പ്രണയിനിക്ക് (കവിത-റോബിന്‍ കൈതപ്പറമ്പ്‌) - എത്രയോ സുന്ദരീ നീ എന്‍ പ്രിയേ... അസാധ്യമേ...
ക്യൂബ, സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ-3 (യാത്ര: ജോണ്‍ ഇളമത)- പഴയ ഹവാനയില്‍ പിന്നീട് കണ്ടത്,പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്‍െറ...
ക്യൂബ, സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ (യാത്ര -2: ജോണ്‍ ഇളമത)- ഞങ്ങളുടെ "എംവി അഡോണിയ' എന്ന ആഢംബരക്കപ്പല്‍,ക്യൂബയുടെ...
ക്യൂബ-സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ (യാത്ര:ജോണ്‍ ഇളമത)- ഞങ്ങള്‍ ആറു കടുംബങ്ങള്‍ മയാമി തുറമുഖത്തു...