രണ്ടു കാലിലും മന്തുള്ളവന്‍ ഒരു കാലില്‍ മന്തുള്ളവനെ ' മന്താ' എന്നു വിളിച്ചു കളിയാക്കരുത് എന്ന്പഴമൊഴി! (കാര്‍ട്ടൂണ്‍)

Published on 29 June, 2020
രണ്ടു കാലിലും മന്തുള്ളവന്‍ ഒരു കാലില്‍ മന്തുള്ളവനെ ' മന്താ' എന്നു വിളിച്ചു കളിയാക്കരുത് എന്ന്പഴമൊഴി! (കാര്‍ട്ടൂണ്‍)
രണ്ടു കാലിലും മന്തുള്ളവന്‍ ഒരു കാലില്‍ മന്തുള്ളവനെ ' മന്താ' എന്നു വിളിച്ചു കളിയാക്കരുത് എന്ന്പഴമൊഴി!
T 2020-06-30 09:49:25
Reminds me of the Democrat Malayalees here!! Shame
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക