But greed, corporate greed, religious greed, political greed forces us to keep the privileges for our own. Isn’t it being selfishness? Yes, god won’t do anything to safeguard the welfare of all humans. We, humans have to take care of them. So, the time you spend praying to and praising god; go help the poor. That is true worship.

I heard you are a good human, so I hope, you will change and work to uplift the poor.

andrew

amerikkan mollakka 2018-11-12 14:24:38 News
ഉണ്ണിത്താൻ സാഹിബ് ഇ മലയാളി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഇങ്ങള് 
എയ്തിയ അനുഭവം (എയ്തുകാരുടെ) നന്നായി.. ഞമ്മന്റെ 
ബാപ്പച്ചി മയ്യത്തായതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബന്നു 
ബിബരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞമ്മള് ഇസ്‌ലാം 
ആയതുകൊണ്ട് പടച്ചോൻ ഞമ്മക്ക് ബേറെ 
ഉസൂലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഞമ്മള് 
മൂന്നു നിക്കാഹ് കയിച്ചതുകൊണ്ട് ബാപ്പച്ചിക്ക് 
ഞമ്മളോട് ഇത്തിരി  ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. 
മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് പിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ 
അവർ അകന്നു പോകും. ഉണ്ണിത്താൻ ഇങ്ങള്ക്ക് 
അച്ഛന്റെ റഹ്‌മത്ത്  ഉണ്ടായിരുന്നു. പടച്ചോൻ 
ഇങ്ങൾക്ക് ഹിഫാസത് നൽകട്ടെ.