കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപം: കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി

Published on 26 July, 2021
കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപം: കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി

SUBSCRIBE: old item, Dec 4, 2020

JOJO Augustine, NY 2021-07-29 09:24:13
Corruption, corruption: The attorney general’s office has filed a civil lawsuit against the 2017 inaugural committee and the Trump Organization as part of their investigation into whether Donald Trump’s inaugural committee illegally misspent more than $1 million, The Daily Beast reports. According to The Beast, investigators suspect that Donald Trump Jr., Ivanka Trump and others funneled money from the inaugural committee to the Trump International Hotel in Washington, which allegedly overbilled the nonprofit committee for the family’s personal gain. While the court case remains civil in nature, the attorney general’s investigators could refer evidence of criminal behavior to law enforcement for prosecution, and they will continue seeking additional testimony from Don Jr.’s college friend Gentry Beach and former Trump Organization employee Kara Hanley, according to the report.
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക