ഗെ യിം ക ളി ക്കാ ന്‍ ഫോ ണ്‍ ന ല്‍കിയില്ല, കോട്ടയത്ത് പതിനൊന്നുകാരന്‍ തൂങ്ങി മരിച്ചു

Published on 04 December, 2021
 ഗെ യിം ക ളി ക്കാ ന്‍ ഫോ ണ്‍ ന ല്‍കിയില്ല, കോട്ടയത്ത് പതിനൊന്നുകാരന്‍ തൂങ്ങി മരിച്ചു


കോ ട്ട യം: കു മ്മ ണ്ണൂ രി ല്‍ പ തി നൊ ന്നു കാ ര നെ മ രി ച്ച നി ല യി ല്‍ കണ്ടെത്തി. കു മ്മ ണ്ണൂ ര്‍ പാ റ യ്ക്കാ ട്ട് വീ ട്ടി ല്‍ സി യോ ണ്‍ രാ ജു ആ ണ് മ രി ച്ച ത്. ജ ന ല്‍ കമ്പിയി ല്‍ തൂ ങ്ങി യ നി ല യി ലാ ണ് മൃ ത ദേ ഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ഗെ യിം ക ളി ക്കാ ന്‍ ഫോ ണ്‍ ന ല്‍ കാ ത്ത തി നെ തു ട ര്‍ ന്ന് കു ട്ടി ജീ വ നൊ ടു ക്കി യെ ന്നാ ണ് സം ശ യം. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു.

മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംസ്‌കാരം പിന്നീട് നടക്കും.

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക