പ്രതികരണങ്ങള്‍
The sword of justice
2020-09-28 03:30:32 News
You don’t represent Christ or his teachings. Your Christ is Trump (The chosen one) and he withheld the truth about COVID-19 and caused the death of many innocent people. He must be tried for Negligent homicide. He did it with the intention of winning election.
വിദ്യാധരൻ
2020-09-28 03:01:37 News
നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വാക്കിൽ തുടങ്ങട്ടെ 'നാട്ടിലെ കാര്യം എന്തിനാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം പരാമർശിച്ചാൽ പോരെ " അതെ എനിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചിന്ത . എന്നാൽ അല്പം സാവകാശത്തിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, അതിൽ വല്യയ അർത്ഥമില്ല എന്നു തോന്നി. കാരണം കേരളത്തിൽ പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ നോക്കി എഴുതിയാലും ഇവിടെയിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ നോക്കിയാലും പ്രശ്നം ഒന്നായതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. എല്ലായിടത്തും ജനം ഇന്നും ആരുടെ മുഖത്തും നോക്കാറില്ല . എല്ലാം തല കുമ്പിട്ട് കീഴോട്ട് നോക്കിയിരുപ്പാണ് . എന്നിട്ട് കുത്തോട് കുത്ത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് . അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ചന്തിക്ക് വിശ്രമം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്‌ . മറ്റൊരു കാര്യം മതം . അത് ഒരു ഭ്രാന്തായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം മനുഷ്യരും ഭ്രാന്തരാണെന്നാണ് മിക്ക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത് . പക്ഷെ അളവു മാറിയിരിക്കും . നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സത്യത്തോട് യോചിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല . അതായത് മതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പായുന്നവർ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ ആണെന്നുള്ള സത്യത്തോട് . മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തേടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കാലങ്ങളായി . അവന്റെ ഭയമാണ് അവനെകൊണ്ട് ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്‌ടിച്ചതും അവരെ പൂജിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും. ശബരിമലയിൽ പോകുന്നവൻ , അതിന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന 'തത്ത്വമസിയുടെ ' അർഥം ( നീ ഏതൊന്നിനെ തിരയുന്നോ അത് നീ തന്നെ ) മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവിടെ പോകില്ലായിരുന്നു . 'നിന്നിൽ തന്നെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം " എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ അർഥം അറിഞ്ഞിരുന്നെകിൽ ജനങ്ങൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പോകില്ലായിരുന്നു . വയലാർ പാടിയതുപോലെ " ഈ മനോഹര ഭൂമിയിൽ " നിന്ന് പോകാൻ ഒരിക്കലും ഒരുത്തനും മനസ്സില്ല . അവനു ഇവിടെ തങ്ങി നില്ക്കാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അത് ചെയ്തേനെ. ഇവന്റെ ഭയവും ഒടുങ്ങാത്തെ ദുരയും മനസിലാക്കിയ കുബുദ്ധികളാണ് മതം എന്ന ആശയവയും, മരണാന്തര ജീവിതവും, പുനർജന്മവും , പുനരുദ്ധാനവും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കലർത്തി മതം എന്ന വ്യവസായത്തിന് രൂപ കല്പന നൽകിയത് . ഇന്ന് സാമൂഹത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നവിവരാണ് മതവും രാഷ്ട്രീയവും . രണ്ടുംകൂടി ചേർന്ന് മനിഷ്യജീവതം നരകിപ്പിക്കുകയാണ് . ജെറി ഫാൾവെൽ ജൂനിയർ എന്ന വ്യക്തി ട്രംപിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അധിപനായിരുന്നു . പകൽകാലം മുഴുവൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ , മന്ദബുദ്ധികളായ അവന്റെ അനുയായികളോട് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും അവിടെ അവർക്കായി കത്തിച്ച വിളക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന കന്യകമാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവരിൽ നിന്ന് പത്തിൽ ഒന്ന് പിടുങ്ങി , രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ മധുചഷകത്തിൽ നിന്ന് 'കറുത്ത വെള്ളം ' നുകർന്ന്, അങ്ങകലെ പൂൾ ബോയിയുടെ കൂടെ രതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ലീലവിലാസങ്ങൾ കണ്ട് ലിംഗോദ്ധാരണം വരുത്തി അന്യസ്ത്രീയുടെ ഉടുതുണി പറിച്ചു അവരെ പ്രാപിക്കുന്ന ജെറി കുട്ടനെ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തോട് യോജിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല . ഇവരെയെല്ലാം വിലക്ക് വാങ്ങിയ പേരും കള്ളനാണ് ട്രംപ് . അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച പണം, ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുക മൊഴിചൊല്ലുക, കാണുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പാവടക്കുള്ളിലും അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്തു കയ്യിട്ട് രോമങ്ങൾ വലിച്ചു പറിക്കുക, കൂടാതെ സ്റ്റോർമി ഡാനിയേലിനെപ്പോലെയുള്ള വെപ്പാട്ടികൾ വേറെ. രാഷ്ട്രീയവും മതവും ചേർന്ന് ത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തരുടെ നെഞ്ച് മഞ്ചമാക്കി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലൈംഗിക മധുരോത്സവം . മരണം ഒരു സത്യമാണ് . അതെത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായി ഇരുന്നു കൊള്ളുക . മതവും രാഷ്ട്രീവും ഒന്ന് തന്നെ . രണ്ടിനും യാതൊരു ധാർമ്മിക കടപ്പാടും സമൂഹത്തോടില്ല . അവർക്ക് മരണത്തെ തടയാനോ, അവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് പുനർജന്മമോ പുനരുദ്ധാനോമോ തരാനോ കഴിയില്ല . ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും മന്ധബുദ്ധികളെയും ഒരു ആനയെ പാപ്പാൻ മെരുക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുപോലെ മെരുക്കി അവരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാക്കും . അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാടകമാണ് അമേരിക്കയിലെ വിഡ്ഢി ക്രിസ്ത്യാനികളും (നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ ) ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പുകാരൻ ട്രംപും ചേർന്ന് തകർക്കുന്നത് . മില്ലിയൻസ് ഓഫ് ഡോളർസ്‌ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷമായി അങ്കിൾ സാമിന് കൊടുത്ത ടാക്സ് $ 750. പമ്പരവിഡ്ഢികളായ അവന്റെ മലയാളി അനുയായികൾ അടക്കം, ഇതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം തീവൃവാദികളും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളുമാണ് . ജീവിതത്തിൽ, പരാജയപ്പെട്ടവരും , അമേരിക്കൻ സ്വപ്നത്തെ പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിയാത്തവരും , സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും അംഗീരത്തിനുമായി ഓടി നടക്കുന്നവരുമാണ് ഇവർ. ഇവരോട് സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത് പാറയിൽ തലയിട്ടടിക്കുന്നതുപോലെയാണ് . ഇവർ സന്യാസിമാർ പട്ടക്കാർ മുള്ളാമാർ തുടങ്ങിയവരെ കാണുമ്പോൾ . അവരുടെ കാലുകൾ വളയുകയും തോളത്ത് കിടക്കുന്ന മുണ്ട് കയ്യിൽ എടുത്ത് പിടിച്ചു കൈകൾ കൂപ്പി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും . എഴുതിയാൽ തീരാത്തതാണ് ഈ അടിമകൾ കാട്ടികൂട്ടുന്ന മൗഢ്യതയുടെ കഥ . " പഴയ പീലാത്തോസിന്റെ കോടതിയിൽ പതറാതെ നിന്ന ക്രിസ്തുവോ, ഒരു കർദ്ദിനാളല്ല കുറ്റപത്ര ചുരുളുമായി ആയിരം കർദ്ദിനാൾമാർ വന്നാലും ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റി തിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഗലീലിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെറുതെ ആശിച്ചു പോകയാണ് . വിദ്യാധരൻ
Prof. G. F. N Phd
2020-09-28 02:45:42 News
ബൈഡൻ ചേട്ടനും കമലമ്മയും (# 6 ) ബൈഡൻ : കമലമ്മേ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകുവാന്നു തോന്നുന്നു. ജഡ്ജിമാർ എലെക്ഷൻ കാലത്ത് മരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. അതിനെതിരെ ബില് കൊണ്ടുവന്നാലോ. കമലമ്മ: ടൂ ലെറ്റ് ആയി പോയി ചേട്ടാ. അവര് പൊയല്ലിയോ. ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം. ബൈ : ഇതിലെന്തോ സ്‌പെലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് . ഒരു മാസം കൂടെ വായൂ വല്ലോം കൊടുത്തരുന്നെകി ൽ കമ : ആ വഴി ചിന്ത പോയേ ഇല്ലാ ചേട്ടാ. ബൈ : നമ്മടെ നമ്പരെല്ലാം താഴോട്ടാണല്ലോ കമലമ്മേ. ആ ചാനലുകാരെ ഒന്ന് വിളി. കമ : പോലീസ് ഡീ ഫണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നൊരു തന്നാ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്ന. ബൈ : ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ അൺ എംപ്ളോയ്മെന്റ് വാങ്ങിപ്പിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നേ.
tr
2020-09-28 00:38:08 News
Those who post comments in this forum have to be examined themselves rather than throwing the mud on good people and blindly criticizing christians is not right and whatever you guys state out of our mouth is not pleasing almighty God and people are already suffering from covid 19 as a result of their filthy mouth and God sent the judgement upon the mankind
mat
2020-09-27 23:18:14 News
Trump paid no income tax over 10 years, then in his 1st year of presidency in 2016 paid $750 as per NY times: even then some trust him, even malayalees!!
Rajan chirayil
2020-09-27 22:59:28 News
ഒന്ന് വെറുപ്പിക്കതെ പോടെ
Paul
2020-09-27 21:49:41 News
Most of the Christians supporting Trump are hypocrites like Jerry Falwell Jr. They do prostitution, do abortion, masturbate, and claim that they are pro-life. Now Kingdom of Devil is on earth. And the Devil is in WH
well wisher of FOMAA
2020-09-27 21:45:59 News
Please stop dirty politics. Election commissioner should answer all related questions. If cheating is proved, then how can can we trust all other election results. It is not fair. Heard same problem happened in other states too.
Dr. Know
2020-09-27 21:22:51 News
I paused question few minutes ago. But the editor did’t post it. Malayalees shy away from discussing about sex and how the baby is conceived in the womb. My question was about the people those who are pro-life, opposing abortion and their killing about millions of live sperms while they masturbate. They should know that they kill at least 100 million live sperms each time they masturbate. If you don’t masturbate or don’t believe in science don’t bother to answer this.
true man
2020-09-27 20:19:54 News
Whoever did that should face its consequences.
Thomas George
2020-09-27 20:17:55 News
Hi Everyone. As a secretary I wanted justice to our candidate, Mollamma. I don’t believe there is any foul play on this election. If anyone cheated on this election. We as the association will go to the court. I hope justice will be served. If it found out that both the candidates have equal votes. We are happy. And the position will be equally shared that is one year each. Waiting for the chairman’s answer . Truth have to come out either way. Thanks
George V
2020-09-27 19:57:47 News
എനിക്കീ മഹാനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയില്ല. എന്നാൽ മരണം വരെ ജനങ്ങളെ ‘സേവിച്ചേ’ അടങ്ങൂ എന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തെപോലുള്ള ആര് മരിച്ചാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. അടുത്ത വര്ഷം മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സ്ഥാനാര്ഥിപ്പട്ടിക ഇപ്പോഴേ പൂരിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അച്യുതാനന്ദൻ, മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പി ജെ ജോസഫ്, തിരുവല്ലയിലേക്കു പത്രിക പൂരിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യനെല്ലി കുര്യൻ, പെരുമ്പാവൂരിലേക്കു പി പി തങ്കച്ചൻ, ഓ രാജഗോപാൽ, കെ സി ജോസഫ്എം, എം ഹസ്സൻ, എം എം മണി തുടങ്ങി ശ്രി സാക്ഷാൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വരെ മരിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (വയലാർ രവി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയം ഇല്ല) അവരോടൊക്കെയുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല. മരണം വരെ ഒരേ മണ്ഡലവും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവറ്റകൾ ആണ് നാടിന്റെ ശാപം.
