ടിന്റുമോന്‍: ചെറുപ്പത്തില്‍ എനിക്ക് നടക്കാനോ... സ്വയം ഇരിക്കാനോ....വര്‍ത്തമാനം പറയാനോ... ഒന്നും ...
ടിന്റുമോനും അച്ഛനും കൂടി ഹോട്ടലില്‍ കയറി. അച്ധന്‍ ഉീണിന് രണ്ട് മീന്‍ വറുത്ത് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തു....
ടിന്റുമോന്‍ ആലോചനയിലാണ്. പഠക്കിണോ? ഊണുകഴിക്കണോ? അതോ ഉറങ്ങണോ? ...
"Boss this morning when you left your house, Did you close your garage...
ഹസാരെയുടെ നിരാഹാരം: വീക്ഷണം ...