അമേരിക്കന്‍ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ പ്രസക്തമായ വിഷയം സര്‍ഗവേദിയില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ...
ഉരുകുമീയുള്ളത്തില്‍ വേനല്‍ പെരുമയില്‍ ...
പൂക്കളങ്ങളും തുമ്പക്കുടങ്ങളുമായ്‌ മഹാബലിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ നടുമുറ്റമൊരുക്കി മനോഹരമായ്‌. ...
''അവള്‍ നിന്റേതു മാത്രമാണ്''. ആ ഇടിനാദം ഗബ്രിയേല്‍ മാലാഖയുടേതായിരുന്നില്ലേ? ...
അന്നും പതിവുപോലെ കത്രീനച്ചേടത്തി മാത്രം എത്തിയിട്ടില്ല. അരിവാള്‍ കല്ലിലുരച്ച് മൂര്‍ച്ച കൂട്ടുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെണ്ണുങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചത് മുഴുവനും ചേടത്തിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു....