ക്രിയാ നാട്യശാല കൂടിയാട്ടം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംബാപുറപ്പാട് അരങ്ങേറി

പി പി ചെറിയാന്‍ Published on 07 December, 2021
ക്രിയാ നാട്യശാല കൂടിയാട്ടം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംബാപുറപ്പാട് അരങ്ങേറി
തൃശ്ശൂര്‍: ക്രിയാ നാട്യശാല കൂടിയാട്ടം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മൂന്നു ദിനങ്ങളിലായി  അംബാപ്രസസ്തി കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ അവതരണം നടന്നു. പൊഫ. എണ്ണാഴി രാജന്‍ രചിച്ച നാടകത്തിന് ആട്ടപ്രകാരം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കലാമണ്ഡലം സംഗീതയാണ്.

അവതരണത്തിന് മുന്‍പായി നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഗുരു. കലാമണ്ഡലം രാമച്ചാക്യാര്‍, പൊഫ. എണ്ണാഴി രാജന്‍, Dr. E. R.നാരായണന്‍, എന്നിവര്‍ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി അവതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കലാമണ്ഡലം ജിഷ്ണു പ്രതാപ്, കലാമണ്ഡലം രതീഷ് ഭാസ് എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

പുറപ്പാട് അവതരണത്തില്‍ അംബയായി കലാമണ്ഡലം സംഗീത അരങ്ങിലെത്തി.കലാമണ്ഡലം രതീഷ് ഭാസ്, കലാമണ്ഡലം രാഹുല്‍, എന്നിവര്‍ മിഴാവിലും കലാനിലയം രാജന്‍ ഇടക്കയിലും കലാമണ്ഡലം അശ്വതി,കലാമണ്ഡലം നില,കലാമണ്ഡലം മേഘ എന്നിവര്‍ താളത്തിലും അകമ്പടിയേകി. കൂടിയാട്ട അവതരണംആദ്യഘട്ടം ഡിസംബര്‍ 5ന് അവസാനിച്ചു

ക്രിയാ നാട്യശാല കൂടിയാട്ടം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംബാപുറപ്പാട് അരങ്ങേറിക്രിയാ നാട്യശാല കൂടിയാട്ടം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംബാപുറപ്പാട് അരങ്ങേറി
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക