image
ADVERTISE WITH US


image
ഇനി വല്ല സ്ഥാനങ്ങളും ബാക്കിയുണ്ടോ? ഈ കമ്മിറ്റി പുതിയതാണോ? ഫോമയിൽ സ്ഥാനങ്ങളില്ലാത്ത എത്ര പേർ ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കും? വിലയെത്ര? ഒരെത്തും പിടിയുമില്ലല്ലോ, ൻ്റ ഭഗവതീ!!
വളരെ നന്നായി, വൈകിവന്ന വിവേകം! ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി ജനങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് എല്ലാം തുറക്കുന്നത്. സ്വയരക്ഷക്കായി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാം, ട്രംപ് ഭരണകൂടം വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്, ആളുകൾ സ്വമേധയാ മാസ്ക് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും തുറക്കും, Texas ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് അതേ പടി പകർത്തൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടു അവർ സാവധാനം തുറക്കും, ഇന്ന് 35%, നാളെ 50% അടുത്തയാഴ്ച 100% അങ്ങനെ
He wants to kill more minorities to cut down the democratic vote. This is a Trumplican plot
വലിയ താമസമില്ലാതെ വലിയ മുതലാളിക്ക് നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ കൊടുക്കും എന്ന് കേൾക്കുന്നു. പറയുന്നതെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളായതുകൊണ്ട്, കഴിക്കാനും കുടിക്കാനുമല്ലാതെ വാതുറന്നൊന്നും മിണ്ടരുതെന്നാണ് ഇഡ്ഡലി അമ്മായിയുടെ ഉത്തരവ്. ട്രംപിനോടെങ്ങാനും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ, ട്രംപിന്റെ കൈയിൽനിന്ന് മുഖമടച്ചടി കിട്ടിയേനെ.
Heartfelt Condolences and Prayers to Unnithan family.
‘See You In Court’: Trump Slapped With Lawsuit For Inciting Capitol Riot. rump has been served his first lawsuit in connection with the deadly insurrection he incited on January 6 after he ordered a crowd of supporters to march to the US Capitol to “fight” to overturn the election results. According to the Daily Beast, attorneys for Rep. Bennie Thompson (D-MS) and the NAACP have served Trump at his Mar-a-Lago club with a civil rights lawsuit filed against him in February. The lawsuit alleges that Trump’s incendiary rhetoric and false claims of a “stolen” election amounted to a conspiracy to interfere with civil rights by inciting the Jan. 6 riot at the Capitol. The suit names Trump alongside his attorney Rudy Giuliani and the right-wing extremist groups, the Proud Boys and the Oath Keepers, as co-defendants and builds off the 1871 “Klan Act,” which was “intended to protect against conspiracies, through violence and intimidation, that sought to prevent Members of Congress from discharging their official duties,” according to a complaint. As noted by The Beast, “the suit adds to a growing list of legal troubles now facing former President Trump, his family, and his associates, since leaving office.” The Supreme Court in February ruled against the former president to allow Manhattan District Attorney Cy Vance to obtain copies of Trump’s tax returns. The paperwork is reportedly part of a city fraud investigation looking into whether the former president lied about the value of his assets in order to gain financial advantages
Trump-Loving Undocumented ‘Boogaloo Boi’ Arrested On Weapons And Immigration Charges. An undocumented Dutch citizen who is a fervent Trump supporter and a member of the anti-government Boogaloo militia was arrested during a raid on his rural Virginia home on weapons and immigration charges. Citing a criminal complaint filed Tuesday, The Daily Beast reported that alleges that the 26-year-old was a member of a Facebook group that included notorious “Boogaloo Bois” Steven Carillo, an Air Force sergeant who is charged in a series of police killings in June; Benjamin Ryan Teeter, a North Carolina man who pleaded guilty to conspiracy charges for trying to provide material support to Hamas; and Ivan Harrison Hunter, a Texas man charged with rioting for firing an AK-47-style rifle into a Minneapolis police station during the Black Lives Matter demonstrations. According to the report, “Lijbers was first identified in July during an FBI investigation of the Boogaloo movement, a loosely organized cohort intent on provoking a second civil war through random acts of violence, and authorities executed search warrants that found the Dutch national using the ‘Marvin Dorner’ alias on Facebook to communicate with Hunter and Teeter about sparking unrest in Minneapolis.” Federal investigators said Teeter intended to pick up Lijbers on his way to Minnesota, but Lijbers got stuck at work, so they remained in contact online and coordinated efforts to provoke violence during protests over Floyd’s killing. Lijbers was unable to find a ride to Minneapolis so he instead brought a gun and a Boogaloo-themed sign to a local demonstration in Virginia, and he gave an interview with a local TV channel at an anti-Ku Klux Klan protest in August. There are Malayalee men in this group. They also write false comments in e malayalee comment column. Hope they will get arrested soon
Amy Klobuchar Mops The Senate Floor With Ron Johnson For Pushing Conspiracy Theories About Deadly Insurrection. We need to do the same thing to the LIAR commenters in e malayalee. Dip your broom in cow dung and slap them. During a Senate hearing on the Jan. 6 attack on Wednesday, Republican Sen. Ron Johnson attempted to push a conspiracy theory claiming that insurrectionists who attacked the Capitol on Jan. 6 were simply “provocateurs,” only to be shut down by Democratic Senator Amy Klobuchar. The Wisconsin Republican, who is trying hard to deflect blame for his election lies that led to the incident, has insisted that the deadly attack does not qualify as an “armed insurrection.” “Seeking out the truth, that’s what I’m trying to do,” the senator explained, noting that he had been accused of spreading “conspiracy theories” after reading a conservative column into the record at an earlier hearing. The column used the phrase “agents-provocateurs” to downplay the role of supporters of then-President Donald Trump. At Wednesday’s hearing, Johnson again entered a news report into the record claiming that the attackers were “provocateurs.” But Klobuchar, who was chairing the hearing, refused to let the remark slide. “These people that were assaulting the Capitol in military gear and were pinning an officer between a door and were using bear spray on officers in the Capitol, would you title them provocateurs?” Klobuchar asked FBI Counterterrorism Division Director Jill Sanborn. “It would all depend on the evidence behind the case,” Sanborn hedged. “Do you think there were some very serious violent people involved insurrection?” Klobuchar pressed. “100%” Sanborn agreed. “And there were some officers that were injured and a lot of damage was done.” “And would you describe the atmosphere as festive?” the senator wondered. “Absolutely not,” Sanborn said.
Faith Leaders Denounce The Radicalization Of White Christians In Wake Of Capital Riot. Carol Kuruvilla·Religion Reporter, HuffPost Fri, February 26, 2021, 10:06 PM Nikki Toyama-Szeto, executive director of the advocacy group Christians for Social Action, is still deeply disturbed by the way her religious tradition was distorted during the Jan. 6 insurrection at the U.S. Capitol. Some rioters carried crosses, Christian-themed flags and signs. A group that stormed onto the Senate floor bowed their heads for a prayer led by a conspiracy theorist who thanked God for “filling this chamber with patriots that love you and that love Christ.” “It scared me because I know the ways that people have twisted faith to fuel violence and justify all kinds of behaviors,” Toyama-Szeto told HuffPost. “I just felt like I needed to stand up and bear witness that this is not what all Christians believe and, more specifically, that I think that those actions grieved God’s heart,” she added. On Wednesday, Toyama-Szeto joined more than 200 Christian leaders who released a letter denouncing the faith-linked nationalism displayed at the insurrection and pledging to work toward quelling far-right extremism within evangelical circles. After the letter went public, more than 900 pastors, professors and other Christian leaders added their signatures. “Just as many Muslim leaders have felt the need to denounce distorted, violent versions of their faith, we feel the urgent need to denounce this violent mutation of our faith,” the letter states
Heartfelt condolences !

ഇനി വല്ല സ്ഥാനങ്ങളും ബാക്കിയുണ്ടോ? ഈ കമ്മിറ്റി പുതിയതാണോ? ഫോമയിൽ സ്ഥാനങ്ങളില്ലാത്ത എത്ര പേർ ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കും? വിലയെത്ര? ഒരെത്തും പിടിയുമില്ലല്ലോ, ൻ്റ ഭഗവതീ!!
വളരെ നന്നായി, വൈകിവന്ന വിവേകം! ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി ജനങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് എല്ലാം തുറക്കുന്നത്. സ്വയരക്ഷക്കായി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാം, ട്രംപ് ഭരണകൂടം വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്, ആളുകൾ സ്വമേധയാ മാസ്ക് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും തുറക്കും, Texas ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് അതേ പടി പകർത്തൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടു അവർ സാവധാനം തുറക്കും, ഇന്ന് 35%, നാളെ 50% അടുത്തയാഴ്ച 100% അങ്ങനെ
He wants to kill more minorities to cut down the democratic vote. This is a Trumplican plot
വലിയ താമസമില്ലാതെ വലിയ മുതലാളിക്ക് നിർബന്ധിത വിരമിക്കൽ കൊടുക്കും എന്ന് കേൾക്കുന്നു. പറയുന്നതെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളായതുകൊണ്ട്, കഴിക്കാനും കുടിക്കാനുമല്ലാതെ വാതുറന്നൊന്നും മിണ്ടരുതെന്നാണ് ഇഡ്ഡലി അമ്മായിയുടെ ഉത്തരവ്. ട്രംപിനോടെങ്ങാനും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ, ട്രംപിന്റെ കൈയിൽനിന്ന് മുഖമടച്ചടി കിട്ടിയേനെ.
Heartfelt Condolences and Prayers to Unnithan family.
‘See You In Court’: Trump Slapped With Lawsuit For Inciting Capitol Riot. rump has been served his first lawsuit in connection with the deadly insurrection he incited on January 6 after he ordered a crowd of supporters to march to the US Capitol to “fight” to overturn the election results. According to the Daily Beast, attorneys for Rep. Bennie Thompson (D-MS) and the NAACP have served Trump at his Mar-a-Lago club with a civil rights lawsuit filed against him in February. The lawsuit alleges that Trump’s incendiary rhetoric and false claims of a “stolen” election amounted to a conspiracy to interfere with civil rights by inciting the Jan. 6 riot at the Capitol. The suit names Trump alongside his attorney Rudy Giuliani and the right-wing extremist groups, the Proud Boys and the Oath Keepers, as co-defendants and builds off the 1871 “Klan Act,” which was “intended to protect against conspiracies, through violence and intimidation, that sought to prevent Members of Congress from discharging their official duties,” according to a complaint. As noted by The Beast, “the suit adds to a growing list of legal troubles now facing former President Trump, his family, and his associates, since leaving office.” The Supreme Court in February ruled against the former president to allow Manhattan District Attorney Cy Vance to obtain copies of Trump’s tax returns. The paperwork is reportedly part of a city fraud investigation looking into whether the former president lied about the value of his assets in order to gain financial advantages
Trump-Loving Undocumented ‘Boogaloo Boi’ Arrested On Weapons And Immigration Charges. An undocumented Dutch citizen who is a fervent Trump supporter and a member of the anti-government Boogaloo militia was arrested during a raid on his rural Virginia home on weapons and immigration charges. Citing a criminal complaint filed Tuesday, The Daily Beast reported that alleges that the 26-year-old was a member of a Facebook group that included notorious “Boogaloo Bois” Steven Carillo, an Air Force sergeant who is charged in a series of police killings in June; Benjamin Ryan Teeter, a North Carolina man who pleaded guilty to conspiracy charges for trying to provide material support to Hamas; and Ivan Harrison Hunter, a Texas man charged with rioting for firing an AK-47-style rifle into a Minneapolis police station during the Black Lives Matter demonstrations. According to the report, “Lijbers was first identified in July during an FBI investigation of the Boogaloo movement, a loosely organized cohort intent on provoking a second civil war through random acts of violence, and authorities executed search warrants that found the Dutch national using the ‘Marvin Dorner’ alias on Facebook to communicate with Hunter and Teeter about sparking unrest in Minneapolis.” Federal investigators said Teeter intended to pick up Lijbers on his way to Minnesota, but Lijbers got stuck at work, so they remained in contact online and coordinated efforts to provoke violence during protests over Floyd’s killing. Lijbers was unable to find a ride to Minneapolis so he instead brought a gun and a Boogaloo-themed sign to a local demonstration in Virginia, and he gave an interview with a local TV channel at an anti-Ku Klux Klan protest in August. There are Malayalee men in this group. They also write false comments in e malayalee comment column. Hope they will get arrested soon
Amy Klobuchar Mops The Senate Floor With Ron Johnson For Pushing Conspiracy Theories About Deadly Insurrection. We need to do the same thing to the LIAR commenters in e malayalee. Dip your broom in cow dung and slap them. During a Senate hearing on the Jan. 6 attack on Wednesday, Republican Sen. Ron Johnson attempted to push a conspiracy theory claiming that insurrectionists who attacked the Capitol on Jan. 6 were simply “provocateurs,” only to be shut down by Democratic Senator Amy Klobuchar. The Wisconsin Republican, who is trying hard to deflect blame for his election lies that led to the incident, has insisted that the deadly attack does not qualify as an “armed insurrection.” “Seeking out the truth, that’s what I’m trying to do,” the senator explained, noting that he had been accused of spreading “conspiracy theories” after reading a conservative column into the record at an earlier hearing. The column used the phrase “agents-provocateurs” to downplay the role of supporters of then-President Donald Trump. At Wednesday’s hearing, Johnson again entered a news report into the record claiming that the attackers were “provocateurs.” But Klobuchar, who was chairing the hearing, refused to let the remark slide. “These people that were assaulting the Capitol in military gear and were pinning an officer between a door and were using bear spray on officers in the Capitol, would you title them provocateurs?” Klobuchar asked FBI Counterterrorism Division Director Jill Sanborn. “It would all depend on the evidence behind the case,” Sanborn hedged. “Do you think there were some very serious violent people involved insurrection?” Klobuchar pressed. “100%” Sanborn agreed. “And there were some officers that were injured and a lot of damage was done.” “And would you describe the atmosphere as festive?” the senator wondered. “Absolutely not,” Sanborn said.
Faith Leaders Denounce The Radicalization Of White Christians In Wake Of Capital Riot. Carol Kuruvilla·Religion Reporter, HuffPost Fri, February 26, 2021, 10:06 PM Nikki Toyama-Szeto, executive director of the advocacy group Christians for Social Action, is still deeply disturbed by the way her religious tradition was distorted during the Jan. 6 insurrection at the U.S. Capitol. Some rioters carried crosses, Christian-themed flags and signs. A group that stormed onto the Senate floor bowed their heads for a prayer led by a conspiracy theorist who thanked God for “filling this chamber with patriots that love you and that love Christ.” “It scared me because I know the ways that people have twisted faith to fuel violence and justify all kinds of behaviors,” Toyama-Szeto told HuffPost. “I just felt like I needed to stand up and bear witness that this is not what all Christians believe and, more specifically, that I think that those actions grieved God’s heart,” she added. On Wednesday, Toyama-Szeto joined more than 200 Christian leaders who released a letter denouncing the faith-linked nationalism displayed at the insurrection and pledging to work toward quelling far-right extremism within evangelical circles. After the letter went public, more than 900 pastors, professors and other Christian leaders added their signatures. “Just as many Muslim leaders have felt the need to denounce distorted, violent versions of their faith, we feel the urgent need to denounce this violent mutation of our faith,” the letter states
Heartfelt condolences !