ഇനി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ രാജി വച്ചൊഴിയണം (അമേരിക്കൻ തരികിട-214)

Published on 14 January, 2022
ഇനി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ രാജി വച്ചൊഴിയണം (അമേരിക്കൻ തരികിട-214)
ANOTHER CULPRIT 2022-01-14 19:21:32
ANOTHER POWERFUL CULPRIT: CNN Obtains Audio Of McCarthy Saying Capitol Attack Was ‘Planned’ And That Trump Admitted Culpability:CNN has obtained audio of a radio interview in which House Minority Leader Kevin McCarthy details his conversation with then-president Donald Trump during the January 6 attack on the US Capitol. McCarthy said during a little-noticed radio interview done a week after the insurrection that the deadly insurrection was “planned” and that Trump admitted personally bearing some responsibility for the attack. he also said that he supported censuring Trump for inciting the violence, according to CNN. “I say he has responsibility,” McCarthy said on KERN, a local radio station in Bakersfield, California, on January 12 of last year. “He told me personally that he does have some responsibility. I think a lot of people do.” “In his radio interview, McCarthy strongly supported censuring Trump as an alternative to impeachment — which he strongly opposed — and said he supported a bipartisan committee to investigate the causes of the attack. McCarthy also said he brought up the idea of censure with House Majority Leader Steny Hoyer,” according to CNN.
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക