ഡാലസിൽ ലേയ്ക്ക് ഹബ്ബാർഡിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ

Published on 19 April, 2022
ഡാലസിൽ ലേയ്ക്ക് ഹബ്ബാർഡിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഒരാൾ ആശുപത്രിയിൽ

ഡാലസിൽ ലേയ്ക്ക് ഹബ്ബാർഡിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. ലൈക്കിൽ വീണ രണ്ടാമനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി. അയാളുടെ സ്ഥിതി വ്യക്തമല്ല.
രണ്ട് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളും രണ്ട് പട്ടികളുമാണ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലൈഫ് വെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയത്.
എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മലയാളികളാണെന്നു കരുതുന്നു

One man drowned on Sunday, April 17, after he and another man jumped from a boat into a Dallas-Fort Worth area lake, officials say. Dallas Fire-Rescue officials were dispatched around 9:50 p.m. for a water rescue on Lake Ray Hubbard. The two men were reportedly on a boat with two women and a dog, and they jumped in for undetermined reasons when their boat stalled. One man’s body resurfaced on its own, and he was pronounced dead at the scene. The other man was pulled out of the lake and was taken to a hospital after first responders performed CPR on him, fire department officials said.

Neither of the men was wearing a flotation device, according to the fire department. Their identities have not been disclosed.

A witness reported seeing a man not wearing a life jacket swim near the beach area of the lake and not resurface. Divers recovered the man’s body, according to the fire department. His identity has not been released. “As the lake season approaches, GPFD strongly encourages the public to wear a life vest or an appropriate personal floating device while near the water,” the fire department said.

Read more at: https://www.star-telegram.com/news/state/texas/article260516247.html#storylink=cpy

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക