വിദ്യാധരൻ 2017-08-19 06:22:59 News
'കവിതക്കളത്തെ'
'അക്ഷരത്താഴി'നാൽ പൂട്ടി
ചാവി എവിടെയോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് 
ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും 
ഗുരുവര്യരെ 
തുറക്കുമോ അക്കളം 
പോയിക്കളിക്കട്ടവിടെ ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വികർ 
'കവിത വിടർ'ത്തിയ 
കളങ്ങളിൽ 

(കവിതക്കളം , കവിത വിടരുന്നത് തുടങ്ങിയവ 
ഡോ . കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ അക്ഷരത്താഴിന്റെ 
നഷ്ടപ്പെട്ട ചാവികൾ എന്ന തിരെഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളിൽ നിന്ന് ]
വിദ്യാധരൻ 2017-08-19 05:54:43 News
എനിക്കറിയില്ല 
ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് 
വന്നുവെന്നും 
എവിടേക്കു 
പോകുന്നുവെന്നും 
പക്ഷെ 
'ഇന്ന്' എനിക്കായി 
നീട്ടി തരുന്ന 
ചഷകത്തിൽ നിന്ന് 
മുന്തിരി ചാർ കുടിച്ച് 
ഞാൻ ഉന്മത്തനാകട്ടെ 
ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് 
ഞാൻ ആലോചനാമഗ്നനല്ല 
നാളെയെക്കുറിച്ചു ദുഖിതനുമല്ല 
'ഇന്ന് " ഒരു മുഗ്ദ്ധ മോഹിനിയായി 
എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 
ഞാൻ 'നിർവിഷാദ'നുമല്ല 
അവളുടെ ആശ്ലേഷനങ്ങളും 
താഡനങ്ങളിലും ഞാൻ 
ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു 
ഹാ ! എന്റെ ഇന്ന് 
അസ്തമിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ 
എന്ന് ഞാൻ വൃഥാ മോഹിക്കുന്നു 

Dr. Kunjappu 2017-08-19 05:47:29 News
വിദ്യാധരാ!

എന്തിനാണ് കവിതക്കളത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത്?

Professor Kunjappu
നാരദർ 2017-08-19 05:39:01 News
എന്തിനാണ് മാത്തുള്ള ഈ കേസെടുത്ത് തലയിൽ വച്ചത് ? അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.  ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ അദ്ദേഹത്തിന് ജാതി ചിന്തകളിലൂടെ ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ല.  ജാതിയുടെ കാര്യം രാജു മൈലപ്ര ഈ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരും തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല പക്ഷെ മാത്തുള്ള അതിവിടെ കുത്തി തിരുകി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. മഞ്ജു ഉന്നത ജാതിയിൽപ്പെട്ടതും ദിലീപ് ദളിതുംമാന്പോലും . ഇനി അടുത്തത് മഞ്ജു ബി ജെ പ്പി യാണെന്ന് പറയും  . കർത്താവായ യേശു മിശിഹായെ നീ മാത്തുള്ളക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കേണമേ . നിന്റ സുവിശേഷം ഈ മലയാളിയിൽ നിരന്തരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റ മനസ്സിന്റെ താളക്രമങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു. നീ അന്തപ്പനെയും ആംഡ്‌റൂസിനെയും ഉടനെ അയച്ച് ഇതിനെ തടയേണമേ . പി.സി .ജോർജിന്റ വലിയ ശരീരവും ചെറിയ ബുദ്ധിയും സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന പ്രശ്‌നം ചില്ലറയല്ല. അമേരിക്കയിൽ വന്നാൽ മാത്തുള്ള കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വീട്ടിൽ പൊക്കോ. എവിടെ പോയാലും കരിങ്കൊടി പ്രകടനം നടത്തുവാൻ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്.  ഫൊക്കാന ഫോമ സ്വീകരണം കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടി റദ്ദു ചെയ്‌തു എന്ന് കേൾക്കുന്നു.  

Ponmelil Abraham 2017-08-19 04:52:11 News
A step in the right direction. 
Ninan Mathulla 2017-08-19 04:44:28 News

There was widespread propaganda against Dileep and Dileep show in USA to make the show a failure. There are reasons to believe that the same political and racial forces that conspired against Dileep are working here in propaganda against him in emalayalee and other media. Looks like the same forces have now turned against P C George now to make his American visit a failure. I heard some say that Manju is from upper caste and Dileep from a lower caste and some with fundamental racial and political views did not like the divorce and the influenze Dileep exerted in the social life of Kerala.

P C George also expressed strong views that some find threatening. It is pathetic that police could not bring out the conspiracy in Dileep case yet. Looks like some in Police protecting Suni. They are at the mercy of Suni, waiting for him to reveal the truth. P C George said a 40 pound ice block is enough to make Suni tell the truth by tying him to the ice block. Our police is still waiting for Suni to move his lips just like police waited for Saritha to move her lips in the recent media and political drama in Kerala.

വിദ്യാധരൻ 2017-08-18 20:47:27 News
ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ 
സൂര്യൻ  ഉദിച്ചു 
എന്നത് അസ്തമിക്കുമെന്നാ-
ർക്കറിയാം 
ഇന്ന് നിന്റെ മനസ്സ് 
സ്വസ്ഥമാണ് 
പട്ടികൾ ഇണചേർന്നു 
നിൽക്കുന്നപോലത്തെ 
പരസ്പര വിരുദ്ദമായ 
വാക്കുകൾ കാണാൻ ഇല്ല 
താളം തെറ്റാതെ 
താളത്തോടെ കവിത 
കുറി ക്കിൽ 
താളം തെറ്റില്ല 
വായനക്കാർക്കും
എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങെന 
ഐസ് തലയിൽ 
വച്ച് നിൽക്കുന്നത് 
തണുക്കാനായിരിക്കും 
തണുക്കട്ടെ നന്നായി 
നല്ല കവിത ജനിക്കട്ടെ 

Thomas 2017-08-18 20:35:40 News
I like E-Malayalee.  I think there is always effort from your part to improve the paper. Your paper give  opportunity for everybody to express their view in writing.  Lots of good writers are there.  A paper has to entertain all kind of people and it is not appropriate for me to say that I don't like certain people so don't publish their article.  It is your decision.  I like the prathikarana kolam. I don't care if somebody wants to write under anonymous name.  I don't have any plan to chase these people but always read their comment. Some of them are very powerful especially Vidyadhran.  This guy probably don't like award. He afraids that people will go after him with all the ponnada and plaque.  Some people go after him because he is an headache for them. They want bring him out and spit on Him.  I like Andrew and Anthappan.  They carry weapons in their hand to kill religion. Lately I see Matthulla getting violent.  
Donald 2017-08-18 20:12:56 News
I don't need your support inferior Mallus. None of you have any opinion yourself.  I hate your lunkees.  I saw one Mallu walking by my tower with lunki and exposing his chicken leg.  Get lost guys.  I am rich man. I have lots of money.  My ego is bigger than my tower.  I don't line even Steve Banon climbing on top it.  I will fire everyone  Right now I let Gen. Kelly to do my dirty job and at the end I will fire Gen. Kelly.  I like firing.  I don't give any damn about health care. I hate emigrants and I going to build a wall around USA.  All the Mallos can emigrate to Mexico. Once I build the wall I won't let any Malayalees come back . When you leave, take your all dirty organizations.  Hey, you fake News look at here. You are fake News.  I will make America great again.   Don't be surprised if I resign . That nasty Muller is after me. He started digging my tax returns. I don't want anybody to see my tax returns. Putin may not like it either. 
 
George,V 2017-08-18 17:32:31 News
All  useless and hopeless keep shivering when they hear the name of our Great President Trump.
America and the world has never seen  such guts before. If someone doesn't like to face the truth go and hide somewhere for the next 3 years.
benoy 2017-08-18 15:22:03 News
What I like about Emalayalee is, its’s toolbar is pretty much straight forward. One need not use the back arrow. Its page layout is excellent. I read mostly articles regarding national and international issues. Authors like Dr. Babu Paul, Joseph Padanamakkal and Sudhir Panikkaveetil intrigues me. Comments by Vidyadharan is enlightening.
sujan mathews 2017-08-18 15:13:07 News
ഒരു വരിസംഖ്യ ഇട്ടാൽ താരം തയ്യാറാണ്.
Johny 2017-08-18 14:16:03 News
ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ. ഇത്രയും നിർഗുണനായ ഒരു നേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ആണ്. അദ്ദേഹം പ്രവാസി വകുപ്പും വ്യോമയാനവും കുറെ നാൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. ഗുണം ഉണ്ടായി സ്വന്തം മകന്. ചിദംബരത്തിന്റെ മകന്റെ കൂടെ കൂടി അല്പം പുത്തൻ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊരു തെറ്റല്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു പോകയാണ്.
Alert 2017-08-18 13:37:54 News

Some of the biggest-named charities in America are walking away from President Trump.

The American Red Cross, The Salvation Army and Susan G. Komen foundation all said Friday they're canceling events at Trump's Palm Beach property Mar-a-Lago. That comes after three organizations made similar announcements on Thursday.

The cancellations follow the spectacular implosion of Trump's business councils this week over the president's insistence that counter-protesters shared the blame for violence at a white supremacist rally in Charlottesville, Virginia.

Trump fall watcher 2017-08-18 13:34:06 News
ഫോമാ ഫൊക്കാന തുടങ്ങിയ മലയാളി സംഘടനകൾക്ക് ഇയാളെ വിളിച്ച് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തുകൂടെ 
എന്നോണോ ട്രംപ് പുറത്ത് പോകുന്നത് ? 

സമയമാം രഥത്തിൽ ട്രംപ് 
സ്വർഗ്ഗ യാത്ര ചെയ്യുന്നു 
ആകെയൽപ്പ നേരംമാത്രം    
മുള്ളറിന്റെ അന്വേഷണം
തീരുവാൻ 
അതുവരെയും കാത്തിരിക്കാം 
നമ്മൾക്കെല്ലാം ക്ഷമയോടെ