Image

ഭാരതം, എത്ര സുന്ദരം (അജിത് എൻ. നായർ)

Published on 11 September, 2023
ഭാരതം, എത്ര സുന്ദരം (അജിത് എൻ. നായർ)

G20 കഴിഞ്ഞു, സമാധാന പൂർണ്ണമായി. തുടങ്ങുന്നതിനുമുൻപ്  എന്തൊക്കെ ബഹളങ്ങളായിരുന്നു. അതും ഒരു പേരിനെ ചൊല്ലി. G20 കഴിഞ്ഞുള്ള ഇന്ത്യയും, അതിനു മുൻപുള്ള ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? 20 വർഷം മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയും, 200 വർഷം മുൻപുള്ള ഇന്ത്യയും, 500 വർഷം മുൻപുള്ള ഭാരതവുമായോ?
"ഭാരതമെന്ന പേർ കേട്ടാൽ,അഭിമാന പൂരിതമാകണം അന്ത:രംഗം.
കേരളമെന്നു കേട്ടാലോ?,തിളക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ."
എത്ര കാവ്യാത്മകമാണ് ഈ വരികൾ. കേരളത്തിൻ്റെ പേര്  കേരൾ , അല്ലെങ്കിൽ കേരള എന്നുള്ളതു മാറ്റി, കേരളം എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള സർക്കാർ മാറ്റിയപ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും, ഉന്മേഷവും അനുഭവപ്പെട്ടു, കൂടാതെ സർക്കാറിനോട് പ്രത്യേക മതിപ്പും തോന്നി.എന്നാൽ അതേ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേരുകൾ മാറ്റി, ഭാരതം എന്ന് ആക്കിയാൽ അനുഭവപ്പെടുമോ?
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ, ഭാരതം, ഈ മൂന്നു പേരിൽ ഏതാണ് ഉത്തമമായ പേര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടന്ന് ഉത്തരം പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ?  ഒരു രാജ്യത്തിന്  ഈ മൂന്നു പേരുകൾ എങ്ങനെ കിട്ടി?
കൈലാസപർവ്വതത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തര പശ്ചിമ ഭാഗം വഴി ഒഴുകി, മുഴുനീളെ പാകിസ്ഥാനിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച്, അറേബ്യൻ  സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്ന നദിയാണ്, 'സിന്ധു'.  ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നദികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു, ജനവാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ  ആയിരിക്കണം, ക്രിസ്തുവിന്  ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു  മുൻപ്  സിന്ധു നദീതീരങ്ങളിൽ, ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നത്. അന്നത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായിരുന്നു, ഹാരപ്പയും, മോഹെൻജോ_ ദാരോയും. ഈ കാലഘട്ടം സിന്ധു നദീതട സംസ്ക്കാരം എന്നാണറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
സിന്ധു എന്നത് സംസ്കൃത വാക്കാണ്, അർത്ഥം നദി , സമുദ്രം അങ്ങനെ പോകുന്നു. എന്നാൽ പേഴ്സിയൻ ജനതയ്ക്ക്, സിന്ധു എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതു കൊണ്ട് അവർ, ഇന്ദു നദീതട സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. Indus valley civilization എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ  (India ) എന്നായി മാറി. ഇന്ദു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കാലക്രമേണ ഹിന്ദു ആയി മാറി.    പിന്നീട് ഇന്ദു നദീതട സംസ്കാരം പിൻതുടരുന്നവരെ ഹിന്ദു എന്നും, അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നും  പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് കരുതുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിലും,ഇന്ദു എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്ക് , റോമൻ ആൾക്കാർക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതു കൊണ്ട് , അത് ഹിന്ദു എന്നും , ഹിന്ദുസ്ഥാൻ  എന്നും ആയി മാറി, എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യാ പാക് വിഭജന സമയത്ത്, പാകിസ്ഥാനികൾ പറഞ്ഞത്, "ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനികൾ, അവർ (ഇന്ത്യക്കാർ) ഹിന്ദുസ്ഥാനികൾ " എന്നാണ്. 
പരിഷ്കൃതർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിദേശികൾ, അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ അപരിഷ്കൃതരായ ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ, ഇൻഡ്യൻസ് എന്ന് കളിയാക്കി വിളിച്ചതും ആകാം. ഇൻഡ്യ എന്ന പേര് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, പാകിസ്ഥാൻകാർ അതേറ്റെടുത്താലോ?
ഇനി ഭാരതം എന്ന പേരോ? 320 ബി.സി. യിൽ അലക്സാണ്ടർ ഭാരതം ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാണക്യൻ  പുരൂരവസ്സിനോടും, മഗധ് ഭരിച്ചിരുന്ന ധനാനന്തിനോടും, മറ്റു രാജാക്കന്മാരോടും പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരുമിച്ച് നിന്ന്, ഒറ്റക്കെട്ടായി, അഖണ്ഡഭാരതം എന്ന നിലയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്താൽ അലക്സാണ്ടറെ തോല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ആരും വില നൽകിയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. അലക്സാണ്ടർ വിജയശ്രീലാളിതനായി മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ കുപിതനായ ചാണക്യൻ, ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ എന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ, വ്യക്തമായ ബോധത്തോടെയും, ആത്മവിശ്വാസത്തോടേയും പരിശീലിപ്പിച്ച് ചക്രവർത്തിയാക്കുകയും, വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന പേരിൽ  സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുകയും  അഖണ്ഡഭാരതമെന്ന സങ്കല്പത്തോട് നീതി പുലർത്തുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ അതിനും മുൻപ് 2000 ബി.സി. യിൽ ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഭരത എന്ന ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗമായിരുന്നു എന്നും അവരിൽ നിന്നാണ് ഭാരതം എന്ന പേർ വന്നത് എന്നും പറയുന്നു.  രാമായണത്തിൽ രാമൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഭരതൻ. മഹാഭാരതത്തിൽ ശകുന്തളയുടേയും ദുഷ്യന്തൻ്റേയും പുത്രനായിരുന്ന 'ഭരതൻ' ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം. ഋഷഭൻ്റെ പുത്രൻ, 'ഭരതൻ' ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്യം. എന്നൊക്കെയുള്ളതും കാരണങ്ങളായി പറയുന്നു  എന്നുള്ള കാര്യവും   ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ.
എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാർ ആരും വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി അറിവില്ല. Indus valley Civilization എന്നുള്ളത് വിദേശികൾക്ക് പറയുവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഇന്ത്യ എന്ന് പേരിട്ടു, എന്ന് നാം  വിശ്വസിച്ചു പോന്നു. പക്ഷെ, അപരിഷ്കൃതർ എന്ന വാക്കായി, അവർ നമ്മളെ കളിയാക്കി വിളിച്ചതാണെന്ന  പക്ഷം ശക്തമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും.  എന്നാൽ ഭാരതം എന്ന പേരിന് (സംസ്കൃത പദത്തിനു്)  വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉള്ളതായിട്ടാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പല പണ്ഡിതരും പല തരത്തിലാണ്‌ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിസ്താരഭയം കൊണ്ട് ചിലതു മാത്രം പറയട്ടെ. "ഭായ രതാം ഇതി ഭാരതം "
‘ഭ’ എന്നത് വെളിച്ചം , അറിവ് , ജ്ഞാനം , ജ്ഞാനോദയം. അറിവു തേടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയം പിൻതുടരുന്നവർ , അങ്ങനെയുള്ളവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭാരതം, അല്ലേ?
ഇനി അല്പം സംഗീതാന്മകമായി നോക്കിയാൽ ഭാ - ഭാവം, ര - രാഗം, ത - താളം. അങ്ങനെ ഭാവവും രാഗവും താളവും ഒത്തുചേർന്ന ഭാരതം. "ഭാ " ശോഭ, അഴക്‌. "രതം" സന്തോഷം, രസം . അഴക് നൽകുന്ന സന്തോഷം.
മറ്റൊരർത്ഥം "ഭാ '' എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ശോഭിക്കുന്നതും, "ര" എല്ലാ ജീവികളിലും താൽപര്യം ഉള്ളതും, "ത" എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളേയും തരിക്കുന്നതും.  "ഭാരത" എന്നാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ടമായ അഗ്നി എന്നും, പ്രകാശത്തിൽ (ജ്ഞാനത്തിൽ) തല്പരനായവനെന്നും,   അങ്ങനെ എത്രയെത്ര അർത്ഥങ്ങൾ. 
ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും, അവർക്ക് ഏത് പേരായാലെന്ത്? ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ , ഇതിൽ ഏതു പേരാണ് നല്ലത്? ഒന്നു ചിന്തിച്ചാലോ?

 

Beautiful Mother ! 2023-09-11 18:33:03
Source of comfort for those who worry about the motives behind the name changes - that the Hand of Providence too is there ... Feast Day of Assumption of The Mother on Aug 15th is Indian Independance Day , granted by an authority that was not much for the Catholic Church ..Pakistan celebrates same on Aug 14h , claiming the 30min time diffrence - still on the Feast Day - in that The Church honors the Jewish roots of the day starting at 6 P.M . of day before ...Those roots hidden behind efforts to 'inculturate' / accomodate / distort same could be traced to many of the epics or errors too that are behind distorted views of truth - one such major error that advocate use of terror for power -by one who could not take the rejection in trying to make a synthesis of one's own , of The Root , moved on to become angry and vindictive, advocating violence , instead of taking The Way of taking the tears and sorrows to The Lord through The Mother ....forsuch to be converted to occasions of love and compassion and mercy .. True , there are many in all faiths who do live by those values that are written in hearts ..The epic of Mahabharatha too - said to be written as late 4th century AD - ? influneced by bibilcal Truths - esp. about The Lord .. Name Bharathan said to also indicate "Precious Son ' ... mention of how voice from heaven was heard to affirm same etc : too .. such a possibility to aid in lessening the fears, esp. in certain sectors, fear that the country might fall back into the violence and evil of seeking power , promoting lies that deny the dignity of life of every human . There is a beautiful description of one who has witnessed the presence of Mother Mary - tomorrow Feast Day in honor of her name - ' the eyes of the majestic Mary appeared thousands of times more beautiful than the rarest diamonds ..in her eyes you could see paradise .. they drew you to her , she seemed to want to draw and give herself ..the more I looked , the more I wanted to see , the more I loved her ..' - filled with pure , holy Love from and for a Mother who loves each of her children in spite of their ill treatment of her by ill treating each other - her children .....Thank God that she is given a special role in the affairs of our nation . May Those who ought to know and love her as she deserves be not the ones who take away or add to The Truth as revealed in The Word , for the plagues of hardness of hearts and fear and lust for power to bring discords and fears and evils where as those who are specially called to love and honor her has a special role in these times, even if in hidden manner by living in holiness, to help bring The Light into many !
ചാക്കോ കുരിയൻ 2023-09-12 01:48:44
ലേഖകനും കമെന്ററും വളരെയധികം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹിന്ദുത്വ സർക്കാരിന്റ നിലപാടിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ! ഈ എഴുത്തുകാരുടെ തലമുറയിലോ അവർക്കു മുൻപോ പിൻപോ ഇതേകുറിച്ചവർ ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുകയോ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതേക്കുറിച്ചു? BJP സർക്കാരിന്റെ വ്യവസ്ഥാപികമായ മതമൗലികാ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചുവടുവയ്പുകളുടെ ഭാഗമാണീ ശ്രമങ്ങളെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചാൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാകും. ഈയെഴുതുന്നവൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. ബാല്യം മുതൽ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കര്ശനങ്ങൾക്കു വിധേയമായി പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു. ക്‌ളാസ് കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുകാരനുമായി അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു; സായാഹ്‌ന സവാരിക്കിടെ കൂട്ടുകാരൻ മസ്ജിദിൽ പോകുമ്പോൾ തികഞ്ഞ അവബോധത്തോടെ കാത്തു നിന്നിരുന്നു. നമ്പൂതിരി കൂട്ടുകാരനും വേട്ടുവൻ കൂട്ടുകാരനും ഷേണായ് കൂട്ടുകാരനും മുസ്ലിം കൂട്ടുകാരനും ഞാനും മതഭേതങ്ങളെ പരസ്പ്പരം അകൃത്രിമമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹീയമായ ആതിദേയത്വം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് നാട്ടിൽ അവധിക്കു പോയപ്പോൾ പഴയ കൂട്ടുകാരുമായി നൊസ്റ്റാലിജിയ പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുമ്പോളും ഞങ്ങൾ ഭാരതത്തേക്കാൾ ഇന്ത്യയേക്കാൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനെക്കാൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്നു. മതമൗലികവാദികളുടെ ഡിമാന്റുകളെ ആശങ്കയോടെയായിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടിരുന്നത്. നാട്ടിലെ മതമൗലിക വാദികളുടെ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കാശങ്ക നൽകിയിരുന്നത്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ മായ്ത്രി നില നിന്ന നാട്ടിൽ സാമൂഹികഐക്യം കലാപരമായി ചെറുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ ആശങ്കയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. നാട്ടിൽ പേരിനു പിന്നിൽ കാസ്റ്റിന്റെ പേര് ചേർക്കുന്നവർ ആചാരത്തിന്റെ, നാട്ടുനടപ്പിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ പെട്ടു പോയവർ ആയിരുന്നു. ഈയെമെസ്സിന്റെ നാമത്തെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താത്വിക ചുവടുവയ്പ്പുകളെ ആദരവോടെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നു ക്രിസ്തീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ലിബറൽ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുടിയേറി ഇന്ത്യയിലെ മതഭ്രാന്ത സർക്കാരിന്റെ വക്താക്കൾ ആയി പേരിനു വാലായി കാസ്റ്റ് പേര് വയ്ക്കുന്നവർ വലിയ ഇന്ത്യയെ മതരാജ്യമാക്കുന്നതിന്റെ വക്താക്കൾ ആയി മാറുന്നത് കാഞ്ഞമ്പോൾ പുച്ഛം തോന്നുന്നു .