Andrews
2020-09-27 18:51:53 News
മോളമ്മയെ അറിഞ്ഞോണ്ട് തോൽപ്പിച്ചതാണ്. ഭർത്താവ് മോൻസിയോടുള്ള വിരോധം തീർത്തതാണ്.
ചങ്ങനാശേരി കെ. കോണ്‍ഗ്രസ്
2020-09-27 18:29:19 News
ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവു എന്ന് നിയമം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാനും സി.ഫും; ചങ്ങനാശേരി മാർക്കറ്റ് ഏറിയയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കേരള കോൺഗ്രസ്സ്കാർ തന്നെ. നിങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതിയ സി ഫും, മരിച്ച സി ഫും ഒന്നല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ചങ്ങനാശേരി ചന്ത പ്രദേശത്തു വളർന്നവർ ആരും സൗമ്യർ അല്ല. സൗമ്യത ഇളവൻ അവിടെ രക്ഷ പെടുകയും ഇല്ല. മോഹൻ ലാൽ അഭിനയിച്ച സ്പടികം; ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തയുടെ നല്ല പ്രതിഫലനം തന്നെ. ഞാനും സി.ഫും ചങ്ങനാശേരി റോമൻ കത്തോലിക്കർ തന്നെ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചന്തയിൽ ബിസ്സിനസ്സ് നടത്തുന്നവരും ആണ്. കേരള കോൺഗ്രസ്സിനെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ്സ് എന്നാണ് പലരും വിളിച്ചിരുന്നത്. കെ. ജെ. ചാക്കോ എം.ൽ എ -യുടെ ഒഴിവിൽ; ഞങ്ങൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനാർഥി വേറെയാണ്. എന്നാൽ പുറം വാതിലിൽ കൂടി മെത്രാനും കുറെ കുപ്പായക്കാരും കൂടി സി ഫിനെ സ്ഥാർത്ഥിയായി പ്രക്യപിക്കുകയും പള്ളികളിൽ ഇത് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. സി ഫിനു എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്നും മെത്രാൻ കൽപ്പിച്ചു. സി ഫിന്റെ അനുജൻ സാജൻ -ഇപ്പോളത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു സി ഫിൻ്റെ ഗുണ്ടകളുടെ തലവൻ. അതാണ് കേരള കോൺഗ്രസ്സ് കാരൻ ആയിട്ട് കൂടി ഇത്രയും നാൾ സാജൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത്. ചങ്ങനാശേരി ബിഷപ്പ് ആണ് എപ്പോഴും സി ഫ് നെ നിയന്ത്രിച്ചത്. അതാണ് അയാൾക്ക്‌ കാര്യമായി ഒന്നും പൊതു ജനത്തിനു ഉപകാരം ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതും. എൻ്റെ ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ്സ് ചങ്ങനാശേരി ഘടകം തീരുമാനിച്ച സ്ഥാനാർഥി. -Joseph Kallukulam.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Catholic
2020-09-29 22:34:45 News
I am voting for Trump. He has all my characters and bad habit. I have been married three times, had out of marriage relationship, had concubines, and cheating. With all these bad habits my church believes that I am devout Catholic .
/ഔസേപ്/ സുലൈമാൻ / വി കെ നായർ
2020-09-29 22:27:21 News
ഫോമാ വിമൻസ് ഫോറമെ നിങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന കന്മണികളും, മാണിക്യക്കല്ലുകളും, അല്ലാതെ ഒരു പാവം മനോരോഗിയായ യൂട്യൂബ് എഴുത്തുകാരനായ പുരുഷനെ കരിഓയിൽ ഒഴിച്ചും, തുണിപറിച്ചും, കന്നത്തടിച്ചും, അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ച്ചും, തെറിപറഞ്ഞും അട്ടഹസിക്കുന്ന ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പോലുള്ളവരോ, അത്തരക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രി ശൈലജാ ടീച്ചർ പോലുള്ളവരോ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഫോമാ വനിതാ ഫോറമാണു താരം. നിങ്ങളുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ ഫോമാ പഴയതും പുതിയതുമായ പ്രെസിഡൻഡ് തുടങ്ങി ഒത്തിരി എട്ടുകാലി മാമഞ്ഞുകൾ "അത് ചെയ്‌തു ഇതു ചെയ്‌തു എന്നുള്ള വീമ്പുമായി ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പ്രസംഗംകൾ നടത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ നേട്ടങ്ങൾക്കു സർവ്വ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു സ്വന്തം ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ സർവ വീഴ്ച്ചകൾക്കും മറ്റുള്ളവരെ പഴി ചാരുന്ന ശൈലജ മന്ത്രി (മറ്റൊരു എട്ടുകാലി മമ്മുഞ്ഞി) നെ കൊണ്ടു ഉൽക്കാടിചതു ശരിയായില്ല. വല്ല പാവം പിടിച്ച വല്ലുമ്മയെ കൊണ്ടു ഉൽഘാടനം നടത്തിക്കണമായിരുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യവും കു‌ടി പറയാം ചിന്തിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഫോമാ എലെക്ഷൻ പാനലുകാർ ഒരു പെൺ തരിയെ പോലും വിജയിപ്പിച്ചില്ല. എന്നാൽ 2 പേർ എലെക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടും അവരെ തോൽപിച്ചത് ശരിയല്ല. സത്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ എലെക്ഷൻ ഡിബേറ്റുകളിലും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരാണ് തിളങ്ങിയതു . എന്നാൽ എലെക്ഷനിൽ എട്ടുകാലി മമ്മുഞ്ഞി ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ജയിച്ചു. എവിടെ നീതി?
Charummood Jose
2020-09-29 21:16:53 News
K.Mathaikutty Thanks.Emalayalee is not biased and don’t discriminate as far as I know Bagyalakshmi case is a melo drama created by criminal friends of Bineesh Kodiyeri to get attention diverting from Lifemission and gild smuggling issues
വെറുതെ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം
2020-09-29 20:25:03 News
എയർ ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ Airhostessൻറെ കൈ കൂപ്പിയുള്ള ഒരു നിൽപ്പുണ്ട്, വാതിൽക്കൽ തന്നെ!! ആ നിൽപ്പ് കണ്ടാൽ ആനന്ദത്താൽ രോമാഞ്ച പുളകിതമാകും, അതുപോലെ കൈകൂപ്പിയ ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ പത്രാധിപരെ? വെറുതെ ഒന്ന് കാണാനാ
Matt Jacob
2020-09-29 20:20:23 News
"It is better to vote for a good Protestant than a bad Catholic." - Cardinal Gerhard Muller Whoever is considering Joe Biden as a devout catholic must be a cafeteria catholic! Joe Biden, who supports abortion, same-sex marriage (https://abcnews.go.com/Politics/vice-president-joe-biden-officiated-wedding-sex-couple/story?id=41058123), wants to end contraception exemption for little sisters of poor (https://www.catholicnewsagency.com/news/joe-biden-says-he-will-end-contraception-exemption-for-little-sisters-of-the-poor-18691), and wants to teach Koran in public schools (https://www.foxnews.com/politics/biden-muslim-voters-summit-taught-schools-islamic-faith) is a devout catholic? Sure, go ahead and vote for Joe… In a few years, we may not even have a church to go (even for the funerals) with all the radical leftist teamed up with the liberals. Look at Germany, France, and other European countries on the plight of Christianity there. If anyone thinks that it will not happen to the USA with liberals ruling, is undoubtedly living in fools paradise!
josecheripuram
2020-09-29 19:26:53 News
No body has any right on any one.even on your wife,children>You can disagree buy don't force any one to believe what you believe,even a sex worker has options to what to do with her body.You can't force.
Blesson G Houston
2020-09-29 19:26:46 News
Very Good... Well written...I completely agree with you.....
Roy George
2020-09-29 19:07:47 News
Kidu....
Malayalee
2020-09-29 19:06:24 News
ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാ. ഇനിയും മലയാളികളെ കൂടുതൽ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ .
amerikkan mollakka
2020-09-29 18:58:19 News
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഒരു പടക്കം ആണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സാഹിബ പൊട്ടിച്ചത്. നമ്പ്യാർ സാഹിബ എയ്തിയ പോലെ നിയമം എയ്തി വച്ച് സര്ക്കാര് മുണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ ജനം എന്ത് ചെയ്യും. എല്ലാബരും പ്രതികരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അസ്സലാമു അലൈക്കും.
Thomas Mathew
2020-09-29 18:35:16 News
I just want cry...helping Malayalee's?
Kulambil Mathaikutty
2020-09-29 17:47:16 News
Jose Charummmod, you are almost right. 75 percent I agree with you. The other day I was reading a coolie type article wriiten and manufactured (most probably from LDF-Kerala), it was 99 percent lies and baseless. I wrote a comment under that article. But it was not published, some how by emalayalee. in the past also, if I write a comment under that particular person's article it never get published, where as if I praise him in any of this article it get published promptly. Any way always, emalayee is my favourite publication. Why I do not know? My case I like to be free and frank and take each case by its merits only. Some thing let me write here, this is not related to your article above. the hot subject, many are supporting "Bhagya Laksmi". But I am not supporting Bhagylaksmi. She is not supposed to takee law in her hands. Let me ask, why she is not going after actor Dileep, Bineesh Kodiyeri, Bishop Franko, kunjalikutty, suryanelli fame congress MP, Ganesh Kumar MLA, likewise thousands of criminally listed or involved people? So, she should be arrested and punished. Here That V P Nair fellow got all kinds of attack and got arrested. Where is justice? Now let me come back to Jose Charumood, all these old guards like Ooomman Chandy, A.K Antony,M.M Hassan, PJ Kurian, like many has to retire graciouly. Nobody is essential. Nobody should promote groupism. staying 50 years as MLA at Puthupalli is not democratic. It is not great you guys (NRI Congress) celebrating Ooommen chandy 50 years. Actually by playing Chanakkya Thanthra he stayed 5o years there as MLA, by not giving any chance to others.
Reetha George. Vermont
2020-09-29 17:37:07 News
Trump is so smart he hires only the best. Ex-Trump Campaign Manager Under Investigation For ‘Stealing’ $40 Million From Camp. Trump’s former campaign manager has made headlines this week after having an episodic meltdown and being accused of domestic violence. His troubles don’t stop there. On Tuesday, The Daily Mail reported that Brad Parscale is being accused of “stealing” up to $40 million from Trump’s campaign and $10 million from the Republican National Committee. According to the Daily Mail: “A Trump insider explained to DailyMail.com that Parscale went into a tailspin after he was demoted in July and replaced by his former number two, Bill Stepien, as he’s worried about the ‘gravy train’ ending and keeping up with his lavish lifestyle.” Just a couple of months ago, Trump demoted Parscale as campaign manager after his Florida lifestyle attracted negative media attention. According to The Daily Mail, Trump ordered a review of RNC finances just days after Parscale’s demotion.
ആരാധന
2020-09-29 16:44:29 News
സ്ത്രീ നാമമുള്ളവരുടെ കവിതകളുടെ അടിയിൽ മാത്രം, ഉഗ്രൻ, അത്യുഗ്രൻ, തകർപ്പൻ, തട്ടുപൊളിപ്പൻ തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇടുന്നവരെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കാനും സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ടുവരണം. പ്രതികരണ കോളത്തിൽ നമുക്കതിനൊരു നേതാവുണ്ട്, നല്ലത് മാത്രം എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ വായനക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം
Sudhir Panikkaveetil
2020-09-29 16:15:19 News
നിയമം കടലാസിൽ പോരെ? എന്തിനു കയ്യിലെടുക്കുന്നു? ഈ ചോദ്യം ഭരണാധികാരികളുടേതായിരിക്കും. ശ്രീമതി നമ്പ്യാർ അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് പരിഹാസദ്യോതകമായി കൊടുത്തതാകാം. ശരിയാണ് നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് നിയമപാലകർ നടപ്പാക്കുന്നില്ല. അതേസമയം നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുതെന്നു നിയമം നമ്മോട് പറയുന്നു.എന്തൊരു നിയമം. ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മി നമ്പ്യാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു.