Image

ശശി തരൂര്‍ എന്ന ഗാന്ധിനക്ഷത്ര ശോഭ (ജോര്‍ജ് നടവയല്‍)

ജോര്‍ജ് നടവയല്‍ Published on 24 July, 2015
ശശി തരൂര്‍ എന്ന ഗാന്ധിനക്ഷത്ര ശോഭ (ജോര്‍ജ് നടവയല്‍)
ധ്രുവനക്ഷത്രം എന്ന പ്രയോഗം ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍, വ്യക്തിപരമായ മോഹങ്ങള്‍ അറ്റ്, പരമമായ ശാന്തിയില്‍ മനസ്സുറപ്പിച്ച, ധ്രുവ ബാലകന്റെ പുരാണ കഥ ഓര്‍മ്മവരും. ധ്രുവരാജ കുമാരന്‍ ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ധ്യാനത്തിലൂടെ, നിശ്്ച്ചയ ദാര്‍ഢ്യത്തിലൂടെ, വിഷ്ണു പ്രീതിയും അങ്ങനെ നക്ഷത്ര പദവും ലഭിച്ച്, ധ്രുവ നക്ഷത്രമായി എന്ന് പുരാണം.  

അവ്വിധം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഗണിച്ചാല്‍, ഒരു 'ഗാന്ധി നക്ഷത്രം' വാസ്തവമായും ഗഗന സീമയില്‍ വെളിച്ചമേകി നിലയുറപ്പിക്കുന്നുണ്‍ടാവും. കാരണം: മഹാത്മാ ഗാന്ധി അചഞ്ചലമായ ധര്‍മ്മ സമരത്തിലൂടെയാണ് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ബ്രിട്ടന്റെ അതി കുടിലവും ചൂഷണനികൃഷ്ടവുമായിരുന്ന ദുര്‍ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് ഭാരത രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിച്ചത്. ജീവിതം തന്നെയാണ് സന്ദേശമെന്ന് തെളിയിച്ചതുമാണ് മാഹത്മാ ഗാന്ധി.

മഹാത്മാഗാന്ധിക്കു ശേഷം, ബ്രിട്ടന്റെ ഭാരതാതിക്രമങ്ങളെ എത്രയും ശക്തവും അര്‍ത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്തതുമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നീക്കം അഥവാ പ്രസംഗം ഇക്കാലത്തു നടത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റാരും ഇല്ലാ: കേരളത്തിന്റെ; പോരാ; ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റം മികച്ച അന്താരഷ്ട്ര മുഖമായ ശ്രീ. ശശീ തരൂര്‍ അല്ലാതെ. ആ നിലയ്ക്ക് ശ്രീ. ശശീ തരൂര്‍, ഗാന്ധി നക്ഷത്രത്തിന്റെ ശോഭയുള്ള പ്രതിഭയാണ് എന്നു വരുന്നു.

200 വര്‍ഷം ഭാരതത്തെ അടക്കി വാണിരുന്ന ബ്രിട്ടന്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നാണ് ശ്രീ. ശശി തരൂര്‍ ഒക്‌സ്‌ഫെഡ് യൂണിയനില്‍ നടന്ന സംവാദത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. (ഒക്‌സ്‌ഫെഡ് യൂണിയന്‍ സൊസൈറ്റി വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള സൊസൈറ്റിയാണ്. ഇംഗ്ലണ്‍ടിലെ ഒക്‌സ്‌ഫെഡ് സിറ്റിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം.1823 ലാണ്  സ്ഥാപിച്ചത്. ഒക്‌സ്‌ഫെഡ് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ അംഗങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് മെംബര്‍ഷിപ് നിശ്ച്ചയിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നു ള്ള രാഷ്ടമീമാംസാ പണ്ഡിതരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ സൊസൈറ്റിയാണിത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഒക്‌സ്‌ഫെഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടേതല്ലാ ഒക്‌സ്‌ഫെഡ് സൊസൈറ്റി.) 

2015 മേയ് 28 നാണ് സംവാദം നടന്നത്. പ്രമേയം ഇതായിരുന്നു.'' മുന്‍ അധിനിവേശിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ബ്രിട്ടന്‍ നഷ്ടപരിഹാരം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ സദസ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നു''. ബ്രിട്ടനിലെ മുന്‍ കണ്‍സര്‍വേറ്റിവ് എം പി. സര്‍ റിച്ചഡ് ഒട്റ്റവേയ്, ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്‍ ജോണ്‍ മക്കന്‍സീ എന്നിവരും സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏതാനും ഡിപ്ലോമാറ്റുകളും അനേകം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഡിബേറ്റിനുണ്‍ടായിരുന്നു.

ശശി തരൂരിന്റെ കാഴ്ച്ചപാടുകള്‍ :
'18-ാം നൂറ്റാണ്‍ടിന്റെ ആരംഭത്തില്‍  ലോകസമ്പത്തിന്റെ 23% വും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു, അതാകട്ടേ എല്ലാ പാശ്ച്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെയും സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ചാലുള്ളിടത്തോളമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഇന്ത്യ വിട്ടപ്പോള്‍ ആ നില 4% ലും താഴേക്കു പതിച്ചിരുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല: ബ്രിട്ടന്റെ ചീര്‍ക്കലിനു വേണ്‍ടി അവര്‍ ഇന്ത്യയെ അടക്കി വാണ് പിഴിഞ്ഞു. 
ഇരുന്നൂറു വര്‍ഷങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടന്റെ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള കൊള്ളപ്പണം മുതലാക്കി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്‍ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ, ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടന്റെ കറവപ്പശുവായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് കയറ്റുമതിയുല്പന്നങ്ങളുടെ വിപണിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ഭീമന്‍ ശമ്പളമുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സിവില്‍ ഉദോഗസ്ഥ•ാരുടെ താവളമായിരുന്നു ഇന്ത്യ.  എല്ലാം ഭാരതത്തിന്റെ ഖജനാവില്‍ നിന്ന്. 
ഭാരതത്തിന്റെ മേല്‍ ബ്രിട്ടന്‍ നടത്തിയ അടിച്ചമര്‍ത്തലിനു  വേണ്‍ടി ബ്രിട്ടന്‍ അക്ഷരം പ്രതി ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ കാശു തട്ടി. 
ബ്രിട്ടന്റെ വ്യവസ്സായ പുരോഗതി ഇന്ത്യയെ നിര്‍വ്യവസ്സായവത്ക്കരിച്ചായിരുന്നു പണിഞ്ഞുയര്‍ത്തിയത്. 
ഇന്ത്യയിലെ വസ്ത്ര നിര്‍മ്മാണ വിദ്യയെ നിരോധിച്ച് ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നുള്ള തുണിത്തരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പോളത്തില്‍ നിറച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച തുണിത്തരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കും മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്ത് വിപണി കൈയ്യടക്കി. 

ബംഗാളിലെ കൈത്തറി നെയ്ത്തുകാര്‍ ലോകോത്തരവും, വായുവിനേക്കാള്‍ കനകുറഞ്ഞതും, കിടയറ്റതും, തുച്ഛ വില നല്കിയാല്‍ കിട്ടുമായിരുന്നതുമായ മസ്ലിനും മറ്റു തുണിത്തരങ്ങളും ഉല്പ്പാദിപ്പിച്ച് ലോകമെമ്പാടും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് നാമോര്‍ക്കണം. 
ബംഗാളിലെ തുണിനെയ്ത്തുകാരുടെ പെരുവിരലുകള്‍ അറുത്തെറിയാനും, അവരുടെ തറികള്‍ തല്ലിത്തകര്‍ക്കാനും, ഇന്ത്യന്‍ സ്വദേശീ തുണിത്തരങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍നികുതികളും ചുങ്കങ്ങളും അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനും, അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രിട്ടന്റെ നവ-സാറ്റാനിക് ധാരയിലുള്ള മില്ലുകളിലെ മോശമായ തുണിത്തരങ്ങളുടെ പെരുമഴയയൊഴുക്കാനും ബ്രിട്ടന്‍ വ്യഗ്രരായിരുന്നു. 
ഇന്ത്യയിലെ തുണിനെയ്ത്തുകാര്‍ പിച്ചക്കാരായി മാറി, ഉല്പാദനം തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു, മസ്ലിന്‍ ഉല്പ്പാദനത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്ന ടാക്കയിലെ ജനസംഖ്യ തൊണ്ണൂറു ശതമാനമായി കൂപ്പുകുത്തി. 
ബ്രിട്ടനില്‍ സംസ്‌കരിച്ച ഉല്പ്ന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിരാജ്യം എന്ന താഴ്ച്ചയിലേക്ക് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വന്‍ കയറ്റുമതി രാജ്യമായിരുന്ന ഇന്ത്യ തരം താണു. ലോക കയറ്റുമതി രംഗത്ത് ഇന്ത്യുടെ പങ്ക് 27%-ത്തില്‍ നിന്ന് വെറും 2%-ത്തിലേക്ക് മൂക്കുകുത്തി. 
'തങ്ങള്‍ കട്ടു മുടിച്ചതിനേക്കാള്‍ ഇനിയൊന്നും കട്ടുമുടിക്കില്ല എന്ന ആത്മ നിയന്ത്രണത്തെ'  പൊതുജനമദ്ധ്യത്തില്‍ കേമത്തമാക്കിക്കാട്ടി റൊബട്ട് ക്ലൈവിനെപ്പോലുള്ള കോളനിസ്റ്റുകള്‍ ബ്രിട്ടനിലെ ''ചീഞ്ഞ ചെറുപട്ടണങ്ങളെ'' വാങ്ങിക്കൂട്ടി. അതാകട്ടേ, ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് അവര്‍ കൊള്ള ചെയ്‌തെടുത്ത സമ്പത്തുപയോഗിച്ച്! 
(ഹീീ േഎന്ന പദമാണ് ഈ കൊള്ളയയെ വ്യക്തമാക്കാനുപയോഗിക്കുക, ഹീീ േഎന്ന വാക്കാകട്ടെ ഹിന്ദിയില്‍ നിന്ന് അവര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷനറിയിലേക്കും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്കും എടുത്തു ചേര്‍ത്തതാണ്!) 

തന്നെയുമല്ല ''ക്ലൈവ് ഓഫ് ഇന്ത്യ'' എന്ന് റൊബട്ട് ക്ലൈവിനെ വിളിക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടിയും ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കുണ്‍ടായി, ക്ലൈവ് ഇന്ത്യുടെ സ്വന്തമാണ് എന്ന മട്ടില്‍. ഇന്ത്യാ രാജ്യം മുഴുവനും തന്റെ തറവാട്ടു സ്വത്തണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ക്ലൈവ് പണിപ്പെട്ടു എന്നതു മാത്രം വാസ്തവം. 
അതിക്രൂരം ബ്രിട്ടന്‍ ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്തതു മൂലം 15 മില്ല്യണും 29 മില്ല്യണും ഇടയില്‍ വരുന്നത്ര ഇന്ത്യക്കാര്‍ പട്ടിണി കിടന്ന് തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാല്‍ അതിദാരുണം മരണപ്പെട്ടു. 
ഇന്ത്യയിലുണ്‍ടായ അതി ഭീമാകാരമായ പട്ടിണിയും വറുതിയും ദുര്‍ഭവിച്ചത് ബ്രിട്ടന്‍ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോളാണ്, പിന്നീടൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയില്‍ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ജനാധിപത്യം സ്വന്തം ജനതയെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലുകയില്ലാ എന്നതാണു സത്യം. 

പട്ടിണിക്കിടപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കു നല്‌കേണ്‍ടിയിരുന്ന ഭക്ഷണ ധാന്യ ശേഖരം, അവരില്‍ നിന്നു മാറ്റി, തിന്നു മദിക്കുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് പട്ടളക്കാര്‍ക്കും പാശ്ച്ചാത്യ ശേഖരക്കൂമ്പാരത്തിലേക്കും വഴിമാറി വിതരണം ചെയ്യാന്‍ വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ ഉത്തരവിട്ടതുകൊണ്‍ട്, നാലു മില്ല്യനോളം ബംഗാളികളാണ്, 1943ലെ 'ഗ്രേറ്റ് ബംഗാള്‍ ഫാമിനില്‍' മരണത്തിലമര്‍ന്നത്. 
''തീറ്റി മിടുക്കുള്ള ഗ്രീക്കുകാരുടേതിനേക്കാള്‍ എത്രയോ ലഘുവായ കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ബംഗാളികളുടെ പട്ടിണി'' എന്നാണ് ചര്‍ച്ചില്‍ വാദിച്ചത്. 
ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനം മൂലം ഭവിച്ച ദുരന്തത്തിന്റെ ആഴം, മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ റ്റെലിഗ്രാം വഴി അറിയിച്ചപ്പോള്‍, മിസ്റ്റര്‍ ചര്‍ച്ചിലിന്റെ പ്രതികരണം '' ഗാന്ധി ഇതുവരെ ചാകാത്തതെന്തേ?'' എന്ന മൂശ്ശേട്ടച്ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നു. 
'പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനു് ഉപകരിക്കുന്ന സംസ്‌കാരസമ്പന്നവും അറിവും വിവേകവും നിറഞ്ഞ പ്രഭുത്ത്വമാണ് തങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുനത്' എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ നീണ്‍ടകാലത്തെ കപടനാട്യം നിറഞ്ഞ ന്യായവാദം വെറും പൊള്ളയാണെന്ന് മിസ്റ്റര്‍ ചര്‍ച്ചിലിന്റെ 1943-ലെ ദുഷ്‌ചെയ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

കഷ്ടം! രണ്‍ടു നൂറ്റാണ്‍ട് ഇന്ത്യയെ അടിച്ചൊതുക്കി തകര്‍ത്തെറിയുകയായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം, അവരുടെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്, കണക്കറ്റ കീഴടക്കലിന്റെയും ചതിവിന്റെയും ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗം വഴിമാത്രമായിരുന്നില്ല. എതിര്‍പക്ഷപ്രവര്‍ത്തകരെ ചീറുന്ന പീരങ്കിയുണ്‍ടകള്‍ കൊണ്‍ട്്  കഷണം കഷണമാക്കി പൊട്ടിച്ചു തകര്‍ത്തും, നിരായുധരായ പ്രതിഷേധ ജനസമുച്ചയത്തെ ജാലിയന്‍ വാലബാഗില്‍ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തും, വ്യവസ്ഥാപിതമാം വിധം വംശീയ ചേരിതിരിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അനൈക്യം വളര്‍ത്തിയും  ആയിരുന്നൂ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം, അവരുടെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്. കോളോണിയല്‍ ഭരണ വാഴ്ച്ചാക്കാലത്ത് ഒരിന്ത്യക്കാരനെ പോലും ബ്രിട്ടീഷാണെന്ന് കരുതാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.  ബ്രിട്ടന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ജനത മാത്രമായിരുന്നു, പൗര•ാരായിരുന്നില്ല.

അനവധി രാജ്യങ്ങള്‍ റയില്‍വേ സൗകര്യം കോളോണിയല്‍ സാമ്രാജ്യത്ത്വത്തിനു കീഴ്‌പ്പെടാതെ തന്നെ പണിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്‍ട്. ഈ യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ കണ്‍ടില്ലെന്നു നടിച്ചു കൊണ്‍ട് പറഞ്ഞു പരത്താറുണ്‍ട് ഇന്ത്യന്‍ റയില്‍വേയുടെ നിര്‍മ്മിതി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഫലമാണെന്ന്.
എന്നാല്‍ വാസ്തവത്തില്‍ അന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ റയില്‍വേ പണിതു വച്ചത് ഭാരതീയരെ സഹായിക്കാനായിരുന്നില്ല. പ്രത്യുത, ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്ക് ചുറ്റിക്കറങ്ങാനും, ഇന്ത്യന്‍ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കള്‍ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കപ്പല്‍ മാര്‍ഗ്ഗം കടത്താനുള്ള കടത്തുകളില്‍ എത്തിക്കാനുമായിരുന്നു. 

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍, ഇന്ത്യന്‍ റയില്‍വേ, ഭീമമായ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയല്‍ കുംഭകോണം ആയിരുന്നു. കണക്കറ്റ സാമ്പത്തിക ലാഭം നിശ്ച്ചയമായും ഉറപ്പാണെന്നുള്ളതിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ്  ജാമ്യം നിന്നതു കൊണ്‍ട്, ബ്രിട്ടീഷ് ഓഹരി വിപണിപങ്കാളികള്‍, ഇന്ത്യന്‍ റയില്‍വേയില്‍ ഷെയര്‍ എടുത്തു. അതു വഴി, ഇന്ത്യക്കാരായ നികുതി ദായകരുടെ ചെലവില്‍ അസംബന്ധമാംവണ്ണം പണം ബ്രിട്ടീഷ് ഓഹരി വിപണിപങ്കാളികള്‍ കൈക്കലാക്കി. 
ബ്രിട്ടന്റെ ഈ പിടിച്ചുപറി ബഹു കേമം! ഇന്റ്യന്‍ റയില്‍വേയിലെ ഒരു മൈല്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍, കാനഡയിലെയോ ആസ്‌ട്രേലിയയിലെയോ ഒരു മൈല്‍ റയില്‍വേ നിര്‍മ്മി ക്കാന്‍ ചെലവായതിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയായി എന്നതു മാത്രം മിച്ചം! ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്ക് അത് ഒരു അടിപൊളി കൂത്താടലായിരുന്നു. എല്ലാ ലാഭങ്ങളും അവര്‍ക്ക്. എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അവര്‍ നിയന്ത്രിച്ചു. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അവര്‍ വിതരണം ചെയ്തു. അതിന്റെ പുനരര്‍ത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്കു വെളിയിലേക്ക് കടത്തി എന്നുതന്നെയാണ്. അതൊരു ഉപായമായിരുന്നു, '' പൊതു ഖജനാവിന്റെ ചേദത്തില്‍ സ്വകാര്യ സരംഭങ്ങള്‍'' എന്നാണ്  ആ സൂത്രപദ്ധതി ആ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍: ഇന്ത്യന്‍ ഖജനാവിന്റെ ചെലവില്‍, സ്വകാര്യ ബ്രിട്ടീഷ് സരംഭങ്ങള്‍! 

ഈ അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍, നഷ്ടപരിഹാര സംവാദ ശബ്ദങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, വാസ്തവത്തില്‍, ബ്രിട്ടീഷ് നികുതിദായകരുടെ ചെലവില്‍ സ്വരൂപിച്ച അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്‍,  ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റാന്‍ പാടുണ്‍ടോ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ സന്ദേഹം കാട്ടാറുണ്ട്. 

ഉള്ളതു പറഞ്ഞാല്‍, ഇത്തരം സഹായം 0.4% മാത്രമാണ്.  അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയുടെ അര ശതമാനം മാത്രമാണത്. നഷ്ടപരിഹാര വാദമുഖങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ള നഷ്ടപരിഹാര കണക്കിനേക്കാള്‍ വളരെ തുച്ഛമായ തുകയാണ് മേല്പ്പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് എയിഡ്. അതാകട്ടേ, ഇന്ത്യയിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്കു നല്കുന്ന വളം സബ്‌സിഡിയുടെ എത്രയോ കുറഞ്ഞ ഒരു അംശത്തോളം പോലുമേ ആകുന്നുള്ളൂ.. ഇതായിരിക്കും ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ നല്കുന്ന അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക സഹായ നിധിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള അവരുടെ വാദത്തിനു തക്ക മറുപടിയ്ക്കുള്ള ഉപമ! 

സിംലയും, ഗാര്‍ഡന്‍ പാര്‍ട്ടികളും, യഹൂദ-ക്രിസ്തീയേതര ഇന്ത്യക്കാരും നിറഞ്ഞ 'ഇന്‍ഡ്യന്‍ സമ്മേഴ്‌സ്' മാതിരിയുള്ള റ്റെലവിഷന്‍ സീരിയിലെ പോലെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന്റെ ഓര്‍മ്മകളെ ആവാഹിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമവും, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാഭിമുഖ്യവും, പാര്‍ലമെന്ററി ജനാധിപത്യവും എന്ന് ബ്രിട്ടന്‍ ഒരുപക്ഷേ കരുതിയേക്കാം. 

മിക്ക ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കും അവയെല്ലാം കൊള്ളയുടെയും, പിടിച്ചുപറിയ്ക്കലിന്റെയും, കൂട്ടക്കൊലയുടെയും, രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെയും, മാത്രമല്ലാ; ഒരു കാള വണ്ടിയില്‍ ബര്‍മ്മയിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെടുന്ന മുഗള്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രപാഠങ്ങളാണെന്നതാണ് മറു വശം.

ആസ്‌ട്രേലിയയും, കാനഡയും, ന്യൂസിലന്റും, സൗത്താഫ്രിക്കയും മുന്നോട്ടിറക്കിയ പട്ടാളക്കാരുടെ മൊത്തം എണ്ണത്തേക്കാള്‍ എത്രയോ കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ പട്ടാളക്കരെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില്‍  ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ പോരാളികളായി ഇന്ത്യ നല്‍ കിയിരിക്കുന്നു! 
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ കെടുതി, ദാരിദ്ര്യം, ഇന്‍ഫ്‌ളൂവെന്‍സാ പകര്‍ച്ച വ്യാധി എന്നീ ദുരിതങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്‍ഡ്യയുടെ സംഭാവന പണമായും സാമഗ്രികളായും  ഇന്നത്തെ മൂല്യമനുസരിച്ച് മൊത്തം 8 ബില്ല്യണ്‍ പൗന്‍ഡ് അഥവാ 12 ബില്ല്യണ്‍ ഡോളറായിരുന്നു.
രണ്‍ടര മില്ല്യണ്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ബ്രിട്ടീഷ് സേനയ്ക്കുവേണ്ടി രണ്‍ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. രണ്‍ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്‍,  ബ്രിട്ടന്‍ വരുത്തിവച്ച 3 ബില്ല്യണ്‍ പൗണ്‍ടിന്റെ യുദ്ധച്ചെലവു കുടിശ്ശികയില്‍, ഒന്നേകാല്‍ ബില്ല്യന്‍ പൗണ്‍ടും ഇന്ത്യയുടെ കടമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ  തലയില്‍ കെട്ടിവച്ചത്. ഇത് കൊളോണിയല്‍ ചൂഷണത്തിന്റെ കേവലം ഐസ് ബര്‍ഗ് മാത്രമാണ്. 
ഈ പണം ഇനിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിട്ടന്‍ തന്നു തീര്‍ത്തിട്ടില്ല! 

നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ വലുപ്പമല്ല,  മറിച്ച്, പ്രായശ്ച്ചിത്തത്തിന്റെ അന്തസത്തയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. രണ്‍ടു നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തെ അനീതി അനന്തമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തുക കൊണ്ട് പരിഹൃതമാകുന്നതല്ല.

ക്ഷമായാചനയുടെ ഒരു മാതൃക എന്ന നിലയില്‍, പ്രതീകാത്മകമായി, ഓരോ പൗണ്‍ടു വീതം, അടുത്ത ഇരുന്നൂറു വര്‍ഷക്കാലം, ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാന്‍, ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനുവേണ്‍ടിയും ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്. പോരാ, ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ബ്രിട്ടന്‍ കൈക്കലാക്കിയ കോഹിനൂര്‍ രത്‌നം ദയവായി തിരിച്ചു തന്നാലും!' 

ശശി തരൂര്‍ അവതരിപ്പിച്ച, മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രസംഗം അത്യുജ്ജ്വലവും വസ്തുനിഷ്ഠവും ആകര്‍ഷണീയവും കുറിയ്ക്കു കൊള്ളുന്നതുമായിരുന്നു.
Read also
http://emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=104679
ശശി തരൂര്‍ എന്ന ഗാന്ധിനക്ഷത്ര ശോഭ (ജോര്‍ജ് നടവയല്‍)
Join WhatsApp News
observer 2015-07-24 05:59:56
തൊട്ടാവാടികളാവരുത്. വിദ്യാധരന്‍ അനുകുലിച്ചോ പ്രതികൂലിച്ചോ എഴുതി എന്നതു പോലും ഒരു അംഗീകാരം തന്നെയാണു. വായിക്കപ്പെടുമ്പോഴണല്ലൊ വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നത്.
John Varghese 2015-07-24 08:26:09

The controversies surrounding Shashi Tharoor are many.  Whatever the writer claims that Tharoor did is undermined by his inconsistent behavior.  Is it what we expect from a leader?  His effort to get compensation from the Brits for their occupation in India and the Blacks asking compensation from US government for using their forefathers as slaves are same?  Probably has stolen that idea from Black leaders in USA.  I fully agree with Vidyadharan; He is not worth to compare with M.K. Gandhi.  

Controversies[edit]

·         In September 2009, Tharoor and S M Krishna were accused of staying in luxurious 5-star hotels.[41] Tharoor defended himself, saying that it was because of the delay in his official residence being ready and he only spent from his own pocket for the accommodation.[42] Later on Pranab Mukherjee's request[43] Tharoor and Krishna moved out of the hotels.[44]

·         A controversy erupted when Tharoor, responding to the question as to whether he would travel in "Cattle class", replied that he would do so. This remark on Twitter (@ShashiTharoor), was alleged to equate the travelling public to cattle and taunt his party, the Indian National Congress over their austerity drive.[45]Tharoor's explanation that "cattle class" was a well-established phrase for economy class travel, and that it attacked the airlines and not the passengers, was ignored in the outcry. It was also reported that Congress may take action against him.[46][47] However, this was subsequently resolved when the Prime Minister pointed out to the media that the statement was "a joke".

·         Another controversy erupted on Gandhi Jayanti when he said people should be working rather than staying at home taking a holiday, thereby paying real homage to Mahatma Gandhi.[48]

·         Tharoor was in the news again for publicly criticizing the new visa guidelines adopted by the Indian Government in the wake of the gaps exposed by the arrest of26/11 terror suspects, David Headley and Tahawwur Rana. For this he was criticized for breaking ranks with the official position of the Government. He later metExternal Affairs MinisterSM Krishna and explained his position on the issue. The rules were subsequently partly modified.[49]

·         In January 2010, Tharoor criticized Nehru for his vision on Indian foreign policy by the Indian media. This angered his party, the Indian National Congress. In the wake of this controversy, he held a press conference describing the report as "inaccurate" and "tendentious"."[50]

·         In February 2010 when accompanying[51] the Indian Prime Minister Manmohan Singh on a three-day visit to Saudi Arabia, he said "We feel that Saudi Arabia has a long and close relationship with Pakistan, that makes Saudi Arabia even more a valuable interlocutor for us. When we tell them about our experience, Saudi Arabia listens as somebody who is not in any way an enemy of Pakistan, but a friend of Pakistan and, therefore, will listen with sympathy and concern to a matter of this nature". He was asked whether India expected Saudi Arabia, given their close ties with Islamabad, to help address the terror threat from Pakistan.[52] The remark about Saudi Arabia being a "valuable interlocutor" raised a strong reaction within the Indian political circle.[53] The Pakistani press even went on to report that he had proposed that Saudi Arabia play a mediator's role in improving India's relationship with Pakistan.[54] In response, Tharoor denied that 'interlocutor' meant 'mediator', and tweeted an explanation, saying, "An interlocutor is someone you speak to. If I speak to you, you are my interlocutor. I mentioned the Saudis as our interlocutors, i.e. the people we are here to speak to".[52]

Main article: India – Saudi Arabia relations, section '2010 visit to Saudi Arabia by Manmohan Singh'

·         In 2014, Tharoor expressed support for Swachh Bharat Abhiyan, a social campaign initiated by Prime Minister Narendra Modi(BJP). Following this, the KPCClodged a complaint against him to the Congress high command for his pro Modi stand. Following this, Tharoor was dropped as the official spokesperson for the party.[55]

 

Benoy Chethicot 2015-07-24 18:46:54
I, absolutely, agree with what Mr. Nadavayal said in his well written article. His translation is impeccable. Kudos to you Mr. Nadavayal for your brilliant effort. Oxford Union Society is a debating venue. In its 192 year old history, people from diverse nationality, walks of life and race participated in its debates. I listned to Mr. Tharoor\\\'s speech online. As some commentators pointed out, Mr. Tharoor, in his speech, never made an effort to get any monetary compensation for the atrocities that the British did during their rule in India. He, in his speech, said that a simple sorry would go a long way than some percentage of GDP in the form of aid. Also, some commentators did a character assasination on Mr. Tharoor. Any body can copy and paste news paper clips. Media is always biased. One cannot judge a person based on how the print or visual media portrays that person. In fact, in my opinion and what I have read about him, he is intelligent and trustworthy. He thinks and acts as and Indian, not as a narrow minded Malayalee politician. He is far more educated and experienced in politics and governance than madam or pappu. But, unfortunately, he is in the wrong politacl party.
Xavier William (from email) 2015-07-25 09:07:19
Shasi Tahrur’ speech in Oxford or wherever was indeed very good as it was laced with excellent humor and rhetoric. But as an inveterate and incorrigible skeptic some concerns raise their ugly heads in my mind.  

1.       Before the British came there was no monolithic political entity called India. Instead we had a unruly group of hundreds of kingdoms, chieftaincies, fiefdoms, principalities etc, ever at war with each other. For example there was Kerala, one of the smallest of present-day Indian states with at least three kingdoms which were ever at each others’ throats with little or no prolonged period of peace between them. It wasn’t much different elsewhere. The major victory that Clive won and which laid the foundations for the British rule in India was the outcome of internecine conflicts in Bengal and elsewhere between Indian princes. So it is ridiculous to speak of India as a monolithic political entity when the British came. It is also ridiculous to assume that we were prosperous when in reality we were fighting each other most of the time. How can warring nations prosper? It was the British who brought some semblance of peace to India and thereby laid the most important infrastructure for wealth production in India – sustained periods of  peace.

2.       In slamming the British, Shashi also forgets that it was the British who welded together India into what it was at the time of independence. After independence we split up into Pakistan, India, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, Burma etc. So which is the India that Shashi speaks of in his speech? Shashi also speaks of reparations or at least a ‘We are sorry’ statement from Britain.’ If so should Britain apologize to Pakistan, Bangaldesh, Sri Lanka, Singapore and dozens of other places they colonized?

3.       Shashi starts with the statement that India accounted for 23% of GDP. Did this India include Pakistan, Bengladesh etc too?  How did he arrive at the conclusion that India accounted for 23% of world GDP at a time where there were no statistics at all about world economy? In fact there are many claims ranging from 23% in Tharoor’s case to 75% in some Sanghi propaganda reg India’s contributions to world GDP in the past. When I raised this issue on our discussion forums, one RB Kaul cited some google employee as the source of this claim. So I looked up this source and it turned out that what the google employee had said was that in those time India accounted for x% of the world population and so must have accounted for x% of the world GDP. This only assumes that per capita income was the same everywhere in the world which in turn means India was not richer than other nations in living standards.

4.       Shashi Tharoor goes on reiterating about the British impoverishing India for 400 or more years and gives instances of it extended over centuries until the WWII. How can any man or nation be impoverished for centuries on end when they were too poor to be impoverished any further?

5.       Tharoor goes on to point out the case of the Bengal famine as an instance of British exploitation of India and Indians. If so I do not understand how the famine was limited mostly to Bengal only. Amarthya Sen won his Nobel mainly for the work he did on the famine in Bengal. In it he presents page after page of statistics to show that it was not scarcity of food that led to the Bengal famine but the breakdown of the distribution system. Now whom should we believe in such matters – Shashi  or Amarthya?

6.       Tharoor describes how the British broke the hands and fingers of Indian weavers to avoid competition with British weavers as a result of which the cloth industry migrated to England. It was not only the Indian weaving industry that migrated to England, but weaving and cloth industry from France, Italy and from all over migrated to England since England was the first country to mechanize the textile industry as a result of which they could produce better quality cloth  at lower prices than anyone else. It may also be pointed out that the British brought the textile industry to India and it was as a result of this that Bombay is what it is now – the commercial capital of India. Then came Datta Samant and the cloth industry migrated to Gujarat and elsewhere. But thanks to the British, Bombay still remains the commercial capital of India.

7.       As pointed out above, Tharoor speaks of the British breaking the hands and fingers of master weavers in India to avoid competition. The Mahabharath speaks of Dhrone asking Ekalavya to chop off his thumb in order to avoid competition between Ekalavya and Dhrone’s own pupils. Similarly Ram chops off Shabuk’s head as Shambuk offered Pujas hanging upside down from a tree just because Shambuk was a Sudra who was not supposed to do Pujas. In fact it is reasonable to assume that the whole caste system was formulated to avoid competition.

8.       The British did exploit us in many ways for 400 years or so. In comparison the high castes in India exploited the low castes for thousands of years and trod rough shod over their rights and still go on doing that. If the British should atone for their sins in cash or words is it also not fit that the high castes make reparations in cash or in words for the atrocities committed on the low castes? Why one yardstick for foreigners and another for ourselves?

9.       Human rights and other matters of morals and ethics of the present age came to the fore only after WWII. Before that might was right. Slavery was abolished by the UN only in 1963 or so. But even after that there was slavery in many places and India was no exception. Thus we had slavery and bonded labor as late as ten years ago and for all we know it may still be practiced in many parts of India. So, as I have reiterated, it is not right sins of the past by present-day yardsticks of ethics and morals. Lets bury the past and work towards a bright future instead of mulling over  the real or imagined iniquities of the past. Remember Singapore. It went though the same process of colonization and exploitation by the British. It also gained independence long after we did. But now it have the third highest prosperity in the world after Qatar and Luxemberg whereas Britain which exploited them is in the 27th place and we with all our rhetoric and scapegoating is in the 125th position among 127 nations and with the kind of sentiments whipped up by Tharoor we still have room for a free fall.

andrew 2015-07-25 12:16:17
Hats up salute to Vidhyadharan  and Xavior Willim and  John varghese for bringing out some naked facts. Sasi Tharoor is famous for his eloquence and infamous for his character.There is not much sense in trying to make him a saint.
പാഷാണം വർക്കി 2015-07-25 15:40:01
You rock Shasi Tharoor !!!!!!. Everyone knows the atrocities British done to the colonies. You summarized it in 20 minutes. What a speech…….. “A burglar comes into your house sack the place, stubs his toe and you say that there was sacrifice on both side- that I’m sorry to say is not an acceptable argument.” What an analogy……superb speech. I didn’t know such type of good leaders exist in congress party or any other party in India. ....superb speech ! What a shame the people like Shashi Tharoor, Jyotiraditya Madhavrao Scindia, Sachin Pilot still serve Congress .What a waste of talent. Shashi Tharoor is the only living politician who can deliver a speech like this to a worldwide audience. Suck it up, Vidhyadharan. A man gets married 3 times is not a crime in any country. Grow up man and make some sense when you scribble.
VadaNY 2015-07-26 19:18:27

Just like everybody, I am also curious in these matters.  I enjoy forums and chat rooms.  I do not enjoy the way emalayalee comment section operates.  The comment section should be either on a real time basis or a forum based.  I also enjoy chat room debates.  I prefer forums because comment sections can be retrieved quickly for references.  I would really love to join the forum that Xavier mentioned.

I do not agree with the author equating Shashi Tharoor with Mahatma Gandhi.  By that in mind, allow me to go through the history.

The dominant power in India was the Mughal Empire (1526-1857).  The Mughals were widely respected in India. The Mughal dynasty, since Akbar's rule, successfully integrated the Hindus into India's administration and earned respect throughout the country.  Even Aurangzeb's bigoted policies could not entirely reverse this.  For this reason alone, most of India's independent kings accepted the nominal suzerainty of the Mughal emperor.  Evidence can be seen in the rebellion of 1857, where the rebel Sepoys immediately after rebelling sought the Mughal emperor's support.   So, in essence, there was a Mughal India per se before the British arrived spanning from Kabul in Afghanistan to Southward until the banks of River Kaveri, present day Tamilnadu.

So how did the British take-over the whole Mughal Empire?  There was a multi-way struggle between the British, French, and various Indian factions. For instance, after a small British force under Robert Clive "stood off" a larger French force at Arcot, the two European powers agreed to "live and let live."  This enabled Clive to deal only with the Indians.  His main enemy among the "natives" was one Surajah Dowlah, the pro-French Nawab, but other Indians, under Mir Jafar, deserted Dowlah and went over to Clive, securing Dowlah's defeat.  In what had become a "free for all," the British emerged as a "giant among pygmies."

Unfortunately, this appealing portrait of a smooth, tolerant and accountable British system was a fiction. In reality, the British presence in India was relatively small and unable to keep watch over so many princes. The notion that the "British race" had a monopoly on freedom and democracy was unsupportable with regard to the lengthy traditions of public debate, heterogeneous government and freedom of conscience that had existed for centuries in the India of Asoka and Akbar.  If anything, the presence of the British damaged these traditions and safeguarded the princes from any new incursion of democracy.  The British army was always on hand to give succor to each imperiled tyrant and stamp out any attempts by the people to express their discontent.

The reason Tharoor mentioned "India" because he was the representative from India, and there were other representations in the forum from all over the world or former colonies.   In the speech, Shashi Tharoor said the British should apologize to the colonies.  Where in the world the word "colonies" did you not understand?

British economist, Angus Maddison argues that India's share of the world income went from 27% in 1700 (compared to Europe's share of 23%) to 3% in 1950.  Modern economic historians have blamed the colonial rule for the dismal state of India's economy, investment in Indian industries was limited since it was a colony.  You might want to read the following;

Madison, Angus (2006). The world economy, Volumes 1–2. OECD Publishing. Doi:10.1787/456125276116. ISBN 92-64-02261-9. Retrieved 1 November 2011.

 Booker, M. Keith (1997). Colonial Power, Colonial Texts: India in the Modern British Novel. University of Michigan. ISBN 9780472107803.

Even though Mughal Empire was mainly small kingdoms, they had the autonomy in everything.  So they prospered under Mughal Empire.  Well, in that time, every village was a self-sustained unit in itself. It produced the things needed to consume, and since every village was sufficient in doing so, there was no or little need for mass production.  So, no concept of anything like a factory or a production unit came into the minds of the Mughals.  In fact, the British policies of modernization devastated the age old self-sustaining system of survival of Indian villages. In 1770, there was a famine in Bengal, administered by the British, which wiped out one-third of its population.  During British rule 15 famines happened, and 1770 were the deadliest.

Amartya Sen intensely studied 1943 Bengal famine, because he lived through it.  That does not mean other 14 famines are not important under British rule.  Disaster strikes, Sen found when the poorest people can no longer afford to buy food because they lose their jobs or because food prices soar.  In the great Bengal famine, in which three million perished, India's food supplies were not unusually low. Colonial rulers, immune to democratic pressures, simply stood by.

The Industrial Revolution started mainly with textile machineries, such as the spinning jenny (1764) and water frame (1768).  European designs featuring flowers and other patterns in different colors, typically on a plain light background is loosely derived from the style of Indian designs.  It was expensive for the European to import Indian Chintz or Calicos back in the days, various Europeans nations decided to ban it.  British was producing the Indian designs that are outlawed in the other European countries even though it's not the original.  The original Chintz or Calico is handmade. When the ban was lifted, original patterns were added.  Chintz was originally glazed calico (plain-woven textile from Calicut or Kozhikode) textiles.

Again, the industrial revolution in Europe was demanding more and more raw materials and markets for the finished goods. So, the English promoted agriculture in India such as Jute in Bengal, Tea in Assam, and Sugarcane in United Provinces (U.P. and cotton in Maharashtra).  To transport these goods and to bring in and distribute their products, they indeed needed infrastructure. So, roads, railways, canals, the postal system and military had to be developed. In this way the little modernization that took place.  British never produced anything in India.  Not even a needle. They never allowed indigenous industrialists to invest.  They did the development only because it was needed for their interests. Since the manufacturing was expensive in the European nations, later in the 19th century, British brought the textile industry to India.  The first man to point this out was Dada Bhai Naoroji.  Shashi Tharoor was reiterating the opinion of Dada Bhai.

Let me add a famous quote by 1st Baron Macaulay and translated from Victorian to plain English;

“I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief.  Such wealth I have seen in the country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation.”

The comments by Xavier William sounds like colonialism was a great thing that happened to India.  It reminds me of current Republican Party defending slavery saying that slavery was the best thing ever happened to Black people. 

I do not agree with Shashi Tharoor’s personal life choices but agree that the British should apologize to their former colonies.  I would go further saying that the British crown should give back the Kohinoor Diamonds to India.  

Anthappan 2015-07-27 08:10:11
It is an irony that Vada NY respects the Mughal on one hand and rips the Brits of for their occupation.   VadaNY conveniently forgets that the Mughals were occupiers too and praise them for ‘successfully integrating them into Indian administration’ by Akbar.  I am trying to understand the state of mind of VadaNY and probably some of the readers can air their opinion.  It seems like Vada like Hinduism to take over India and kick the rest of them out.  He doesn’t care for anyone; Muslims, Christians, or any other people for that reason.  His agenda is clearly hid under his theme sentence which is ‘respecting Mughals for ‘successfully integrating them into Indian administration’ by Akbar.  One doesn’t have to read rest of his comment because it is garbage to encompass  his vicious ideas about a Hindu India.

Shashi Tharoor deosn’t qualified to be discussed here.  A person who cannot keep a simple relationship with another human being cannot unite the nation.  It is a shame that noble man like Gandhi’s name is dragged into this discussion.

Anthappan 2015-07-27 09:23:35

A Non-religious India will unite India and have heaven on earth and get rid of the unwanted element which makes life complex for everyone.   I am dreaming about it happening all over the world. 

പാഷാണം 2015-07-27 10:10:47
VadaNY  എന്നാല്‍  വാടാ  നുയോര്‍ക്ക്  എന്നാണോ  അതോ വട എന്നാണോ ?
വാടാ പോടാ എന്നൊരു കൂലിക്ക് തല്ലാനും തല്ലു കൊള്ളാനും ഉള്ള  കുറെ ചട്ടമ്പി  ഗ്രൂപ്പ്‌ ആണോ ?
വട ആണേല്‍ പല തരം, പരിപ്പ് വട തിന്നാല്‍ വയറു വേദന, ഗ്യാസ് , സബ്ദ കോലാഹലം , മലിനീകരണം , മാന ഹാനി.
ഉഴന്നു വട എന്നാല്‍ ഉള്ളു പൊള്ള.
ശേഷം പിന്നാലെ
Women's Voice 2015-07-27 10:44:56
it is shame that you compare him With M. K. Gandhi.  I don’t blame Vidhiyardran for hitting hard on some writers with his sledge hammer.  Shashi Tahroor is full of rhetoric and he cannot do any damn thing. 
നാരദർ 2015-07-27 11:30:46
ശകുനിയെ വിശ്വസിക്കരുത് .  വടേം പാഷാണം ഒരുപ്പോലെ നശിക്കാനുള്ള ശകുനിയുടെ കുതതന്ത്രമാണത്. അത് കാരണം പാഷാണപ്രയോഗം നടത്താതെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇരിക്കുക. വട കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വളിച്ചു പൊയ്ക്കോളും 
ശകുനി 2015-07-27 11:18:39
വടക്കകത്ത് പാഷാണം വച്ച് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം തീരും 
PodaNY 2015-07-27 11:49:27
അത് നാരദര് നല്ല ഒരു ഉപദേശമാണ് പാഷാണത്തിനു കൊടുത്തുത്.  വടക്ക് അധികം നാൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ന്യുയോര്ക്കിലെയായാലും ക്യാനഡായിലെ ആയാലും. അത് വളിച്ചു പോയ്യ്ക്കോളും.  പാഷാണ പ്രയോഗത്തിനു സമയം ആയിട്ടില്ല. 
പാഷാണം 2015-07-27 12:34:38
വട വളിച്  നാറുന്നു . കുറെ കാലം ആയി വട പിച്ചും പേയും പറയുന്നു . ഏതോ മത വ്യാദി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ഏതോ മത വാദി ഉടെ  പ്രേതം  or പുനര്‍ജ്ജന്മം . എഴുതും വക്കാണവും കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയം .
സംശയം 2015-07-27 16:16:59
ഹൈന്ദവ  വേദങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും 'വട' അവധാരത്തെ കുറിച്ച്  എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? 
കണിയാൻ കുഞ്ഞൻ 2015-07-27 17:17:53
ഉണ്ട് ഹൈന്ദവ വേദമായ നശോപിനിഷത്തിൽ 'വട' അവധാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.  ക്രൈസ്തവരുടെ അന്തിക്രിസ്തുവിനോട് സമം.  ഈ അന്തകൻ ന്യുയോർക്കിൽ അവതരിക്കും മെന്നും, വളരെ അധികം കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിച്ചു സർവ്വ മതസ്തരേയും തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കും എന്നും അവസാനം, അന്തരയോസിന്റെം അന്തപ്പന്റെം 'വടി' പ്രയോഗത്തിൽ കാലപുരി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണു എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്.  അത് വരെ പരിപ്പു വടയായും, ഉഴുന്ന് വടയായും, ഒടുവിൽ ന്യുയോർക്ക് വടയായും മാറി മാറി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 'പോടാ ' ന്യുയോർക്കുമായി ചീറ്റലും പൊട്ടലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി കവടി നിരത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു.  വാടാ ന്യുയോർക്കിന് ഒരു പ്രതിവിധി മാത്രമേ രക്ഷപെടാൻ കാണുന്നുള്ളൂ.  മതം വർജ്ജിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മാത്തുള്ള പോയതുപോലെ ആരും അറിയാതെ സ്ഥലം വിടുക 
Reporter 2015-07-27 17:32:42
Here we go again. The mere sight of the name VadaNY gives indigestion to the self styled prophets, atheists and their followers. Because they have indigestion, possibly because their brain's digestive juices are weak, they don't bother to comprehend what he has to say and respond using their twisted logic to brand him as 'someone who wants hindus to take over India". Others join in with their usual vada and gas jokes. Simply amazing. 

I'm sure now they'll jump on me too.
Anthappan 2015-07-27 17:44:47
Metamorphose of VadaNY into Reporter under pressure.
പാഷാണം 2015-07-27 18:12:24
വട വലിച്ചുവാരി  പല പേരില്‍ എഴുതി
വട  വളിച്ചു ,
വട തെറിച്ചു ചാടി അടുപ്പില്‍ വീണു .
വടിവേലു 2015-07-27 20:15:06
ചടപിടയെന്നു വടതിന്നു 
കടയിൽ കടമായി 
നടക്കാൻ വയ്യാതായി 
കുടകൊണ്ട്‌ മറച്ചു 
നടക്കാൻ തുടങ്ങി 
ഒടുവിൽ 
കടക്കാരാൻ 
പിടികൂടി 
'വട' തിന്ന കാശു തരണം
കടക്കാരാൻ 
ഉടക്കായി 
'വട'  വട തിന്നതിന് കാശ് തരില്ല ഞാൻ 
'വട' യോട് പോയി ചോതിക്കണം 
'വട' ന്യുയോര്ക്കിലല്ലേ 
വിടില്ല നിന്നെ ഞാൻ 
ഉടൻ തരണം പണം 
കിടന്നുരുളാതെ നീ.
ഉടനടി കാശു വയ്ക്കണം നീ 
അടിമേടിക്കും നീ  അല്ലെങ്കിൽ 
വിടില്ല നിന്നെ ഞാ ന്യുയോർക്കിലേക്ക് 
'വട' മുണ്ടഴിച്ച് 
കുടഞ്ഞു കാണിച്ചു.
ഉടയനെ 
പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന കാലമാണിത് 
വിടില്ല നിന്നെ ഞാൻ 
'വട' 
ഒടുവിൽ കെണിയിലായി 

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക