J. MATHEW 2017-04-20 10:32:00 News

ഒരു" നിരീശ്വരനെ " സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ദൈവവും
ചെകുത്താനും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും.എന്നാൽ
എല്ലാവരെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട.ചെകുത്താന്റെ അടിമത്വത്തിൽ
കഴിയുന്നവരെ ഓർത്തു ദുഃഖിക്കുന്നു.ആത്മാവല്ല
ജഡമാണ് മരിക്കുന്നത്.ഒരു നിരീശ്വരനിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നിട്ടില്ല.വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെയും പൂർവ പിതാക്കന്മാർ കൈമാറി തന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.ഏതെങ്കിലും
ഒരു പുരോഹിതന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കോ അനിഷ്ടങ്ങൾക്കോ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല.അവർക്കുമറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുമില്ല.

Ninan Mathullah 2017-04-20 09:09:34 News
Some posting comments here and some writers do not write anything about the 'koprayanghal' their religious fanatics do or the reform needed in their religion but selective in their criticism of other religions.
നിരീശ്വരൻ 2017-04-20 08:12:10 News
ദൈവം സത്യമാണ്, ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്നൊക്കെ മാത്യു പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികൾ സത്യന്വേഷികളാണ്. ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടർ ദൈവം ഇതാണ് അതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാനുഷരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. തന്നെപ്പോലെ അല്പ വിശ്വാസികൾ ഇവരുടെ കെണിയിൽ പെട്ട് ജീവിതം ഭയപെട്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ്. ഒന്നാമത് ആത്മാവ് നഷ്ട്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയമാണ്, അത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിയിട്ടു കാര്യമില്ല.  ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കു സ്നേഹിത.  ചെകുത്താനും ദൈവവും ഒന്ന് തന്നയാണ് . അത് തന്നിലും എന്നിലും ഉണ്ട്. തനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണന്നു വച്ചാൽ അത് തിരജഞെടുത്തു ജീവിക്കുക. ശരിക്ക് അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുക. പുരോഹിതന്മാരെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യ്ത് ജീവിക്കാതെ ..-  ഹെയിൽ ആൻഡ്‌റൂസ് 
J. MATHEW 2017-04-20 06:00:36 News

ജോർജ് V,ഞാനൊരു പുരോഹിതൻ അല്ല.തിയോളജി പഠിച്ചിട്ടുമില്ല.എന്നാൽ ബൈബിൾ
വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നുംവായിക്കും.ഞാനൊരു സാധാരണ വിശ്വാസി മാത്രം.ബൈബിൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അച്ചടി മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്.ലോകത്തിലെ പല ഭാഷകൾക്കും
ലിപികൾ ഉണ്ടായതും അതിനുവേണ്ടിയാണ്.എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനെ പലരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് ആരും നിരീശ്വര വാദി ആയിട്ടില്ല.എന്നാൽ നിരീശ്വരവാദികൾ ബൈബിൾ
വായിച്ചിട്ട് വിശ്വാസികൾ ആയിട്ടുണ്ട്.മി.ആൻഡ്രൂസ് എത്ര പുസ്തകം എഴുതിയാലും ആത്മാവ് നഷ്ടം ആയാൽ എന്ത്
പ്രയോജനം

വിദ്യാധരൻ 2017-04-19 20:32:28 News
(ചങ്ങമ്പുഴയുടെ പാടുന്ന പിശാചിൽ നിന്ന്)

സത്യസ്ഥിതിയൽപ്പം ചിന്തിച്ചുനോക്കിയാൽ 
മർത്ത്യൻ മൃഗത്തിലും കഷ്ടമല്ലേ 
വീട്ടിൽ വളർത്തും മൃഗങ്ങളോ പോകട്ടെ
കാട്ടുമൃഗത്തിൻ കഥയെടുക്കാം 
എന്താണവയ്ക്കുള്ള ദോഷം ? -അവ മറ്റു 
ജന്തുജാലങ്ങളെ വേട്ടയാടും 
എന്തിന് ? -ജീവിക്കാൻ, കാളും വയറ്റിലെ-
ച്ചെന്തി കെടുത്തുവാനായി മാത്രം !
ആവശ്യമാണതു, ജീവിക്കണമെങ്കി-
ലാവശ്യമാണതു തർക്കമില്ല 
തിന്നുവാൻ കൊന്നിടും, കൊന്നാകിൽത്തിന്നീടും 
വന്യജന്തുക്കളതോന്നിനെന്യ 
കൊല്ലുമാറില്ല സാധാരണയായതി -
നില്ലാ പഠിപ്പുമസ്സംകാരവും 
എന്നാലിതല്ലാതാരൊറ്റ ദോഷം വേറെ-
യിന്നേതു ജന്തുവിനുണ്ടുലകിൽ?
പോകുന്നതില്ലവ തെങ്ങുകേറിക്കുവാൻ 
പോകുന്നതില്ലവ കൊയ്യിക്കുവാനും 
പാട്ടം പലിശകൾ കിട്ടുവാനില്ലില്ല 
തോട്ടങ്ങൾ, മില്ലുടമസ്ഥരല്ല 
ജീവിക്കുവാനാത്മചോദനാധീനമാ-
മാ വേട്ടയാടലവയ്ക്കു വേണം 
മർത്ത്യനോ ? -മർത്ത്യനു വേട്ടയാടീട്ടു വേ -
ണ്ടുത്തമഭോഗങ്ങളാഹരിക്കാൻ 
സസ്യസമൃദ്ധപ്രകൃതിയാലത്താദരം 
സൽക്കരിക്കുന്നുണ്ടവനെയെന്നും 
എന്നിട്ടും പോരാ വന്ന്യ ജന്തുക്കളെ 
ക്കൊന്നേ കഴിയു സുഖംസ്വാദിക്കാൻ 
ജീവികളെത്തിന്നവസാന, വേണെങ്കി-
ലാവാമവന്നു ഫലങ്ങളെല്ലല്പം 
ആകട്ടതുകൊണ്ടു തൃപ്തി വന്നോ ? -പോര
ലോകം കൊലക്കളമാക്കിടേണം 
അന്യജന്തുക്കൾ മടുത്തു മനുഷ്യന്നു 
തിന്നണം മർത്ത്യനെത്തന്നെയിപ്പോൾ 
എട്ടുപത്തിന്നു രസമില്ലടിഞ്ഞൊരു 
പൊട്ടലിലായിരം വീണിടേണം 
ചോലകൾ പോലിരച്ചോളമടിച്ചാർത്തു
ചോരപ്രളയങ്ങൾതന്നെ വേണം 
മുക്തശീർഷങ്ങൾ കബന്ധങ്ങളങ്ങനെ 
നിർത്തമാടേണമവന്നു മുന്നിൽ 
എന്തിനു? ശക്തികാണിക്കാൻ വിനോദിക്കാൻ 
മന്ദഹസിക്കാൻ അഹങ്കറിക്കാൻ 
Joseph 2017-04-19 18:16:09 News
കേരളത്തിലെ പേപിടിച്ച പുരോഹിതരുടെ കോലാഹലങ്ങളുടെ പേരിൽ ആഗോള ക്രിസ്ത്യൻ സഭയെ വിലയിരുത്തണോ? ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ചാരവൃത്തി നടത്തിയ മാതാ ഹരിയുടെ മാറിടം കാണിച്ചുള്ള പടം മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിവരമില്ലാത്ത പുരോഹിതർ ഉണ്ടാക്കിയ കോലാഹലം എത്ര മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് നാം കണ്ടതാണ്. വത്തിക്കാൻ മ്യൂസിയത്തിൽ നൂറു കണക്കിന് യേശുവിന്റെയും മേരിയുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും നഗ്ന ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. നഗ്നമായ മാറിടത്തിൽനിന്നു മേരി ഉണ്ണിയേശുവിനു മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്ന കലാമൂല്യങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. അതിലൊന്നും മതഭ്രാന്ത് നിറഞ്ഞ പുരോഹിതർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരുന്നു. 

എനിക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ണി കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് പ്രസരിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പടങ്ങൾ നഗ്നമായിട്ടോ, ശീലയുടുത്തതോ ആയിരുന്നു. അക്കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വേഷവും അത്രമാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഗോപ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കിക്കൊണ്ട് മരത്തിൽ കയറി പരിഹസിക്കുന്ന കുസൃതിക്കാരൻ കൃഷ്ണന്റെ പടങ്ങളും ഓർക്കുന്നു. അത്തരം പടങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബാല്യത്തിലെ ഹൃദയഹാരിയായ മനോഹാരിതയും കൗമാരത്തിലെ കുസൃതിയും കൃഷ്ണനെന്ന കലാ മുരളിയിലുണ്ട്. ഭാഗവതവും ഗീതയുമെല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഗോക്കളും പശു പരിപാലനവും മനസിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. 

വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിൽ ഞാനും അനുകൂലിയല്ല. ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ മാംസം കഴിക്കും. അതിനി കഴിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. പശുവിനു തീറ്റി കൊടുക്കുന്നതും കുളിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ കൊഞ്ചിക്കുന്നതും ചെറുപ്പകാലത്തെ എന്റെ ഹോബിയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയിരുന്ന പശുക്കളെ അറവു ശാലകൾക്ക് വില്ക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെപേരിലുള്ള മതാന്ധതയെ യോജിക്കാനും സാധിക്കില്ല. 

ദൈവങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളോടെയല്ല. ദൈവങ്ങൾ ആത്മാക്കളും പരമാത്മാവും എന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ. ജന്മനാ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കലാമൂല്യങ്ങളും ചിത്ര രചനകളും ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമാണ്. ചിത്രങ്ങൾ നഗ്നമാണെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ദൈവിക ചൈതന്യമാണ് ഒരു ദൈവവിശ്വാസി അവിടെ ദർശിക്കേണ്ടത്. അതിനു പകരം മുസ്ലിമായാലും ഹിന്ദുവായാലും ക്രിസ്ത്യാനിയായാലും കൊല്ലും കൊലയുമല്ല വേണ്ടത്. പരസ്പ്പരം ചെളിവാരി എറിയുന്നതും നന്നല്ല. അത് വെറും കിരാത യുഗത്തിലെ ചിന്തകളാണ്. അതു തന്നെയാണ് ഹ്യുസൈന്റെ ചിത്രങ്ങളിലും മാതാഹരിയുടെ ചിത്രങ്ങളിലും സംഭവിച്ചത്. 
George V 2017-04-19 16:55:34 News
ശ്രീ ജെ മാത്യു, വേദ വിപരീതം, സാത്താൻ ഇവയും മലയാളം നന്നായി എഴുതുന്നതും തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മലയാളം എന്ന ഭാഷ യേശുവും സാത്താനും ഒക്കെ ഉണ്ടായി (സാത്താനെ എന്നാണുണ്ടായതെന്നു ഒരു പുസ്തകവും രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അറിയില്ല) എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം ഉണ്ടായതാണ്. ശ്രീ ആൻഡ്രൂസ് എഴുതിയ നാലോ അഞ്ചോ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം  നല്ല മലയാളത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ്. അത് കൊണ്ട് ആൻഡ്രൂസ് ഇനി കൂടുതൽ മലയാള ഭാഷ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ബൈബിൾനന്നായി പഠിച്ചിട്ടാണ്‌ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് എന്ന്   ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളർക് ബോധ്യമാകും. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. എന്നിട്ടു വിമർശിക്കുക. തങ്ങൾ ഒരു പുരോഹിതൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വായിക്കാതിരിക്കുക. ആരുടേയും അന്നം മുട്ടിക്കാൻ ആൻഡ്രൂസും ആഗ്രഹിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവിധ ആശംസകളും 
Anthappan 2017-04-19 16:27:55 News
Why are you getting pissed off with Andrew when he tells the truth.  80% of the idiotic Christian voted for Trump   believes that he  is the incarnation of Christ and majority of the Hindus believes that Modi is Raman. keep writing Andrew. so long as they get pissed off that's all matters.  
Dr.Sasi 2017-04-19 16:06:53 News
"ദൈവങ്ങളുടെ പേരില്‍ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഹുസ്സൈന്റെ ച്ഛായാ ചിത്രങ്ങള്‍ (MF Hussain Paintings) കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു കലാമൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നോക്കി",ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാകുന്ന വർഗീയശക്തികളെ  ശക്തിയൂക്തം ശകാരിക്കുന്നത് നല്ലതു തന്നെ .ഏതു തരത്തിലുള്ള ചിത്രമാണ് വരക്കപ്പെട്ടതു എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രീകരണം മനഃപൂർവം അവഗണിക്കരുത് . നമ്മൾ പരമോന്നതമായി ആദരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ദേശീയ പതാകയെ ചുക്കി ചുളിച്ചു വികലമാക്കി അതിൽ എൺപതു ശതമാനം വരുന്ന ജനസമൂഹം ദൈവമായി കാണുന്ന സീതയെയും ,ലക്ഷ്മിയെയും ,സരസ്വതിയെയും ,ഹനുമാനെയും നഗ്‌നരായി വരക്കപെട്ടു.അപ്രകാരം ഹൈന്ദവമായ പരമസങ്കല്പത്തെ അതിഹീനമായി അധിക്ഷേപിച്ച ഹുസ്സൈന് രാജാരവിവർമ പുരസ്‍കാരം നല്കാൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വന്നപ്പോൾ പല തലങ്ങളിൽ നിന്ന് പല പ്രകാരത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപുറപെട്ടു.അപ്പോൾ ബുദ്ധിജീവികൾ അത് ചിത്രകാരന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യ മാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നോട്ടു വന്നു .അതെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചപ്പോൾ എത്ര മനുഷ്യർ യൂറോപ്പിൽ മരിച്ചു വീണു.ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറാം തിരുമുറിവ് എന്ന നാടകം എഴുതപെട്ടപ്പോൾ കേരളമനസ്സ് ഒന്നായി കത്തിയെരിഞ്ഞു .ആ നാടകത്തിനു എതിരായി സമരം ചെയ്യാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ നില്ക്കാൻഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു .ഏകപക്ഷിയമാകരുതു നമ്മുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമാണെന്നു ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതുതന്നെ.
(Dr.Sasi)
നാരദന്‍ 2017-04-19 15:05:59 News
എവിടെ   പോയി  ട്രുംപിനെ പൊക്കി കൊണ്ട് നടന്ന ഇന്ത്യ കാരും മലയാളികളും ?
ഹെല്‍മെറ്റും  ബോഡി ക്യാമറയും  ദരിച്ചു നടക്കേണ്ടുന്ന കാലം 
andrew 2017-04-19 14:45:26 News

Thanks to your comment and concern J.Mathews. Hope you are a real person too !

I am not able to type the correct Malayalam letter I want to use from the font I down loaded. Lack of Malayalam knowledge too may be a problem as you found out.

You stated, Andrews was the first disciple of Christ. Christ is a mythical concept of the Jews. The word simply mean 'anointed'. According to their literature, all their kings were anointed and so were Christs. For the Israelite, the Christ was a teacher & so there was no anointing.

If you mean Andrew was 'the first disciple of Jesus'; makes more sense.

Satan too is mythical,

And you said I am spreading -വേദ വിപരീതം -; there are more than 4000 different Christian ideologies now and new ones are popping up every day. They all differ each other.

No one can save people like you, only you yourself can save you from the foolish dogmas of religion you belong to.

May be you might be a priest, If so; your livelihood depends on how successfully you can cheat others . But there are several decent jobs out there where you don't have to fool others for your income.

- the real andrew.

J. MATHEW 2017-04-19 12:40:24 News

ആൻഡ്രൂസ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മലയാളം എഴുതാൻ പഠിക്കുകയാണ്.അതിനുശേഷം മതി
സാത്താന്റെ പ്രേരണയിലുള്ള വേദവിപരീതം.ആൻഡ്രൂസ് ശരിയായ പേരാണോ
എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്.ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ
ആദ്യം വന്ന ശിഷ്യനാണ് ആൻഡ്രൂസ്.അങ്ങനെയുള്ള ആൾ വേദ വിപരീതം
പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല.

Mary Gupta 2017-04-19 10:23:40 News
Our deepest condolences with the sorrowing family . Our Ashly is in better place God bless her .
George V 2017-04-19 09:25:35 News
 ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന പേരിൽ കമ്മന്റ് എഴുതുന്ന സ്നേഹിതാ, താങ്കൾ മണ്ടൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും മണ്ടന്മാരല്ല എന്ന് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അതിനു താങ്കളെ ആരാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് 
mathew v zacharia 2017-04-19 07:00:09 News
so saddened. Prayers for Angelic Ashley, loved ones. Mathew V. Zacharia, NY