image
ADVERTISE WITH US


image
Thrice welcome, Joseph. Happy that you have come out of the leaking and sinking kitchen of the Gandhi family to the real world around you and me. Let hundred articles of the sort come out of your New Pen.
ജീവിതത്തിൽ അനർഹമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ ഈശ്വരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരീശ്വരൻ ഉണ്ട് അവൻ തന്നതീ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ആ അജ്ഞാതശക്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നു.
$7.25 മിനിമം ഫെഡറൽ വേതനം ലഭിക്കുന്ന ആർക്കും സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബൈഡൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ട്രംപിന് വലിയ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു; അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഉടനേ മിനിമം വേതനം $15.00 ആക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ട്രംപിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു; പക്ഷേ, അയാളുടെ വായിൽ നാവ് അവനെ ഒരു വിഡ്‌ഢിയെപ്പോലെയാക്കി. അവസാന ഫലം, ട്രംപിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.
trump incited his mob to riot because he lost the election. And while white nationalists overtook the Capitol, leading to five deaths and threatening the lives of many more, Trump posted a video proclaiming to the insurrectionists that “I love you and you are all very special.” We must make sure that Donald Trump never holds public office - and we must send a message to all future Presidents that they will be held accountable for their crimes. Add your name: the Senate must convict and disqualify Trump. The Senate will now hold an impeachment trial. Mitch McConnell has indicated this trial will not proceed until Trump is out of office. Even though the trial won’t happen until Trump is already gone, it could still have the effect of preventing him from running for president again. We cannot allow this desperate despot to regain power in future elections. He is a threat to us, our communities, and our country. The Senate must vote to convict and disqualify Trump. Add your name: the Senate must convict and disqualify Trump. Thanks for all you do!
ശ്രീ എബ്രഹാമിൻറ്റെ ഉപമ: - ' വിശ്വസി = കിടന്നു കൊടുക്കുന്ന കഴുത' ഉഗ്രൻ ആയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽപരം എന്തിനു കൂടുതൽ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ- അഭയ; പയസ് കോൺവെൻറ്റ്, ബി സി എം കോളേജ്, സ്റ്റെഫി, കോട്ടൂർ, പിതിർക്ക ഒക്കെ കാനയ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പെട്ടത് ആണ്. ഇതിൽ ന്യായികരണവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതോ സീറോ മലബാർകാരും. കാനയക്കാരെ കരി തേക്കുവാനും, പരിഹസിക്കുവാനും സീറോ മലബാർ കണ്ട ട്രിക്ക് ആണ് ഇത്. എൻ്റെ വീട് കൊളാജിൻറ്റെ തൊട്ട് അടുത്താണ്. എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ പലരും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു ഒക്കെ പലതും അറിയാം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. അതിനാൽ വേദനയോടെ മൗനം പാലിക്കുന്നു. അഭയ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നത് സത്യം. പോസ്റ്റുമാർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫ് ഐ ർ ഒറിജനൽ നശിപ്പിച്ചു മാറ്റി എഴുതിയത് ആണ്. കേസ്സിൽ സഭ ജയിക്കാൻ പാകത്തിന് ആണ് കേരള പോലീസും സി ബി ഐയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇപ്പോളത്തെ കേസ്; ഹൈ കോർട്ടിൽ തള്ളപ്പെടും, അതേ രീതിയിൽ ആണ് പ്രോസിക്കൂഷനും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. സത്യം ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല.
Thanks to all Responders. Sorry to see still some are dwelling in the swamps of ignorance & the slave pits of religion. Christian Nationalism is fatal to Democracy; be aware of it & save yourself and the rest by coming to some sense. -andrew
Instead of answering questions asked, asking counter question (ariyethr ennathinu payar anghazhi) is trying to change the subject as there is no valid answer. This is against the rules of debate. As there is no moderator in this column, some do this. I don’t have time to answer such questions. Besides, such questions were answered many times here. Such people will keep quiet for some time and again repeat the same question. Their intention is not to learn the truth but propaganda. They recite what they learned. To find the truth in scriptures one need to approach it with little humility. If you approach it with the all knowing attitude, or to find the mistakes in it you will not find the truth. Most of the criticism of Bible text is answered in my book, ‘Bibilinte Daivikatha- Vimarsananghalkkulla marupadi’. It is available to download at https://www.bvpublishing.org/books-1 for $1.96. Without taking time to find the answers, again asking the same question is for propaganda purpose only. Bible Old Testament was compiled during the Babylonian exile period in a language that the people can understand. The name of Nod land was different during Adam and Eve’s time. There is no use for such names for the exile people. So its new name is given that people can identify. Just as the name of ‘ommikkunnu’ if it is true was not the name of the place in the beginning. Somebody named so afterwards. Those days, people lived close to thousand years. One generation was 60-100 years those days. Many generations and thousands of people can be there in your life time. So finding suitable wife is not a problem. Our knowledge of God is limited to what God has revealed through nature and through scriptures and conscience. If you ask questions that God has not revealed you might get answers that are more of imagination than fact. Sudhir Sir is asking, if it is possible to have a day when there is no religion. People like Andrews tried to destroy religion for thousands of years and religion is still here. Even if Andrew and Sudhir Sir and this writer are dead and gone religion will be still here as it is from God and nobody can destroy it. Those who do not believe in God and religion live in ignorance.
The deepest yearning , in every heart is our need to love responsibly , to love God with the Will and Love with which He loves us , has created everything for love of us , has redeemed it and is bringing creation and humanity itself , to be able to live again , in Oneness with His Divine Will , to thus love God with The Love He deserves . That needs purification of the the effects of the rebellious self will that originated in The Garden with The Fall of our First Parents who were created in splendor and glory , covered in Light and Love - please read the revelations that are on line , given to Bl.Emmerich ,an illiterate German nun, in the 18th century . Purpose of creation was to bless them and us to live in the joy of loving and praising The Father , in awe for His Works . Scriptures and history of humanity and of nations has been all about the struggle between the Divine Will and the self will , with demonic kingdoms adding their share for dominion . There is a little publication , on line , called ' Little Children of The Divine Will' for those who would like to know more of The Truth of who we are and what our destiny as - ' Love and glory to You , Most Holy Trinity , in every grain of sand , in every drop of water , in the sun and the stars , in every heart and thought ..' Peace , holiness , purity , joy - all as interconnected aspects that is desired by every life and family , of all religious backgrounds . Hinduism - a word said to have been given by Persians , to also denote 'slaves '. Slaves to lies and self willed efforts to dominate and destroy , from the fear of death has been the nature of many earthly kingdoms as well as of all human beings . The Lord comes to free us from such to help us be continuosly reborn as 'children ' in The Spirit , who have thoughts and words and deeds , in Oneness in The Divine Will , to help bring its peace and holiness , into all , through our Mother , who has loved each of us , from the very beginning of her own life - having been chosen to be The Mother of each of us ,by The Trinity blessed to have been in the exchange of the oceans and waves of holiness and wisdom and love from her very beginning . Loving and thanking The Spirit , together with The Mother, for every word in The Scripture , Book of Revelation as well as the Old Testament - even when one's darkened mind and heart may not grasp its meaning , in hope for same to get filled with His Light as His Will - that is the blessing too we are to ask for . The sharing of truth , by Rev.Fr. Mathew , about the purifying fires of purgatory where in all the effects of the self will that too can be like ocean levels in hearts and generations , to be cleansed in the immense oceans of His Mercy , being ever generated anew to thus bless His children to be all holy and pure as The Mother , to join the heavens to sing His mercy for ever - that truth too , is not unlike what The Mother shared in Fatima , with little children , when asked about an 18 y.o . - ' she will be in purgatory , till the end of the world .' Souls who choose to undergo such purification , from their love for the living too who too are suffering in hardness of hearts and all such evils - to thus desire all to be in the Kingdom of Divine Will , always in Oneness of Love for all - ? any need for surprise in such choice !
ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിന് ശേഷം അവൻ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തേടി. മലമുകളിൽ ഇരുന്നാൽ അവർ അവിടെ എത്തും. സമുദ്രത്തിൽ ഒളിച്ചാൽ അവർ അവിടെ എത്തും. ഒടുവിൽ അവൻ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ. അവിടെ മാത്രം മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ തിരയുന്നില്ല. എന്ന് മനുഷ്യർ സ്വന്തം മനസ്സിൽ ദൈവത്തെ തിരയുന്നോ എന്നുമാത്രമേ അവൻ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയുള്ളു.
മതമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം മനുഷ്യന് സാദ്ധ്യമാകുമോ? ശ്രീ ആൻഡ്രുസ് മനുഷ്യരുടെ തെറ്റിധാരണകൾ നീക്കാൻ വ്യകതമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ആര് കേൾക്കാൻ ? എന്റെ ബൈബിൾ ജ്ഞാനം പരിമിതമാണ്. ഒരു വിശ്വാസി (മതഭ്രാന്തൻ എന്ന ശരിയായ വാക്കു) എന്നോട് പറഞ്ഞു. ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ട്ടിച്ചതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു. അവന്റെ പാപങ്ങൾ കണ്ട് വേദനിക്കുന്നു. എന്റെ സംശയം - അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേർക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ട്ടിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാവില്ല. സ്വന്തം സൃഷ്ടിയിൽ വന്ന പാകപ്പിഴ ആലോച്ചിട്ടാകും. എട്ടു വയസ്സായ കുട്ടി എല്ലു നുറുങ്ങി ചാകുന്നു, മുപ്പത് വയസ്സായവൻ തലച്ചോറിൽ വൃണങ്ങൾ വന്നു ചാകുന്നു കണ്ണുപൊട്ടന്മാർ, മുടന്തൻ,ബധിരൻ, അങ്ങനെ സൃഷിടിയുടെ അപൂര്ണതയുടെ ലിസ്റ്റ് നീളുന്നു. മനുഷ്യർ കുറെയൊക്കെ അതിനെ അതിജീവിച്ച് കഴിയുന്നെങ്കിലും ദൈവം തലപുകഞ്ഞു ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ തന്റെ സൃഷ്ടി മെച്ചപ്പെടുത്തും. അല്ലാതെ പുരുഷനും,സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ലൈംഗികാ വേഴ്ച്ച നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കോപിക്കുകയില്ല. അങ്ങേരുടെ സൃഷ്ടി പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാതെ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്തട്ടിട്ടല്ല. ഒരു മുസ്‌ലിം ഹാസ്യ ഗാനം ഉണ്ട്. പത്തിക്കാരൻ പോക്കര് കാക്ക, ചിട്ടിക്കാരി പാത്തുമ്മാനെ തോണ്ടീന്നും തോണ്ടീല്ലാന്നും ബയീല് ബെച്ചോരു ബിസ്താരം... ഇങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ചൊല്ലി മനുഷ്യർ അവന്റെ വിലയേറിയ സമയം കളയുന്നു അപ്പുറത്ത് നൂറു ശതമാനം പൂർണ്ണമായ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്താൻ കഴവില്ലാതെ ദൈവം കേഴുന്നു അത് മുതലെടുത്ത് ദൈവ വേല ചെയ്യുന്നവൻ കാശുണ്ടാക്കുന്നു. ശ്രീ ആൻഡ്രുസ് ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുക.ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ കള്ളത്തരങ്ങളിലൂടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പാപമാണ്. എല്ലാവരും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ വഴി ആര് കണ്ട് എന്നും മനുഷ്യന് ആശ്വസിക്കാൻ വഴികൾ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നിവൃത്തയില്ല.

Thrice welcome, Joseph. Happy that you have come out of the leaking and sinking kitchen of the Gandhi family to the real world around you and me. Let hundred articles of the sort come out of your New Pen.
ജീവിതത്തിൽ അനർഹമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ ഈശ്വരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരീശ്വരൻ ഉണ്ട് അവൻ തന്നതീ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ആ അജ്ഞാതശക്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നു.
$7.25 മിനിമം ഫെഡറൽ വേതനം ലഭിക്കുന്ന ആർക്കും സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബൈഡൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ട്രംപിന് വലിയ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു; അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഉടനേ മിനിമം വേതനം $15.00 ആക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ട്രംപിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു; പക്ഷേ, അയാളുടെ വായിൽ നാവ് അവനെ ഒരു വിഡ്‌ഢിയെപ്പോലെയാക്കി. അവസാന ഫലം, ട്രംപിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.
trump incited his mob to riot because he lost the election. And while white nationalists overtook the Capitol, leading to five deaths and threatening the lives of many more, Trump posted a video proclaiming to the insurrectionists that “I love you and you are all very special.” We must make sure that Donald Trump never holds public office - and we must send a message to all future Presidents that they will be held accountable for their crimes. Add your name: the Senate must convict and disqualify Trump. The Senate will now hold an impeachment trial. Mitch McConnell has indicated this trial will not proceed until Trump is out of office. Even though the trial won’t happen until Trump is already gone, it could still have the effect of preventing him from running for president again. We cannot allow this desperate despot to regain power in future elections. He is a threat to us, our communities, and our country. The Senate must vote to convict and disqualify Trump. Add your name: the Senate must convict and disqualify Trump. Thanks for all you do!
ശ്രീ എബ്രഹാമിൻറ്റെ ഉപമ: - ' വിശ്വസി = കിടന്നു കൊടുക്കുന്ന കഴുത' ഉഗ്രൻ ആയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽപരം എന്തിനു കൂടുതൽ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ- അഭയ; പയസ് കോൺവെൻറ്റ്, ബി സി എം കോളേജ്, സ്റ്റെഫി, കോട്ടൂർ, പിതിർക്ക ഒക്കെ കാനയ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പെട്ടത് ആണ്. ഇതിൽ ന്യായികരണവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതോ സീറോ മലബാർകാരും. കാനയക്കാരെ കരി തേക്കുവാനും, പരിഹസിക്കുവാനും സീറോ മലബാർ കണ്ട ട്രിക്ക് ആണ് ഇത്. എൻ്റെ വീട് കൊളാജിൻറ്റെ തൊട്ട് അടുത്താണ്. എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ പലരും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു ഒക്കെ പലതും അറിയാം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. അതിനാൽ വേദനയോടെ മൗനം പാലിക്കുന്നു. അഭയ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നത് സത്യം. പോസ്റ്റുമാർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫ് ഐ ർ ഒറിജനൽ നശിപ്പിച്ചു മാറ്റി എഴുതിയത് ആണ്. കേസ്സിൽ സഭ ജയിക്കാൻ പാകത്തിന് ആണ് കേരള പോലീസും സി ബി ഐയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇപ്പോളത്തെ കേസ്; ഹൈ കോർട്ടിൽ തള്ളപ്പെടും, അതേ രീതിയിൽ ആണ് പ്രോസിക്കൂഷനും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. സത്യം ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല.
Thanks to all Responders. Sorry to see still some are dwelling in the swamps of ignorance & the slave pits of religion. Christian Nationalism is fatal to Democracy; be aware of it & save yourself and the rest by coming to some sense. -andrew
Instead of answering questions asked, asking counter question (ariyethr ennathinu payar anghazhi) is trying to change the subject as there is no valid answer. This is against the rules of debate. As there is no moderator in this column, some do this. I don’t have time to answer such questions. Besides, such questions were answered many times here. Such people will keep quiet for some time and again repeat the same question. Their intention is not to learn the truth but propaganda. They recite what they learned. To find the truth in scriptures one need to approach it with little humility. If you approach it with the all knowing attitude, or to find the mistakes in it you will not find the truth. Most of the criticism of Bible text is answered in my book, ‘Bibilinte Daivikatha- Vimarsananghalkkulla marupadi’. It is available to download at https://www.bvpublishing.org/books-1 for $1.96. Without taking time to find the answers, again asking the same question is for propaganda purpose only. Bible Old Testament was compiled during the Babylonian exile period in a language that the people can understand. The name of Nod land was different during Adam and Eve’s time. There is no use for such names for the exile people. So its new name is given that people can identify. Just as the name of ‘ommikkunnu’ if it is true was not the name of the place in the beginning. Somebody named so afterwards. Those days, people lived close to thousand years. One generation was 60-100 years those days. Many generations and thousands of people can be there in your life time. So finding suitable wife is not a problem. Our knowledge of God is limited to what God has revealed through nature and through scriptures and conscience. If you ask questions that God has not revealed you might get answers that are more of imagination than fact. Sudhir Sir is asking, if it is possible to have a day when there is no religion. People like Andrews tried to destroy religion for thousands of years and religion is still here. Even if Andrew and Sudhir Sir and this writer are dead and gone religion will be still here as it is from God and nobody can destroy it. Those who do not believe in God and religion live in ignorance.
The deepest yearning , in every heart is our need to love responsibly , to love God with the Will and Love with which He loves us , has created everything for love of us , has redeemed it and is bringing creation and humanity itself , to be able to live again , in Oneness with His Divine Will , to thus love God with The Love He deserves . That needs purification of the the effects of the rebellious self will that originated in The Garden with The Fall of our First Parents who were created in splendor and glory , covered in Light and Love - please read the revelations that are on line , given to Bl.Emmerich ,an illiterate German nun, in the 18th century . Purpose of creation was to bless them and us to live in the joy of loving and praising The Father , in awe for His Works . Scriptures and history of humanity and of nations has been all about the struggle between the Divine Will and the self will , with demonic kingdoms adding their share for dominion . There is a little publication , on line , called ' Little Children of The Divine Will' for those who would like to know more of The Truth of who we are and what our destiny as - ' Love and glory to You , Most Holy Trinity , in every grain of sand , in every drop of water , in the sun and the stars , in every heart and thought ..' Peace , holiness , purity , joy - all as interconnected aspects that is desired by every life and family , of all religious backgrounds . Hinduism - a word said to have been given by Persians , to also denote 'slaves '. Slaves to lies and self willed efforts to dominate and destroy , from the fear of death has been the nature of many earthly kingdoms as well as of all human beings . The Lord comes to free us from such to help us be continuosly reborn as 'children ' in The Spirit , who have thoughts and words and deeds , in Oneness in The Divine Will , to help bring its peace and holiness , into all , through our Mother , who has loved each of us , from the very beginning of her own life - having been chosen to be The Mother of each of us ,by The Trinity blessed to have been in the exchange of the oceans and waves of holiness and wisdom and love from her very beginning . Loving and thanking The Spirit , together with The Mother, for every word in The Scripture , Book of Revelation as well as the Old Testament - even when one's darkened mind and heart may not grasp its meaning , in hope for same to get filled with His Light as His Will - that is the blessing too we are to ask for . The sharing of truth , by Rev.Fr. Mathew , about the purifying fires of purgatory where in all the effects of the self will that too can be like ocean levels in hearts and generations , to be cleansed in the immense oceans of His Mercy , being ever generated anew to thus bless His children to be all holy and pure as The Mother , to join the heavens to sing His mercy for ever - that truth too , is not unlike what The Mother shared in Fatima , with little children , when asked about an 18 y.o . - ' she will be in purgatory , till the end of the world .' Souls who choose to undergo such purification , from their love for the living too who too are suffering in hardness of hearts and all such evils - to thus desire all to be in the Kingdom of Divine Will , always in Oneness of Love for all - ? any need for surprise in such choice !
ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിന് ശേഷം അവൻ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തേടി. മലമുകളിൽ ഇരുന്നാൽ അവർ അവിടെ എത്തും. സമുദ്രത്തിൽ ഒളിച്ചാൽ അവർ അവിടെ എത്തും. ഒടുവിൽ അവൻ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ. അവിടെ മാത്രം മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ തിരയുന്നില്ല. എന്ന് മനുഷ്യർ സ്വന്തം മനസ്സിൽ ദൈവത്തെ തിരയുന്നോ എന്നുമാത്രമേ അവൻ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയുള്ളു.
മതമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം മനുഷ്യന് സാദ്ധ്യമാകുമോ? ശ്രീ ആൻഡ്രുസ് മനുഷ്യരുടെ തെറ്റിധാരണകൾ നീക്കാൻ വ്യകതമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ആര് കേൾക്കാൻ ? എന്റെ ബൈബിൾ ജ്ഞാനം പരിമിതമാണ്. ഒരു വിശ്വാസി (മതഭ്രാന്തൻ എന്ന ശരിയായ വാക്കു) എന്നോട് പറഞ്ഞു. ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ട്ടിച്ചതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു. അവന്റെ പാപങ്ങൾ കണ്ട് വേദനിക്കുന്നു. എന്റെ സംശയം - അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേർക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ട്ടിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാവില്ല. സ്വന്തം സൃഷ്ടിയിൽ വന്ന പാകപ്പിഴ ആലോച്ചിട്ടാകും. എട്ടു വയസ്സായ കുട്ടി എല്ലു നുറുങ്ങി ചാകുന്നു, മുപ്പത് വയസ്സായവൻ തലച്ചോറിൽ വൃണങ്ങൾ വന്നു ചാകുന്നു കണ്ണുപൊട്ടന്മാർ, മുടന്തൻ,ബധിരൻ, അങ്ങനെ സൃഷിടിയുടെ അപൂര്ണതയുടെ ലിസ്റ്റ് നീളുന്നു. മനുഷ്യർ കുറെയൊക്കെ അതിനെ അതിജീവിച്ച് കഴിയുന്നെങ്കിലും ദൈവം തലപുകഞ്ഞു ആലോചിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ തന്റെ സൃഷ്ടി മെച്ചപ്പെടുത്തും. അല്ലാതെ പുരുഷനും,സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ലൈംഗികാ വേഴ്ച്ച നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കോപിക്കുകയില്ല. അങ്ങേരുടെ സൃഷ്ടി പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാതെ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്തട്ടിട്ടല്ല. ഒരു മുസ്‌ലിം ഹാസ്യ ഗാനം ഉണ്ട്. പത്തിക്കാരൻ പോക്കര് കാക്ക, ചിട്ടിക്കാരി പാത്തുമ്മാനെ തോണ്ടീന്നും തോണ്ടീല്ലാന്നും ബയീല് ബെച്ചോരു ബിസ്താരം... ഇങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ചൊല്ലി മനുഷ്യർ അവന്റെ വിലയേറിയ സമയം കളയുന്നു അപ്പുറത്ത് നൂറു ശതമാനം പൂർണ്ണമായ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്താൻ കഴവില്ലാതെ ദൈവം കേഴുന്നു അത് മുതലെടുത്ത് ദൈവ വേല ചെയ്യുന്നവൻ കാശുണ്ടാക്കുന്നു. ശ്രീ ആൻഡ്രുസ് ഈ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുക.ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ കള്ളത്തരങ്ങളിലൂടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പാപമാണ്. എല്ലാവരും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ വഴി ആര് കണ്ട് എന്നും മനുഷ്യന് ആശ്വസിക്കാൻ വഴികൾ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നിവൃത്തയില്ല.