നവയുഗത്തിന്റെ ചികിത്സ ധനസഹായം കൈമാറി.

നവയുഗത്തിന്റെ ചികിത്സ ധനസഹായം കൈമാറി.

നവയുഗത്തിന്റെ ചികിത്സ ധനസഹായം കൈമാറി. അൽഹസ്സ: അർബുദരോഗബാധിതയായി ദുരിതത്തിലായ ഗിരിജ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ തുടർചികിത്സയ്ക്കായി, നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദി അൽഹസ്സ മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച ചികിത്സ ധനസഹായം കൈമാറി. നവയുഗം അൽഹസ്സ ഹുഫൂഫ് യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി രക്ഷാധികാരി സുബ്രമണ്യന്റെ ഭാര്യയാണ് ഗിരിജ. അൽഹസ്സ മേഖലയിലെ മേഖലയിലെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ സമാഹരിച്ച ചികിൽസാ സഹായ നിധി, നവയുഗം ഹുഫൂഫ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച്, അൽഹസ്സ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി മാധവം, സുബ്രഹ്മണ്യന് കൈമാറി. നവയുഗം അൽഹസ്സ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ഷമിൽ നല്ലിക്കോട്, ഷുക്കേക്ക് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ബക്കർ , ഷുക്കേക്ക് യൂണിറ്റ് ട്രഷറർ ഷിബു താഹിർ , മേഖലകമ്മിറ്റി അംഗം അനിൽ, യൂണീറ്റ് അംഗങ്ങളായ വിശ്വനാഥൻ, സുരേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അൽഹസ്സ: അർബുദരോഗബാധിതയായി ദുരിതത്തിലായ ഗിരിജ സുബ്രഹ്മ