ജാസ്മിൻ പാരോൾ: വ്യത്യസ്ത  രംഗങ്ങളിലെ മികവ്   (പ്രൊഫൈൽ)

ജാസ്മിൻ പാരോൾ: വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളിലെ മികവ് (പ്രൊഫൈൽ)

മയൂഖം' എന്ന ഫാഷൻ പാജെന്റും 'സഞ്ജയിനി' എന്ന സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയും ഫോമായുടെ 2020-22 ലെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവയാണ്. വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതും കാര്യക്ഷമവുമാകാൻ ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ രാപകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചതിലൂടെയാണ് ജാസ്മിൻ പാരോളിന്റെ സംഘാടന മികവ് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. കൊളറാഡോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ, കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ലോസ് ആഞ്ചലസ്‌ (കല) എന്നീ സംഘടനകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ജാസ്മിൻ, മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർതേൺ കാലിഫോണിയയുടെ(മങ്ക) ബോർഡ് അംഗം എന്ന നിലയിലും നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തമായി പ്രീസ്‌കൂൾ നടത്തുന്ന ഇവർ, എലിസ്റ്റാ മീഡിയ എന്ന വാണിജ്യ സംരംഭത്തിൽ പ്രവർത്തന പങ്കാളിയുമാണ്.

തോമസ് ടി. ഉമ്മൻ: ആശ്ചര്യങ്ങൾ കാത്തുവച്ച് കാൻകൂൻ കൺവൻഷൻ  (യു.എസ് പ്രൊഫൈൽ)

തോമസ് ടി. ഉമ്മൻ: ആശ്ചര്യങ്ങൾ കാത്തുവച്ച് കാൻകൂൻ കൺവൻഷൻ (യു.എസ് പ്രൊഫൈൽ)

എന്റെ സീനിയറായിരുന്ന ഒരു വൈദികൻ എപ്പോഴും അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകുമായിരുന്നു. അത് കേട്ടാകാം, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ രാജ്യത്തോടൊരു ഭ്രമം മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയത്. ജനാധിപത്യരാജ്യമാണ്, പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നീ വസ്തുതകളും എന്നെ ആകർഷിച്ച ഘടകങ്ങളാണ്. സാമ്പത്തികപരമായി മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോലെ അനന്തമായ അവസരങ്ങളും സാധ്യതകളുമുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് പറക്കണമെന്നുള്ളത് അക്കാലത്തെ ഇടത്തരക്കാരായ എല്ലാ യുവാക്കളുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ മരണത്തോടെ ലോ കോളജ് എന്ന സ്വപ്നം തകർന്നു നിന്ന അവസരത്തിൽ, ആ ചിന്ത അല്പം കൂടി ശക്തമായി. മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ!