image

നാണവും മാനവും ധാർമ്മികതയും ലവലേശം ഇ ല്ലാത്തവരാണ് ഭാരതത്തിലെ കത്തോലിക്കാ സഭയെ നയിക്കുന്നത്. ഫ്രാങ്കോ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം. കത്തോലിക്കൻ പറയുന്നതുപോലെ ഫ്രാങ്കോയെ പുറത്തു നിറുത്തിയാൽ ഫ്രാങ്കോ സമാനരായ മറ്റു സഭാ മേലാളന്മാർ എവിടെ പോകും?
ഈ --യുടെ വാർത്ത സ്ഥിരം കാണേണ്ടി വരുന്നതിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. കേസ് കഴിയുന്ന വരെ ഇവനെ പുറത്തു നിർത്താൻ സഭക്ക് കഴിയില്ലേ? മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നും നാറ്റം സഹിക്കണം. തീ ഇല്ലാതെ പുക ഉണ്ടാവില്ല.
ഭാവനയും സംഗീതവും ആലാപനവുമെല്ലാം ഭംഗിയായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ ! എന്നാൽ തുടക്കത്തിലെ 'ഈ ഭൂവിലെ മാലോകരെ' എന്ന പ്രയോഗം 'ട്രങ്കുപെട്ടി ' എന്നപോലായിപ്പോയി. പിന്നെ, 'ലോഭ'ത്തിനു പകരം 'ലോപ'മല്ലേ വേണ്ടത്?
കാലമാം കാലൻ കാറ്റായി വന്നു വാതിലില്‍ മുട്ടി; തുറക്കാന്‍ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് കേട്ടവള്‍ അലറി വിളിച്ചോടി -ഞാന്‍ ഇനിയും വരും. പിന്നെ ഞാന്‍ വാതില്‍ തുറന്നിട്ടു, അവള്‍ വീണ്ടും വന്നു, തുറന്ന വാതില്‍ കണ്ടവള്‍ വീണ്ടും അലറിവിളിച്ചു ഓടി. ഇനിയും വരുമോ അവള്‍!- നാരദന്‍
Some men are afraid of strong Women, their ignorance makes them mad & wild. They wonder where the strength of these Women came from, what they will do, to where they will take us. That is because men are still programmed with the primitive Abrahamic religion of male supremacy. Yes; religion is a threat for humanity.-andrew
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ഭവുതിക ശാസ്ത്രം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് അളക്കാൻ കഴിയാത്തതെല്ലാം അപ്രസക്തമാണെന്ന്‌. ഇക്കണ്ട ലാടവൈദ്യത്തിന്റെയെല്ലാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റു ചെയ്യാൻ ഒള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണാവോ അളക്കുന്നത്? വാൽക്കഷ്ണം: അനുഭവസാക്ഷ്യക്കാർ ഇതിലേ വരണമെന്നില്ല. ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോയി കലപില പറഞ്ഞോരും, കള്ളസാമിമാരെകൊണ്ട് ചുട്ട കോഴിയെ പറപ്പിച്ചോരും, ഉസ്താദിനെക്കൊണ്ടു വെള്ളത്തിൽ തുപ്പിച്ചോരും ഒക്കെ ഇതു തന്നെയാ പറയാറ് - അനുഭവം. വിഡ്ഢിത്തരം ആര്‍ക്കും കാണിക്കാം, അതിന്‍റെ പുറകെ പോകുന്നവര്‍ ആണ് വിഡ്ഢികള്‍ - ചാണക്യന്‍
നിങ്ങള്‍ രിപപ്ലിക്ക്ന്‍ ആണെന്നിരിക്കെ നിങ്ങള്‍ എഴുതുന്നത് അവരെ പുകഴ്ത്തി മാത്രം. റിപ്പ്ലിക്ക്ന്‍ പാര്‍ട്ടിയെ നിലനിര്‍ത്തുന്ന ന്‍ ര്‍ എ ഇതാ തകര്‍ന്നു അടിയുന്നു. 2040 ഒക്കെ ആവുമ്പോള്‍ രിപപ്ലിക്ക്ന്‍ പാര്‍ടി പോലും ഇവിടെ കാണില്ല. കുറെ തീവ്രവാദികള്‍ ആയ തോക്കുധാരികള്‍ വെള്ളക്കാര്‍ മാത്രം കാണും.
അല്ല സാറന്മാരെ ഫൊക്കാന പിളരുന്നില്ലെ? നായരെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഗോളടിച്ചപ്പോൾ നായർ പേടിച്ചോടിയോ? കഷ്ടം, അമേരിക്കൻ മലയാളി സംഘടന. ഫൂ!
Ha ha funny ...without election they declared I am the winners ... So funny .... Not fair and malayees are not accepting your candidates... Re election വേണം
Please share this to all. (Feel free to translate in any language). We don't need to wait for something to happen for our mothers, sisters, nieces, and daughters. Time to stop the abuse. PERIOD.-Jose
നാണവും മാനവും ധാർമ്മികതയും ലവലേശം ഇ ല്ലാത്തവരാണ് ഭാരതത്തിലെ കത്തോലിക്കാ സഭയെ നയിക്കുന്നത്. ഫ്രാങ്കോ അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം. കത്തോലിക്കൻ പറയുന്നതുപോലെ ഫ്രാങ്കോയെ പുറത്തു നിറുത്തിയാൽ ഫ്രാങ്കോ സമാനരായ മറ്റു സഭാ മേലാളന്മാർ എവിടെ പോകും?
ഈ --യുടെ വാർത്ത സ്ഥിരം കാണേണ്ടി വരുന്നതിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. കേസ് കഴിയുന്ന വരെ ഇവനെ പുറത്തു നിർത്താൻ സഭക്ക് കഴിയില്ലേ? മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നും നാറ്റം സഹിക്കണം. തീ ഇല്ലാതെ പുക ഉണ്ടാവില്ല.
ഭാവനയും സംഗീതവും ആലാപനവുമെല്ലാം ഭംഗിയായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ ! എന്നാൽ തുടക്കത്തിലെ 'ഈ ഭൂവിലെ മാലോകരെ' എന്ന പ്രയോഗം 'ട്രങ്കുപെട്ടി ' എന്നപോലായിപ്പോയി. പിന്നെ, 'ലോഭ'ത്തിനു പകരം 'ലോപ'മല്ലേ വേണ്ടത്?
കാലമാം കാലൻ കാറ്റായി വന്നു വാതിലില്‍ മുട്ടി; തുറക്കാന്‍ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് കേട്ടവള്‍ അലറി വിളിച്ചോടി -ഞാന്‍ ഇനിയും വരും. പിന്നെ ഞാന്‍ വാതില്‍ തുറന്നിട്ടു, അവള്‍ വീണ്ടും വന്നു, തുറന്ന വാതില്‍ കണ്ടവള്‍ വീണ്ടും അലറിവിളിച്ചു ഓടി. ഇനിയും വരുമോ അവള്‍!- നാരദന്‍
Some men are afraid of strong Women, their ignorance makes them mad & wild. They wonder where the strength of these Women came from, what they will do, to where they will take us. That is because men are still programmed with the primitive Abrahamic religion of male supremacy. Yes; religion is a threat for humanity.-andrew
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, ഭവുതിക ശാസ്ത്രം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് അളക്കാൻ കഴിയാത്തതെല്ലാം അപ്രസക്തമാണെന്ന്‌. ഇക്കണ്ട ലാടവൈദ്യത്തിന്റെയെല്ലാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റു ചെയ്യാൻ ഒള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണാവോ അളക്കുന്നത്? വാൽക്കഷ്ണം: അനുഭവസാക്ഷ്യക്കാർ ഇതിലേ വരണമെന്നില്ല. ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോയി കലപില പറഞ്ഞോരും, കള്ളസാമിമാരെകൊണ്ട് ചുട്ട കോഴിയെ പറപ്പിച്ചോരും, ഉസ്താദിനെക്കൊണ്ടു വെള്ളത്തിൽ തുപ്പിച്ചോരും ഒക്കെ ഇതു തന്നെയാ പറയാറ് - അനുഭവം. വിഡ്ഢിത്തരം ആര്‍ക്കും കാണിക്കാം, അതിന്‍റെ പുറകെ പോകുന്നവര്‍ ആണ് വിഡ്ഢികള്‍ - ചാണക്യന്‍
നിങ്ങള്‍ രിപപ്ലിക്ക്ന്‍ ആണെന്നിരിക്കെ നിങ്ങള്‍ എഴുതുന്നത് അവരെ പുകഴ്ത്തി മാത്രം. റിപ്പ്ലിക്ക്ന്‍ പാര്‍ട്ടിയെ നിലനിര്‍ത്തുന്ന ന്‍ ര്‍ എ ഇതാ തകര്‍ന്നു അടിയുന്നു. 2040 ഒക്കെ ആവുമ്പോള്‍ രിപപ്ലിക്ക്ന്‍ പാര്‍ടി പോലും ഇവിടെ കാണില്ല. കുറെ തീവ്രവാദികള്‍ ആയ തോക്കുധാരികള്‍ വെള്ളക്കാര്‍ മാത്രം കാണും.
അല്ല സാറന്മാരെ ഫൊക്കാന പിളരുന്നില്ലെ? നായരെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഗോളടിച്ചപ്പോൾ നായർ പേടിച്ചോടിയോ? കഷ്ടം, അമേരിക്കൻ മലയാളി സംഘടന. ഫൂ!
Ha ha funny ...without election they declared I am the winners ... So funny .... Not fair and malayees are not accepting your candidates... Re election വേണം
Please share this to all. (Feel free to translate in any language). We don't need to wait for something to happen for our mothers, sisters, nieces, and daughters. Time to stop the abuse. PERIOD.-Jose