ബൈഡന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: സിംസണ്‍)

Published on 28 January, 2022
ബൈഡന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: സിംസണ്‍)

ബൈഡന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു (കാര്‍ട്ടൂണ്‍: സിംസണ്‍)

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക