അപ്പച്ചൻ മത്തായി 2019-03-21 11:46:53 News
"ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ !"  പ്രേവേശിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെ കാര്യം നടക്കും കവി ? ഒരിക്കൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വരണം എന്ന് തോന്നുകില്ല! കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ വാതിൽ തുറക്കാതെ വരും.  അതുകൊണ്ട് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക .  പല പ്രാവശ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ച് സ്വർഗ്ഗം അനുഭവിച്ചുട്ടുള്ള ഒരഅപ്പച്ചനാ ഞാൻ . ഇപ്പോളും പൂമൊട്ട് സാറിന്റെ കവിതയിലെ വല്യപ്പച്ചനെപോലെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ വാതിൽ എല്ലാം തുരുമ്പ് പിടിച്ചു ചളുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു . പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രലോഭിക്കുന്നവനെ സൂക്ഷിക്കണം . അവനാണ് സാത്താൻ. നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനറിയാം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇതെല്ലം അവൻ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ? എടുത്തു ഭക്ഷിച്ചോളു (വെളിപാട് 84 -42 )

Pastor John 2019-03-21 11:37:28 News
എന്റെ പ്രിയ ഏലിയാമ്മ ഉപദേശി -  നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി, ഹെസക്കിയിലിന്റെയും ഉത്തമഗീത സുവിശേഷവുമായി മാത്തുള്ള ഉപദേശിയെ കാണാൻ പോകാം .  ഇതിൽ നിന്ന് ആത്മാവിന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം .  ഏലിയാമ്മ ഉപദേശി ചെറുപ്പക്കാരിയാണോ ?
നക്കി പൂച്ച 2019-03-21 09:17:34 News
പൂച്ച നക്കി അല്ലേ കുടിക്കുന്നത് ഗുരുജി?
For Pastor John 2019-03-21 09:15:01 News
താങ്കള്‍ കമന്റ്‌ കോളത്തില്‍ താഴേക്ക് പോയി മാത്തുള്ള ഉപദേശി യുടെ porn കമന്റ്‌ നോക്കുക. കൂടാതെ ഹെസക്കിയില്‍ മുഴുവന്‍ , ഉത്തമ ഗീതം കൂടി വായിക്കുക. ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രോസറിയില്‍ കിട്ടുന്ന ബ്ലൂ ഫിലിമിലും ഉഗ്രന്‍. ഇവ ഒന്നും മാത്തുള്ള യുടെ ബൈബിളില്‍ ഇല്ല. - ഏലിയമ്മ ഉപദേശി 
For Pastor John 2019-03-21 09:14:36 News
താങ്കള്‍ കമന്റ്‌ കോളത്തില്‍ താഴേക്ക് പോയി മാത്തുള്ള ഉപദേശി യുടെ porn കമന്റ്‌ നോക്കുക. കൂടാതെ ഹെസക്കിയില്‍ മുഴുവന്‍ , ഉത്തമ ഗീതം കൂടി വായിക്കുക. ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രോസറിയില്‍ കിട്ടുന്ന ബ്ലൂ ഫിലിമിലും ഉഗ്രന്‍. ഇവ ഒന്നും മാത്തുള്ള യുടെ ബൈബിളില്‍ ഇല്ല. - ഏലിയമ്മ ഉപദേശി 
For മണ്ണുണ്ണി ട്രുംപെര്സ് 2019-03-21 09:03:28 News
Brighton beach is where it all began for the rise of Russian mafia in US. Trump was involved with them in the late 70’s, 80’s, 90’s, and on and on. One of the main bases of operation and no coincidence Trump Tower Moscow involves someone from Brighton
And for anyone who doesn’t understand. The Russian mafia worked very close back then with Russian intel services and the Russian government. The same is true today. All 3 work in tandem on many cases especially when operating in the West and Middle East
Pastor John 2019-03-21 09:00:43 News
ഹെസക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മിസ് ആയത് . എന്താ കഥ! ആറ്റം സാധനംഗുരുജി 2019-03-21 08:56:05 News
സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാപമല്ല നിങ്ങൾ 
മുത്തി കുടിക്കണം അത് പൂച്ചയെപ്പോലെയെന്നു മാത്രം 
(അവസാനത്തെ വാരികൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുക 
അല്ലെങ്കിലില്ല സുഖം അതിന് ഒട്ടുപോലും )
ഗുരുജി 
ഗുരുജി 2019-03-21 08:48:06 News
ഇല്ലാത്ത സ്വർഗ്ഗത്തെയോർത്ത് സമയം കളയാതെ 
മുന്നിൽ ഇരിക്കും  പെണ്ണിനെ പ്രാപിച്ച് നാകം നുകരു നീ   .(നാകം -സ്വർഗ്ഗം
ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ പോയിടും കിട്ടുന്നിടം തേടി 
പിന്നെ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് കഥയില്ല കേട്ടോ .
എല്ലാ മനസ്സിന്റെ വിഭ്രമമത്രെ നീ പോയി 
നല്ലൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ കണ്ടു നോക്കൂ.
വായിക്കണം ദിനം തോറും 'ഉത്തമഗീതമങ്ങ്'  
എന്നിട്ടതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ രണ്ടുപേരും  
'പരീക്ഷയിൽ' പാസ്സായി വന്നീടുകിൽ നൽകിടും 
കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി അവസരങ്ങൾ
സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാപമല്ല
ഏദന്‍തോട്ടം നട്ടോനെ നീ ആണ് എന്‍ മണവാ 2019-03-21 08:40:55 News
Eze 23: 17 അങ്ങനെ ബാബേൽക്കാർ പ്രേമശയനത്തിന്നായി അവളുടെ അടുക്കൽ വന്നു പരസംഗംകൊണ്ടു അവളെ മലിനയാക്കി; അവൾ അവരാൽ മലിനയായ്തീർന്നു; പിന്നെ അവൾക്കു അവരോടു വെറുപ്പുതോന്നി. 18 ഇങ്ങനെ അവൾ തന്റെ പരസംഗം വെളിപ്പെടുത്തി തന്റെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കിയപ്പോൾ എനിക്കു അവളുടെ സഹോദരിയോടു വെറുപ്പു തോന്നിയതുപോലെ അവളോടും വെറുപ്പു തോന്നി. 19 എന്നിട്ടും അവൾ മിസ്രയീംദേശത്തുവെച്ചു പരസംഗം ചെയ്ത തന്റെ യൌവനകാലം ഓർത്തു പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 20 കഴുതകളുടെ ലിംഗംപോലെ ലിംഗവും കുതിരകളുടെ ബീജസ്രവണംപോലെ ബീജസ്രവണവും ഉള്ള ജാരന്മാരെ അവൾ മോഹിച്ചു. 21 ഇങ്ങനെ നിന്റെ യൌവനസ്തനങ്ങൾ നിമിത്തം മിസ്രയീമ്യർ നിന്റെ കുജാഗ്രങ്ങളെ ഞെക്കിയതായ നിന്റെ യൌവനത്തിലെ ദുഷ്കർമ്മം നീ തിരിഞ്ഞുനോക്കി.
സ്ത്രിയുടെ നഗ്നത അവരുടെ മുമ്പിൽ 2019-03-21 08:36:11 News
Hez: 16:32 ഭർത്താവിന്നു പകരം അന്യന്മാരെ പരിഗ്രഹിച്ചു വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയേ! 
33 സകല വേശ്യാസ്ത്രീകളും സമ്മാനം വാങ്ങുന്നു; നീയോ നിന്റെ സകലജാരന്മാർക്കും സമ്മാനം നല്കുകയും നീയുമായി പരസംഗം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു നാലുപുറത്തുനിന്നും നിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ അവർക്കു കൈക്കൂലി കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു. 
37 നീ രമിച്ച നിന്റെ സകലജാരന്മാരെയും നീ സ്നേഹിച്ച ഏവരെയും നീ പകെച്ച ഏവരെയും ഞാൻ കൂട്ടിവരുത്തും; ഞാൻ അവരെ നിനക്കു വിരോധമായി ചുറ്റും കൂട്ടിവരുത്തി, അവർ നിന്റെ  നഗ്നത  ഒ ക്കെയും കാണത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ നഗ്നത അവരുടെ മുമ്പിൽ അനാവൃതമാക്കും. ഫോര്‍ മാത്തുള്ള 
പാവം യഹോവയെ പെണ്ണ് പറ്റിച്ചു 2019-03-21 08:30:02 News
ഹെസക്കിയേ:16:25 എല്ലാ വഴിത്തലക്കലും പൂജാഗിരി പണിതു, നീ നിന്റെ സൌന്ദര്യത്തെ വഷളാക്കി, വഴി പോകുന്ന ഏവന്നും നിന്റെ കാലുകളെ അകത്തി നിന്റെ പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 
26 മാംസപുഷ്ടിയുള്ള മിസ്രയീമ്യരായ നിന്റെ അയൽക്കാരോടും നീ പരസംഗംചെയ്തു, എന്നെ കോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. for Mathulla to read
യഹോവയുടെ പെണ്ണ് 2019-03-21 08:24:24 News

Ezekiel 16:7-18;

Ezekiel 6 എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ നീ രക്തത്തിൽ കിടന്നുരുളുന്നതു കണ്ടു നിന്നോടു: നീ രക്തത്തിൽ കിടക്കുന്നു. 
നീ വളർന്നു വലിയ വളായി അതിസൌന്ദര്യം പ്രാപിച്ചു; നിനക്കു ഉന്നതസ്തനവും ദീർഘകേശവും ഉണ്ടായി; എങ്കിലും നീ നഗ്നയും അനാവൃതയും ആയിരുന്നു. 
ഞാൻ നിന്റെ അരികെ കൂടി കടന്നു നിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ നിനക്കു പ്രേമത്തിന്റെ സമയമായി എന്നു കണ്ടിട്ടു എന്റെ വസ്ത്രം നിന്റെമേൽ വിരിച്ചു നിന്റെ നഗ്നത മറെച്ചു; ... 
പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചു രക്തം കഴുകിക്കളഞ്ഞു എണ്ണപൂശി. 
10 ഞാൻ നിന്നെ വിചിത്രവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു, തഹശുതോൽകൊണ്ടുള്ള ചെരിപ്പിടുവിച്ചു, ശണപടംകൊണ്ടു ചുറ്റി പട്ടു പുതെപ്പിച്ചു. 
11 ഞാൻ നിന്നെ ആഭരണം അണിയിച്ചു നിന്റെ കൈക്കു വളയും കഴുത്തിൽ മാലയും ഇട്ടു. 
12 ഞാൻ നിന്റെ മൂക്കിന്നു മൂകൂത്തിയും കാതിൽ കുണുക്കും ഇട്ടു, തലയിൽ ഭംഗിയുള്ളോരു കിരീടവും വെച്ചു. 
13 ഇങ്ങനെ നീ പൊന്നും വെള്ളിയും അണിഞ്ഞു; നിന്റെ ഉടുപ്പു ശണപടവും പട്ടും വിചിത്രവസ്ത്രവും ആയിരുന്നു; നീ നേരിയ മാവം തേനും എണ്ണയും ഉപജീവിച്ചു ഏറ്റവും സൌന്ദര്യമുള്ളവളായിത്തീർന്നു; നിനക്കു രാജത്വവും സിദ്ധിച്ചു. 
14 ഞാൻ നിന്നെ അണിയിച്ച അലങ്കാരംകൊണ്ടു നിന്റെ സൌന്ദര്യം പരിപൂർണ്ണമായതിനാൽ നിന്റെ കീർത്തി ജാതികളിൽ പരന്നു എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. 
15 എന്നാൽ നീ നിന്റെ സൌന്ദര്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു, നിന്റെ കീർത്തിഹേതുവായി പരസംഗം ചെയ്തു, വഴിപോകുന്ന ഏവന്റെമേലും നിന്റെ പരസംഗം ചെലവഴിച്ചു; അതു അവന്നുള്ളതായിരുന്നു. 
16 നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ചിലതു നീ എടുത്തു, പല നിറത്തിൽ പൂജാഗിരികളെ തീർത്തലങ്കരിച്ചു, അവയുടെമേൽ പരസംഗം ചെയ്തു; ഈവക സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, സംഭവിക്കയും ഇല്ല. 
17 ഞാൻ നിനക്കു തന്ന പൊന്നും വെള്ളിയുംകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളെ നീ എടുത്തു, പുരുഷരൂപങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അവയോടു പരസംഗം ചെയ്തു. 
18 നിന്റെ വിചിത്രവസ്ത്രങ്ങളെ നീ എടുത്തു അവയെ പുതപ്പിച്ചു, എന്റെ എണ്ണയും കുന്തുരുക്കവും അവയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. - മാത്തുള്ള ഇത്തു കൂടി വായിക്കുക ടരും 

കാര്‍ന്നോര്‍ക്ക് പൊന്ന് അല്ല വേണ്ടത 2019-03-21 07:49:40 News
കാര്‍ന്നോര്‍ക്ക് വേണ്ടത് പൊന്ന് അല്ല  അത് പോലെ പേര്‍ ഉള്ള മറ്റൊന്ന് ആണെന്ന് നോട്ടം കണ്ടാല്‍ അറിയില്ലേ ? ഇനി അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുക - അമേരിക്കന്‍ ബീബി 
Ninan Mathulla 2019-03-21 07:21:43 News

A question is here on watching pornography by believers. Watching pornography is a sin. Jesus came as a solution to the problem of sin. ( For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh,[b] God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering.[c] And so he condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh but according to the Spirit.

Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God; it does not submit to God’s law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God (Romans 8:5-7). Man is prone to sin due to the inherent weakness in the body. As a temporary solution to the problem of sin Jews practiced sacrifice of animals as per the Jewish Law given by God through Moses. Aryans in India also practiced animal sacrifices as they were the children of Abraham, and learned this practice from Abraham. Slowly the practice of animal sacrifice stopped with the coming of Christ as a permanent solution to the problem of sin. Now, what we need to do for forgiveness of sin is to pray to God. So in Hinduism also animal sacrifice gave way to ‘pooja’ or ‘archana’.

We are all prone to sin due to the weakness in our body. Although Jesus came, our body is the same as the fallen body of Adam with weakness in it and we do sin. If anybody says he/she has no sin, he/she is a liar. Sin is the breaking of God given Law- the Ten Commandments. The most difficult to practice is, ‘Do not covet’. Most people fall here. Apostle Paul said that but for this law I would not have known sin. We all break laws. It is difficult to live a single day without breaking secular laws. A policeman said in a movie (April 18) that we get out to the streets to break laws as an excuse for taking bribes. We break laws both secular and Spiritual due to our selfishness in us. We all have selfishness in us. Catholic Church lists gluttony (amitha Bhakshanam) as one of the worst sins. If we sin there is a solution to the problem of sin in Jesus- repent about the sin, and make a sincere effort not to repeat it. There is no guarantee that we always succeed immediately. Again repent and ask for forgiveness. We can’t take victory over sin without grace from God. David was a man as per the heart of God. He sinned, and then repented about it. God expect the same from us. It will also help to keep us humble. Otherwise we will be like the Pharisee. The Pharisee and the sinner stood at the temple and prayed to God. The Pharisee justified himself as he was proud of his record, and the sinner asked for forgiveness. The sinner left the temple justified.