പ്രതികരണങ്ങള്‍
കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി നായര്‍
2013-06-25 19:21:07 News
   ഉറൂബ്‌ K.P. KuttyKrishnan അല്ല, P.C. KuttyKrishnan ആണ്. 
വിദ്യാധരൻ
2013-06-25 18:31:52 News
കവിതയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് വൃത്തമാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്? കവിത തന്നെ. വൃത്തവും അലങ്കാരവും വായനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകാര സൗഷ്ടവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നല്ലത് തന്നെ. മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു സുന്ദരിയെ കുറച്ചു നാൾ കൊണ്ട് നടക്കാം പിന്നെ തലക്കകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലന്നു മനസിലാകുമ്പോൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാറ്റ് കുറഞ്ഞുപോകും. സുന്ദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ചില കവികൾ  ആശയത്തെ ബലികഴിച്ചാണ് ആകാരവ സൗഷ്ടവം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണയുടെ കവിതയ്ക്ക് സൗന്ദര്യം കുറവാണെങ്കിലും ആശയപുഷ്ക്കലമാണ്. ഹിമാലയം പോലെ കീഴടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതോ മുങ്ങാംകുഴിയിടതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആഴം ഉള്ളതോ അല്ല. കൃഷ്ണയുടെ  കവിത സഹൃദയരെ തേടി എത്തുന്ന കവിതയാണ്. അഭിനന്ദനം 
Narayanan Nair
2013-06-25 17:50:17 News
If the people those who write under the nickname is comfortable with it why should we insist that they disclose there real name.  The publisher has the prerogative to publish what they write or not.  Some people may not be seeking fame. The famous writer of Malayalam K.P. KuttyKrishnan was writing under the pen name  Uroob for a long time before people found out who he was. But in any case the publisher has the responsibility of maintaining the confidentiality of the writer.
vayanakkaran
2013-06-25 17:31:15 News
രാജു തോമസിന്റെ കമന്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അത് ആശയത്തെക്കുറിച്ചല്ല; ആകാരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആശയം നല്ലതു തന്നെ.
ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പദ്യം. വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും പദ്യം. പദ്യത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളും. പക്ഷേ പദ്യത്തിനു വേണ്ട വൃത്തമോ താളമോ ഇല്ല. ഗദ്യമാണോ? പദ്യമാണോ? ആകെ ഒരു കൺഫൂഷ്യൻ.
ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം ധാരാളം ക്രിയേഷൻസ് കാണാറുണ്ട്.

Emalayalee Editor
2013-06-25 17:26:37 News
Folks,
Why cant you use your real name when discussing about a poem?
Anthappan
2013-06-25 17:00:26 News
jRaju Thomas is also good in engaging people to discussion.
John Varghese
2013-06-25 16:46:58 News
vidhyaadharan, whoever you are, you take the readers to different level of thinking with your comment. I am glad there is someone like you there in this page.
Jack Daniel
2013-06-25 13:39:22 News
രസമുള്ള ഗുസ്തി! നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ. എവിടം വരെ പോകുമെന്നറിയാം!
Valsa Varghese
2013-06-25 13:10:24 News
Good Criticism. really ashamed what have reported and shown in the TV. Ofcourse, we can not even watch NEWS with our kids. Good Job. Still I cant believe it.
വിദ്യാധരാൻ
2013-06-25 13:03:35 News
രാജു തോമസും ഞാനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും, ശ്രി. കൃഷ്ണയുടെ കവിത നല്ലത് തന്നെ. ഒരു നല്ല കവിതക്കെ വായനക്കാരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയു. ഒരു കവിതയ്ക്ക് അഭിപായം പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തി എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. ചീത്ത ചീത്ത എന്നും നല്ലത് നല്ലത് എന്നും എഴുതി വിടുന്നതിനു ആര് കയ്യേൽ കേറി പിടിച്ചാലും തടയാൻ പറ്റില്ല. വയലാര് കവിത എഴുതിയപ്പോൾ അവിടെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കാണില്ല. പക്ഷേ അനേകം പേര്ക്ക് അതിൽ അന്തർലീനമായി കിടന്നിരുന്ന വിസ്പോടക ചിന്തകളെ മനസിലാക്കാനും അത് ഒടുവില വിപ്ലവത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്യുത്. എന്നെ സംമ്പന്തിച്ചടത്തോളം കൃഷ്ണയുടെ കവിത ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ മതത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും മോക്ഷത്തിന്റെയും പേരിൽ നടമാടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാപട്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നു. ശ്രി കൃഷ്‌ണയുടെ പൈത്തൽ മത കാപട്യത്തിന്റെ അടിമകളായി ചിന്താശക്തിയെ ഉദ്ധീപിപ്പിക്കാതെ ഇറാൻ മൂളികളായി നടക്കുന്നവരുട്ദ് മുഖംമൂടി വലിച്ചു കീറുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച്‌ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ശ്രീ. രാജു തോമസ്‌. "സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ നോവും എൻ ആത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്ത്വ ശാസ്ത്രത്തെയും"
Raju Thomas
2013-06-25 11:36:52 News
കൃഷ്ണയുടെ കവിതയുടെ അവസാനം സംഭവിക്കുന്ന ഗുംഭനം എത്ര സര്ഗാത്മകം! അതിനു കൊടുക്കൂ കാശ്. ഏതു മുത്തശ്ശനുവേണ്ടിയാണു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നുകൂടി ആ കുഞ്ഞിനു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ആ അമ്മയോടു പറയുന്നത് കവിയാൻ~.
വിദ്യാധരൻ
2013-06-25 08:14:35 News
ഒരു തേന്മാവു വെട്ടി മുറിച്ചു ചിതയോരുക്കുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് ശവവുമായി ചുടുകാട് കയറുന്നത്. വാസവദത്തയെ കയ്യും കാലും വെട്ടി ജീവനോടെ ചുടുകാട്ടിൽ എറിഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പിൻഗാമികലാണ് നമ്മൾ പിന്നെയാണ് ഒരു തേന്മാവു വെട്ടി ചിതയോരുക്കുന്നത്. കച്ചവട മന്സിതിയുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ. കവി എന്നെ കാട് കയറ്റിയതാണ്. അവിടെ വച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടു മുട്ടി എന്നെയുള്ളൂ
george
2013-06-25 08:07:00 News
I too cried. Did I love my siblings as much? I feel guilty.
Narayanan Nair
2013-06-25 07:40:32 News
I am neither a poet and nor a critical thinker. But the analysis done by Mr. vidhyadharan drew my attention to it. I read the poem few times and liked it. The poem throws light into the rituals we practice, different motivations of mind, and the way an innocent child thinks. The poem is philosophical too. I see a conflict in the opinion made by Mr. Raju Thomas and an interesting response to it. Looking forward to hear from Mr. Raju Thomas on what he perceives out of this beautiful poem . He probably knows where to strike to get the best. Above and all, the poet deserves appreciation for writing such a thoughtful poem
Raju Thomas
2013-06-25 06:00:06 News
പ്രിയ അന്തപ്പനും വിധാധാരനും അറിവാൻ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടേയുള്ളു. അതല്ല ഞാനെഴുതിയത്. വിദ്യാധരൻ കാടുകയറുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ കവിതയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നു. വ്ർത്തത്തിൽ ൽ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്‍~ ആ വ്ര്ത്തം കൊണ്ടുകളയുന്നതെന്ന്. ഇത്രയേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുമുള്ളു. ഏതോ വെമ്പലിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കുന്നു. കവിത എന്താണെന്നു ശരിക്കുമറിയുന്നവര എന്തിനു നല്ലൊരു കവിതയെ 'കമന്റടിക്കുന്നു'?
പ്രതികരണങ്ങള്‍
ചിന്തയ്ക്കായി
2020-02-16 23:22:15 News
പാട്ടു നന്നായാലും മനുഷ്യൻ നന്നാകുന്നില്ലേൽ എന്ത് ഗുണം ?
Ponmelil Abraham
2020-02-16 17:28:45 News
Very good poem about Maramon Convention.
Ravi Menon
2020-02-16 15:45:17 News
What is the purpose of having these religious based associations in United states? What kind of messages are giving to the next generation? This country is a melting pot of all cultures and please don’t try to divide it. Stay united as a Kerala organization not in the name of religion or caste. Most of these people are either ousted from other associations or have an agenda to prove to show others they control the mass. Not good.
vargeeyan
2020-02-16 15:19:31 News
ശ്രീ വി.ജെ. കുമാറിന്റെ പോസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ വർഗീയത നിഴലിക്കുന്നു. ആരും ഹിന്ദു മതത്തെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രക്തവും ഹിന്ദുവിന്റെ രക്തമാണ്. ഇസ്‌ലാം മതത്തിലെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയാണ്‌ ഐഎസ്എസ്. ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളിൽ അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേകമായ മാഫിയ സംഘടനകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഹിന്ദു സംഘടനയുടെ ഒരു ഭീകര രൂപമാണ് ആർ എസ് എസ് . ഹിന്ദുത്വ എന്നും മയപ്പെടുത്തി വിളിക്കും. നാസികളുടെ അതേ സിദ്ധാന്തമാണ് ആർഎസ്എസ് നുള്ളത് . ഗാന്ധിയെ കൊന്ന ഗോഡ്സെയും ഗാന്ധി വധത്തിലെ പ്രതിയായിരുന്ന ഗോൾവാൾക്കറും ഹിറ്റ്ലറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം നേടിയവരാണ്. മുസ്ലിമുകളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം കാണിക്കാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ നടത്തിയപോലെ ഒരു ഭീകരതയും മുസ്ലിമുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.
vayanakaaran
2020-02-16 14:38:19 News
അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ പടവും ഇപ്പോഴത്തെ പടവും കാണുമ്പോൾ കാലം എത്ര ക്രൂരൻ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ അതെന്നെ ഗതി. പക്ഷെ പ്രണയം എന്നും യൗവ്വനയുക്തനായി തരുണനായി കഴിയുന്നു. ആൻഡ്രു പ്രണയം നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ.
vayanakaaran
2020-02-16 14:34:17 News
പനച്ചൂരാൻ - താങ്കളുടെ ഹൃദയവിശാലതയെ അഭിനന്ദിക്കൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ... വായനക്കാർ തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളു. താങ്കൾ പറഞ്ഞ താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലീമിനോട് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല.ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ കുതിര കയറാൻ എന്തെളുപ്പം. "മതം മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയവും പ്രാദേശികവുമായ വേര്‍തിരിവുകളെല്ലാം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. " അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ശതമാനം മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യ വരുമ്പോൾ അവർ ശരിയത്ത് നിയമം കൊണ്ടുവരും. ഇതൊക്കെ ചരിത്രം പറയുന്നതാണ് സാർ,കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കല്ലേ. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ എല്ലാ മതസ്ഥരുമായി കഴിയട്ടെ. നമുക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു മതം എന്തിനു കൊണ്ടുവരുന്നു.
VJ Kumr
2020-02-16 13:50:14 News
ഈ ചുവടെയുള്ള വാർത്തയിൽ എന്ത് സമാധാനമാണുള്ളത് ; കമന്റ് എഴുതിയ ആ ""ഇന്ത്യൻ"" ഉത്തരം പറയാമോ?? മുസ്‌ലീം യുവതി (സമീറയെ (40) അറസ്റ്റില്‍ വീട്ടമ്മയെ (അലീമയെ (60)) വെട്ടി പരിക്കേല്‍പിച്ച് പത്ത് പവന്‍ കവര്‍ന്ന കേസില്‍ മുസ്‌ലീം യുവതി (സമീറയെ (40) അറസ്റ്റില്‍ Read more: https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=205079
vayanakaaran
2020-02-16 09:11:08 News
ഹിന്ദു എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ച്ചപ്പാട് താന്കള്ക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന താങ്കളുടെ സ്ഥാനം പേരിനു പുറകെ കൊടുക്കാത്തത്.
23 Trillion Debt.
2020-02-16 08:14:49 News
US debt exceeds $23 trillion, having increased by $3 trillion (more than 16%) during Trump's 3 yrs of presidential incompetence & fiscal irresponsibility Trump’s lifelong record of bankrupting continues
മുന്നോട്ടു മുന്നോട്ട്
2020-02-16 08:00:51 News
ജീവിതത്തിൻ പാതകളിൽ; ഭൂതകാലവും ഭാവികാലവും മരിച്ചുകിടക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു. വർത്തമാനകാലം അതിൻ്റെ എല്ലാ ജാലകങ്ങളും വാതിലുകളും അടയ്ക്കുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള പാതകൾ ഇടുങ്ങിയതും ഇരുണ്ടതുമായി മാറുന്നു നമ്മളുടെ എല്ലാ ഊർജ്ജത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിളിക്കച്ചുകൂട്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ പാതകളെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കുകയും വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്യാം.- andrew
Choose your Paths & Friends
2020-02-16 07:52:14 News
On the Paths of Life; we see the Past & Future lying dead. The Present is closing all its windows & doors. Paths are getting narrow & dark. Summon all your energy & friends. Let us together brighten & widen our Paths. -andrew
Jose
2020-02-16 07:26:15 News
Please visit some poor countries. See how people live. There is a world out there that you are not familiar with. Get to know them. Spend your money by building schools, roads, hospitals etc. You can sleep in peace at night or whenever you want. Try this for the next three years. Come back to America. If you still want to run for the "Office", go for it. You have earned a place in the hearts of people. You have a much better chance. By the way, your million dollar advertisements have become so boring. Are you listening?
അമേരിക്കയെ രഷിക്കുക
2020-02-16 07:25:19 News
കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പാസാക്കിയ ബില്ലുകള്‍ അങ്ങികരിക്കാന്‍ സെനറ്റ് മുമ്പാകെ ഉണ്ട് എന്ന് മിച് മകൊനാല്‍ സമ്മതിച്ചു. ഇയാളെയും എല്ലാ രിപപ്ലികന്‍സിനെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജപെടുത്തുക. അമേരിക്കയെ രഷിക്കുക.
മനുഷരെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വോട്ട
2020-02-16 07:19:30 News
ഹിലരി ക്ലിന്‍റ്റന്‍ ആയിരിക്കും ബ്ലൂബെര്‍ഗിന്റെ വിപി സ്ഥാനാര്‍ഥി എന്ന് കേള്‍ക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ബ്ലൂംബെര്‍ഗിനെ പ്രയിമറിയില്‍ വോട്ടു ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകള്‍ മനുഷ സ്നേഹികള്‍ക്ക് കൊടുക്കുക
കഞ്ഞികുടി മുട്ടിക്കുന്ന ബട്ജജറ്റ്
2020-02-16 07:01:59 News
35 മയിൽ സ്പീഡിൽ ഉള്ള കാറ്റ് അടിച്ചാൽ താഴെ വീഴുന്ന മതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പണം വേണം. മതിൽ കെട്ടുന്നതോ റിപ്പപ്ലിക്കൻ കോണ്ട്രാറ്റർ, എ പണത്തിന്റെ വീതം നേതാക്കൾക്കും കിട്ടും. മതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മെഡിക്കയർ, മെഡിക്കയിഡ്, സോഷ്യൽ സെക്യുരിറ്റി ഇവ വെട്ടികുറക്കുന്നു. ഇതാണ് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ്.