Image

കുലസ്ത്രീ.....(കവിത: റോബിന്‍ കൈതപ്പമ്പ്)

Published on 08 October, 2019
കുലസ്ത്രീ.....(കവിത: റോബിന്‍ കൈതപ്പമ്പ്)
കരളില്‍ കിനിയും കാരുണ്യമൂറ്റി
താങ്ങായ് തണലായ് കൂടെ നില്‍ക്കേണ്ടവള്‍
കരളില്‍ തെല്ലുമെ കാരുണ്യമില്ലാതെ
കൊന്നൊടുക്കി തന്‍ പ്രീയമായിരുന്നോരെ

നിത്യനാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാന്‍
നിത്യവും പള്ളിയില്‍ പോയിരുന്നോള്‍ ..
സത്യമാം ദൈവത്തിന്‍ വചനങ്ങള്‍ നിത്യം
പകര്‍ന്നു നല്‍കി ആ പിഞ്ചു മനസുകളില്‍

തെല്ലുമെ കുറ്റബോധം കൂടാതെ നിന്‍
കൈകളാല്‍ പിന്നെ പകര്‍ന്നു നല്‍കി ..
ജീവിതം ഇനിയും തുടങ്ങിയില്ലാത്തൊരാ
കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിലും കൊടിയതാം വിഷം

അമ്മയെ അച്ചനെ ഭര്‍ത്താവിനെ ..
അങ്ങനെ ദയതെല്ലുമില്ലാതാറു പേരെ
കൊന്നു തള്ളി ഈ ഭുമിയില്‍ നിന്നും.. മനം
നിമിഷ സുഖങ്ങളില്‍ ആണ്ടുപോയെന്നതാല്‍

കാലം പൊറുക്കുമോ നീ ചെയ്ത കുറ്റം
നിന്‍ മക്കള്‍ മറക്കുമോ നിന്റെ ഈ പാപം
കാലത്തിന്‍ യവനികക്കുള്ളില്‍ മറഞ്ഞാലും
കറുത്തൊരാ ദിനങ്ങളായ് ശേഷിക്കും നീയും

അമ്മയായ് ഭാര്യയായ് അനുജത്തിയായ് ..
കുടുംബത്തിനെന്നുമൊരു താങ്ങാകേണ്ടവള്‍
ഹാ .കഷ്ടം ഇവളുമൊരു നാരിയായ് പിറന്നല്ലോ
നാരീഗണത്തിനൊക്കെയും ശാപമായ്.
Join WhatsApp News
Anthappan 2019-10-08 23:12:15
Religion, church or becoming a pastor or priest are some of the safe heavens where people can indulge their criminal behavior.  And the people with low self esteem, and week in spirit who attend churches, going to Sabarimala, or  mosques  cannot identify these people.  And that is one reason some of the Muslim factions use them as killers.  That is  why Jesus warned followers  to be shrewd like snake and gentle like dove (But most of his followers turned out to be crooks)   
Dennis Rader was like Joly,the woman who attended church, taught sunday School and killing people.  There are lots of criminal pastors and priests, rape , sodomize, and getting away with it . 
Rader , the serial killer known by the name BTK was like that. He was  born on March 9, 1945 to Dorothea Mae Rader (née Cook) and William Elvin Rader. One of four sons, his brothers are named Paul, Bill, and Jeff.[5][6] Though born in Pittsburgh, Kansas, he grew up in Wichita.

From a young age, Rader harbored sadistic sexual fantasies involving bondage and torture, and exhibited zoo-sadism by torturing, killing and hanging small animals. He also acted out sexual fetishes for auto-erotic asphyxiation and cross-dressing, and would often spy on female neighbors while dressed in women's clothing and masturbate with ropes or other bindings around his arms and neck He kept his sexual proclivities well-hidden, however, and was widely regarded in his community as friendly and polite. 

Rader attended Wesleyan University after high school, but received mediocre grades and dropped out after one year. He spent 1966–1970 in the United States Air Force.[10] Upon discharge, he moved to Park City, where he worked in the meat department of a Leekers IGA supermarket where his mother was a bookkeeper.  He married Paula Dietz on May 22, 1971, and they had two children, Kerri and Brian.  He attended Butler County Community College in El Dorado, earning an associate degree in electronics in 1973.  He then enrolled at Wichita State University, and graduated in 1979 with a bachelor's degree in administration of justice.

Rader worked as an assembler for the Coleman Company, an outdoor supply company. He worked at the Wichita-based office of ADT Security Services from 1974 to 1988, where he installed security alarms as part of his job, in many cases for homeowners concerned about the BTK killings.  Rader was a census field operations supervisor for the Wichita area in 1989, before the 1990 federal census  In May 1991, he became a dogcatcher and compliance officer in Park City.  In this position, neighbors recalled him as being sometimes overzealous and extremely strict. One neighbor complained he killed her dog for no reason. 

Rader was a member of Christ Lutheran Church and had been elected president of the church council He was also a Cub Scout leader   On July 26, 2005, after Rader's arrest, his wife was granted an "emergency divorce" (waiving the normal waiting period). (excerpts are from Wikipedia)

So if you are a member of a church, or Sunday school teacher, President, or a prayer warrior, it is not going to help you  to find the true freedom of truth which which Jesus was talking about ( As Gandhi said, I like Jesus but not the fake Christians)

The poem doesn't make the reader to think because it is carved out of the general thinking of the people and  we  all expect how a woman is supposed to behave and especially that person teaches Sunday school and pray most of the time.  It would have much better if you had unraveled the hypocrisy of the people. This is just my opinion and I know there are much talented critics than me  appear in this column.  
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക