മേരി ചെറിയാൻ, 84, മെരിലാൻഡ്

Published on 07 September, 2022
മേരി ചെറിയാൻ, 84, മെരിലാൻഡ്
മെരിലാൻഡ്: ചെറിയാൻ പി. മാത്യുവിന്റെ ഭാര്യ മേരി ചെറിയാൻ, 84, മെരിലാൻഡിൽ അന്തരിച്ചു.
മക്കൾ: മാത്യു ചെറിയാൻ, സിറിയക്ക് ചെറിയാൻ  

Viewing and Funeral service for Mary Cherian will be on September 10, 2022 at St Alphonsa Syro Malabar Catholic Church (5709 Oakland Road, Halethorpe, 21227)

10:00 AM to  10:30 AM - Private viewing for Family at St Alphonsa Catholic Church
10:30 AM to 11:00 AM - Viewing for Public 
11:00 AM -  Qurbana and Funeral service 
12:00 PM -  Interment at *St. Joseph's Catholic Church (Fullerton) cemetery* (8416 Belair Road, Baltimore, MD 21236)
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക