തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്‌ളാറ്റ് വില്പനക്ക്‌

Published on 18 February, 2016
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫ്‌ളാറ്റ് വില്പനക്ക്‌

Luxury apt in the centre of Trivandrum city. Opp Trivandrum club. Builder Artech realtors.

Block name. Meenakshi.

1850 sq ft. 3 bed room on 3rd floor. 

Dedicated car parking. 

Interested parties can contact. 0091 9745009691. 

dearsasisankar@gmail.com

മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക