Image

വെളിച്ചം (ഗീതാഞ് ജലിയിലെ വെളിച്ചം) - ജോര്‍ജ് നടവയല്‍

ജോര്‍ജ് നടവയല്‍ Published on 25 June, 2013
വെളിച്ചം (ഗീതാഞ് ജലിയിലെ വെളിച്ചം) - ജോര്‍ജ് നടവയല്‍
(രബീന്ദ്രനാ ഥ ടഗോറിന്റെ ഗീതാഞ് ജലിക്ക് നോബല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ട് നൂറു വര്‍ഷം തികയുന്നു; 1913ല്‍നൊബേല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ച ടഗോറാണ് യൂറോപ്യനല്ലാത്ത ആദ്യ നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരജേതാവ്; ഗീതാഞ്ജലിയിലെ വരികളെല്ലാം ആത്മീയതയുടെ നറും പ്രകൃതി ഭാവങ്ങളും പ്രതിരൂപങ്ങളും ഇഴ നെയ്യുന്ന മോഹന ചിത്രങ്ങളാണ്.ഹൃദയ ഭേദക ജീവിത ദുരിതങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളില്‍ വിശ്വശില്പിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന സംഗീതാര്‍ച്ചനകളാണ് ഗീതാഞ്ജലി. അതിലെ light, my light എന്ന കവിതയുടെ അനുകരണ തര്‍ജ്ജുമാ ശ്രമം))

ഓ... എന്റെ പ്രിയതേ; പ്രകാശമേ,
എന്റെ കതിരൊളിയേ, വിശ്വ ദീപമേ,
കണ്‍കളിലുമ്മവയ്ക്കും അരുണകിരണമേ,
ഹൃദയമധുരമാം വെളിച്ചമേ,
മമ ജീവത് ബിന്ദുവില്‍
പ്രഭാപൂരമിതു നര്‍ത്തനമാടുന്നൂ;
എന്‍ ഹൃദയേശ്വരീ;
ഈ പൊല്‍നാളം
എന്റെ പ്രണയത്തമ്പുരുക്കമ്പികളില്‍
ശ്രുതി മീട്ടുന്നൂ;
അന്നേരം ആകാശ വാതില്‍തുറക്കുന്നൂ,
കാറ്റു കാനനക്കരുത്തായ് പായുന്നൂ,
പൊട്ടിച്ചിരി ഭൂതലമാകെ പടരുന്നൂ;
പ്രകാശ സമുദ്രത്തില്‍ ചിത്രശലഭങ്ങള്‍
പായക്കപ്പലുകള്‍ വിരിയിക്കുന്നൂ,
ലില്ലിപ്പൂക്കളും മുല്ലപ്പൂക്കളും
വെളിച്ചതരംഗ നിരകളില്‍
നുരഞ്ഞു വിരിയൂന്നൂ;
ഓരോ മേഘ നിരകളിലും കതിരൊളി
സ്വര്‍ണ്ണ പാളിയായ്ചിതറുന്നൂ;
എന്റെ ഓമനേ,
നിറയെ വെളിച്ചം
മുത്തുകള്‍ വാരി വിതറുന്നൂ;
ഇലകളില്‍ നിന്നിലകളിലേക്ക്
പൊട്ടിച്ചിരി പടരുന്നു,
എന്റെ ഓമനേ,
അതിരുകാണാ പ്രസാദവും പ്രസരിക്കുന്നൂ;
സ്വര്‍ഗ്ഗ നദിയായ്
അതു തീരങ്ങളെ മുക്കുന്നൂ,
ആനന്ദപ്രളയം
കണ്ണെത്താ ദൂര ദൂരങ്ങളോളവും...
വെളിച്ചം (ഗീതാഞ് ജലിയിലെ വെളിച്ചം) - ജോര്‍ജ് നടവയല്‍
ജോര്‍ജ് നടവയല്‍
Join WhatsApp News
വിദ്യാധരൻ 2013-06-26 08:14:14
Light, my light, the world-filling light, the eye-kissing light, heart-sweetening light! Ah, the light dances, my darling, at the center of my life; the light strikes, my darling, the chords of my love; the sky opens, the wind runs wild, laughter passes over the earth. The butterflies spread their sails on the sea of light. Lilies and jasmines surge up on the crest of the waves of light. The light is shattered into gold on every cloud, my darling, and it scatters gems in profusion. Mirth spreads from leaf to leaf, my darling, and gladness without measure. The heaven's river has drowned its banks and the flood of joy is abroad. ടാഗോറിന്റെ കാല്പ്പനിക കവിതയിൽ ഹൃദയേശ്വരീ എന്ന വാക്ക് ആരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്നറിയില്ല. (കവികള കള്ളന്മാരാണല്ലോ നേരെ ചൊവ്വിനു ഒരു കാര്യവും പറയില്ലല്ലോ ). ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ടാഗോർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വരനിൽ സ്ത്രൈണ ഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കാം. അല്ലങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രാണേശ്വരി അടുത്തുനിന്നപ്പോൾ അവളെ സുഹിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും. നൂറു കണക്കിന് ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സോളമൻ എഴുതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഉത്തമഗീതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യാനുഭൂതിയെക്കുരിച്ചായിരുന്നോ എന്നതിന് സംശയംഉണ്ട്. ഏതായാലും പല ചെറുപ്പക്കാരും രാത്രിയിൽ അത് മെനക്കെട്ടിരുന്നു വായിക്കുന്നുണ്ട് കവി ഒരു പരിധിവരെ അനുകരണ തർജ്ജമയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. "അന്നേരം" ആകാശ വാതില്‍തുറക്കുന്നൂ. അന്നേരം എന്ന വാക്ക് ആ വരിയെ ദുര്ബലം ആക്കുന്നു. ഗീതാഞ്ജലി പലരും തര്ജ്ജമ ചെയ്യിതിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കാൻ കവിയത്രി എല്സിയോഹന്നൻ അടക്കം (പഞ്ചചാമരം വൃത്തം- വൃത്തവും അലങ്കാരവും കവിതയെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നു ). ഏറ്റവും മനോഹരമ്മായ് തര്ജ്ജമ ജി. ശങ്കര കുറുപ്പിന്റെതാണ്. ഏതായാലും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ അഭിന്ധ്നാർഹം ആണ്. ഞങ്ങള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക്ക കോശത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടല്ലോ
Raju Thomas 2013-06-26 18:03:18
വിദ്യാധരന്റെ പിറകെ മറ്റൊരു കമ്പിലേക്കു ചാടുന്നു--ശ്രീ ജോര്ജ് നടവയലിന്റെ ടാഗോർപരിഭാഷ. അസ്തമയത്തിന്റെ പ്രകാശപ്പൊലിമയാണല്ലൊ വർണ്ണനയിൽ ഉപമാനം. നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഭാവനാസമ്പന്നവും. എന്നാൽ, 1. എന്തിനാണ്‍~ തുടക്കത്തിൽ ഈ 'ഓ'? മുലത്തിലുണ്ട്, നമുക്കത് ഹാ! എന്നോ ഹാവൂ എന്നോ ആവാം. 2. 'പ്രഭാപൂരിതം നർത്തനമാടുന്നു': കര്ത്താവ്, വെളിച്ചം. അപ്പോൾ വെളിച്ചം അല്പം കൂടിപ്പോയില്ലേ? 3. പൊന്~നാളം: ശരിയായില്ല. നാളം എങ്ങനെ തംബുരു മീട്ടുൻ? 4. നിറയെ വെളിച്ചം/ മുത്തകൾ വാരിവിതര്രുന്നു: ക്ലിഷ്ടം. 5. സര്ഗനദി... ടാഗോര് എഴുതിയത് the heavens' river എന്നാൻ, heaven's river എന്നല്ല. ആകാശം എന്നത് 'എക്സ്റ്റെന്റ്' ചെയ്ത് സ്വര്ഗം എന്നാക്കുന്നതിലെ ഭാവന സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു; പക്ഷേ അർത്ഥം വേറെയായി. ആകാശനദി അതിരുകവിഞ്ഞ്/എമ്പാടും ആനന്ദപ്രളയം. ഇതാണു കാര്യം. അല്പംകൂടി സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരു എളിയ അഭിപ്രായമുണ്ട്; അല്ലെങ്കിൽ സ്ര്ഷ്ടിയിൽ ബൗദ്ധികജാട ചുവയ്ക്കും. ഒക്കെയായാലും, ഈ കവിതയുടെ നിലവിലുള്ള വ്ര്ത്തബദ്ധവിവർത്തനെങ്ങളെക്കാൽ ഗ്രാഹ്യമാണ്‍~ ഈ ലളിതഗദ്യം. പ്രശംസാർഹമായ മികവ~ ശ്രീ നടവയൽ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്--ആൾ ആരെന്നോ! ഉദാ: 1. കാറ്റ്(ഉ) കാനനക്കരുത്തായ് പാറുന്നു, 2. നുരഞ്ഞുവിരിയുന്നു, 3. സ്വർണ്ണപാളിയായി.
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക