ഡി.എം.കെ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കറുത്ത പുക (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കറുത്ത പുക (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
ഗണേഷ്‌ -പി.സി ജോര്‍ജ്‌ വിവാദം (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
മാണിയും വി.എസും തമ്മില്‍ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
48 മണിക്കൂര്‍ പണിമുടക്ക്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
ഹെലികോപ്‌റ്റര്‍ വിവാദം (വീക്ഷണം: കാര്‍ട്ടൂണ്‍) ...
പിണറായിയും പിള്ളയും (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
വി.എസിനെതിരെ നടപടി (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
കരിപുരണ്ട ജീവിതങ്ങള്‍ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
വിശ്വരൂപങ്ങള്‍ (വീക്ഷണം: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
ഗഡ്‌കരിയും ഇന്‍കംടാക്‌സ്‌ റെയ്‌ഡും (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്‌ക്ക്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
രണ്ട്‌ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
സിപിഎം -വാള്‍ മാര്‍ട്ട്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
സബ്‌സിഡി സിലിണ്ടര്‍ 9 ആക്കും (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: ജോസഫ്‌ കരപറമ്പില്‍) ...
മൂന്നു കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
നോര്‍വെയില്‍ മകനെ ശിക്ഷിച്ച മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക്‌ ജയില്‍ ...
രണ്ട്‌ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ (തൊമ്മി) ...
രണ്ട്‌ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
ഡേര്‍ട്ടി പൊളിറ്റിക്‌സ്‌ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
രണ്ട്‌ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
ഇലക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ നയിക്കും (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...
മൂന്നു കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ (തൊമ്മി) ...
നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതങ്ങള്‍ (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: തൊമ്മി) ...