'ഭ്രമം' സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് നോവലിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉടൻ

Published on 31 March, 2022
'ഭ്രമം' സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് നോവലിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉടൻ

ഇ-മലയാളിയിൽ ഉടൻ:   ലക്ഷക്കണക്കിന് വായനക്കാരുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന മുരളി നെല്ലനാടിൻറെ  'ഭ്രമം' എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് നോവലിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക