ജേക്കബ് ജോഷ്വ, 89, ന്യു യോർക്ക്

Published on 01 September, 2021
ജേക്കബ് ജോഷ്വ, 89, ന്യു യോർക്ക്
ന്യു യോർക്ക്: കോർണർ സ്റ്റോൺ ചർച്ച് അംഗമായ ജേക്കബ് ജോഷ്വ, 89, അന്തരിച്ചു 
സംസ്കാര ശുശ്രുഷ കോർണർ സ്റ്റോൺ ചർച്ചിൽ 

Funeral Service for Jacob Joshua  Cornerstone Church

Memorial service- Wednesday, September 1st from 7:00pm to 8:30pm 

Wake 
Thursday, September 2nd from 6:00pm to 8:30pm

Home going service 
Friday, September 3rd from 8:00am to 10:00am

Interment @ Nassau Knolls
Friday September 3rd @ 10:45am
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക