Observer 2017-02-15 07:22:34 News
എന്തിനാ ജോർജേ ആ പകൽകിനാവ് കണ്ടിരുന്നാൽ പോരായിരുന്നോ? വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി  ട്രമ്പ് മിക്കവാറും ഫോറിൻ സഭകളെ നിരോധിക്കുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്.  വിദ്യാഭ്യാസം ഒട്ടും ഇല്ലങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത്തരക്കാരെ പുള്ളിയുടെ കൂടെക്കൂട്ടുമായിരിക്കും. അവരാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ശക്തി.

Tom Abraham 2017-02-15 07:12:53 News

First defendant deceased, Second defendant may have a door opening , that of a top level presidential pardon! Who knows. MGR, Jaya party has stood for the cause of the poor in tamilnadu. In a country where other top leaders are suspected for corruption, The outcome of this case may or should lead to any other imprisonment.


വിദ്യാധരൻ 2017-02-15 07:11:12 News
"ഇന്നീവിധംഗതി നിനക്കായ് പോക
പിന്നൊന്നായ് വരും ഞങ്ങളെല്ലാം
ഒന്നിനുമില്ല നില ഉന്നതമായ  കുന്നു-
മെന്നല്ലാഴിയും നശിക്കുമോർത്താൽ" (വീണപൂവ് -ആശാൻ)

Elias George 2017-02-15 05:41:22 News
ഏതോ അന്ത്യോക്യൻ ഭക്തനായ വിവരദോഷി ആണ് കമന്റ് എഴുതിയത് എന്ന് തോന്നുന്നു . ആദ്യം  അല്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പടിക്കു മാഷെ . പുത്തൻകുരിശ് സൊസൈറ്റി നേതാവ് പോലെ മൂന്നാം ക്ലാസും തയ്യലും മാത്രം ഉള്ള ഗുണ്ടകൾ അല്ല   താൻ പറയുന്ന കോട്ടയം സഭയിൽ ഉള്ളത് . അതെ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ വന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ളത് .  കേരളത്തിൽ നേരാംവണ്ണം ജനിച്ച എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങനെ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് 
PC Mathew 2017-02-14 21:47:51 News
Sincere condolences to the family and friends from WMC America Region, President and EC.
KRISHNA 2017-02-14 20:27:05 News
Congrats to all. 
KRISHNA 2017-02-14 20:19:58 News
ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരലേഖനം 
2017-02-14 19:08:41 News
അപ്പോള്‍ തുമ്പയില്‍ ഇന്‍ ,കൊരസേന്‍ ഔട്ട്‌ 
Thoma started Niranam church is just a fable, not history.
even Kottayam church regard it as just faith.
andrew 2017-02-14 16:16:21 News

LOVE

love is like the warm breeze whispering sweet nothing around an unopened flower

she gets fooled and open herself to embrace the breeze.

Once she is open the breeze take her fragrance away never to return.

Love is like the song of the bees, virgin flowers get thrilled & fill their bosoms with honey.

Love is like those bees; takes all the honey and fly away without a good bye or looking back.

Love is like the flower dreaming for the bee to return. But the bee never come back

Love is like the soft touch of the bee, the flower opens the gates of her fortress & lure him to her inner chamber of bliss.


Love is like that aged heavenly wines. You drink it until you wish to die in the embrace of Love. Love throws those empty bottles away and dance, when you wake up she is no where to be seen.

Love is like the lonely lad on the cliff wishing to catch a shooting star.

Love is like the lament of the drift wood, one day in one shore, but none are permanent, it flows on, resting here and there.

The drift wood won't remember the shores and the shores won't remember the different woods that rested in her lap.

Love is like the dew drops dancing on the grass blades before dawn. They greet the rising sun with thousand smiles emanating millions of kaleidoscopic paintings & prisms.

But soon the dew drops falls down, they go unsung, unheard, no one remembers

life is like that, a foolish fantasy .no one cares what you are.

Love, is it a temperamental lunacy or the fantasy of a fool !

hear ! the echos of the songs of Love 'nothing is real, nothing is permanent'.........

nothing is real, nothing is permanent …...!!!!!!!James Mathew, Chicago 2017-02-14 14:41:31 News
ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സുഖം. പ്രണയം ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. എഴുത്തുകാർ അവരുടെ പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ വായിക്കാൻ രസം. ആൻഡ്രുസും, രാജു മൈലാപറയും, പി.ടി.
പൗലോസും വളരെ ഭംഗിയായി അവരുടെ പ്രേമംഅവതരിപ്പിച്ചു. ഇനിയും എഴുത്തുകാർ അവരുടെ പ്രേമ കഥയുമായി വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇ മലയാളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായനക്കാർക് വേണ്ടി കോളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ അഭിനന്ദനം.
Dr. Sasi 2017-02-14 13:41:35 News

അമ്മമാരെയാണ് ഇന്ന്  നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ  കൂടുതലും കാണാൻ കഴിയൂന്നതു!! മാതാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല !! അതാണ്  നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ദുരന്തം  മീടു!! മാതാവ് (മാതൃ)എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർഥം കൂട്ടികളുടെ മനസ്സ് അളക്കാൻ കഴിയുന്നവൾ എന്നാണ് ! 

പലപ്പോളും കുട്ടി  ഗർഭിണിയാകുബോളാണ് 'അമ്മ അറിയൂന്നതു!

അവരെ 'അമ്മ എന്നു വിളിക്കാം!!പക്ഷേ  മാതാവ് എന്നു വിളിക്കല്ലേ !!!!

(Dr.Sasi

GJT 2017-02-14 11:38:33 News
Beautiful !!!
MOHAN MAVUNKAL 2017-02-14 10:59:19 News
As usual, GREAT!!!!!!may  God bless you!!!!!!!
mathew v zacharia 2017-02-14 09:56:15 News
Laughable.Very interesting.
Mathews 2017-02-14 09:38:47 News
Easy reading. Nostalgic. Brings back good old memories.