Ninan Mathullah 2023-09-12 02:02:21
One problem India faces is that most Indians don't know who they are. They didn't write their history and depended on the history others wrote about them. One of the reasons for this situation was that no writing script was available to record history. So, history was told as tradition, passed on from generation to generation. Writing script became available during the Persian rule time from Aramaic script, the official language and script of the Persian Empire. So, the Vedas and Ramayana were written down during the Persian rule. Mahabharata came much later. Ramayana is the story of Rama, an Aryan mythical figure, and the story is about his fight with Ravana, a Dravidian king from the south - Ceylon. Although Ramayana is not considered history, history is sleeping in it - the history of the conflict between Aryans who came to India in several waves from Persia/Central Asia around BC 1700-BC 1500, and the Dravidians or black-skinned people, the founders of the original Sindhu Valley civilization of India. The Dravidians were pushed to the south, and later, they were conquered in the south also by Aryans, as the Ramayana story tells. Mahabharata's story is not an Aryan-Dravidian fight but between two other Aryan groups. Such a conflict is not in Indian history. So, the basis of Mahabharata is entirely different. Now, coming to the names India and Bharath, India is the more ancient name. It is from the Sindhu river, as the Dravidians called it, from the name of their race, the Sinites of the Bible. Sinites were from Ham, one of the three children of Ham, the younger son of Biblical Patriarch Noah. They were black. With the confusion of tongues or languages at Babel, different races were scattered worldwide. Sinites moved from Mesopotamia, settled on the Bank of river Sindhu, and gave the name for the river to Sindhu from Sinites, their race. Sindhu became Hindu, as is mentioned in the Book of Esther in the Bible. Queen Esther was the Jewish wife of the Persian king Xerxes or Ahasuerus in Hebrew. Hindu became India as the geographical region where the Sinites or Dravidians settled. Aryans came later on and conquered the land. Still, the land was known as Hindu Desam (Bible). By the way, the Bible is the most ancient record of history as the first five books of the Bible were written down by Moses around BC 1500. Vedas were written down a thousand years later during the Persian rule of India. Bharat is an Aryan name. The name came from Bharathan, an Aryan mythical figure. The name points to Epher of the Bible, one of the grandchildren of Abraham through Kethura, his third wife (Genesis 25:4). The brother of Epher was Ephah. What I am writing here is not mythology but actual history. The Roman historian Josephus recorded in his Antiquities of Jews that this Ephah conquered the land of Africa, and from his name, Ephah, the continent was called Africa. The Epher mentioned above moved to the east from Mesopotamia. One branch of Epher settled in the Far province of Persia; the name Persia came from Epher or Far from Epher. Another branch of Epher came to India or Hindu Desam and chased the Dravidians from there and settled along the banks of the Sindhu river. Still, the land was called Hindu Desam after Sindhu or Sinites. Another branch of Sinites moved further east and settled in the China region. The name China came from the above-mentioned Sinites. Even today, we can hear China referred to as Sino as in Sino-US relations. The present Han race of China is from Hanoch, a brother of Epha and Epher (Genesis 25:4). They settled in China at the same time Aryans settled in India. Both Aryans, Han Chinese, and Persians are fair-colored people. Han people pushed the black-colored Sinites in China to the south. They moved south through Indonesia, Malaysia, and Polynesia to Australia to form the natives of Australia, the Australoids, a black-skinned people. Now you see Chinese Han people are the brothers of the Aryan people of India. Since both didn't know their roots or history, both were fighting wars and ready to fight again. So, this is the problem India faces, as Indians don't know who they are.
Indian 2023-09-12 14:26:55
Modi needs to arrest more people first, before he changes the name of the country. changing name is not going to cut down the violence; it is giving freedom for BJP to attack the minority. Is this title and article provocative? "Police in the north Indian state of Haryana have arrested a wanted cow vigilante accused of being at the centre of the deadly religious violence that broke out there last month. Mohit Yadav, popularly known as Monu Manesar, is accused of instigating violence in Nuh district in which six people died and scores were injured." Price Your Next Car On KBB.com - View New and Used Cars Price Your Next Car On KBB.com - View New and Used Cars Ad www.kbb.com He is also a prime suspect in the murder in February of two Muslim men in Rajasthan state. He denies all the charges against him. Mr Manesar was caught in Haryana on Tuesday. The state's Additional Director General of Police Mamta Singh confirmed his arrest to the Times of India newspaper. It was not immediately clear in which case has Mr Manesar been arrested, but police said they had charged him for uploading "objectionable and inflammatory" posts under a fictitious name on social media, reports the Indian Express. At least six people, including a Muslim cleric, died and dozens of others were injured as mobs of Hindu and Muslim men clashed in Nuh last month. Police said violence broke out after a religious procession by Hindu nationalist groups Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad (VHP) was pelted with stones. Indian media reports said the processionists had raised provocative religious slogans. The wanted Indian cow vigilante who's at large online India victims count losses after deadly clashes Mr Manesar's name came up in the violence after residents in Nuh and several Muslim politicians said that a video by him, released just two days before the procession, had provoked the violence. It showed him appealing to Hindus to "participate in large numbers" in the procession. A member of the hardline Hindu group Bajrang Dal, Mr Manesar is also a member of the Haryana government's Cow Protection Task Force and the head of the Cow Protection Unit of Bajrang Dal in Nuh. In the past, he has said that his "true calling is to protect Hinduism and cows" - an animal that many Hindus consider sacred. Since the murders in February, police had said that Mr. Manesar had been absconding - even though he continued to post new videos regularly on social media. After the clashes in Nuh, he also gave several interviews to Indian TV channels where he denied any role in the violence.
Secular Nair Sahib 2023-09-12 17:29:40
ഭാരതം എത്ര സുന്ദരം! നല്ല തലക്കെട്ട്! അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സുന്ദരമല്ലായിരുന്നോ? ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതം എന്നാക്കി മാറ്റിയതു കൊണ്ട് ആർക്കെന്തു പ്രയോജനം? ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ കുറെയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മാറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് പൂർവാധികം ശക്തിയായി പുനര്ജീവിപ്പിക്കണം. എന്നാലല്ലേ നായർ എന്ന് പേര് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതു കണ്ട് നമ്പൂരിക്ക് കേറി മേയാനാവൂ. നായർ ഓച്ഛാനിച്ചു നിന്നുകൊള്ളണം! ഇനി മുതൽ കീഴ്ജാതിക്കാരൊക്കെ നമ്പൂതിരി വരുമ്പോൾ മാറി നിന്നുകൊള്ളണം. ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏതു കൊച്ചുകുട്ടിയും അറിയുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്! ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അതിൽ അഭിമാനിക്കാം. ഇന്ത്യ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ചാതുർവർണ്യവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന ഭാരതത്തെ മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണോ എന്നു ചിന്തിക്കണം! അതോ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭാരതം സുന്ദരമാകുകയുള്ളോ?
Pulivaalu 2023-09-12 18:14:55
മോദി പിടിച്ചൊരു പുലിവാല് പുലിവാലുപിടിച്ചൊരു നായരച്ചൻ നായരേം നരിയേം ഒന്നിച്ചുകെട്ടും നാവു വളർന്നൊരു സെക്യൂലറിസ്റ്.
Ninan Mathullah 2023-09-14 01:33:13
The goal of every government must be to improve the standard of living of its citizens. Ploys like changing names may distract the public's attention away from the government's failure to improve the standard of living. This issue can bring division, and the ruling party can expect some votes. How long government can 'kannil podidika'? Eventually, the reality of life will come to the surface, and people will protest peacefully or violently. The few who feel good about the name change and feel proud about the name change will find it an inflated balloon when facing the complex realities of life. Then, they also will turn against the government.
മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക