Philiph 2017-04-21 06:01:33 News
കർത്താവു പറഞ്ഞ കുരിശു വെറും മരമോ ലോഹമോ അല്ല. തിരുമേനി പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് സഭകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? സഭാ വഴക്കും , വഴക്കുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി പുതിയ കുരിശുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്കർത്താവിനു സന്തോഷം നൽകുമോ ? ആര്ഭാടത്തിന്റെ കുരിശുകൾ (ഈട്ടി തടി, തെക്കു , പൊന്നു , വെള്ളി തുടങ്ങിയവ)
 ഇന്ന് സഭകളിൽ സുലഭമാണ്... 
Wisdom 2017-04-21 04:07:32 News
കുരിശ് നീക്കാനല്ല യേശു പറഞ്ഞത് കുരിശ് എടുത്ത് അവന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.  എന്നാൽ കുരിശ് ഇല്ലാതെ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ മത നേതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.  കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കണം.  നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ശരിയാകണം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാതകളിൽ അനേകം കുരിശുകളും, മുൾകിരീടങ്ങളും, അതുപോലെ ചാട്ടവാറടികളും ആവശ്യമാണ് അത് വന്നു ഭവിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.  

andrew 2017-04-21 03:20:04 News
Well it happened and is going to happen again. Why ?????
Many of you out there, even though you were eligible to vote, did not vote.
some of you voted for a racist without thinking long term consequences.
some of you voted for a white fanatic  in the name of your religion. 
some of you; he being a business man, thought your stock will increase.
all of you voted for him has committed an unforgivable sin. The present and future won't forgive you.
is it too late for you to do something ? NO it is not.
come out and protest, Many educated & compassionate republicans are out in the sun & cold protesting.
Many are changing party, many independents are re-registering as Democrats.
Join the momentum. Be out there and show the rest you care for the rest, then they will stand in front for you.
Do not get fooled by selfish priests and ignorant 'so called' or self made foolish leaders.
വിദ്യാധരൻ 2017-04-20 20:31:20 News
ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് നാൽപ്പത് വര്ഷം ഇവിടെ താമസിച്ചവരോടാണ്.  സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നതും കാശുകൊടുത്ത് അവതാരിക എഴുതിക്കുന്നതും, പുറം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൊറിയുന്നതും തെറ്റ്. പക്ഷേ അത് ലോക സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിനെ എടുത്ത് ചാടി ഒറ്റ അടിക്ക് ശരിയാക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അത് ഇന്നത്തെ തീവ്രവാദികൾ കാട്ടുന്നതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയാണ്.  അവരുടെ ഉള്ളിലെ നിരാശ ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന്റ്മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അനീതിയാണ്. ആ അനീതി അവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ  അമർഷം  പൊട്ടിതെറിച്ചു അവിടെയും  ഇവിടെയും ചെന്ന് പല നിരപരാതികളെയും കൊല്ലുന്നു അതോടൊപ്പം അതിനു തുനിഞ്ഞവനും നാമാവശേഷം ആകുന്നു.നാൽപ്പത് വര്ഷം ഇവിടെ താമസിച്ചവന് ട്രംപിന്റെ ചില കച്ചവട സൂത്രങ്ങളോട് മതിപ്പ് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ അമർഷം കൊണ്ടിട്ടു കാര്യമില്ല. കാരണം അത് മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.  പിന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് അവതാരിക എഴുതുന്നു എങ്കിൽ ,  നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുമുന്പ് തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്നു കാശ് വാങ്ങി അവതാരിക എഴുതികൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ആരാധന മൂർത്തികൾക്കും പലർക്കും പങ്കുണ്ട്. (നാട്ടിൽ സോഷ്യലിസം പ്രസംഗിക്കുന്ന പല മന്ത്രിമാരും എഴുത്തുകാരും അമേരിക്കയിലെ നിത്യസന്ദർശകരാണ്. അവരുടെ പലമക്കളും ഇവിടെ പഠിക്കുകയും അത്‌പോലെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്)   പട്ടിണികൊണ്ട് നട്ടം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ, വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാനെത്തിയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ അർത്ഥഗർഭമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ രാമപുരത്തു വാരിയർ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം  സമർപ്പിച്ചു ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ രാമപുരത്ത് വാര്യരെ പോലെ ആത്മാർത്ഥത ഇന്നത്തെ ഒരെഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവർ പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കും "മഹീപതേ ഭാഗവതോപമാനം മഹാപുരാണം ഭവനം മദീയം നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിരക്തിയുണ്ടാം അർത്ഥങ്ങളില്ലെന്നൊരു ഭേദമുണ്ട്‌. (അർത്ഥത്തിന് ധനം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ) (ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക -പക്ഷെ അതിനു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം മാറ്റിയാൽ നന്ന് ) ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. ഇവിടെ താങ്കൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താടത്തോളം കാലം അത് മലയാള ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും എഴുതുകയും വായിക്കുകയും എഴുതാതിരിക്കുകയൂം ചെയ്യുന്ന അനേക നിരപരാധികളുടെ നെഞ്ചിലും ചെന്ന് കൊള്ളുന്നു എന്നാണ്.  ഇവിടെ നാൽപ്പത് വര്ഷം താമസിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സെങ്കിലും കാണും. അതായത് നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് അവർ ചിലപ്പോൾ വായന തുടങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ലേഖനം എഴുത്തുവിട്ട് സ്വയം ആത്മഹൂതി നടത്താം എന്നേയുള്ളു.നേരെ മറിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവരുടെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളിൽ കടന്നു കയറി, അവിടെയുള്ള അജ്ഞതയെ ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വിജയപ്രഥമായിരുന്നേനെ.എന്നാലും 'പേരില്ലാ കുന്നിൽപ്പന്മാർക്കു' വേണ്ടി പേരുള്ള കുന്നിലപ്പൻമാർക്കായി വയലാറിന്റെ ഒരു കവിത ശകലം ഉദ്ധരിക്കുന്നു"തുടരു സഖാക്കളെ  കാലിൽ കിലുങ്ങുന്ന തുടലുകൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ തുടരുക ഞങ്ങൾ നിന്നേടത്തു നിന്നിനി തുടരുകീ മോചന യുദ്ധം! പൊരുതുന്ന നാടിന്റെ സമര സഖാക്കളെ വരൂ, വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ തുടരു സഖാക്കളെ  കാലിൽ കിലുങ്ങുന്ന തുടലുകൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ തുടരുക ഞങ്ങൾ നിന്നേടത്തു നിന്നിനി തുടരുകീ മോചന യുദ്ധം! പൊരുതുന്ന നാടിന്റെ സമര സഖാക്കളെ വരൂ, വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങൾ "
andrew 2017-04-20 18:40:45 News

A thoma or many thoma might have come, but not the disciple of Jesus.

Yes, this was said many times, but same type articles pop up .

Few points to ponder:-

Neither the Catholicos church of Kottayam nor Catholic church regard it as historical,

it is only a tradition or faith. Faith is just a belief without proof.

Scholars are of opinion that Thoma might have gone to an island in the Mediterranean.

Organized christianity came out only by late 3rd cent, and so churches and cross.

Brahmins came to Kerala only by 8th cent.

The spear that killed Thoma by shape is not that of 1st cent, but that of 15th cent and is Portuguese in design.

Legend of Thoma was fabricated by Portuguese missionaries, they spread the same legend in S.America too.

According to the Acts of the apostles, on pentecostal day people from all over the world was there, then the names of the countries are mentioned. All the nations mentioned are only the ones around Mediterranean. That was the known world of the new testament writers.

Until recently, India was a common name for all land of which they were not familiar with. And the people lived there were called Indians.

The assumption that Thoma came to India is the result of a 3rd cent. Book from Syria, the acts of Thoma. 3rd cent Thoma from Syria might be the first Thoma who came to Malabar, But Thoma was a very popular name among Syrians at that time.

The book also pictures Jesus as a vulgar boy with magical powers and he sold his 'Twin brother Thoma to merchants.

Thoma = Doma= 2 or twins. So if Jesus had a twin brother ---- ha ha; here goes the christian theology of only son of god, virgin birth....

few christian fathers argued Thoma was Joseph's son, or Mary' s later son. That means, Mary had more kids, and then her Virginity ?....

Thoma looked like a Twin, then father could be same ….....think about it.....

Portuguese fabricated this story to unleash hatred, forceful conversion > inquisition- and that is history.

Joseph 2017-04-20 18:01:00 News
അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തയിടെ ഒന്നു രണ്ടു ലേഖനങ്ങൾ ഇമലയാളിയിൽ വായിച്ചു. 

മലയാള സാഹിത്യം വളർത്താൻ കേരളത്തിൽ മലയാള ഭാഷാ പണ്ഡിതരും ഗവേഷകരും വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്. സർവ കലാശാലകളുമുണ്ട്. അത് അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുകാരുടെ ജോലിയല്ല. നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽപ്പരം ഇവിടെ ജീവിച്ച വൃദ്ധ ജനങ്ങൾക്കും വളരെയേറെ ജീവിച്ച കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും. അവർ അത്‌ പറയട്ടെ. ഒരു പക്ഷെ കാലികമായി അവരുടെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങളെ തേടി വരുംകാല തലമുറകൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കും.

കൊളോണിയൽ കാലത്ത് അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർ പദ്യങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും കഥകളുമെഴുതുമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ അവരുടെ കൃതികളെ സാഹിത്യ കൃതികളായി കരുതിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് അവരുടെപേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അന്നെഴുതിയവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാഷിംങ്ടൺ ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസിലും ഹാർവാർഡിലും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പുസ്തകത്തിനും മില്ല്യൻ കണക്കിന് ഡോളർ ആണ് വില നിശ്ചയിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടുത്തെ ആദ്യകുടിയേറ്റക്കാർ അവരുടെ വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അനുവദിക്കുക. അതിൽ സാഹിത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ എഴുതി പുനഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത ഒരു വ്യാഴവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നുള്ള ആദി കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. മലയാള കുടിയേറ്റ ചരിത്രം തന്നെ വിസ്മൃതിയിലാകാം.

ഫ്രാൻസീസ് സേവിയർ എഴുതിയ പുസ്തകം കൊല്ലത്തുളള ഒരു പ്രസ്സിൽ മലയാളക്കരയിലെ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച ബുക്കായി കരുതുന്നു. (Tamil translation of St Francis Xavier’s Doutrina Christa.) അത് പുസ്തകമെന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. 16 പേജുള്ള തമിഴിൽ എഴുതിയ ലഘുലേഖയാണ്. 1572-ൽ എഴുതിയ അതിന്റെ അസൽ കോപ്പി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും. പുസ്തകത്തിനു വിലയിട്ടിരിക്കുന്നതും മില്യൻ കണക്കിന് ഡോളറാണ്. 

റോബിൻ കൈതപ്പറമ്പെന്ന ലേഖന കർത്താവ് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീ ആൻഡ്രുസിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ മറക്കരുത്.. അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ അമേരിക്കൻ മലയാളിക്ക് മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകാരെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒത്തുകൂടി തേജോവധം ചെയ്യുമായിരുന്നു. തകഴി, ബഷീറിനെപ്പോലുള്ള ക്ലാസിക്കൽ എഴുത്തുകാരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇന്നുള്ള കേരളത്തിലെ എഴുത്തുകാരുടെ ഗാർബേജുകൾ വായിക്കാൻ അമേരിക്കൻ മലയാളി മെനക്കെടുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയുളള പുസ്തകം വിറ്റതിന് ഡി.സി ബുക്സിന്റെ നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ സാഹിത്യ പ്രേമികൾവരെ മലയാള നാട്ടിലുണ്ട്. തകഴിയേയും ബഷീറിനെയും വിമർശിച്ചുള്ള അനേക പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളിത്തിലുണ്ട്. തകഴിയേ വിമർശിച്ചതിൽ ലേഖന കർത്താവിനുണ്ടായ വൈകാരിക ദുഃഖം മനസിലാകുന്നില്ല.    

വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഇമലയാളിയിലെ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരുടെ കവിതകളും ലേഖനങ്ങളും വായിക്കാൻ ഞാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു. ഭൂരിഭാഗം അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരും  മനസിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. 
pappu 2017-04-20 16:17:24 News

Mr Kuris


I donot know about mosque. If it was a temple it will be removed the same day. In the name of minority some people are taking much more advantage.

joice thonniamala 2017-04-20 14:54:55 News
കൂട്ടായ ആക്രമണത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുക റോബിൻ, കാരണം ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യ ലോബിക്ക് ഇത് അപ്പ്രിയമാണ്. പേരില്ല കുന്നിലപ്പൻ മാരുടെ പൊട്ടാത്ത വെടി ഒച്ച ഇനി കേൾക്കാം ... 
andrew 2017-04-20 14:13:30 News

Death of Aramaic was a theological tragedy > confusion > confusion >chaos

Thank you to both of you for a great effort.

Many languages are dead and gone, some are still kicking on its death bed, that includes Malayalam too.

Most of the books of the Hebrew bible [ old testament ] were written in classical Hebrew except Daniel & Ezra which were written in Aramaic. Aramaic was the common spoken language of the people of Judea and historical Jesus & his disciples might have spoken a Galilean version of it.

But it was unfortunate that the gospels and other books of the new testament were written in classical Greek. It was because Greek was the scholarly language at the time those books were written. People lost their touch of Hebrew and even the old testament was translated to Greek.

The death of Aramaic was a 'theological tragedy'. The end result is confusion > confusion. Scholars are forced to correct, edit or rewrite the bible several occasions and the NRSV- new revised standard version is publishing new versions frequently. It is unclear what was said by Jesus originally. Speculations,interpretations has made the christian 'theology' a quagmire. 'theologians are lost in the Sargasso sea of dogmas and several sects originated from them. Each ot them has a Jesus of their own fabrication and it is estimated there are more than 4000 different sects in Christianity. Each claim, theirs is the correct one and everyone else's is heresy.

It is hard to estimate or speculate the original words of Jesus. What is seen as Jesus said are not facts, but fabricated imagination to justify the author's Jesus. Scholarly estimate is only less than 10% of what is seen as Jesus said may be true to the real Jesus. If we had the original words of Jesus spoken in Aramaic; christian theology would have been different, then there would not be all these different denominations driving the faithful crazy and exploited.

For your thoughts :

the sea of reeds was wrongly translated to Red sea. And that helped the bible scribes to fabricate the story of Exodus. Even now the story makes multi millionaires.

In the book of Isaiah ' behold a woman is with her child' was translated as 'Virgin will beget' in the gospel according to Mathew. Woman with a child became a virgin . present tense became future prophecy in Mathew which led to Virgin birth > Mother of god .

On the cross Jesus cries out ' Eli.. Eli. .. some thought he was calling a prophet 'Eli-ya' dead and gone long ago. Jesus was calling the Semitic god Elohim. So, Jesus god or 'father is not the Jerusalem priests god Jehovah . Think about it, all you faithful out there. God having a sun is deadly blasphemy for Jews, that means, Christianity begins in blasphemy. Well ...well....

Aramaic is dead, but best wishes to all your efforts.

നിരീശ്വരൻ 2017-04-20 13:33:29 News
ചെകുത്താൻ ദൈവം എന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നൽ മതിഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.  മനസ്സിന്റെ ഭയം ഒഴിവാക്കാം എങ്കിൽ അസുഖം മാറ്റി ജീവിതം സുഖിക്കാം.  ശരീരം ഇല്ലാതെ ആത്മാവായി ജീവിക്കാം എന്നൊക്കെ ആരോ തെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.  പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തെ തീറ്റിച്ചും സുഖിപ്പിച്ചും ജീവിതം കട്ടപുക.  ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന് അതുമാത്രം ചിന്തിച്ചു ജീവിക്കുക. 

JOHNY 2017-04-20 12:32:40 News
യാക്കോബായ സഭയിൽ മുപ്പതിൽ പരം (കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം) മെത്രാൻമാർ ഉണ്ട്. അവരിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമേ യേശു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഒക്കെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ ഉള്ളു. അവരിൽ ഒന്നാമൻ ആണ് അഭി കൂറിലോസ് തിരുമേനി. കുറെ പേരുണ്ട് അവർക്കും ഗുണമില്ല കുഞ്ഞാടുകൾക്കും ഗുണമില്ലാതെ. ഭൂരിപക്ഷവും ലോകം ചുറ്റി വിശ്വാസികളെ പിഴിഞ്ഞ് അത്യാഢംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ആണ്. കിട്ടുന്നത് കീശയിൽ ഇടുന്നതിനു അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കൂടുതലും പയ്മെന്റ്റ് സീറ്റിൽ കയറി പറ്റിയവർ ആണ്. 
ബാവ കക്ഷി മെത്രാൻ കക്ഷി എന്നും പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ഇവർ എത്ര കോടി പണം ആണ് കേസിന്റെ പേരിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ വക്കീലന്മാർക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത്. എന്നിട്ടു വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടായോ. അതിനു അവർക്കു ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ചട്ടിയിൽ കൈയ്യിട്ടു വാരി അല്ലെ ഇതെല്ലാം. എന്നിട്ടു ഞായറാഴ്ചകളിൽ വി മദ്ബഹയിൽ നിന്ന് യാതൊരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ പറയും സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് സ്വർഗ്ഗ രാജ്യം കിട്ടില്ല എന്ന്. അത് കേട്ട് ആമേൻ പറയാൻ കുറെ മന്ദ ബുദ്ധികളും. 
ആകെ ആശ്വാസം കൂറിലോസ് തിരുമേനിയെപ്പോലുള്ള ചുരുക്കം പേരുടെ സൽ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ആണ്. 
kuris 2017-04-20 11:51:19 News
കുരിശിനു പകരം ക്ഷേത്രമോ മോസ്‌കോആയിരുന്നെങ്കില്‍ പൊളിക്കുമായിരുന്നോ? ഇല്ല. 
andrew 2017-04-20 11:42:27 News

Keep your holy thing in your own property.

Dirt is a relative term, if something that doesn’t belong to a particular place, it must be removed especially if someone deliberately placed it there. Cross, trident, crescent...whatever, if it is in a public place it must be removed and the expenses to remove it must be collected from those who placed it.

Encroachment of public land is a sin, wonder what these selfish people are up to destroying Nature, forest, mountains etc. They all together turning Kerala to a concrete desert. Soon people will be dying of hunger and thirst.

Christian missionaries and Islamic invaders forcefully converted people and occupied their land. The African joke is very true ' the missionaries came there and preached salvation, the black man got a bible and the white man took their land.'

There will be strong attack by politically & religiously motivated selfish cunning foxes against the revenue officials. None of these symbols- cross,trident, crescent -are holy. They are man made tools to exploit the non- thinking common people so the priestly group can live like kings without working.

To those Christians out there who are pissed off and outraged ;- your cross is not holy, if you think it is holy, keep it in your property. Holy is not a noun, but a verb. Compassion, service, love, kindness ….these verbs or deeds alone are holy.

For your thoughts:-

There was a centuries old stone cross in front of തിര്‍ക്കുന്നത്തു സെമിനാരി,Alwaye,. Bishop, priests& innocent, but non-thinking devotees together broke the cross down to rubble. Some of them involved are still around.

Several times, the cross representing Jesus; buried on good Friday ceremony was thrown out by the other group in churches were Catholics & Patriarch groups were fighting.

There are hundreds of incidents were one christian sect destroying others property and physically hurting and even killing.


Enough of your bogus …....

what ever you think is holy, keep it with you, do not destroy Nature.

Hats up salute to Bishop for standing for the truth.

Atheist 2017-04-20 11:21:01 News
താൻ പുരോഹിതനല്ലാത്തതുകൊണ്ടു 99 % താൻ നരകത്തിൽ പോകാതെ രക്ഷപെട്ടു. അഥവാ പോയാൽതന്നെ തന്റെ ബാക്കിയുള്ള 1 % വിവരകേടുകൊണ്ടായിരിക്കും .
വിദ്യാധരൻ 2017-04-20 11:14:30 News
പട്ടി ഏലി പൂച്ച ആന അണ്ണാൻ
വെട്ട്പോത്ത് പശു കാള പാമ്പ്  
വിലസുന്നു ഭൂമിയിൽ ദൈവമായി 
പാവം മനുഷ്യൻ മാത്രം ഗതിയില്ലാതെ 
ചുറ്റി തിരിയുന്നു ഭൂമിയിൽ എന്നുമേ 
വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്നു തലയരിയുന്നു 
അഗ്നിഗോളകാസ്‌ത്രം തൊടുക്കുന്നു 
കൂട്ടമായി കൊല്ലുന്നു വിസ്ഫോടനത്താൽ   
പലായനം ചെയ്യുന്നുപതിനായിരങ്ങൾ 
അഭയത്തിനായി യാചിച്ചു കേഴുന്നു ചിലർ,
നടുക്കടലിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു മരിക്കുന്നു 
കൊട്ടിയടക്കുന്നു ചിലർ പടിവാതിലുകൾ 
ആട്ടിയോടിക്കുന്നു ചെത്തില പട്ടിയെപോൽ 
ഹാ! കഷ്ടം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതിൽ പഴിക്കുന്നു 
ചിലർ അടുത്ത ജന്മമൊരു പശുവായി ജനിക്കാൻ 
കൊതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഷികനായെങ്കിലും