രാമായണസന്ദേശം (ബീന ബിനിൽ , തൃശൂർ, രാമായണ ചിന്തകൾ -2)

Published on 17 July, 2021
രാമായണസന്ദേശം (ബീന ബിനിൽ , തൃശൂർ, രാമായണ ചിന്തകൾ -2)
കർക്കിടക മാസം  രാമായണ മാസാരംഭം. രാമായണത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവായ ഒരു സന്ദേശം 
ഭാരതത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായ ഇതിഹാസത്തിലെ ഒന്നാണ് രാമായണം, രാമൻ്റെ യാത്ര എന്നാണ് രാമായണത്തിനർത്ഥം.

അരിഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ കർക്കിടകത്തെ നാം ഭയത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും രാമായണ ശീലുകൾ ഒഴുകിയെത്തി മനുഷ്യരുടെ ആകുലതകളെ വഴി മാറ്റി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂല്യബോധവും, ലക്ഷ്യബോധവും, ധർമ്മബോധവും നന്മയും ഒരു പോലെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ രാമായണത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് നമ്മുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

   അദ്ധ്യാത്മികവും, സാംസ്ക്കാരികവും, ഇതിഹാസവും, കലാപരവുമായ ഏതു കാലത്തെയും പ്രധാന ഘടകമാണ് രാമായണം. പ്രധാനനായ രാമൻ മാനുഷിക ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത അടയാളമാണ്. സത്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവൻ, രാമായണം എന്നും ശുദ്ധവും, സദാചാര നിഷ്ടവും ലളിതസുന്ദരമായ മഹാകാവ്യമാണ്. ഋതുക്കൾക്ക് ചില പ്രത്യേക സ്പന്ദനങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് വിശ്വാസത്തിലാണ് കർക്കിടക മാസത്തിൽ വീടുകളിൽ രാമായണകഥ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പൂർവ്വീകർ പറഞ്ഞു തന്നത്

    ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് സഹജീവി സ്നേഹം കുറവാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ നോക്കി അഹങ്കരിക്കുന്നതും, അഭിമാനിക്കുന്നതും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലെന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും രാമായണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഏതൊരാളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആർത്തലച്ച് കരയുന്നതിന് പകരം നിശബ്ദതയിലൂടെ മൗനത്തിലൂടെ ദുഃഖിക്കാമെന്ന് രാമായണം പറയുന്നുണ്ട്.

    ദശരഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ മരണവിവരമറിഞ്ഞ് ദുഃഖം സഹിക്കവയ്യാതെ വാവിട്ടു കരയുന്ന ഭരതനെ കുല ഗുരുവായ വസിഷ്ഠൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ചില വരികളിതാ...

"ദേഹമത്യർത്ഥം ജഡം ക്ഷണഭംഗുരം
മോഹൈക കാരണം മുക്തി വിരോധകം
ദുഃഖേന കിം ഫലം മൃത്യുവശാത്മനാം"
     ഏതൊരാളുടെയും ശരീരം ക്ഷണം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്, മരണം എന്നത് ജനനം പോലെ തിരിച്ചറിയേണ്ട അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. രാമായണത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്,

"മോഹം ദുഃഖത്തിനു കാരണമാകും കൂടാതെ വസിഷ്ഠ മഹർഷി ഭരതനോട് പറയുന്നുണ്ട്, മരിച്ചു പോയവരെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന്. അത് വളരെ ശരിയായ വസ്തുതയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ പ്രപഞ്ചം നിസ്സാരമാണ്, മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ദുഷ്ടരുമായി കൂട്ടുകൂടാതെ ജീവിക്കുക എന്നതു മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്  ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥോക്തിയോടുകൂടി രാമായണത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

     രാമായണത്തിൽ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന പ്രധാനമായ കാര്യം ," മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ട് മാഞ്ഞ് ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശം  തെളിയട്ടെ എന്ന് അതായത് ജീവിതത്തിലെ കപടതകളെയും, പൊയ്മുഖങ്ങളെയും മാറ്റി തുറന്ന സ്നേഹത്തോടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്നതാണ്. അതിലൂടെ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവരെ നമ്മോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും കഴിയും എന്നതാണ് ഇതിഹാസമായ രാമായണം തരുന്ന സന്ദേശം.  

Antony joseph tennyson 2021-07-18 09:22:21
മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കട്ടെ നീ പോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സുവിശേഷം പ്രാഘോഷിക്കു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക