അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹ്യുസ്റ്റണാണ് . വലിയ തമ്പുരാട്ടി അവാർഡ് , വീരപ്പൻ അവാർഡ് , ഫുലാൻ ദേവി അവാര്ഡ് ,  സാഹിത്യ സംഹാര അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ . അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാലസ്സ് അവിടെ ഉടനെ തന്നെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കും .  അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യാതാകും .  ഏറ്റവും നല്ല സാഹിത്യകാരൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പരേതനായ സാഹിത്യകാരനാണ് പുത്തൻകുരിശേ .  നിങ്ങൾ നാന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു . 
ഹിലരിയെ ചതിയിൽ കുടുക്കാൻ പല ഡോകുമെന്സ് ട്രെ ഗൗഡി തിരുത്തി എന്ന് സി ഐ എ  അനേഷണം തെളിയിച്ചു. മിക്കവാറും ജയിൽ ശിക്ഷ അമേരിക്കയുടെ ഭരണ ഘടന ലംഗിച്ചു തിരുമ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ റിപ്പപ്ലിക്കൻ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ഭാവി കളയുമോ? വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കൂട്ട് പിടിച്ചു ഇല്ലിഗൽ ആയി പ്രസിഡണ്ട് ആയതു  ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കെ, ഐ മാനസിക രോഗിക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ  ആല്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹി ക്രമേണ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷണം.  ട്രെഷറി സെക്രട്ടറി കുഷ്‌നറുടെ കൂടെ സൗദിയിൽ, 45 റൂമുകളും റെന്റ് ചെയിതു എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണം.
Some people claim Hillary Clinton won because she got more popular votes. Consider a tennis match where a player wins 3 sets to 2. The loser claims he got more points, so he is the winner. The umpire says "The rules of the game cannot be changed." Case closed.
If you decide to run for the presidency and spend all this time out there, it seems something else other than auditioning for Fox News is in your head," said Neal Milner, professor emeritus of political science at the University of Hawaii.On television, Gabbard has received a significant amount of coverage from Fox News, where she is often praised for her anti-establishment message. She made an appearance on Friday night with host Tucker Carlson to respond to Clinton and made a plea to Carlson's viewers to support her candidacy.She often appears on Fox to discuss her foreign policy views, seen as unorthodox by Democratic Party standards
അവാർഡും പൊന്നാടയുമൊക്കെയാണ് ഒരു സാഹിത്യ പ്രതിഭയെ വിലയിരുത്താനുള്ള അളവുകോൽ എങ്കിൽ യശ്ശശരീനായ ശ്രീ ദേവരാജ് കുറുപ്പ് ഒരിക്കലും അതിനര്ഹനല്ല . കാരണം അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്റ  അലമാരയിൽ  അത്തരം വസ്തുക്കൾ  കണ്ടെത്താൻ സാദ്ധ്യതയില്ല . എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് കവിതകളെ , പഠിക്കുന്നവർക്ക് 'മാറ്റുരയ്ക്കാതെ പോയ പല മാണ്യക്ക്യ' കല്ലുകല്ലുകളും  കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.  കാല്പിനിക കവിതകൾ രചിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വ്യൂല്പത്തി അനിതരസാധാരണമാണ് . അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച്‌ അല്പം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ്  പ്രാപഞ്ചികമായ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കാൽപ്പനികതയുടെ  ലോകത്തേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ അദ്ദേഹം  കൂട്ടികൊണ്ടുപോകുകയും.   ചിലപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ ആർജ്ജിച്ച്‌ , നമ്മളെ ആ നടക്കാവുകളിലൂടെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉലാത്തിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റ കേദാര മാനസം തുറക്കുകയും ചെയ്യും     "കേതനമായൊരുപൂന്തോപ്പിൽ നട്ടൊരാ കാതരതൂമുല്ല പൂവിടുമ്പോൾ ചേലിലാത്തേജസ്സിൻ പൂക്കൾ തൻ മാനസ-ച്ചോരനായി മാരുതനെത്തിടുമ്പോൾ                 ഓതിഞാനേവം ചേതമെനിക്കുണ്ടെൻറെ                 ചേതസ്സിൽ പൂക്കളുലച്ചുവെങ്കിൽ                ചാരത്തു ചെല്ലാതെ തല്ലിക്കൊഴിക്കാതെ                 ദൂരത്തുപോകുക തെന്നെലെ നീ '"  (കേദാരമാനസം -ദേവരാജകുറുപ്പ് ) ശ്രീ ജോസഫ് പോന്നോലി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടാതെ ആ മണിക്ക്യകല്ല് നമ്മളെ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ , അതിനു കാരണക്കാർ, അവാർഡുകളിലും, പൊന്നാടകളേയും മാനദണ്ഡമാക്കി സാഹിത്യ പ്രതിഭകളെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവട സാഹിത്യ സംസാകാരം ഇവിടെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയില്ലെങ്കിൽ നാം , ഇതുപോലെ മരണാന്തര ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദരിക്കേണ്ടതായി വരും . ദേവരാജിനോട് ഇടപഴകിയവർക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽപോലും അവാർഡുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെന്ന്    . എന്നാൽ  മലയാളഭാഷയെ. പ്രത്യകിച്ച് കാവ്യലോകത്തെ അദ്ദേഹം അകമഴിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും   "എത്ര പെരുമാക്കൾ ശങ്കരാചാര്യന്മാ-രെത്രയോ തുഞ്ചൻമാർ കുഞ്ചൻമാരും ക്രൂരമാം ജാതിയാൽ നൂനമലസിപ്പോയി കേരളമാതാവേ നിൻ വയറ്റിൽ" (ദുരവസ്ഥ -ആശാൻ )എന്ന  കവിത ശകലത്തിലെ ദുരവസ്ഥക്ക് കാരണം ജാതി' യായിരുന്നെങ്കിൽ. ഇന്ന്   മലയാളസാഹിത്യലോകത്ത് , പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ , പല 'മാണിക്യ കല്ലുകളും മാറ്റുരക്കപ്പെടാതെ' പോകുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണം ഈ അവാർഡുകളും പൊന്നാടകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയസുഹൃത്ത് ശ്രീ ദേവരാജക്കുറുപ്പിന്റ ആത്മാവ് , ആശാന്റെ വീണപൂവിലെന്നപോലെ ,"ഇപ്പശ്ചിമാബ്ദിയിലണഞ്ഞൊരു താരമാരാ-ലുല്പന്നശോഭമുദയാദ്രിയിലെത്തിടുമ്പോൽ " അദ്ദേഹം സ്വപ്നം   കണ്ടിരുന്ന ആ കാവ്യലോകത്ത് നിത്യമായ ശാന്തി അനുഭവിച്ചു   ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രീ ജോസഫ് പോന്നോലി എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ മനോഹരമായ ലേഖനം ശ്രീ. ദേവരാജ്‌ജിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരണാന്തര ബഹുമതിയാണ് . അദ്ദേഹം, സമയം കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയതിന് വളരെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു . 
എന്തുചെയാം തോമസ് സാറേ, ഇന്ത്യൻ ജനത വിധിയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഒരു പത്തു വര്ഷത്തേക്കു യാതൊരുപ്രയോജനവുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി വിരോധം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ കുറെ മലയാളികളെ "ഉദ്ബുദ്ധരാക്കിയെന്നു" വേണമെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കാം.  അങ്ങനെയെങ്കിലും അല്പം സമാധാനം  താങ്കൾക്കുണ്ടാകുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കളെപ്പോലുള്ള കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികൾക്കു ഇതൊക്കെയേ പണിയുണ്ടാകൂ.
Devaraj  was a simple person with a lot of capabilities.   We all are missing him.  Mr.Ponnoly!  you did a good job going through his life and writtings.  
ഇന്നലെ നീ എന്റെ ചുണ്ടു നുകർന്നപ്പോൾ രോമാഞ്ചമായി മാറി ഞാനാ നിമിഷംനീയൊരു ലഹരിയായി മാറുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാനാകെ കോരിത്തരിച്ചങ്ങു നിന്നുപോയി പിന്നെ നീയാ ഈ-ത്താളിലൂടൊക്കെയും എന്തോ പുലമ്പിവിളിച്ചു നടന്നുപോയിഎന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നതിനൊക്കെ എന്തോ ചില താളവും ശ്രുതിയുമൊക്കെ  നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമായി ഞാൻ മറ്റൊരു വെള്ളിയാഴ്‌ചക്കായി കാത്തു നില്പൂ . 
തുളസി ഗബ്ബാർഡ്. അവൾ ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയല്ല.അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വലതുപക്ഷ ട്രോളുകൾ മാത്രം  പിന്തുണയ്ക്കൂന്ന ഹോമോഫോബിക് ആണ്, അവളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ല. റഷ്യൻ പിന്തുണ ട്രൂമ്പിനു ഉണ്ട് എന്ന് ഹിലരി പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും അന്ന് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് വിവരം ഉള്ള റിപ്പപ്ലിക്കൻസ് അത് അഗീകരിക്കുന്നു. മാത്രം അല്ല റിപ്പപ്ലിക്കൻ ഗവർണർമാർ   ഇഎംപീച്ച്മെൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രൂമ്പ് ആയിരിക്കില്ല സ്ഥാനാർഥി. ജിൽ സ്റ്റെയിനിനെ ഓർക്കുന്നില്ലേ, അവർ ഒരു പുട്ടിൻ പപ്പറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗബ്ബാർഡ് എന്ന് വ്യക്തം.  എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ  വോട്ടുചെയ്യുമെന്ന്  കരുതുന്നു. 2018 അത്  തെളിയിച്ചു. ഹാക്കുചെയ്യാവുന്ന വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളാണ് ആശങ്ക.  അതിനാൽ പേപ്പർ ബാലറ്റ് വേണം. മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചൈനയിൽ ആണ്, റോമിനിയുടെ മകൻ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഏജന്റ് , ട്രൂപിൻ മകളും വോട്ടിങ് മെഷീൻ ബിസിനസ് കോണ്ട്രാറ്റ് ലഭിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നു. അതിനാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വോട്ടു ചെയ്യണം, പേപ്പർ ബാലറ്റും വേണം.ഹില്ലാരിക്ലിന്റൺ  ആണ് യാഥാർത്തമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്  അതുകൊണ്ടു തന്നെ  ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്.  എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അവർ പറയുന്നത് സത്യം. താമസിയാതെ ട്രൂമ്പും ഇ വാക് ഫിയറ്റിൽ തലയിടും.
കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയും,​ മഹാരാഷ്ട്രയും ഹരിയാനയും ബി.ജെ.പി തൂത്തുവാരുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ.Can you tolerate??????

അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹ്യുസ്റ്റണാണ് . വലിയ തമ്പുരാട്ടി അവാർഡ് , വീരപ്പൻ അവാർഡ് , ഫുലാൻ ദേവി അവാര്ഡ് ,  സാഹിത്യ സംഹാര അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ . അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാലസ്സ് അവിടെ ഉടനെ തന്നെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കും .  അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യാതാകും .  ഏറ്റവും നല്ല സാഹിത്യകാരൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പരേതനായ സാഹിത്യകാരനാണ് പുത്തൻകുരിശേ .  നിങ്ങൾ നാന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു . 
ഹിലരിയെ ചതിയിൽ കുടുക്കാൻ പല ഡോകുമെന്സ് ട്രെ ഗൗഡി തിരുത്തി എന്ന് സി ഐ എ  അനേഷണം തെളിയിച്ചു. മിക്കവാറും ജയിൽ ശിക്ഷ അമേരിക്കയുടെ ഭരണ ഘടന ലംഗിച്ചു തിരുമ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ റിപ്പപ്ലിക്കൻ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ഭാവി കളയുമോ? വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കൂട്ട് പിടിച്ചു ഇല്ലിഗൽ ആയി പ്രസിഡണ്ട് ആയതു  ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കെ, ഐ മാനസിക രോഗിക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ  ആല്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹി ക്രമേണ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷണം.  ട്രെഷറി സെക്രട്ടറി കുഷ്‌നറുടെ കൂടെ സൗദിയിൽ, 45 റൂമുകളും റെന്റ് ചെയിതു എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണം.
Some people claim Hillary Clinton won because she got more popular votes. Consider a tennis match where a player wins 3 sets to 2. The loser claims he got more points, so he is the winner. The umpire says "The rules of the game cannot be changed." Case closed.
If you decide to run for the presidency and spend all this time out there, it seems something else other than auditioning for Fox News is in your head," said Neal Milner, professor emeritus of political science at the University of Hawaii.On television, Gabbard has received a significant amount of coverage from Fox News, where she is often praised for her anti-establishment message. She made an appearance on Friday night with host Tucker Carlson to respond to Clinton and made a plea to Carlson's viewers to support her candidacy.She often appears on Fox to discuss her foreign policy views, seen as unorthodox by Democratic Party standards
അവാർഡും പൊന്നാടയുമൊക്കെയാണ് ഒരു സാഹിത്യ പ്രതിഭയെ വിലയിരുത്താനുള്ള അളവുകോൽ എങ്കിൽ യശ്ശശരീനായ ശ്രീ ദേവരാജ് കുറുപ്പ് ഒരിക്കലും അതിനര്ഹനല്ല . കാരണം അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്റ  അലമാരയിൽ  അത്തരം വസ്തുക്കൾ  കണ്ടെത്താൻ സാദ്ധ്യതയില്ല . എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് കവിതകളെ , പഠിക്കുന്നവർക്ക് 'മാറ്റുരയ്ക്കാതെ പോയ പല മാണ്യക്ക്യ' കല്ലുകല്ലുകളും  കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.  കാല്പിനിക കവിതകൾ രചിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വ്യൂല്പത്തി അനിതരസാധാരണമാണ് . അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച്‌ അല്പം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ്  പ്രാപഞ്ചികമായ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കാൽപ്പനികതയുടെ  ലോകത്തേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ അദ്ദേഹം  കൂട്ടികൊണ്ടുപോകുകയും.   ചിലപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ ആർജ്ജിച്ച്‌ , നമ്മളെ ആ നടക്കാവുകളിലൂടെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉലാത്തിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റ കേദാര മാനസം തുറക്കുകയും ചെയ്യും     "കേതനമായൊരുപൂന്തോപ്പിൽ നട്ടൊരാ കാതരതൂമുല്ല പൂവിടുമ്പോൾ ചേലിലാത്തേജസ്സിൻ പൂക്കൾ തൻ മാനസ-ച്ചോരനായി മാരുതനെത്തിടുമ്പോൾ                 ഓതിഞാനേവം ചേതമെനിക്കുണ്ടെൻറെ                 ചേതസ്സിൽ പൂക്കളുലച്ചുവെങ്കിൽ                ചാരത്തു ചെല്ലാതെ തല്ലിക്കൊഴിക്കാതെ                 ദൂരത്തുപോകുക തെന്നെലെ നീ '"  (കേദാരമാനസം -ദേവരാജകുറുപ്പ് ) ശ്രീ ജോസഫ് പോന്നോലി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടാതെ ആ മണിക്ക്യകല്ല് നമ്മളെ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ , അതിനു കാരണക്കാർ, അവാർഡുകളിലും, പൊന്നാടകളേയും മാനദണ്ഡമാക്കി സാഹിത്യ പ്രതിഭകളെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവട സാഹിത്യ സംസാകാരം ഇവിടെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയില്ലെങ്കിൽ നാം , ഇതുപോലെ മരണാന്തര ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദരിക്കേണ്ടതായി വരും . ദേവരാജിനോട് ഇടപഴകിയവർക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽപോലും അവാർഡുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെന്ന്    . എന്നാൽ  മലയാളഭാഷയെ. പ്രത്യകിച്ച് കാവ്യലോകത്തെ അദ്ദേഹം അകമഴിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും   "എത്ര പെരുമാക്കൾ ശങ്കരാചാര്യന്മാ-രെത്രയോ തുഞ്ചൻമാർ കുഞ്ചൻമാരും ക്രൂരമാം ജാതിയാൽ നൂനമലസിപ്പോയി കേരളമാതാവേ നിൻ വയറ്റിൽ" (ദുരവസ്ഥ -ആശാൻ )എന്ന  കവിത ശകലത്തിലെ ദുരവസ്ഥക്ക് കാരണം ജാതി' യായിരുന്നെങ്കിൽ. ഇന്ന്   മലയാളസാഹിത്യലോകത്ത് , പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ , പല 'മാണിക്യ കല്ലുകളും മാറ്റുരക്കപ്പെടാതെ' പോകുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണം ഈ അവാർഡുകളും പൊന്നാടകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മത്സരമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയസുഹൃത്ത് ശ്രീ ദേവരാജക്കുറുപ്പിന്റ ആത്മാവ് , ആശാന്റെ വീണപൂവിലെന്നപോലെ ,"ഇപ്പശ്ചിമാബ്ദിയിലണഞ്ഞൊരു താരമാരാ-ലുല്പന്നശോഭമുദയാദ്രിയിലെത്തിടുമ്പോൽ " അദ്ദേഹം സ്വപ്നം   കണ്ടിരുന്ന ആ കാവ്യലോകത്ത് നിത്യമായ ശാന്തി അനുഭവിച്ചു   ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രീ ജോസഫ് പോന്നോലി എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ മനോഹരമായ ലേഖനം ശ്രീ. ദേവരാജ്‌ജിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരണാന്തര ബഹുമതിയാണ് . അദ്ദേഹം, സമയം കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയതിന് വളരെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു . 
എന്തുചെയാം തോമസ് സാറേ, ഇന്ത്യൻ ജനത വിധിയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഒരു പത്തു വര്ഷത്തേക്കു യാതൊരുപ്രയോജനവുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി വിരോധം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ കുറെ മലയാളികളെ "ഉദ്ബുദ്ധരാക്കിയെന്നു" വേണമെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കാം.  അങ്ങനെയെങ്കിലും അല്പം സമാധാനം  താങ്കൾക്കുണ്ടാകുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കളെപ്പോലുള്ള കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികൾക്കു ഇതൊക്കെയേ പണിയുണ്ടാകൂ.
Devaraj  was a simple person with a lot of capabilities.   We all are missing him.  Mr.Ponnoly!  you did a good job going through his life and writtings.  
ഇന്നലെ നീ എന്റെ ചുണ്ടു നുകർന്നപ്പോൾ രോമാഞ്ചമായി മാറി ഞാനാ നിമിഷംനീയൊരു ലഹരിയായി മാറുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാനാകെ കോരിത്തരിച്ചങ്ങു നിന്നുപോയി പിന്നെ നീയാ ഈ-ത്താളിലൂടൊക്കെയും എന്തോ പുലമ്പിവിളിച്ചു നടന്നുപോയിഎന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നതിനൊക്കെ എന്തോ ചില താളവും ശ്രുതിയുമൊക്കെ  നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമായി ഞാൻ മറ്റൊരു വെള്ളിയാഴ്‌ചക്കായി കാത്തു നില്പൂ . 
തുളസി ഗബ്ബാർഡ്. അവൾ ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയല്ല.അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വലതുപക്ഷ ട്രോളുകൾ മാത്രം  പിന്തുണയ്ക്കൂന്ന ഹോമോഫോബിക് ആണ്, അവളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒന്നും ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ല. റഷ്യൻ പിന്തുണ ട്രൂമ്പിനു ഉണ്ട് എന്ന് ഹിലരി പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും അന്ന് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് വിവരം ഉള്ള റിപ്പപ്ലിക്കൻസ് അത് അഗീകരിക്കുന്നു. മാത്രം അല്ല റിപ്പപ്ലിക്കൻ ഗവർണർമാർ   ഇഎംപീച്ച്മെൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രൂമ്പ് ആയിരിക്കില്ല സ്ഥാനാർഥി. ജിൽ സ്റ്റെയിനിനെ ഓർക്കുന്നില്ലേ, അവർ ഒരു പുട്ടിൻ പപ്പറ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗബ്ബാർഡ് എന്ന് വ്യക്തം.  എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ  വോട്ടുചെയ്യുമെന്ന്  കരുതുന്നു. 2018 അത്  തെളിയിച്ചു. ഹാക്കുചെയ്യാവുന്ന വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളാണ് ആശങ്ക.  അതിനാൽ പേപ്പർ ബാലറ്റ് വേണം. മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചൈനയിൽ ആണ്, റോമിനിയുടെ മകൻ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഏജന്റ് , ട്രൂപിൻ മകളും വോട്ടിങ് മെഷീൻ ബിസിനസ് കോണ്ട്രാറ്റ് ലഭിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നു. അതിനാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വോട്ടു ചെയ്യണം, പേപ്പർ ബാലറ്റും വേണം.ഹില്ലാരിക്ലിന്റൺ  ആണ് യാഥാർത്തമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്  അതുകൊണ്ടു തന്നെ  ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്.  എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അവർ പറയുന്നത് സത്യം. താമസിയാതെ ട്രൂമ്പും ഇ വാക് ഫിയറ്റിൽ തലയിടും.
കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയും,​ മഹാരാഷ്ട്രയും ഹരിയാനയും ബി.ജെ.പി തൂത്തുവാരുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ.Can you tolerate??????