നാരദന്‍ 2017-06-23 11:21:27 News
പേപ്പട്ടി  കൌണ്‍സില്‍ ?
വിദ്യാധരൻ 2017-06-23 09:09:51 News
രോഗത്തിൻ പിടിയിൽപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ
ഭീതിയാൽ  കഴിയുന്ന വേളകളിൽ 
ആർദ്രമാം വാക്കാൽപ്രവർത്തിയാൽ 
സ്വാന്തനമരുളും മാലാഖമാരെ ഞങ്ങൾ
അരുളുന്നു വന്ദനം കയ്യ്കൾ കൂപ്പി
മതിയാവില്ല നിങ്ങടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക്
കയ്യ് നിറയെ പണമെത്രവാരി തന്നെന്നാലും
ജോലിക്കർഹിക്കും കൂലികൊടുത്തിടാതെ
പിച്ചചട്ടിയിൽ'   കയ്യിട്ടുവാരിടുന്ന 
യെജമാന വർഗ്ഗമേ നിങ്ങൾക്കായി
കുർബ്ബാന ചൊല്ലുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ
അടിക്കാൻ സമയമായി ചാട്ടവാറിനാലെ. '  
നിങ്ങളെ കാക്കാത്തിവരുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം 
പുളയുന്നു വിഷമുള്ള രോഗാണുക്കളേറെ 
സർവ്വതും  കച്ചവടകണ്ണാൽ കാണും
ഇവരുടെ കണ്ണ് ചുഴലാൻ സമയമായി 
'കണ്ണുള്ളവരായി നരകത്തിൽ പോയിടാതെ 
കണ്ണുപൊട്ടിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിട്ടിടേണം" 
ആവില്ല നിങ്ങൾ തൻ സമരത്തിലൊത്തുചേരാൻ
ഏകുന്നെങ്കിലും സർവ്വവിജയാശംസകളും

വിദ്യാധരൻ 2017-06-23 08:33:46 News

അടിമുടി പെരുക്കുന്നു ദേഹമാകെ
ചൊറിഞ്ഞങ്ങു കേറുന്നീക്കവിതകണ്ട്.
അല്ലല്ല ഇതോരു കവിതയല്ല
അളിഞ്ഞുപുളിഞ്ഞൊരു മീൻകറിയാ.
ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള
നാറുന്ന മീൻ ബന്ധം എന്തിനാണ്
കവിതയിൽ കുത്തിചെലുത്തിടുന്നു?
അയലയും മത്തിയും ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞാൽ
അയലത്തെ വീട്ടിലേക്കെറിഞ്ഞിടാതെ
അവനവൻ കറിവച്ചു കൂട്ടിടേണം
വെറുതെ വിട്ടീടു കാവ്യാംഗനയെ
നാറ്റല്ലേ ചാളകഴുകിയ വെള്ളംകൊണ്ട്!
ഇതുപോലെ കവിതയെന്നു ചൊല്ലി
പടക്കല്ലേ പ്രഫസറെ കപിത മേലിൽ
'ആശാനക്ഷരം ഒന്നു പിഴച്ചാൽ
അമ്പത്തൊന്നു പിഴക്കും ശിഷ്യന്'


Dr. (Prof.) Jose George, Advocate 2017-06-23 07:16:11 News
Sharing the happiness with Ethamma Chechi (Brijit) and members of ORMA for her appointment to the prestigious position of member of Pensilvenia Nursing Board.
vayanakaaran 2017-06-23 06:12:23 News
നാട്ടിൽ മലയാള ഭാഷയുടെ ആസന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിലരൊക്കെ വ്യസനിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ മലയാളി അണ്ണാറക്കണ്ണന് തന്നാലായത് ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ മുഴുവൻ എഴുത്തുകാരാണെന്നുള്ള സത്യം മലയാള ഭാഷയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു.  അമേരിക്കയിലെ പഴയ   തലമുറയോടെ മലയാളം അപ്രത്യക്ഷമാകുമെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു പുസ്തകം വീതം എഴുതി പ്രസിദധീകരിച്ചാൽ നന്നാകും. സണ്ണി മാളിയേക്കൽ അതിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. എല്ലാ അമേരിക്കൻ മലയാളികളും പുസ്തക രചനയിൽ മുഴുകാൻ തയ്യാറാകുക.
Dr.pramod irumbuzhi 2017-06-23 05:56:00 News
വളരെ ഉപകാരമായി
reader 2017-06-23 04:14:37 News
911 reksha pravarthanam?? eppo? enginae??  ethu varae kettittilla.  eppo evidae ninnu vannu?
വിദ്യാധരൻ 2017-06-23 03:49:50 News
"വായിപ്പോർക്കരുളുന്നനേക വിതമാം
                                  വിജ്ഞാനവും ഏതെങ്കിലും 
ചോദി-പ്പോർക്കുചിതോത്തരങ്ങൾ 
                        അരുളി തീർക്കുന്നു സന്ദേഹവും, 
വാദി പ്പോർക്കുതകുന്ന യുക്തി ചൂണ്ടി-
                     ക്കൊടുക്കും   വൃഥാ ഖേദിപ്പോർക്ക -
രുളുന്നുസ്വാന്തന വചസുൽകൃഷ്ടമാം പുസ്തകം "
വിദ്യാധരൻ 2017-06-22 20:53:37 News
'കോൽത്തേനോലേണമോരോ പദമതിനെ നറും-
             പാലിൽ നീരെന്നപോലെ
ചേർത്തീടേണം വിശേഷിച്ചതിലുടനൊരല -
             ങ്കാരമുണ്ടായിവരേണം 
പേർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചി 
            തോന്നേണമെന്നിത്ര വന്നേ 
തീർത്തീടാവൂശിലോകം .....''

നല്ലൊരു സന്ദേശമുള്ള കവിത .  ആധുനികതയുടെ  അവ്യക്തതകൾ ഇല്ലാതെ വൃത്തം അലങ്കാരം ഉപമ  തുടങ്ങിയ ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ച്  കാവ്യംഗനയെ  മുഗ്ദ്ധ മോഹിനിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൾ കാണാമറയത്ത് പോയിട്ടും ഓർമ്മകളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയിലെ കാവ്യനർത്തികിയെപ്പോലെ 

'കനകച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങി കിലുങ്ങി 
കാഞ്ചനകാഞ്ചി കുലുങ്ങി കുലിങ്ങി 
കടമിഴികോണുകളിൽ  സ്വപ്നം മയങ്ങി 
കതിരുതിര്‍ പൂപുഞ്ചിരി ചെന്ച്ചുടില്‍ തങ്ങി 
ഒഴുകും ഉടയാടലില്‍ ഒളിയലകള്‍ ചിന്നി 
അഴകൊരുദാലര്ന്നപോലങ്ങനെ മിന്നി 
മതിമോഹനസുഭനര്ത്തനമാടുന്നയി മഹിതേ
മമ മുന്നില്‍ നിന്നു നീ മലയാള കവിതേ...'' 
വിദ്യാധരൻ 2017-06-22 20:31:32 News
ഒരുകെട്ട് രൂപയുമായി 
ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വന്നു 
പക്ഷെ നിന്റെ അരക്കെട്ടിൽ 
എന്റ ഒരുകെട്ട് രൂപ 
അടിയറ പറഞ്ഞു 
എന്റെ ചരടും 
നിന്റെ അരിഞ്ഞാണ കൊളുത്തും 
ഉടക്കി ഊരാക്കുടുക്കായി 
അതിൽ നിന്ന് 
നമ്മളുടെ ആദ്യ കവിത പിറന്നത്
പക്ഷെ അവൾ അനുസരണ
ഇല്ലാതെ 'മീൻക്കറി' 'കവിത' യായി 
അമേരിക്കയിലും കുടിയേറി
പിന്നീട്  'ആൺ  കാലുകൾക്കിടയിൽ 
കയറി ഫണം ഉയർത്തി 
ആടിയ നാഗത്തെ മുറിച്ചുമാറ്റി
ഇന്ന് പത്തി നഷ്ട്ടപ്പെട്ട 
പല നാഗ ദൈവങ്ങളും
ശക്തിയില്ലാതെ 
അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു  
കവിതയെ  കണ്ടാൽ ഓടി ഒളിക്കുന്നു 
Dr. PC Nair 2017-06-22 17:38:07 News
Dear Sudhir,

I read with interest your recent writing about your father in
E-malayalee. The thing that struck me most is the love of reading
( and thereby an interest in acquiring knowledge) inculcated in
you at an early age by your beloved father.(that also by showing
himself as an example.)
Hope you are doing well
with best regds
Dr.P.C.Nair
വായന തൊഴിലാളി 2017-06-22 13:24:40 News
ഹാലോ വായന മത്തായി നമുക്ക്  ഒരുമിച്ചു  റൈഡ് എടുത്തു  പോകാം . പകുതി നേരം  മലയാളം സൊസൈറ്റിലും  പകുതി നേരം  റൈറ്റർ ഫോറത്തിലും പോയി കുത്തി  ഇരിക്കാം . രണ്ടിടത്തയും  നിലവാരം  നോക്കാം . അല്ല മീറ്റിംഗിന്  എന്തിനധികം  ആളുകൾ ? നല്ല കഴമ്പുള്ള   ഒന്നോ  രണ്ടോ  ആൾ മതി. പിന്നെ ബുക്കടിക്കൽ , വല്ലോ  പത്തു മുപ്പതു അടിച്ചിട്ട്  വീര വാദം  മുഴക്കണം .  അവിടെ  കിട്ടും,  ഇവിട കിട്ടും  എന്നൊക്കെ  തട്ടിവിടണം .       മലയാളം സൊസൈറ്റി  മാതിരി  ഒത്തിരി  ബുക്കടിച്ചു  നന്ദിയില്ലാത്ത  വായനക്കാർക്ക്  എന്തിനു  ഫ്രീ  ആയി കൊടുക്കണം ?  സുധിർ  പണിക്കവീട്ടിൽ  പറഞ്ഞ  പോലെ  നൂറു  എഴുത്തുകാരും  അഞ്ചു  വായനക്കാരും .  പിന്നെ ബുക്കടിക്കലിന്  പൊന്നാട  ഉണ്ടെങ്കിൽ  റൈറ്റർ  ഫോറത്തിന്  വായന മത്തായി കൊടുക്കണം.    
andrew 2017-06-22 07:50:03 News
After considering his situation, believing that not only would he never walk again, but that he might never move a body part again, Reeve considered suicide. He mouthed to Dana, "Maybe we should let me go." She tearfully replied, "I am only going to say this once: I will support whatever you want to do, because this is your life, and your decision. But I want you to know that I'll be with you for the long haul, no matter what. You're still you. And I love you." Reeve never considered euthanasia as an option again.
Sudhir Panikkaveetil 2017-06-22 06:47:36 News
നാട്ടിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ വന്ന് മകനോടോത്ത് പിതൃദിനം ആഘോഷിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ. ജീവിതത്തിലെ ചില ദിവസങ്ങൾ സുപ്രധാനങ്ങളാണ്.
അത് പ്രിയരുമൊത്ത് ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സന്തോഷകരവും. കവിയും
എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ തൊടുപുഴ ശങ്കർ ചിലവഴിച്ച നിർവൃതിയുടെ നിമിഷങ്ങൾക്ക്
അക്ഷരശോഭ പകർന്നിരിക്കയാണ്. മകന്റെ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും നന്ദി പറയുന്ന
പിതാവിന്റെ ഉപഹാരം. എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്നേഹപുരസ്സരം
സുധീർ.
അജി 2017-06-22 05:38:29 News
ഒരു മുങ്ങികപ്പലിൽ നിറയെ റഷ്യൻ ആളൂകളെ കൊണ്ടിറക്കി, കള്ളവോട്ട് ചെയ്യിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ആയി

ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു വലിയ ചരക്കു വിമാനത്തിൽ, അമേരിക്കൻ റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു, ആളെ ഇറക്കി കള്ള വോട്ട് ചെയ്തു.

എങ്ങനെ ഉണ്ട് തോൽവിയുടെ കാരണം?