image
ADVERTISE WITH US


image
പ്രീയപ്പെട്ട ശ്രീ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലിന് , മിന്നും വൈഖരികളാലങ്ങുന്ന് തന്നൊരാ പൊൻനാണയം കിലുക്കാംപെട്ടിക്കുള്ളിലിട്ടു കിലുക്കി രസിക്കട്ടെ ഞാൻ!
എൻറെ കണ്ണ് നിറച്ചത് അതൊന്നുമല്ല സാംസി... "നടന്ന വഴികളിൽ താൻ ആരോടൊക്കെയോ അന്യായം പ്രവർത്തിച്ചെന്നൊരു കുറ്റബോധം.. അവരെയൊക്കെ കാണണം. നേരം ഇരുളാൻ ഇനി അധിക സമയമില്ല, യാത്ര എവിടെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിനയ്ക്കാത്ത സമയത്ത് അത് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കടങ്ങൾ വീട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു". "ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തന്ന സമ്മാനം ജീവിതാവസാനം വരേയും ഉണ്ടാകും"... Feel crying reading the story, I can see the scene, I feel sad and depressed. എനിക്ക് വായിക്കേണ്ടായിരുന്നു...
"ശവപെട്ടിയേന്തിയവന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, ഒരു ശവക്കുഴി കൊതിക്കുന്ന ശവങ്ങൾ", "ഗ്രാമങ്ങളിലെ നന്മയെ ഇല്ലാതാക്കി, പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിമകളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം", "ടീച്ചർ എത്ര മഹനീയമായ പദവി, അർഹതയില്ലാത്തവരേയും ആളുകൾ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ"... "എല്ലാരാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും മനുഷ്യനെ പരസ്പരം വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മതങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ". അതെല്ലാം നഗ്ന സത്യങ്ങൾ...
സാംസി... സ്വന്തം പേര് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അപരിചിതന്റെ നാമം കടമെടുക്കുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതിന് താങ്കൾക്ക് ഈ അപരിചിതന്റെ കൂപ്പുകൈ.. താങ്കളെ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കെട്ടി പിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ തന്നേനെ....
ഐക്യമത്യം മഹാബലം.. തമിഴരും തെലുങ്കരും ഗുജറാത്തികളും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടത് വിലപേശി നേടുന്നു. മലയാളികളോ? ആനക്ക് ആമയെ പുച്ഛം, ആമക്ക് ആനയെ നിന്ദ, ആനക്കും ആമക്കും ലോക മല്ലുവിനെ വെറുപ്പ്! ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാര പണിതും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ടുവരെ ഫോറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലുമായി നടക്കുന്ന മലയാളി നേതാക്കൾക്ക്, ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി സുന്ദരമായ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തിനു യോജിച്ച രീതിയിൽ.
I am learning how to translate from English to Malayalam
Texas MAGA Rioter Charged For Threatening To Assassinate AOC. A Texas man has been arrested for allegedly calling for the assassination of Democratic Rep. Alexandria Ocasio-Cortez of New York during the storming of the U.S. Capitol this month as well as posting violent threats, including a call. Garret Miller, 34, from the Dallas suburb of Richardson, was arrested Friday after being named in a five-count federal complaint.
പെട്ടികട പോലെ ബൈബിൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പെന്തകോസ്ത് ദിനകരനെ അടപടലം പൂട്ടി, റെയ്ഡിൽ കള്ളപണം, കണകറ്റ സ്വത്ത്
ഹള്ളാ... സാംസി സാഹേബ് ഇങ്ങടെ പേര് കണ്ട് ബായിച്ചതാണ്. ബായിച്ചിട്ടും ബായിച്ചിട്ടും തീരുന്നില്ല. ഇത് ഞമ്മക്ക് ഒരു നോവലായി തോന്നി. ഇമ്മിണി ബിശേഷങ്ങൾ.. എയ്ത്ത് മോശമില്ല സാഹിബ്. അപ്പൊ അസ്സലാമു അലൈക്കും...

പ്രീയപ്പെട്ട ശ്രീ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലിന് , മിന്നും വൈഖരികളാലങ്ങുന്ന് തന്നൊരാ പൊൻനാണയം കിലുക്കാംപെട്ടിക്കുള്ളിലിട്ടു കിലുക്കി രസിക്കട്ടെ ഞാൻ!
എൻറെ കണ്ണ് നിറച്ചത് അതൊന്നുമല്ല സാംസി... "നടന്ന വഴികളിൽ താൻ ആരോടൊക്കെയോ അന്യായം പ്രവർത്തിച്ചെന്നൊരു കുറ്റബോധം.. അവരെയൊക്കെ കാണണം. നേരം ഇരുളാൻ ഇനി അധിക സമയമില്ല, യാത്ര എവിടെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിനയ്ക്കാത്ത സമയത്ത് അത് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കടങ്ങൾ വീട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു". "ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തന്ന സമ്മാനം ജീവിതാവസാനം വരേയും ഉണ്ടാകും"... Feel crying reading the story, I can see the scene, I feel sad and depressed. എനിക്ക് വായിക്കേണ്ടായിരുന്നു...
"ശവപെട്ടിയേന്തിയവന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, ഒരു ശവക്കുഴി കൊതിക്കുന്ന ശവങ്ങൾ", "ഗ്രാമങ്ങളിലെ നന്മയെ ഇല്ലാതാക്കി, പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിമകളെ ജനിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം", "ടീച്ചർ എത്ര മഹനീയമായ പദവി, അർഹതയില്ലാത്തവരേയും ആളുകൾ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ"... "എല്ലാരാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും മനുഷ്യനെ പരസ്പരം വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മതങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ". അതെല്ലാം നഗ്ന സത്യങ്ങൾ...
സാംസി... സ്വന്തം പേര് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അപരിചിതന്റെ നാമം കടമെടുക്കുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതിന് താങ്കൾക്ക് ഈ അപരിചിതന്റെ കൂപ്പുകൈ.. താങ്കളെ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കെട്ടി പിടിച്ചു ഒരു ഉമ്മ തന്നേനെ....
ഐക്യമത്യം മഹാബലം.. തമിഴരും തെലുങ്കരും ഗുജറാത്തികളും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടത് വിലപേശി നേടുന്നു. മലയാളികളോ? ആനക്ക് ആമയെ പുച്ഛം, ആമക്ക് ആനയെ നിന്ദ, ആനക്കും ആമക്കും ലോക മല്ലുവിനെ വെറുപ്പ്! ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാര പണിതും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ടുവരെ ഫോറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലുമായി നടക്കുന്ന മലയാളി നേതാക്കൾക്ക്, ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി സുന്ദരമായ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തിനു യോജിച്ച രീതിയിൽ.
I am learning how to translate from English to Malayalam
Texas MAGA Rioter Charged For Threatening To Assassinate AOC. A Texas man has been arrested for allegedly calling for the assassination of Democratic Rep. Alexandria Ocasio-Cortez of New York during the storming of the U.S. Capitol this month as well as posting violent threats, including a call. Garret Miller, 34, from the Dallas suburb of Richardson, was arrested Friday after being named in a five-count federal complaint.
പെട്ടികട പോലെ ബൈബിൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പെന്തകോസ്ത് ദിനകരനെ അടപടലം പൂട്ടി, റെയ്ഡിൽ കള്ളപണം, കണകറ്റ സ്വത്ത്
ഹള്ളാ... സാംസി സാഹേബ് ഇങ്ങടെ പേര് കണ്ട് ബായിച്ചതാണ്. ബായിച്ചിട്ടും ബായിച്ചിട്ടും തീരുന്നില്ല. ഇത് ഞമ്മക്ക് ഒരു നോവലായി തോന്നി. ഇമ്മിണി ബിശേഷങ്ങൾ.. എയ്ത്ത് മോശമില്ല സാഹിബ്. അപ്പൊ അസ്സലാമു അലൈക്കും...