ceevee 2017-02-14 08:15:23 News
കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജിലെ ഒരു പൂർവ്വവിദ്യാത്രിയാണ് ഞാൻ. അക്കാമ്മ സാറിനെ ഓർക്കുന്നു. പഴയ ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനു സഹപാഠിക്ക് നന്ദി.
mathai 2017-02-14 08:09:22 News
ഒരു അടിപൊളി വാലെന്റൈൻഡേ കഥ. ചിരിക്കണമെങ്കിൽ മൈലപ്രയുടെ കഥ വായിക്കണം. വെരി ഗുഡ്.
sathayaanveshi 2017-02-14 05:05:49 News
സംഘടനകളുടെ ഉന്മേഷത്തിനും ഉണർവിനും ...വുമൻസ്സ് ഫോറം ..!!

വിളിച്ചുകൂട്ടുകുന്ന കമ്മറ്റികളിൽ വരാതിരുന്ന അച്ചായന്മാരെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്കും മുടക്കം കൂടാതെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തേജക മരുന്ന് ...വുമൺസ് ഫോറം ...!!!
Tom Abraham 2017-02-14 04:13:51 News

A ' giant leap ' for Mother India, our Valentine day adventure. We love India. We love ISRO, God bless our great technology, work with America.


PRG 2017-02-13 23:14:53 News
good. keep it up
girishnair 2017-02-13 21:51:30 News
അവതരണം നന്നായിരിക്കുന്നു.
ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


"HAPPY VALENTINES DAY"

PRG 2017-02-13 21:41:05 News
വാലന്റയിന്‍ ദിനം പ്രേമിച്ചവർക്കും പ്രമിക്കുന്നവർക്കും മാത്രം അഘോഷിക്കാനുള്ളതല്ലേ? എന്നു പലരും കരുതുന്നു. എന്നാൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ (പ്രായഭേദം) എല്ലാം ഈ ദിനത്തിൽ ഓർക്കാം എന്നു കഥാകൃത്ത് ഈ ചെറുകഥയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവർക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സുദിനം പോലെ വേറെ ഏതു ദിനം ആണ് ഉള്ളത്.

സ്‌നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹസമൃദ്ധമായ വാലന്റയിന്‍ ദിനം നേരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചു കഥാകൃത്തിനും.

ഭക്തൻ 2017-02-13 18:23:31 News
ശരീരവും അത്മാവും സ്ത്രോത്രകാഴ്‌ചയായി സമർപ്പിച്ചാലെ   നിരോധ് (നിരോധനം) മാറി കിട്ടു പണ്ടത്തെപ്പോലെ കാശുകൊടുത്താൽ ആതാമാവിനും ശരീരത്തിനും സുഖം ലഭിക്കില്ല 

സിജു 2017-02-13 15:57:51 News
ഗിരിജാ നായർ കള്ള പേരായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു പാവം നിഷ്കളങ്ക ഗിരിജയെ അവളുടെ കെട്ടിയവൻ പഞ്ഞിക്കിടും...
പാവം കൂലി 2017-02-13 15:47:36 News
എന്താണ് Devotee കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്?
നിരോധ് മാറിപോകുമെന്നോ അതോ നിരോധനം മാറിപോകുമെന്നോ!! അക്ഷരപിശാച് ???

Sunny, Dallas നമ്മൾ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാടോ!! പാതിരാത്രിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു എന്റെ ഭാര്യ പിറ്റേ ദിവസമാവരാറു...ആളുടെ c/oലാ അമേരിക്കയിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ടു ഒന്നും മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നു...
andrew 2017-02-13 15:22:58 News

ഗര്‍ഭപാത്രത്തിന്റെ വേദന സ്ത്രികള്‍കു മാത്രമേ അറിയൂ

SriParvathi can feel with the pain of Anand's mother. So she poured out her heart, empathized with the family. She is expressing the pain of the woumb- Anand's mother.

Please try not to be judges what Anand did or did not. We discussed those things publicly several times.

Yes, we have to think about the pain of the victims too. But here SriParvathi is narrating the pain of a Mother. Male cannot feel it, because the child is an extension of the Mother. The men out there, if you have changed the pampers and carried your kids on your side or chest, spent sleepless time with your kids- you won't Judge or bully SriParvathi or Anand's mother. Most of the males out there are mad & blind with the 'male ego'. We are suffering from it for centuries & the results of recent election is an incarnation of 'male ego.

Compassion is the energy that keeps the humanity survive. Those who claim to be 'god fearing or religious' -cultivate compassion in you. Compassion will preserve peace and the human beings and rest of the things in this World. Male ego- is a mental disorder and will destroy the Holy Land { earth} we live.

If your god is telling you to hate others- that is a fake god- he is just your own ego. Kill that god.

If your religion is telling you to hate others- throw that religion out, start loving others.

  • you may not judge others, so that others may not judge you.

    Judgment comes from an evil mind- clean it, baptize it with love and be a new born.


texan2 2017-02-13 15:04:48 News
വിദ്യധാര മുത്ത് മൊഴികൾ : " ഓരോ വീട്ടിലും വരുമാനത്തിൻെറ സിംഹഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്."  ആണുങ്ങൾ ആള് കളിച്ചു നടക്കുകയാണത്രെ ......
This is an example of how he is trying to over generalize things which he has limited knowledge.  It is like this : In my house it  is like this, my friend;s house it is like this ... so everywhere it is like this.
Tired of reading his argument on the above logic...
FYI: There are men who work, earn and take care of their woman and children and parents....
Stop preaching based on what is happening in your house....Vidya..
I do respect woman who work and earn.... I also sympathize to those woman who are not getting enough support from their spouse inspite of earning more...
Most importantly I sympathise more with the men who earns more and never get the support and respect from their spouse...
Democrat 2017-02-13 14:47:00 News
Reap what you sow. you supported trump, now you going to suffer
Sunny,Dallas 2017-02-13 14:43:42 News
Several cabinet members of the republican party and trumputin are registered to vote in more than one state. This author is always Obama bashing and Hilary bashing. He is simply repeating the lies of the republicans. In a previous article he simply repeated what trump said about murder rate.  it was a full lie. if you look back at his articles, all are very negative. He never published a happy article. This guy will say anything to get attention.He forgot he is an imigrant too. why he is blindly supporting trump. he claims to be a journalist and shows up un-invited. Journalist should not take side, must tell the truth. why he is licking the feet of the republicans. It is Democrats who promote imigration and that is why you are here. you are thank less. when we see the tittle we know who wrote it or copied. e malayalee please stop publishing his lies
benoy 2017-02-13 14:40:45 News
പ്രെസെന്റഷന് കലക്കി രാജുവേ . നന്നയിരിക്കുന്നു .വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ളവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു .