തൊടുപുഴ: സാമൂഹിക രംഗത്ത് ഒഐസിസി നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അഭിനന്ദനാര്‍ഹമെന്ന് കെപിസിസി ...