ജെയ്ൻ ബാബു മിസ് ഫൊക്കാന; ഐറിൻ തടത്തിൽ റണ്ണർ അപ്പ്

Published on 11 July, 2022
ജെയ്ൻ ബാബു മിസ് ഫൊക്കാന; ഐറിൻ തടത്തിൽ റണ്ണർ അപ്പ്

READ MORE AT: https://emalayalee.com/fokana

ഒർലാന്റോ: ഫൊക്കാന കൺ വൻഷനിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച സാജ്  മിസ് ഫൊക്കാന മത്സരത്തിൽ ഫ്‌ലോറിഡയിൽ നിന്നുള്ള ജെയ്ൻ ബാബു കിരീടം ചൂടി. ന്യു ജേഴ്‌സിയിൽ നിന്നുള്ള ഐറിൻ തടത്തിൽ ആണ് റണ്ണർ അപ്പ്. ആൻഡ്രിയ മാർലെസ് മാത്യു   സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പ്. (see bios belo)

മറ്റു വിജയികൾ: മിസ് കൺജിനിയാലിറ്റി: റിയ കമ്പിയിൽ
മിസ് വിവേഷ്യസ്: അഷിത അലോഷ്യസ്
മിസ് ഷൈനിംഗ് സ്റ്റാർ: ആഷ്‌ലി മാത്യു
ഫ്ലോറിഡ വിന്റർ ഹെവനിൽ നിന്നുള്ള സുനിത ഫ്ലാവർഹിൽ ആണ് ബ്യുട്ടി  പാജന്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

ബാങ്ക്‌വട്ടിൽ വച്ച് ജേതാക്കളെ നിഷ ജോസ് കെ. മാണി, മിനി സാജൻ എന്നിവർ കിരീടമണിയിച്ചു  

Pageant Contestant Biography:

Jane Babu

Jane Teresa Babu, is a Business Administration major. She has a very outgoing and kind personality. She is very helpful and wishes to see the best in everyone. She is a well know dancer and has received various awards including FOKANA 2018 kalathilakam and is co-director of Layana School of Dance. Creativity is her passion and started her own small business called Teresa Jewellers established 2021. She likes multitasking and to accept challenges. Jane always lives by the moto god fearing, respect your family, respect others, being ambitious, and most importantly staying humble. Jane is working towards her MBA  and securing a position in human resource because she always wants to help people.

She belongs to Orma – Orlando Malayalee Association

Irene Thadathil

Irene Thadathil is a 15 year old, very talented young girl, who is the daughter of Mr: Fracis Thadathil and Nessy Thadathil. She is born and brought up in New Jersey. While she was growing itself, she has demonstrated her inclination and interest towards arts in different aspects. She is a very good singer, dancer, upcoming poet and writer and she is also very much interested in painting and drawing also participated and acted in various drams (plays) in schools . She is a girl with big dreams and her independent and naturally motivating ideas are well depicted in her artistic expressions.   Her dream is to sing in Broadway shows in future. She is really looking forward to have her first experience of the Miss FOKANA competitions.

She belongs to Malayalee association of New Jersey (MANJ)

3

Andria Marlise Antony, Favorite Book: Wonder, Favorite Hobbies: Reading, Dancing, Painting, Spending time with family,

Favorite Color: Coral Orange

Favorite Subject: Math and Science

Favorite Movie: Jo and Jo

She belongs to Oruma Association, Orlando

4

Ria Kampiyil! - She is a seventeen years old from Orlando, Florida! Her passion is reading, writing and singing. She went to Seminole High School and participated in Robotics and was on the Debate team. In the future she hopes to be involved in health care in order to make a difference in the lives of others. She belongs to Malayalee Association of Daytona (MAD)

5

Akshita Alousyes was born in India and moved to Maryland as a one-year-old baby. She currently attends the University of Maryland where she is studying Accounting and Information Systems. She is an avid dancer and enjoys taking part in cultural events. Akshita is the youngest child and loves spending time with her family. She is inspired by Hasan Minaj, Mindy Kaling and Michelle Obama. Akshita is dedicated to starting open conversations about mental health especially within the Indian community. She seeks adventure and lives life to the fullest. She belongs to Kairali of Baltimore

6 Ashley Mathew

Ashley Mathew is a 19 year old college sophomore who is dedicated to help little children to speak professionally. Some things she is passionate about are art, color pink and her birds. She enjoys watching movies and trying new restaurants. Ashley also partakes in various leadership and voluntary work. Let's hear more from her.

She belongs to MANJ Malayalee association of NJ

ജെയ്ൻ ബാബു മിസ് ഫൊക്കാന; ഐറിൻ തടത്തിൽ റണ്ണർ അപ്പ്ജെയ്ൻ ബാബു മിസ് ഫൊക്കാന; ഐറിൻ തടത്തിൽ റണ്ണർ അപ്പ്ജെയ്ൻ ബാബു മിസ് ഫൊക്കാന; ഐറിൻ തടത്തിൽ റണ്ണർ അപ്പ്ജെയ്ൻ ബാബു മിസ് ഫൊക്കാന; ഐറിൻ തടത്തിൽ റണ്ണർ അപ്പ്ജെയ്ൻ ബാബു മിസ് ഫൊക്കാന; ഐറിൻ തടത്തിൽ റണ്ണർ അപ്പ്
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക