പ്രൊഫ. ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതാ സമാഹാരം

Published on 06 May, 2012
പ്രൊഫ. ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ കവിതാ സമാഹാരം
പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പുവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗ്രന്ഥമായ `അക്ഷരത്താഴിന്റെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ചാവികള്‍' എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക്‌ ഒരു എത്തിനോട്ടം....
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക