image

A.K.B. Pillai's " Awakening ". Being from the heart of Kuttanad called EDATHUA, I am looking forward to read further. Mathew V. Zacharia. New Yorker.
An Indian Administrative Scumbag . Shame on you !!!
ട്രമ്പിനോടുള്ള ദേഷ്യം ചിലപ്പോൾ തീർക്കുന്നത് ഹൂസ്റ്റണിൽ ചിലർകിട്ടു ആയിരിക്കും. അടികിട്ടുമ്പോൾ കണ്ണടയും പോകും, അതിനാൽ അടിച്ചവരെ ഒട്ടു കാണുകയും ഇല്ല. ഹൂസ്റ്റണിലെ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്‌മ്മക്കു പോകാതിരുക്കുന്നതും നല്ലതു തന്നെ. -നാരദൻ ഹൂസ്റ്റൺ
വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടത് ശരിയോ? 1932 -ലെ ഭരണഘടനയോ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവുമൊ വലുത്? സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത്. ഓർത്തഡോക്സുകാർ കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായി ഒരു സഭ ഉണ്ടാക്കി. ഗുഡ് ഫോർ ദേം. അതിൽ മറ്റുള്ളവരും ചേരണമെന്ന് കോടതിക്ക് പറയാൻ എന്തധികാരം?
Give opportunities to all religions to change KHNAs notorious communal organization label.
Indian National Congress exists only in overseas. It was destroyed by Indira Gandhi. The process is irreversible.
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി, അതെന്തുതന്നെ ആയാലും, അനുസരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന കുപ്പായധാരികൾക്ക് അവരുടേതായ അജണ്ടയുണ്ട്. അത് വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർ എന്താണ് ഘോഷിക്കുന്നതു? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അണികളെയിറക്കി സമരം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടു കോര്പറേറ്റക്കാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അവരുടെ വക്താക്കളായി മാറി കോടികൾ കൊയ്യുന്നതുപോലെയാണ് ഈ ചുവന്ന കുപ്പായങ്ങൾ. യേശു പറഞ്ഞു, “ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടീട്ടു തന്നെത്താൻ നഷ്ടമാക്കിക്കളകയോ ചേതം വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവന്നു എന്തു പ്രയോജനം?” വെറുതെ ഇവന്റെയൊക്കെ പുറകെ ഇനിയെങ്കിലും ഞുറിയിൽ തൂങ്ങി നടക്കാതെ അവനവന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്ക്.
വിദ്യാധരന്‍ തിരിച്ചു വന്നതില്‍ വളരെയധികം ആനന്ദം തോന്നുന്നു, നന്ദി. profGFNPhd എന്നത് ഒന്ന് പിരിചാലോ?. p= മലയാളത്തില്‍ പു.....; r = rat; o= ഒ ....; f= അമേരിക്കന്‍ f .....; G= അടി കിട്ടുമ്പോള്‍ ഗ പോലെ വളഞ്ഞു കൂടുന്നവന്‍, F= f ...ലെസ്സ് , Phd = കള്ള Phd ഫ്രം ട്രമ്പ്‌ ഉള്ളി വേര്സിട്ടി. അതേ എല്ലാ ഗുഹാവാസിയും മറ്റുള്ളവര്‍ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്ന് തോന്നും. -സരസമ്മ ഹൂസ്ടന്‍
എമ്പയർ റീജിയനിലുള്ള നാല് അസ്സോസിയേഷൻസ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഉൾപ്പടെ ഇവരെ ആരെയും സപ്പോർട് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യത്തുമില്ല. സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നടക്കത്തില്ല. ഫൊക്കാന അല്ല ഫോമാ.
I really appreciate Dr. A. K. B. Pillai for fulfilling his dream by writing his own experiences in real life. He is a matured, experienced,wise man and a writer who contributed many things through his writings. Not only that he is a philanthropist too. He helped many people in his life. As a very close friend of mine I had the opportunity to understand him fully. He is a man of principles. In my opinion, he fully completed his life, and his writings are really a contribution to the coming generations. God Bless Dr. A. K. B. for fulfilling his dream. Thomas Koovalloor

A.K.B. Pillai's " Awakening ". Being from the heart of Kuttanad called EDATHUA, I am looking forward to read further. Mathew V. Zacharia. New Yorker.
An Indian Administrative Scumbag . Shame on you !!!
ട്രമ്പിനോടുള്ള ദേഷ്യം ചിലപ്പോൾ തീർക്കുന്നത് ഹൂസ്റ്റണിൽ ചിലർകിട്ടു ആയിരിക്കും. അടികിട്ടുമ്പോൾ കണ്ണടയും പോകും, അതിനാൽ അടിച്ചവരെ ഒട്ടു കാണുകയും ഇല്ല. ഹൂസ്റ്റണിലെ സാഹിത്യ കൂട്ടായ്‌മ്മക്കു പോകാതിരുക്കുന്നതും നല്ലതു തന്നെ. -നാരദൻ ഹൂസ്റ്റൺ
വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടത് ശരിയോ? 1932 -ലെ ഭരണഘടനയോ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവുമൊ വലുത്? സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത്. ഓർത്തഡോക്സുകാർ കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായി ഒരു സഭ ഉണ്ടാക്കി. ഗുഡ് ഫോർ ദേം. അതിൽ മറ്റുള്ളവരും ചേരണമെന്ന് കോടതിക്ക് പറയാൻ എന്തധികാരം?
Give opportunities to all religions to change KHNAs notorious communal organization label.
Indian National Congress exists only in overseas. It was destroyed by Indira Gandhi. The process is irreversible.
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി, അതെന്തുതന്നെ ആയാലും, അനുസരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന കുപ്പായധാരികൾക്ക് അവരുടേതായ അജണ്ടയുണ്ട്. അത് വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർ എന്താണ് ഘോഷിക്കുന്നതു? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അണികളെയിറക്കി സമരം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടു കോര്പറേറ്റക്കാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് അവരുടെ വക്താക്കളായി മാറി കോടികൾ കൊയ്യുന്നതുപോലെയാണ് ഈ ചുവന്ന കുപ്പായങ്ങൾ. യേശു പറഞ്ഞു, “ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടീട്ടു തന്നെത്താൻ നഷ്ടമാക്കിക്കളകയോ ചേതം വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവന്നു എന്തു പ്രയോജനം?” വെറുതെ ഇവന്റെയൊക്കെ പുറകെ ഇനിയെങ്കിലും ഞുറിയിൽ തൂങ്ങി നടക്കാതെ അവനവന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്ക്.
വിദ്യാധരന്‍ തിരിച്ചു വന്നതില്‍ വളരെയധികം ആനന്ദം തോന്നുന്നു, നന്ദി. profGFNPhd എന്നത് ഒന്ന് പിരിചാലോ?. p= മലയാളത്തില്‍ പു.....; r = rat; o= ഒ ....; f= അമേരിക്കന്‍ f .....; G= അടി കിട്ടുമ്പോള്‍ ഗ പോലെ വളഞ്ഞു കൂടുന്നവന്‍, F= f ...ലെസ്സ് , Phd = കള്ള Phd ഫ്രം ട്രമ്പ്‌ ഉള്ളി വേര്സിട്ടി. അതേ എല്ലാ ഗുഹാവാസിയും മറ്റുള്ളവര്‍ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്ന് തോന്നും. -സരസമ്മ ഹൂസ്ടന്‍
എമ്പയർ റീജിയനിലുള്ള നാല് അസ്സോസിയേഷൻസ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഉൾപ്പടെ ഇവരെ ആരെയും സപ്പോർട് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യത്തുമില്ല. സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നടക്കത്തില്ല. ഫൊക്കാന അല്ല ഫോമാ.
I really appreciate Dr. A. K. B. Pillai for fulfilling his dream by writing his own experiences in real life. He is a matured, experienced,wise man and a writer who contributed many things through his writings. Not only that he is a philanthropist too. He helped many people in his life. As a very close friend of mine I had the opportunity to understand him fully. He is a man of principles. In my opinion, he fully completed his life, and his writings are really a contribution to the coming generations. God Bless Dr. A. K. B. for fulfilling his dream. Thomas Koovalloor