മനം നിറഞ്ഞൊരു ചിരി, ചില ദന്ത വിശേഷങ്ങൾ  (ഡോ തീർത്ഥ ഹേമന്ദ്)

Published on 03 August, 2022
മനം നിറഞ്ഞൊരു ചിരി, ചില ദന്ത വിശേഷങ്ങൾ  (ഡോ തീർത്ഥ ഹേമന്ദ്)

അതെ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പുഞ്ചിരി.ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനപ്പുറം ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരം പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിലും പങ്കാളികളാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. മലയാളികൾക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ല സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗ്  എന്ന പദം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗിന്റെ ഭാഗമായ പല ചികിത്സകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് താനും. പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ചികിത്സകൾ ചേർന്ന ഒരു ചികിത്സ രീതിയാണ്  സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. 

എന്താണ്  സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗ്? ഏറ്റുമാനൂർ തീർത്ഥാസ് ടൂത് അഫയർ ഡെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഡെന്റൽ സർജൻ ഡോ. തീർത്ഥ ഹേമന്ദ് എഴുതുന്നു.

 കവിളുകളും ചുണ്ടുകളും തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ, ആകൃതി നിലനിർത്തി മുഖഭംഗി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പല്ലുകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പ്രധാനമാണ്. പല്ലും ചുണ്ടും മോണയും അതിന്റെ കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോളാണ് ഒരു ചിരി ഭംഗിയുള്ളതാവുന്നത്. ചിരിക്കുമ്പോൾ മോണ കൂടുതലായി കാണുന്നത്, പല്ല് കൂടുതലായി കാണുന്നത്, പല്ല് കാണാതിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചിരിയുടെ ഭംഗി കുറയ്ക്കാം, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും. ഈ പോരായ്മാകളും അപൂർണതകളും പരിഹരിച്ച്    സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗിലൂടെ നൈസർഗികമായ പുഞ്ചിരി സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുള്ള ചികിത്സയാണോ സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിഗ്  എന്ന് സംശയം വരാം. അത് മാത്രമല്ല.

പല്ലിന്റെ നിറവ്യത്യാസം

ക്ഷയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയ പല്ലുകൾ

രൂപവ്യത്യാസമുള്ള പല്ലുകൾ

ക്രമരഹിതമായ പല്ലുകൾ

ചിരിക്കുമ്പോൾ മോണ കൂടുതൽ കാണുന്നത്, പല്ലുകൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത്, പല്ലുകൾ ഒട്ടും കാണാത്തത്

നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിടവുള്ള പല്ലുകൾ

പഴയ ഫില്ലിംഗുകളും പല്ലിന്റെ ക്യാപ്പുകളും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ

ചുണ്ടുകൾക്കും കവിളുകൾക്കും രൂപമാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ

നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ

ഇങ്ങനെ പല്ലുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട പല ചികിത്സകൾ സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗിലുണ്ട്. വെനീറുകൾ, ദന്ത ഇംപ്ലാന്റുകൾ, നിരതെറ്റിയ പല്ലുകളുടെ ക്രമീകരണ ചികിത്സകൾ, പല്ലുകൾ വെളുപ്പിക്കുന്ന ചികിത്സകൾ അഥവാ ടൂത്ത് ബ്ലീച്ചിങ് , വിവിധതരം ക്രൗണുകൾ, സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എടുത്തു മാറ്റുകയും തിരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ കൃത്രിമ പല്ല് സെറ്റുകൾ, വിവിധതരം മോണ ചികിത്സകൾ, പല്ലുകളുടെ ആകൃതിയും വലുപ്പവും ക്രമീകരിക്കൽ, മുഖത്തിന്റെയും ചുണ്ടുകളുടെയും രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ദന്ത വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു സംയോജനമാണ് സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗ്  എന്ന പ്രക്രിയ. 

സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗിലൂടെ  നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം. കൃത്രിമപല്ലുകൾ, ക്യാപ്പുകൾ, പല്ലുകളുടെ നിറം മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ചികിത്സകൾ, നിര തെറ്റിയ പല്ലുകളെ മാറ്റിയെടുക്കൽ തുടങ്ങി പലതരം ചികിത്സകൾ സ്മൈൽ ഡിസൈനിങ്ങിന്ൻറെ ഭാഗമാണ്. ദന്ത ചികിത്സരംഗത്തെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കോസ്മെറ്റിക് ദന്ത ചികിത്സയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളും ഇന്ന് സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിഗ്  എന്ന പ്രക്രിയയെ വലിയൊരു ചിക്ത്സാരീതിയായി വളർത്തി എന്ന് പറയാം.

ഏറ്റവും പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും,ചികിത്സാരീതികളും ആണ് സ്‌മൈൽ ഡിസൈന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത . വേദനയധികമില്ലാത്ത ചികിത്സാരീതികൾ ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണ്. സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ മോണചികിത്സകളിൽ  ലേസർരീതികൾ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ  രക്തം പൊടിയാതെ , പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിവുണങ്ങുന്നു എന്നത് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്.

നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ചിരി നിങ്ങൾക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കാനാകും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ചികിത്സയുടെ അന്തിമഫലത്തെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങളും ആകുലതകളും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. ഈ പല്ലുകൾ എനിക്ക് ചേരുമോ , ഈ പല്ലു വന്നാൽ എന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുമോ ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഏറെ ആയിരിക്കും. ഡിജിറ്റൽ സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗ്  എന്ന നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ അതിനും പരിഹാരമുണ്ട് . ഡിജിറ്റലായി ഒരു പുഞ്ചിരി രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതിനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനമാണത്. ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ പുഞ്ചിരിയുടെ ഒരു മാതൃകരൂപം ദൃശ്യങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മുഖത്തിനിണങ്ങുന്ന സുന്ദരമായ പുഞ്ചിരി സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിഗിലൂടെ ഇനി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. സ്‌മൈൽ ഡിസൈനിംഗ് എക്സ്പെർട്ടുകളെ സമീപിക്കണമെന്നുമാത്രം.

ഡോ തീർത്ഥ ഹേമന്ദ് 
ചീഫ് ഡെന്റൽ സർജൻ
തീർത്ഥാസ് ടൂത് അഫയർ കോട്ടയം

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക