മന്ത്രി വീണാ ജോർജും ശൈലജ ടീച്ചറും (അമേരിക്കൻ തരികിട-193)

Published on 07 September, 2021
മന്ത്രി വീണാ ജോർജും ശൈലജ ടീച്ചറും (അമേരിക്കൻ തരികിട-193)
Fox News 2021-09-10 19:54:16
Chris Wallace Slams GOP Lawmakers For ‘Cynically’ Lying About The Election. During an appearance on CBS’s “The Late Show” on Wednesday, Fox News anchor Chris Wallace said that he has “purposely” kept lawmakers off his Sunday news program who have spread unfounded conspiracy theories about electoral fraud and suggested President Biden stole the 2020 election. “Well, there were plenty of people, in the Congress, who were the leaders of challenging it who I have just not had on the show ever since then,” Wallace told host Stephen Colbert. “And [I] have purposefully not had them on, frankly, because I don’t want to hear their crap,” he said. Wallace added that there are some lawmakers “who you have to have some questions” for because “they’re people in leadership in the Senate.” “But I won’t let them come on without putting them through the ringer,” he said. Wallace said Republicans in Congress have “cynically decided” that backing Trump’s claims of a stolen election is the right move “because of the Trump base … they’re gonna say something they know is not true.” The Jan. 6 attack on the Capitol was the worst thing he’s ever seen during his decades-long career as a journalist in Washington, D.C., he added
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക