image

തലയും വാലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച വാക്കുകളെ കുറച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ വരുന്ന മറുപടി അത് ദൈവത്തിന്റ വാക്കുകൾ ആണെന്ന്. ദൈവം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അങ്ങ് ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ട് അവിടെ, കന്നികമാരോടൊത്ത് ഉലാത്തുകയാണെന്ന് പറയും . എനിക്ക് മാനിസിലാകാത്തത് ഈ ഈശ്വരന്മാർക്കൊക്കെ ചുറ്റിനും ഇഷ്ടംപോലെ പെണ്ണ് വേണമെന്ന് എന്താണ് ഇത്ര നിർബന്ധം ? നബിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപികമാരുടെ കളിയായിരുന്നു . യേശുവിന് മഗ്നല മറിയ, മാർത്ത, മറിയ എന്നുവേണ്ട കഥ തുടരുന്നു . അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വൈറ്റ് ഹൗസിലെ വിശുദ്ധന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരും ഇരുപത് വെപ്പാട്ടികളും ഉള്ളതിൽ പരിഭവപ്പെടാനില്ല . എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും അറിയണ്ട . ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രുസ് എന്തോ എഴുതിയപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നു വന്നെന്നറിയണം ! ഓരോ അവന്മാര് പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല . എന്തായാലും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ആവശ്യംമില്ല . അത് ശുദ്ധബോധമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ സ്ഫുരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സത്യാന്വേഷികൾ അഭിനന്ദനത്തിനായി കാതോർക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല .
Dear Mr. Mathulla, I would like to ask you the very same question that you asked Mr. Andrews. From where did you get the information that Hitler was not a Christian? Just like you and I, Hitler was born as a Christian in Austria. He spent a few years in a Catholic seminary. I am not going into further details about Hitler. May I request you to find out the details about Hitler's life.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ സന്തോഷ് പാലായുടെ കാവ്യാലാപനം നേരിൽ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിച്ചു. അന്ന് ഒരു ഈണത്തിലും താളത്തിലും അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയ കവിത മനോഹരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഗദ്യകവിതയിലൂടെ ഒരു ആസ്പത്രിയെ ഒരു കവി എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നുവെന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു. രോഗം മാറാൻ നമ്മൾ ആസ്പത്രീയിലേക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആസ്പത്രി നമ്മെ രോഗിയാക്കുന്നു. കവിയുടെ വാക്കുകൾ: കണ്ണ് തുറന്നു നാവു നീട്ടി ശ്വാസമൊന്നെടുത്ത് വലിക്കുമ്പോഴേക്കും രോഗിയാകുന്നു. രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനു വിലപറയുന്ന ആ സ്ഥാപനം കവിയെസംബന്ധിച്ചെടത്തോളം "ദൈന്യതയുടെ മുഖവും, സമ്പത്തിന്റെ കുടവയറുമായി വളർന്നു വലുതാകുന്നു ജീവന്റെ എടുപ്പുകളാണ്. അഭിനന്ദനം.
One of the saddest chapters in history. George stinney Jr, the youngest person to be sentenced to death in the United States He was 14 years old when he was executed in an electric chair. During his trial he always carried a Bible in his hands claiming his innocence. He was accused of killing two white girls, 11 year old Betty and Mary of 7 whose bodies were found near the house the boy and his parents lived. At that time, all members of the jury were whites. The trial lasted 2 hours only and the sentence was dictated 10 minutes later. The boy's parents were not allowed in the court room, and subsequently expelled from that city after the trial. Before the execution George spent 81 days in prison without being able to see his parents, he was held in solitary 80 miles from his city, he was held alone without anybody to talk to. He was electrocuted with 5380 VOLTS IN HIS HEAD. 70 years later, in 2014, his innocence was finally proven by a judge in South Carolina. MAY HIS INNOCENT SOUL REST IN Peace- Jomol Revathi.SC
Agree to most of the points Andrew raised here. His quote, “Hitler also started his ‘naravetta thudanghiyathum, thudarnnathum’ by lifting up the Bible, is not factual. Where did Andrew get this information? He has to give the source of his information to keep his trustworthiness. As far as I know, Hitler was not a Christian, although he was from a majority Christian country. It is like calling Andrew a Christian because he live in a majority Christian country or he has a Christian name. I noticed some say Amen!, to Andrew’s statements because Andrew did not mention Gita or Koran in his article. We see many such extremists in India or Muslim countries nowadays. Andrew’s image is tarnished when he act like biased.
Thomas J. Koovalloor, Susan Jacob & Jinesh Thampi: Thanks for your encouragement & appreciate it. ലാൽ സലാം, കുണ്ടപ്പൻ നായർ, Oommen, Boby Varghese, ഇന്ത്യൻ സായിപ്പ്, Thomas Thomas, രാജൻ ന്യൂ ജേഴ്സി, നിരീശ്വരൻ, കളിമണ്ണ്, നാടുകാണി & JACOB: Whether we know each other nor not, comments are always good regardless healthy or discouraging. Opinions are respected, or, better yet, encouraged and appreciated. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്‌ നന്ദി!
വൺ , ടൂ , ത്രീ .. ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരിവരുന്നു അവരൊക്കെ അന്ന് ശ്വാസത്തിനായി വലിച്ച വലി . ആദ്യത്തേത് മാത്രമേ ഒറക്കം കെടുത്തുകയുള്ള പിന്നങ്ങോട്ട് കിടന്നാൽ ഉടനെ ഉറങ്ങും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി കസേരയിൽ ... പിന്നാണ് ഇത് .
There is no way tou can justify the killing of animals. People encroached the forest area where animals lived peacefully. Everybody knows that these areas were encroached by by people illegally one time. Later political parties allowed farmers to own this place. Ofcourse the farmers have the right to keep those land and do their farming. At the same time you must protect your crops using strong fences. You cannot kill all the animals since you worked hard. The animals also have the same right to live their life. Weather it is wild boars or elephants.
Most Indians came to America for a better life. The vast majority achieved it. We did not come here for anarchy. Do not cut the limb we are sitting on. Those who want anarchy, there are other countries that welcome them.
The anarchists in America learned a few lessons from Kerala Marxists. They have a hierarchy of 3 levels. 1. Top level. They are the strategic planners and sponsors. The list includes George Soros, Obama, Biden, Bernie Sanders etc. 2. Mid level. They are the tactical activists. They also provide media coverage. List includes Al Sharpton, Jesse Jackson, Anderson Cooper, Don Lemon, David Muir etc. 3. Low level. These are brainwashed youth who throw bricks, burn buildings, attack police etc. They get police record, jail terms, and end up as disfunctional dope addicts. All their education for naught.
തലയും വാലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച വാക്കുകളെ കുറച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ വരുന്ന മറുപടി അത് ദൈവത്തിന്റ വാക്കുകൾ ആണെന്ന്. ദൈവം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അങ്ങ് ആകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ട് അവിടെ, കന്നികമാരോടൊത്ത് ഉലാത്തുകയാണെന്ന് പറയും . എനിക്ക് മാനിസിലാകാത്തത് ഈ ഈശ്വരന്മാർക്കൊക്കെ ചുറ്റിനും ഇഷ്ടംപോലെ പെണ്ണ് വേണമെന്ന് എന്താണ് ഇത്ര നിർബന്ധം ? നബിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപികമാരുടെ കളിയായിരുന്നു . യേശുവിന് മഗ്നല മറിയ, മാർത്ത, മറിയ എന്നുവേണ്ട കഥ തുടരുന്നു . അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വൈറ്റ് ഹൗസിലെ വിശുദ്ധന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരും ഇരുപത് വെപ്പാട്ടികളും ഉള്ളതിൽ പരിഭവപ്പെടാനില്ല . എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും അറിയണ്ട . ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രുസ് എന്തോ എഴുതിയപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നു വന്നെന്നറിയണം ! ഓരോ അവന്മാര് പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല . എന്തായാലും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ആവശ്യംമില്ല . അത് ശുദ്ധബോധമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ സ്ഫുരിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സത്യാന്വേഷികൾ അഭിനന്ദനത്തിനായി കാതോർക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല .
Dear Mr. Mathulla, I would like to ask you the very same question that you asked Mr. Andrews. From where did you get the information that Hitler was not a Christian? Just like you and I, Hitler was born as a Christian in Austria. He spent a few years in a Catholic seminary. I am not going into further details about Hitler. May I request you to find out the details about Hitler's life.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ സന്തോഷ് പാലായുടെ കാവ്യാലാപനം നേരിൽ കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിച്ചു. അന്ന് ഒരു ഈണത്തിലും താളത്തിലും അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയ കവിത മനോഹരമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഗദ്യകവിതയിലൂടെ ഒരു ആസ്പത്രിയെ ഒരു കവി എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നുവെന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നു. രോഗം മാറാൻ നമ്മൾ ആസ്പത്രീയിലേക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആസ്പത്രി നമ്മെ രോഗിയാക്കുന്നു. കവിയുടെ വാക്കുകൾ: കണ്ണ് തുറന്നു നാവു നീട്ടി ശ്വാസമൊന്നെടുത്ത് വലിക്കുമ്പോഴേക്കും രോഗിയാകുന്നു. രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനു വിലപറയുന്ന ആ സ്ഥാപനം കവിയെസംബന്ധിച്ചെടത്തോളം "ദൈന്യതയുടെ മുഖവും, സമ്പത്തിന്റെ കുടവയറുമായി വളർന്നു വലുതാകുന്നു ജീവന്റെ എടുപ്പുകളാണ്. അഭിനന്ദനം.
One of the saddest chapters in history. George stinney Jr, the youngest person to be sentenced to death in the United States He was 14 years old when he was executed in an electric chair. During his trial he always carried a Bible in his hands claiming his innocence. He was accused of killing two white girls, 11 year old Betty and Mary of 7 whose bodies were found near the house the boy and his parents lived. At that time, all members of the jury were whites. The trial lasted 2 hours only and the sentence was dictated 10 minutes later. The boy's parents were not allowed in the court room, and subsequently expelled from that city after the trial. Before the execution George spent 81 days in prison without being able to see his parents, he was held in solitary 80 miles from his city, he was held alone without anybody to talk to. He was electrocuted with 5380 VOLTS IN HIS HEAD. 70 years later, in 2014, his innocence was finally proven by a judge in South Carolina. MAY HIS INNOCENT SOUL REST IN Peace- Jomol Revathi.SC
Agree to most of the points Andrew raised here. His quote, “Hitler also started his ‘naravetta thudanghiyathum, thudarnnathum’ by lifting up the Bible, is not factual. Where did Andrew get this information? He has to give the source of his information to keep his trustworthiness. As far as I know, Hitler was not a Christian, although he was from a majority Christian country. It is like calling Andrew a Christian because he live in a majority Christian country or he has a Christian name. I noticed some say Amen!, to Andrew’s statements because Andrew did not mention Gita or Koran in his article. We see many such extremists in India or Muslim countries nowadays. Andrew’s image is tarnished when he act like biased.
Thomas J. Koovalloor, Susan Jacob & Jinesh Thampi: Thanks for your encouragement & appreciate it. ലാൽ സലാം, കുണ്ടപ്പൻ നായർ, Oommen, Boby Varghese, ഇന്ത്യൻ സായിപ്പ്, Thomas Thomas, രാജൻ ന്യൂ ജേഴ്സി, നിരീശ്വരൻ, കളിമണ്ണ്, നാടുകാണി & JACOB: Whether we know each other nor not, comments are always good regardless healthy or discouraging. Opinions are respected, or, better yet, encouraged and appreciated. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്‌ നന്ദി!
വൺ , ടൂ , ത്രീ .. ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരിവരുന്നു അവരൊക്കെ അന്ന് ശ്വാസത്തിനായി വലിച്ച വലി . ആദ്യത്തേത് മാത്രമേ ഒറക്കം കെടുത്തുകയുള്ള പിന്നങ്ങോട്ട് കിടന്നാൽ ഉടനെ ഉറങ്ങും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി കസേരയിൽ ... പിന്നാണ് ഇത് .
There is no way tou can justify the killing of animals. People encroached the forest area where animals lived peacefully. Everybody knows that these areas were encroached by by people illegally one time. Later political parties allowed farmers to own this place. Ofcourse the farmers have the right to keep those land and do their farming. At the same time you must protect your crops using strong fences. You cannot kill all the animals since you worked hard. The animals also have the same right to live their life. Weather it is wild boars or elephants.
Most Indians came to America for a better life. The vast majority achieved it. We did not come here for anarchy. Do not cut the limb we are sitting on. Those who want anarchy, there are other countries that welcome them.
The anarchists in America learned a few lessons from Kerala Marxists. They have a hierarchy of 3 levels. 1. Top level. They are the strategic planners and sponsors. The list includes George Soros, Obama, Biden, Bernie Sanders etc. 2. Mid level. They are the tactical activists. They also provide media coverage. List includes Al Sharpton, Jesse Jackson, Anderson Cooper, Don Lemon, David Muir etc. 3. Low level. These are brainwashed youth who throw bricks, burn buildings, attack police etc. They get police record, jail terms, and end up as disfunctional dope addicts. All their education for naught.