കൂത്തുപറമ്പില്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെ ബോംബേറ്(കാര്‍ട്ടൂണ്‍: അഭി)

കാര്‍ട്ടൂണ്‍: അഭി Published on 09 September, 2017
കൂത്തുപറമ്പില്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെ ബോംബേറ്(കാര്‍ട്ടൂണ്‍: അഭി)

കൂത്തുപറമ്പില്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു നേരെ ബോംബേറ്(കാര്‍ട്ടൂണ്‍: അഭി)
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക