മാത്രുസ്‌നേഹം(കവിത) - ജോസ് ചെരിപുറം

Published on 11 May, 2012
മാത്രുസ്‌നേഹം(കവിത) - ജോസ് ചെരിപുറം

അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന്‍ മധുരം നുണഞ്ഞ്‌കൊ-
ണ്ടമ്മയെപ്പുല്‍കിയുറങ്ങുന്ന വേളയില്‍
എന്നുള്ളിലാര്‍ദ്ര സ്‌നേഹത്തിന്നുറവുകള്‍
നിര്‍ഗ്ഗളിക്കുന്നൊരമ്രുതപ്രവാഹമായ്
തന്മടിയിങ്കല്‍ കിടന്നു കഥകള്‍ കേ-
ട്ടന്നുറങ്ങിയുണര്‍ന്നു ഞാന്‍ കരയവേ
ഉണ്മയില്‍ മാറോടടക്കിപ്പിടിച്ചമ്മ
ഉമ്മയാല്‍ മൂടിയെന്‍ പിഞ്ചിളം മേനിയെ
സ്പന്ദിക്കുമമ്മതന്‍ സ്‌നേഹാര്‍ദ്രഹ്രുത്തടം
മന്ദം മണിവീണ മീട്ടുന്ന രാഗമായ്
ഓര്‍മ്മയിലെന്‍ ബാല്യകാലം തെളിയവേ
ഉള്ളില്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരികള്‍ തെളിയുന്നു.
മാണിക്യ രത്‌നം, മരതകമൊക്കെയും
മാത്രുസ്‌നേഹത്തിന്റെ മുന്നില്‍ മായാതനശ്വരം
മാത്രുസ്‌നേഹം നില്‍നില്‍ക്കും സുനിശ്ചയം
ആദരിക്കുന്ന് ഞാന്‍ നിന്‍ മഹത്ത്വങ്ങളെ -
ആകാശമൊക്കെയും കേള്‍ക്കട്ടെയെന്മൊഴി
വിസ്മരിച്ചീടാന്‍ കഴിയാത്തതാണു നിന്‍
നിസ്തുലത്യാഗകഥകളീഭൂമിയില്‍
നന്മ തുളുമ്പും നിറകുടമാണു് നീ
നാരിതന്‍ സൗഭാഗ്യസ്വപ്നകിരണം നീ
നീറുമാത്മാവില്‍ സ്‌നേഹത്തിന്നുറവകള്‍
നീരവം വീഴട്ടെ മഞ്ഞിന്‍ കണികപോല്‍
വേര്‍പ്പെട്ടു ജീവിതമാം വഴിത്താരയില്‍
വാടിത്തളാര്‍ന്നു ഞാനേകനായിന്നഹോ
വീണുറങ്ങാനൊരു മാത്ര കൊതിപ്പൂ നിന്‍
ശീതളസ്‌നേഹത്തണലില്‍ വീണ്ടും വ്രുഥാ

***********
മാത്രുസ്‌നേഹം(കവിത) - ജോസ് ചെരിപുറം
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക