സോളസ് ചാരിറ്റി ധന ശേഖരണം സമാഹരണം ഡിസംബർ നാലിന്

Published on 04 December, 2021
സോളസ് ചാരിറ്റി ധന ശേഖരണം സമാഹരണം ഡിസംബർ നാലിന്

ആഷിലാൻഡ്, മസാച്ചുസെറ്റ്സ്:  വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ അമേരിക്ക റീജിയനോട്  ചേർന്ന്   സൊളസ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ വേണ്ടി ധനസമാഹരണം ഡിസംബർ നാലാം തീയതി വൈകിട്ട്ആറുമുതൽ ആഷിലാൻഡ് ബി എഫ് ഡബ്ല്യു ഹാളിൽ  നടത്തപ്പെടുന്നു.

ക്യാൻസർപോലെയുള്ള മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയും തുടർന്നുള്ള പാലിയേറ്റീവ് സേവനവുമാണ്സോളസ്  ചാരിറ്റി കേരളത്തിൽ നടത്തിവരുന്നത്. 2400 കുട്ടികളുടെ തുടർചികിത്സ ക്രമീകരണവും പുനരധിവാസവും സോളസ്   നിർവഹിക്കുന്നു. 2007-ൽ  ഷീബ അമീറീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ചാരിറ്റി സംഘടന ഇന്ന് ഏതാണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുഖ്യ നഗരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഇതിന്റെ മുഖ്യധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത് അമേരിക്ക സോളസ്  റീജിനൽ നിന്നുമാണ്.   ഡിസംബർ നാലിന് നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിലെക്ക് ഏവരെയുംസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക