ട്രംപ് അധികാരം കൈമാറില്ലേ? വാക്സിൻ പ്രതീക്ഷ (അമേരിക്കൻ തരികിട-59)

Published on 11 November, 2020
ട്രംപ് അധികാരം കൈമാറില്ലേ? വാക്സിൻ പ്രതീക്ഷ (അമേരിക്കൻ തരികിട-59)
Biden Cleaning Dpt. 2020-11-12 01:04:35
ട്രംപിന്റെ തരികിട ഇവിടെ നടക്കില്ല ചേട്ടാ , കസേരയോടെ പൊക്കി പുറത്തെറിയും . .
V.George 2020-11-12 03:46:02
Looks like emalayalee commentators are the ones who are deciding about the United States Presidency. Keep writing your comments and get some satisfaction until the ballots recount in certain states will start!
J. Mathew 2020-11-12 12:59:12
News agecy കളല്ല president നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് .അതിന് അതിന്റെതായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് .കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തീരുമാനവും വരണം .2000 ഇൽ അല്ഗോർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും .
truth and justice 2020-11-12 15:07:47
These people never learned who make horrible comments about American constitution and no nothing and began making stupid comments in the column.Shame.
Joseph Mathew 2020-11-12 17:28:28
trump seeks to discredit last week's election with baseless claims of voter fraud, his team has bombarded his supporters with requests for money to help pay for legal challenges to the results: “The Left will try to STEAL this election!” reads one text. But any small-dollar donations from Trump's grassroots donors won't be going to legal expenses at all, according to a Reuters review of the legal language in the solicitations. A donor would have to give more than $8,000 before any money goes to the "recount account" established to finance election challenges, including recounts and lawsuits over alleged improprieties, the fundraising disclosures show. The emailed solicitations send supporters to an “Official Election Defense Fund” website that asks them to sign up for recurring donations to “protect the results and keep fighting even after Election Day.” The fine print makes clear most of the money will go to other priorities. A large portion of the money goes to "Save America," a Trump leadership PAC, or political action committee, set up on Monday, and the Republican National Committee (RNC). Under Federal Election Commission rules, both groups have broad leeway in how they can use the funds. The Trump campaign, the RNC and Trump's new Save America PAC did not respond to requests for comment. Leadership PACs such as Save America are often set up by prominent political figures to spend money on other candidates, while also paying for personal expenses, such as travel and hotel stays. The disclosures would allow Trump and the RNC to channel the donations into other political causes or campaigns, such as the two high-stakes January Senate runoff races in Georgia that could determine control of the Senate and are likely to rank among the most expensive races in U.S. history. Trump's solicitation website carries a banner headline that says "OFFICIAL ELECTION DEFENSE FUND" and "CONTRIBUTE NOW."
Radhika S Menon 2020-11-12 17:20:05
Detroit lawyers say fraud allegations based on 'extraordinary failure to understand how elections function'.
Anna M 2020-11-12 17:55:10
Trump continues to deny the results of the election, aides inside the White House are starting to feel a sense of embarrassment of the president’s refusal. According to NBC News, allies are describing Trump’s avoidance of the situation as an “embarrassment” that does nothing more than sow “uncertainty and doubt and confusion” over his refusal to participate in a peaceful transfer of power over the next 10 weeks until the inauguration. “Do not expect him to concede,” one top aide said. More likely, the aide said, “he’ll say something like, ‘We can’t trust the results, but I’m not contesting them.’” “This is unsustainable,” another aide said. Many people familiar with Trump’s mindset believe that he will never concede, even after all votes are certified and he still loses. Another adviser said that after the legal battles and recounts, the closest the president is likely to get to a concession is, “he’ll acknowledge the results and that we’ll never know how accurate they are.” “But we’re not there yet,” the adviser said. RELATED: Trump Lawyer Just Admitted To A Judge That There Was No Election Fraud
Mathew M 2020-11-12 17:58:01
trump Lawyer Just Admitted To A Judge That There Was No Election Fraud. An attorney for the Trump campaign contradicted Donald Trump on Wednesday when he admitted to a judge that there was no election fraud. Trump campaign attorney Jonathan S. Goldstein made the statement while arguing that the Montgomery County Board of Elections must halt the counting of 592 mail-in ballots. During the oral arguments, the overseeing the case judge asked Goldstein if the Trump campaign was alleging fraud. “Your Honor, accusing people of fraud is a pretty big step,” Goldstein said. “And it is rare that I call somebody a liar, and I am not calling the Board or the DNC or anybody else involved in this a liar.” “I am asking you a specific question,” the judge pressed, “and I am looking for a specific answer. Are you claiming that there is any fraud in connection with these 592 disputed ballots?” “To my knowledge at present, no,” Goldstein replied. “Are you claiming that there is any undue or improper influence upon the elector with respect to these 592 ballots?” the judge asked. “To my knowledge at present, no,” Goldstein conceded.
Rubby Thomas Kandathil 2020-11-12 18:06:30
Someone is worried about going to prison. trump on Thursday fired off a frantic tweet demanding that his political foes be put in jail. In his raging tweet, the defeated president blasted former FBI Director James Comey and deputy FBI Director Andrew McCabe as “treasonous thugs” and instructed the United States Department of Justice to take action. “What’s going to happen to these guys (McCabe, Comey & the gang of treasonous thugs),” he wrote. “They, and many others, got caught. DO SOMETHING!!!” Trump has been in a non-stop twitter bend over the result of the elections, ranting at his perceived political enemies and demanding they “pay a price” for not supporting him. [ “OK, I’ve seen enough. What’s going to happen to these guys (McCabe, Comey & the gang of treasonous thugs)? @SenJohnKennedy @MariaBartiromo @TheJusticeDept They, and many others, got caught. DO SOMETHING!!! 8:50 AM · Nov 12, 2020]
Jain Varghese 2020-11-12 18:13:52
trump is blaming fox news now for his defeat. trump is burning the house down. $500000 per person was his plan on his inauguration. It all fell apart. He is crying wolf to hide all evidence of his crimes. He is sure now that he is going to jail .Trump slammed Fox News on Thursday, blaming the conservative network for his defeat in the 2020 election and boastfully ranting about their sagging ratings. “@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews!” Trump tweeted.
Mammen Mathew. NY 2020-11-12 18:16:24
rump has yet to accept the results of the election and accept that Joe Biden will be president on January 20, 2021. In his latest move to dismiss the election results, Trump ordered federal agencies to continue preparing the administration’s budget proposal for the next fiscal year, according to multiple administration officials who spoke with The Washington Post on the condition of anonymity. Trump’s order means he won’t be accepting the election results any time soon as the White House budget proposal is typically issued in February, which would be at least two weeks after Trump is scheduled to depart the White House. Government officials aren’t happy with Trump’s delusion.
Trampinaan Numpinaan oompinaan 2020-11-12 19:22:11
Trump will pretty soon blame Boby Varghese, Prof. GFN. Phd, Kunthara, J.Mathew, Tom, George, and many more for not going to the street and fight for him while he is playing golf and thinking about How ti get out of the mess createted. Trumpine nambinaan oompinaan.
പ്രൗഡ് ബോയ് മലയാളി 2020-11-12 20:42:29
Proud Boys’ Top Leader Admits The Group Is A Nazi Group, Suggests A War Is Coming. The far-right Proud Boys gang has been denying that the group is a “whites only” group and that they only exists to defend “Western Civilization.” That changed this week when their top leader announced that the group is, in fact, a whites only pro-Nazi group. Newsweek reported that some members of the group are ready to openly embrace being a racist organization and are dropping any pretenses of wanting support of non-white people. The civil war within the Proud Boys started when Kyle Chapman, the founder of the Proud Boys’ so-called “tactical defense arm,” sent out a message to supporters that he no longer wanted to pretend that he wasn’t a white nationalist. “Due to the recent failure of Proud Boy Chairman Enrique Tarrio to conduct himself with honor and courage on the battlefield, it has been decided that I Kyle Chapman reassume my post as President of Proud Boys effective immediately,” Chapman wrote. “We will no longer cuck to the left by appointing token negroes as our leaders. We will no longer allow homosexuals or other ‘undesirables’ into our ranks. We will confront the Zionist criminals who wish to destroy our civilization.” “We recognize that the West was built by the White Race alone and we owe nothing to any other race,” he wrote. RELATED: Texas Teen Under Investigation Over Plot To ‘Assassinate Joe Biden’
Lukkose Yohannan 2020-11-12 20:52:07
Do you guys know there are Malayalees in the 'proudboys gang'. It is declared as a Nazzi group. remember one guy was arrested in NY. *Melania Urging Trump To Accept Defeat And Concede:Donald Trump has lost the 2020 election but has yet to concede. His plan is to take the election results to court and hope that they overrule in his favor. But the chances of that happening are near impossible. Since it was announced that he lost the election, many of Trump’s advisors have encouraged him to concede and allow Joe Biden to peacefully transition into the presidency. Now, according to CNN, Melania Trump has joined those who have urged Trump to concede.
ട്രംപ് മലയാളികൾ 2020-11-12 20:55:43
എവിടെപ്പോയി ട്രംപ് മലയാളികൾ ? എല്ലാം പ്രൗഡ് ബോയിസിൽ ചേർന്നോ?
George PK 2020-11-12 21:00:19
Federal Agents Arrest Trump Family Ally And Giuliani Associate On Cyberstalking Charges: NYT. report. Federal authorities have arrested a close ally of former illicit president Donald Trump’s family who is also a longtime associate of Trump’s personal lawyer Rudy Giuliani, The New York Times reported. According to the report, Ken Kurson, a close friend of Trump’s son-in-law Jared Kushner, was taken into federal custody in Brooklyn, NY, on charges of cyberstalking after investigators uncovered threatening messages relating to his divorce. The Times reported that Kurson worked under Kushner as editor-in-chief of The New York Observer when the ex- president’s son-in-law owned the publication. Kurson now owns a media company and works in the cryptocurrency industry. He also helped write a speech for the president’s 2016 campaign, according to the report.
J Mathews 2020-11-13 10:58:34
You have to give time to trump. Puerto Rico has not finished counting. Most likely Trump will be the winner when PR is counted, it is a huge country with lots of water around like Florida. Puerto Ricans love trump. It will be a huge victory for Trump, lots of votes too. Trump will get all the EVotes.
Beena C 2020-11-13 11:14:20
"Underestimating Donald Trump is a mistake that people should not go on making. Laughing at him will not make him go away. If it did, he would have vanished decades ago."n article published by Common Dreams on Thursday cites several political historians and other experts who warned that rump’s attempt to remain in power despite his loss in the 2020 election is growing increasingly dangerous as Republican leaders willingly participate in the disenfranchisement of millions of voters and back the ex-president’s refusal to accept the election results. In an op-ed at The Hill, journalist Albert Hunt wrote that Trump’s “deceitful charge” that the Democratic Party stole the election and allowed “illegal votes” to be cast—claims that have yet to be backed up by evidence—”undermines confidence in our Democratic system, but it could also threaten to unleash a dangerous wave of violence.” “In an authoritarian situation, the election is only round one. You don’t win by winning round one. It is up to civil society, organized citizens, to defend the vote and to peacefully defend democracy.”
Abdhul Hassan,NJ 2020-11-15 13:53:43
To the editor: Our Constitution has a mechanism in the 25th Amendment for removing the president if he becomes incapacitated. Is this not the perfect example of a time to invoke it? ("Trump still hasn't conceded. What's his endgame?" Opinion, Nov. 11) impeached convicted failed Trump has gone from narcissism to a state of delusion so bad that he is now installing loyalists in strategic positions as if he is planning some kind of coup or military action. If he was a member of your family you would not ignore this failure to accept reality. Why wait to see what he is going to do next? Vice President Mike Pence and the White House Cabinet members need to remove Trump from power. Pence can pardon Trump if he likes and let the transition to President-elect Joe Biden begin. How can the Republicans argue with that? Or are they afraid "the base" will object when it's obvious that the president is not accepting reality? This calls for an intervention. It's not time just to "wait and see" if Trump descends further into delusion and endangers all our lives.
Veena S Panikkar 2020-11-15 13:55:45
Columnist Nicholas Goldberg raises the specter of a Trump coup. The rallying cry of voter fraud, the firing of the secretary of Defense and the smearing of our national security agencies could well be the opening salvos in a "bloodless" coup attempt. Portraying Trump's behavior as a childish tantrum fails to convey the vigilance needed here. Our democracy is currently in a fragile state. It is vulnerable unless great care is exercised to assure the peaceful transfer of power. Where is that assurance to come from? Nicholas Lewis, Los Angeles
Rajan Mathew,CT 2020-11-15 14:01:42
Trump never got over the fact that the Democrats cast suspicion on the validity of his election because of interference by the Russian government. I don't think Trump really believes that he has a chance of winning any court battles and remaining in office. It's time for payback. He wants to sow doubt among his supporters about the validity of Biden's election. 35 sealed indictments are waiting for trump, jail, penality, his assets will be confiscated, his 2 sons, daughter & her husband all will be in jail including hooliyani. How sad for the country.
Appukuttan Nair 2020-11-15 14:15:17
Finally, trump admitted he lost-while continuing to spread outright lies and misinformation about false allegations of mass voter fraud. After days of refusing to concede to President-elect Joe Biden, impeached, Russian elected trump wrote in a tweet on Sunday morning: “He won because the Election was Rigged.” trump continued to post statements on social media that were false and even flagged by platforms like Twitter and Facebook for containing misleading information about the election. Trump falsely said there were “NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS” allowed in the polling places, which is simply not true and can be easily disputed by the witness statements and video evidence of polling place observers watching the ballot count all across the country trump tweeted '' while continuing to spread outright lies and misinformation about false allegations of mass voter fraud. After days of refusing to concede to President-elect Joe Biden, the president wrote in a tweet on Sunday morning: “He won because the Election was Rigged.” The president has continued to post statements on social media that were false and even flagged by platforms like Twitter and Facebook for containing misleading information about the election. trump falsely said there were “NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS” allowed in the polling places, which is simply not true and can be easily disputed by the witness statements and video evidence of polling place observers watching the ballot count all across the country. trump might resign this week & get a pardon from pence, that is the plan.
എബ്രഹാം മത്തായി 2020-11-15 17:57:44
അടിമത്വം സ്വയം വരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യ ഗുണ്ടാപ്പണിയും മറ്റും മറ്റും ചെയ്തു ജീവിക്കാനാണ് നിലവിലേ ചെറുപ്പക്കാർക്കിഷ്ടം അതിന് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരും മതങ്ങളും സപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു. മദ്യവും മഹിളയും ലഹരി മരുന്നുകളും ഒക്കെ ആണ് ഇവരെ കൊണ്ട് ഇത്തരം അടിമ വേല ചെയുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. - എബ്രഹാം മത്തായി
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക