പ്രതികരണങ്ങള്‍
Orthobayakkaran
2021-01-28 14:23:32 News
ഇത്ര സങ്കീർണമായ ഈ പ്രശ്നം പ്രധാനമന്ത്രി വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റുകൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ എന്നൊരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കട്ടെ. രണ്ടു വിഭാഗത്തിന്റെയും കയ്യിലുള്ള സകല പള്ളികളും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട്‌ ആ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചുമതല അംബാനിയെയോ അദാനിയേയോ ഏൽപ്പിക്കുക. അച്ചന്മാർക്കും തിരുമേനിമാർക്കും ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിനനുസരിച്ചു ശമ്പളം അവർ നൽകും. വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേക വരിസംഖ്യ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനോ മാമോദീസ,വിവാഹം, ശവസംസ്‌കാരം തുടങ്ങിയ കൂദാശകൾ നടത്തുന്നതിനോ ഒരു നിശ്ചിത നിരക്ക് വയ്ക്കുക. ആർക്കും ഏതു പള്ളിയിലും പോകാം. ഒരച്ചന്റെയോ തിരുമേനിയുടെയോ സേവനം തൃപ്തികരമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം മാറ്റുകയോ മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കു ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുമസ്, ഈസ്‌റ്റർ, പെരുന്നാൾ തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്നതിനും അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക നിരക്കുണ്ടായിരിക്കും. സെമിനാരിയിൽ പോകാതെ അച്ചന്മാരായവര്ക്കും കാശുകൊടുത്തു തിരുമേനിമാരായവർക്കും ശമ്പളം 50% കുറവായിരിക്കും. കോതമംഗലം, പരുമല, മണർകാട് തുടങ്ങിയ പള്ളികളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കും സംബന്ധിക്കുന്നവർക്കും പ്രത്യേക നിരക്കായിരിക്കും. എല്ലാ പള്ളികളിലും അവരുടെ സീൽചെയ്ത നേർച്ചപ്പെട്ടികളായിരിക്കും വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട്‌ ആർക്കും കയ്യിട്ടുവാരാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പ്രശ്നം തീരും. കീരിയും പാമ്പും പോലെ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു തന്നെ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യും. സഭയിൽ ശാശ്വത സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
Sudhir Panikkaveetil
2021-01-28 14:06:24 News
കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം എന്നാൽ ആരും കാര്യമായി ഗൗനിക്കാത്തത് എന്ന് കൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. ടാങ്കിലെ വെള്ളം പതുക്കെ ചൂടായപ്പോൾ ആ സുഖത്തിൽ സന്തോഷിച്ച തവള അറിഞ്ഞില്ല വെള്ളം തിളച്ചു മറിയുമെന്നു . മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ്. വംശീയ വിദ്വേഷം - അതിനു മരുന്നില്ലെന്നതാണ് സത്യം. അതങ്ങനെ വളർന്നു കുറെ പേരെ കൊന്നു സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാതാകുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും. ബോധവൽക്കരണം മാത്രമാണ് മാർഗം പക്ഷെ മതം വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് നരകം. മരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നരകം ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ അവർക്ക് കാണാം നരകം ഇവിടെയാണ്. ശ്രീ പുത്തൻ കുരിശിനു അഭിനന്ദനം.
True American
2021-01-28 13:42:48 News
In October of last year, Biden said that he will not use executive orders as it is for dictators. Biden said that he will look for the legislators for decisions. So far, he did about 2 dozens of executive orders, which is more than Bush, Clinton, Obama and Trump combined. In his first executive order, Biden abolished " America first ", and instead adopted " America Last ".
Soma Guhathakurta
2021-01-28 13:36:03 News
Gods own country perfectly written about the feeling of your home
Jacob
2021-01-28 12:37:10 News
tRumpers don't want to impeach & convict trump. = all those who stormed the Capitol said trump told them to do it = all those must be set free if trump is not arrested & convicted. It is racism to arrest our indian James for being there. If white extremists are innocent and so is trump, Vincent is innocent. Release him now.
Mathew M. NY
2021-01-28 12:31:16 News
Tax season is On. Just a friendly reminder that if you make under $75k your taxes are going up beginning this year and will increase every two years. You can thank 45 and the GOP for this gift. They made the stepped increases part of the 2017 “tax cuts.”
Jasmin Hassen.NJ
2021-01-28 12:28:59 News
Since we have this Domestic Terror warning, should we start calling the FBI when we see someone who is suspect?. The malayalee with Indian flag?, Basement dwellers who still praise tRump? .Guys driving with Confederate flags in the back of their trucks? Idiots who still have Trump signs/flags on their lawns?? rump is considering submitting a written letter in his impeachment trial. Don't allow any statements to be made unless they are under oath and subject to the penalties for perjury.
Sussan David
2021-01-28 12:22:04 News
A reporter was kicked out of Rep. Marjorie Taylor Greene's town hall and threatened with arrest for asking a question. trump'sreal estate empire appears to be feeling the heat of his divisive presidency, with Trump-branded properties in Manhattan losing half their value since he took office, according to a new report.. Republicans who cheered Trump's executive orders now grumble about 'record number' from Biden
American Extermists
2021-01-28 12:17:42 News
Representative Alexandria Ocasio-Cortez joined All In With Chris Hayes Wednesday night where she tore into the new House Republican Caucus when asked how it differs from the previous one. Ocasio-Cortez believes the new Caucus is much more extreme. “There are legitimate white supremacist sympathizers that sit at the heart and at the core of the Republican Caucus in the House of Representatives,” Ocasio-Cortez said. Among the new Republican members is Marjorie Taylor Greene of Georgia, who adheres to QAnon conspiracy theories. In the past, she has advocated violence against prominent Democrats, harassed Parkland shooting survivor David Hogg and attempted to force Muslim representatives Ilhan Omar and Rashida Tlaib to be sworn in on the Bible. Then there’s Lauren Boebert of Colorado, a gun enthusiast who clashed with Capitol police after she set off a metal detector, and is reportedly QAnon friendly. Many of her colleagues in the House also suspect her of aiding those who stormed the Capitol on January 6. Ocasio-Cortez believes that the House Republican Caucus moved on from acting in the best interest of former president Donald Trump to acting in the best interest of something much more extreme, and that members act without fear of consequence. “There are no consequences in the Republican Caucus for violence. There's no consequence for racism. No consequence for misogyny. No consequence for insurrection. And no consequence means that they condone it. It means that that silence is acceptance,” Ocasio-Cortez said, “and they want it because they know that it is a core animating political energy for them. And this is extremely dangerous. An extremely dangerous threshold that we have crossed. Because we are now away from acting out of fealty to their president that they had in the Oval Office, and now we are talking about fealty to white supremacist organizations as a political tool.” The Oregon Republican Party recently claimed that the insurrection at the Capitol was carried out by leftists in an effort to harm Trump, and the Arizona Republican Party censured several members for not properly supporting Trump, including the governor for not supporting the efforts to overturn the state’s results in the presidential election. As state Republican Parties such as these become more extreme, Ocasio-Cortez believes that the Party as a whole is headed in the wrong direction. “For Republicans that are in that Caucus that are unwilling to hold that accountable or to distance themselves from it, we really, really need to ask ourselves what they are evolving into,” Ocasio-Cortez said. “Because this is no longer about a party of limited government, this is about something much more nefarious.” malayalee ignorant still support recists
Racist in California
2021-01-28 12:13:02 News
more than 30,000 registered Republican voters have left the GOP in response to the events of 6 January when a mob of pro-Trump supporters stormed the US Capitol in protest at the Democrat’s election win, leaving five people dead. The US remains on high alert over the threat posed by “violent domestic extremists”, with California governor Gavin Newsom believed by the FBI to have been the target of a planned attack by a Trump supporter charged with weapons offences in Napa County. The US Department of Homeland Security issued a new domestic terrorism advisory bulletin on Wednesday, warning that the country faced a “heightened threat environment” from anti-government “ideologically-motivated violent extremists” motivated by “perceived grievances fueled by false narratives”.
Naradan, Houston
2021-01-28 11:39:07 News
There are so many Retrumplicans in MAGH and making it a political Party. Kick them out.
Nisanthan Perunna
2021-01-28 10:51:39 News
സ്വഗോത്രസ്നേഹവും പരഗോത്ര വിദ്വോഷവും ആണ് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സംഹിത. സ്വന്തം മതക്കാരോടു് മാത്രം തോന്നുന്ന പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിലും, മതവിശ്വാസം വേറെയായതു കൊണ്ടു മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒരാളോട് തോന്നുന്ന വിരോധവും ആണ് മതത്തിന്റെ മനശാസ്ത്ര രസതന്ത്രം. മതം വളരെ പഴയതാണു്. അതിലെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ അതിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവ മാത്രമാണ്. മത വിശ്വാസം കുട്ടികളിൽ വിദ്വോഷവും അന്ധവിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും, അശാസ്ത്രിയതയും വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണു് ആധുനിക സമൂഹങ്ങൾ മതപഠനം നിയമം മൂലം നിരോധിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ മത ചടങ്ങുകളാണ്. വിദ്യാരംഭത്തിൽ തുടങ്ങി, മതരാഗം ആലപിച്ച് ദക്ഷിണ നൽകി ഗുരുവിനോട് കീഴ്പ്പെട്ട്, ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് ദൈവികമെന്നോണം അടർന്നു വീഴുന്നവ ഭവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപന, വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ മാറണം. നന്നായി പഠിക്കാനും, നന്നായി പെരുമാറാനും, നല്ല വാക്ക് ഓതുവാനുള്ള ത്രാണി ഉണ്ടാവാനും, നല്ല കൂട്ടുകിട്ടാനും, നല്ല ചിന്ത ഉണ്ടാകാനും, നല്ല ഭാവി ലഭിക്കാനും, ഒക്കെ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ശക്തിയോട് വിലപിക്കുന്ന മത വിലാപ സാഹിത്യങ്ങൾ കൂടി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം.
Tom Abraham FL
2021-01-28 10:47:06 News
The Trump Plaza condo board in West Palm Beach voted unanimously to dump the Trump name. It's the latest in a string of Trump pushback from Floridians. The banners IMPEACHED tRump & WORST PRESIDENT- is all over the town. trump is planning to leave Palmbeech. trump properties in newyork and every where is going down in value. Bankerptcy on the way.
Joy T
2021-01-28 10:40:28 News
A furious House Minority Leader Kevin McCarthy (R-CA) reportedly yelled at rump during a “screaming match” over Trump’s refusal to call off his rioting supporters during a heated phone call on Wednesday as they stormed the U.S. Capitol
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Anthappan
2021-01-28 15:42:59 News
Very good article and timely. The problem, as suggested by Sudheer Pankikkaveettil, is that none of the racist people are going to read it. This is Qanon time and people believe in lies. They don't want to check the facts. All they want to do is roll over the weak and move forward. The house minority leader Kevin McCarthy is visiting the source of all evil, Trump. In his first instinct, he said the truth that Trump was the provoker for the Capitol insurrection then next day he walked back and said Trump is the savior. Racism is in the blood of religion. Without that they cannot survive. When religion and politics get on the bed and have coitus, the father of all evil is born and that is Trump. If we check the finger print of all the shootings took place in USA, as listed by the writer, we will see that is matching with the evil in chief Trump. He wants to establish a White America and for that he will invoke all demons of racism.
Orthobayakkaran
2021-01-28 14:23:32 News
ഇത്ര സങ്കീർണമായ ഈ പ്രശ്നം പ്രധാനമന്ത്രി വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റുകൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ എന്നൊരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കട്ടെ. രണ്ടു വിഭാഗത്തിന്റെയും കയ്യിലുള്ള സകല പള്ളികളും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട്‌ ആ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചുമതല അംബാനിയെയോ അദാനിയേയോ ഏൽപ്പിക്കുക. അച്ചന്മാർക്കും തിരുമേനിമാർക്കും ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിനനുസരിച്ചു ശമ്പളം അവർ നൽകും. വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേക വരിസംഖ്യ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനോ മാമോദീസ,വിവാഹം, ശവസംസ്‌കാരം തുടങ്ങിയ കൂദാശകൾ നടത്തുന്നതിനോ ഒരു നിശ്ചിത നിരക്ക് വയ്ക്കുക. ആർക്കും ഏതു പള്ളിയിലും പോകാം. ഒരച്ചന്റെയോ തിരുമേനിയുടെയോ സേവനം തൃപ്തികരമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം മാറ്റുകയോ മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കു ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുമസ്, ഈസ്‌റ്റർ, പെരുന്നാൾ തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലെ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുന്നതിനും അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക നിരക്കുണ്ടായിരിക്കും. സെമിനാരിയിൽ പോകാതെ അച്ചന്മാരായവര്ക്കും കാശുകൊടുത്തു തിരുമേനിമാരായവർക്കും ശമ്പളം 50% കുറവായിരിക്കും. കോതമംഗലം, പരുമല, മണർകാട് തുടങ്ങിയ പള്ളികളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കും സംബന്ധിക്കുന്നവർക്കും പ്രത്യേക നിരക്കായിരിക്കും. എല്ലാ പള്ളികളിലും അവരുടെ സീൽചെയ്ത നേർച്ചപ്പെട്ടികളായിരിക്കും വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട്‌ ആർക്കും കയ്യിട്ടുവാരാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പ്രശ്നം തീരും. കീരിയും പാമ്പും പോലെ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു തന്നെ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യും. സഭയിൽ ശാശ്വത സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
Sudhir Panikkaveetil
2021-01-28 14:06:24 News
കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം എന്നാൽ ആരും കാര്യമായി ഗൗനിക്കാത്തത് എന്ന് കൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. ടാങ്കിലെ വെള്ളം പതുക്കെ ചൂടായപ്പോൾ ആ സുഖത്തിൽ സന്തോഷിച്ച തവള അറിഞ്ഞില്ല വെള്ളം തിളച്ചു മറിയുമെന്നു . മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ്. വംശീയ വിദ്വേഷം - അതിനു മരുന്നില്ലെന്നതാണ് സത്യം. അതങ്ങനെ വളർന്നു കുറെ പേരെ കൊന്നു സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാതാകുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരുന്നു വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും. ബോധവൽക്കരണം മാത്രമാണ് മാർഗം പക്ഷെ മതം വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് നരകം. മരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നരകം ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ അവർക്ക് കാണാം നരകം ഇവിടെയാണ്. ശ്രീ പുത്തൻ കുരിശിനു അഭിനന്ദനം.
True American
2021-01-28 13:42:48 News
In October of last year, Biden said that he will not use executive orders as it is for dictators. Biden said that he will look for the legislators for decisions. So far, he did about 2 dozens of executive orders, which is more than Bush, Clinton, Obama and Trump combined. In his first executive order, Biden abolished " America first ", and instead adopted " America Last ".
Soma Guhathakurta
2021-01-28 13:36:03 News
Gods own country perfectly written about the feeling of your home
Jacob
2021-01-28 12:37:10 News
tRumpers don't want to impeach & convict trump. = all those who stormed the Capitol said trump told them to do it = all those must be set free if trump is not arrested & convicted. It is racism to arrest our indian James for being there. If white extremists are innocent and so is trump, Vincent is innocent. Release him now.
Mathew M. NY
2021-01-28 12:31:16 News
Tax season is On. Just a friendly reminder that if you make under $75k your taxes are going up beginning this year and will increase every two years. You can thank 45 and the GOP for this gift. They made the stepped increases part of the 2017 “tax cuts.”
Jasmin Hassen.NJ
2021-01-28 12:28:59 News
Since we have this Domestic Terror warning, should we start calling the FBI when we see someone who is suspect?. The malayalee with Indian flag?, Basement dwellers who still praise tRump? .Guys driving with Confederate flags in the back of their trucks? Idiots who still have Trump signs/flags on their lawns?? rump is considering submitting a written letter in his impeachment trial. Don't allow any statements to be made unless they are under oath and subject to the penalties for perjury.
Sussan David
2021-01-28 12:22:04 News
A reporter was kicked out of Rep. Marjorie Taylor Greene's town hall and threatened with arrest for asking a question. trump'sreal estate empire appears to be feeling the heat of his divisive presidency, with Trump-branded properties in Manhattan losing half their value since he took office, according to a new report.. Republicans who cheered Trump's executive orders now grumble about 'record number' from Biden
American Extermists
2021-01-28 12:17:42 News
Representative Alexandria Ocasio-Cortez joined All In With Chris Hayes Wednesday night where she tore into the new House Republican Caucus when asked how it differs from the previous one. Ocasio-Cortez believes the new Caucus is much more extreme. “There are legitimate white supremacist sympathizers that sit at the heart and at the core of the Republican Caucus in the House of Representatives,” Ocasio-Cortez said. Among the new Republican members is Marjorie Taylor Greene of Georgia, who adheres to QAnon conspiracy theories. In the past, she has advocated violence against prominent Democrats, harassed Parkland shooting survivor David Hogg and attempted to force Muslim representatives Ilhan Omar and Rashida Tlaib to be sworn in on the Bible. Then there’s Lauren Boebert of Colorado, a gun enthusiast who clashed with Capitol police after she set off a metal detector, and is reportedly QAnon friendly. Many of her colleagues in the House also suspect her of aiding those who stormed the Capitol on January 6. Ocasio-Cortez believes that the House Republican Caucus moved on from acting in the best interest of former president Donald Trump to acting in the best interest of something much more extreme, and that members act without fear of consequence. “There are no consequences in the Republican Caucus for violence. There's no consequence for racism. No consequence for misogyny. No consequence for insurrection. And no consequence means that they condone it. It means that that silence is acceptance,” Ocasio-Cortez said, “and they want it because they know that it is a core animating political energy for them. And this is extremely dangerous. An extremely dangerous threshold that we have crossed. Because we are now away from acting out of fealty to their president that they had in the Oval Office, and now we are talking about fealty to white supremacist organizations as a political tool.” The Oregon Republican Party recently claimed that the insurrection at the Capitol was carried out by leftists in an effort to harm Trump, and the Arizona Republican Party censured several members for not properly supporting Trump, including the governor for not supporting the efforts to overturn the state’s results in the presidential election. As state Republican Parties such as these become more extreme, Ocasio-Cortez believes that the Party as a whole is headed in the wrong direction. “For Republicans that are in that Caucus that are unwilling to hold that accountable or to distance themselves from it, we really, really need to ask ourselves what they are evolving into,” Ocasio-Cortez said. “Because this is no longer about a party of limited government, this is about something much more nefarious.” malayalee ignorant still support recists
Racist in California
2021-01-28 12:13:02 News
more than 30,000 registered Republican voters have left the GOP in response to the events of 6 January when a mob of pro-Trump supporters stormed the US Capitol in protest at the Democrat’s election win, leaving five people dead. The US remains on high alert over the threat posed by “violent domestic extremists”, with California governor Gavin Newsom believed by the FBI to have been the target of a planned attack by a Trump supporter charged with weapons offences in Napa County. The US Department of Homeland Security issued a new domestic terrorism advisory bulletin on Wednesday, warning that the country faced a “heightened threat environment” from anti-government “ideologically-motivated violent extremists” motivated by “perceived grievances fueled by false narratives”.
Naradan, Houston
2021-01-28 11:39:07 News
There are so many Retrumplicans in MAGH and making it a political Party. Kick them out.
Nisanthan Perunna
2021-01-28 10:51:39 News
സ്വഗോത്രസ്നേഹവും പരഗോത്ര വിദ്വോഷവും ആണ് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സംഹിത. സ്വന്തം മതക്കാരോടു് മാത്രം തോന്നുന്ന പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിലും, മതവിശ്വാസം വേറെയായതു കൊണ്ടു മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഒരാളോട് തോന്നുന്ന വിരോധവും ആണ് മതത്തിന്റെ മനശാസ്ത്ര രസതന്ത്രം. മതം വളരെ പഴയതാണു്. അതിലെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ അതിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവ മാത്രമാണ്. മത വിശ്വാസം കുട്ടികളിൽ വിദ്വോഷവും അന്ധവിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും, അശാസ്ത്രിയതയും വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണു് ആധുനിക സമൂഹങ്ങൾ മതപഠനം നിയമം മൂലം നിരോധിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ മത ചടങ്ങുകളാണ്. വിദ്യാരംഭത്തിൽ തുടങ്ങി, മതരാഗം ആലപിച്ച് ദക്ഷിണ നൽകി ഗുരുവിനോട് കീഴ്പ്പെട്ട്, ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് ദൈവികമെന്നോണം അടർന്നു വീഴുന്നവ ഭവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപന, വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ മാറണം. നന്നായി പഠിക്കാനും, നന്നായി പെരുമാറാനും, നല്ല വാക്ക് ഓതുവാനുള്ള ത്രാണി ഉണ്ടാവാനും, നല്ല കൂട്ടുകിട്ടാനും, നല്ല ചിന്ത ഉണ്ടാകാനും, നല്ല ഭാവി ലഭിക്കാനും, ഒക്കെ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ശക്തിയോട് വിലപിക്കുന്ന മത വിലാപ സാഹിത്യങ്ങൾ കൂടി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം.
Tom Abraham FL
2021-01-28 10:47:06 News
The Trump Plaza condo board in West Palm Beach voted unanimously to dump the Trump name. It's the latest in a string of Trump pushback from Floridians. The banners IMPEACHED tRump & WORST PRESIDENT- is all over the town. trump is planning to leave Palmbeech. trump properties in newyork and every where is going down in value. Bankerptcy on the way.
Joy T
2021-01-28 10:40:28 News
A furious House Minority Leader Kevin McCarthy (R-CA) reportedly yelled at rump during a “screaming match” over Trump’s refusal to call off his rioting supporters during a heated phone call on Wednesday as they stormed the U.S. Capitol