കാലമുരുളുമ്പോള്‍ (പ്രൊഫ. (ഡോ.) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- പണിശാലയില്‍ ഉരുകുന്ന ചീസ്‌കേക്കില്‍ അലങ്കരിച്ച ...
നടനപാനം (ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- വിരലും കൈത്തലവും: ഭംഗി ഭംഗിക്കാത്ത മനനഗണന മാനദണ്ഡം തഴുകാന്‍ ഹസ്തരേഖാരംഗ...
മാന്ത്രിക ജീവിതം (കവിത: ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ഒന്നാം ജാലവിദ്യഓതും: കാണാസൂത്ര അറിയായറകള്‍ ചുരുളഴിച്ചു അധികവായനാമുറി തുറക്കും....
മുള്‍വേലിയ്ക്കുള്ളിലെ നിത്യത (ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അകലത്തയലത്തെ വനത്തില്‍ അയലത്തകലത്തെ ഉദ്യാനത്തില്‍ ചെമന്ന പനിനീര്‍(പ്പൂ): കാണാനാവില്ല...
അന്വേഷി (കവിത: ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- എന്നാണ് ഒഴിയാബാധയായി വായുവില്‍ പൊങ്ങായിയൊഴുകി പൊട്ടാത്ത ഖരകുമിളയായി വിളറാത്ത ഉള്‍സ്‌ഫോളടനദ്രവ്യമായത്? ...
വൈദേഹിയെ വഹിച്ച വൈദേഹികന്‍ - ഡോ. ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.- നോക്കൂ, എക്‌സ്‌റേ പടം! ആദ്യമായ് കാണുന്ന അസ്ഥികൂടം...
ഇഷ്ടം, കനിഷ്ഠം, കുനിഷ്ടം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ഡോ: ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ഉപ്പോളം വരുമോ ഉപ്പിലിട്ടതെന്ന ചൊല്‍ വൃത്താന്തം കേട്ടുറങ്ങുമുണര്‍വില്‍ ഉപ്പള...
ആദ്യത്തെ തിരക്കഥ (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- കിഴക്കുങ്കരയില്‍ കടലാണ്: പാറക്കൂട്ടത്തില്‍ തല്ലിത്തകര്‍ക്കുന്ന തിരയൊഴുക്കിന്റെ ഒച്ച വെക്കുന്നപതനം....
സങ്കീര്‍ത്തനം 151 (പുസ്തകം VI (151) പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ.) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- വാല്‍നക്ഷത്രം തകര്‍ന്നുവീണ തരികളില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിനവ സങ്കീര്‍ത്തനത്തിന്റെ വാദ്യോപകരണ...
തീര്‍ത്ഥദ്ധ്വനി (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- തള്ളവിരല്‍ തളിര്‍ത്തു വളര്‍ന്ന ആറുവിരലനാശാന്റെ വളയുന്ന കൈത്തലം നീര്‍ത്തി...
ഗണിതമീ ജീവിതം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- "കണക്കുകൂട്ടല്‍എവറസ്റ്റിനേക്കാള്‍ ഉത്തുംഗം'. കണ്ണട തുടച്ചുചൊല്ലുന്നു വിനയക്കൂനുള്ള ഗുരു. ആര്‍ക്കിമെഡിസും...
ജൈവരസഗീതം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ). ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D)- ഏറെ വലുത് രാസവാദമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ്? അയലത്തെ തട്ടാന്റെ,...
കുതിരയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രപ്പുസ്തകം (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- പ്രതീകവും ബിംബവുമില്ലാത്ത കവിത വായിച്ച് ഉറക്കുസ്വപ്‌­നങ്ങള്‍ മുരടിച്ച...
അടിവരസൂക്തങ്ങള്‍ ([പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ.) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- സമ്മാനപ്പൊതി തുരന്നു വായിക്കാന്‍ അഭിനിവേശത്തിന്റെ മിശ്രലഹരിയില്‍ മുഖത്താളിലെ...
അപ്രസക്ത യാന്ത്രികദിനം (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D)- പ്രഭാതങ്ങള്‍ കവിതയ്ക്കുള്ളതാണ് ­- "കാലത്ത് പാട്ടെഴുതണം'...
വേട്ട: ഒരു അവസാനപാഠം (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- കുഞ്ചിരോമം നിലത്തിഴയുന്നതറയില്‍ കുന്തിച്ചിരുന്ന കുഞ്ചിരാമന്‍ സിംഹം മാനിറച്ചി ചവച്ച...
മുമ്പേ ഉയിര്‍ക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്രം (ക­വിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു D.Sc., Ph.D)- പഞ്ചഭൂതം ചേര്‍ത്തു ചാലിച്ച വൈദിക പഞ്ചാംഗക്കുരുക്കിലെ വിഷ്കംഭ ദര്‍ശനത്തിനു...
കാണാക്കയ്യുകള്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അപരിചിത വഴിത്തിരുവില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നതൊരേ സ്വത്വം­­- അകത്തനിനിറം ഉയിരോടെ പൂശിയ യവനികശ്ശീലാമറവിലെ...
കാണാക്കയ്യുകള്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അപരിചിത വഴിത്തിരുവില്‍ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നതൊരേ സ്വത്വം­­- അകത്തനിനിറം ഉയിരോടെ പൂശിയ യവനികശ്ശീലാമറവിലെ...
ആലോല മഞ്ഞുമല (ക­വിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ധവളശൈല ഹിമകണ ലാളനയില്‍ ധൂളിയുടെ ലോലതയും രസാതിപ്രസരവും നെഞ്ച്...
ആലോല മഞ്ഞുമല (ക­വിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- ധവളശൈല ഹിമകണ ലാളനയില്‍ ധൂളിയുടെ ലോലതയും രസാതിപ്രസരവും നെഞ്ച്...
ഒന്നിച്ചുണരുന്നമദനമോഹങ്ങള്‍ (പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അകാലത്തിലെ ജരാനര വര്‍ഷവും കാലമാപിനിയിലെ ഈറന്‍ സൂചികയും വിരോധാഭാസ...
വൈപരീത്യത്തിന്റെ ചുരുക്കുരൂപങ്ങള്‍(കവിത)പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു,D.Sc., Ph.D.]- ഇഷ്ടനിറത്തിന്റെ അഭിലഷണീയത പാരസ്പര്യത്തിന്റെ കാമ്യതയെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തുന്നു:...
അമ്മാളുവിന്റെ അടുക്കളക്കിണര്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- ബാര്‍ എറ്റാച്ച്ഡ് ഹോട്ടലിന് ലൈസെന്‍സ് കൊടുക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ്;...
സംഭാവന (കവിത:പ്രൊഫസ്സര്‍ (ഡോ:) ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D)- അമ്മയുടെ മണമുള്ള മുലപ്പാലിറ്റുന്ന മുലക്കുപ്പിയിലെ പാലും മഞ്ഞറബ്ബറിന്റൈ ...