സര്‍ഗ്ഗനദികള്‍ (ജോണ്‍ വേറ്റം)

Published on 28 February, 2013
സര്‍ഗ്ഗനദികള്‍ (ജോണ്‍ വേറ്റം)
സുഖവും സുരക്ഷയും സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തേടുന്ന ആധുനികതയുടെ ആന്തരങ്ങള്‍ ദൈവദത്തമോ? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ക്ക്‌ അധിപതിയാകുനുള്ള വ്യഗ്രത മനുഷ്യനെ ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയില്‍ എത്തിച്ചു.....
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക