Sudhir Panikkaveetil 2022-12-09 18:18:58

ഇ മലയാളിയുടെ കൃസ്തുമസ് പരിപാടികളിൽ ഒരിനമായ ബൈബിൾ ക്യുസിൽ രണ്ടു തവണയും പങ്കെടുത്ത ശ്രീമതി മറിയാമ്മ ദുബെ, ബഹുമാന്യ റെവ മാത്തുള്ള സാർ എന്നിവർ നന്ദിയർഹിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിപാടി വിജയം വരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഉപകാരമാകുമായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ ഇംഗളീഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരെങ്കിലും മാതൃഭാഷയിൽ ദൈവിക ചിന്തകൾക്ക് കൂടുതൽ സുഖം ലഭിക്കുകയില്ലേ ? കാലം മുന്നേറുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ സായിപ്പ് "കർത്താവേ" എന്ന് വിളിക്കുമായിരിക്കും.

Anil Augustine 2022-12-09 17:45:54

Congratulations Shrimathi. Dr. Thankamani, for these eminent accomplishments, contributions and coveted recognition!

Ninan Mathullah 2022-12-09 16:18:54

Thanks Mdubey for taking the time to post answers to the questions and Orthodox for the response. May God richly bless all. These are very relevant questions with deep theological and day to day life applications for all. The questions and answers are similar to what we learn in Sunday School or by reading Bible as stories. The theological aspects and its practical application in day to day life are what we gain from reading Bible, and the insight God gives when we meditate on it. These are like treasures you gain in life. It gives you peace in life and understanding about the meaning and purpose of life. Answer to question three- Calf , Aaron made a golden calf. Calf or the bull was the symbol of the tribes of Joseph and was on their coat of arms as per tradition. Bull worship was common in Israel later as Bal worship. As the British are mostly from Manasseh and USA mostly from Ephraim of Joseph tribe we can see the Bull as a symbol of capitalism at Wall street. This bull is symbolic of the soon coming Beast out of the sea of chapter 13 of Book of Revelation in Bible that will rule all the world under the leadership of USA. (Quote-Baal is a Canaanite and Phoenician deity and the son of the chief god El. In artistic depictions and archaeological finds, Baal took the shape of a bull or ram and had associations with fertility). Answer to question 4. Bethlehem is the town where Rachel the mother of Joseph and Benjamin buried. Rachel passed away while giving birth to Benjamin here. Question 7-അവസാനത്തെ അത്താഴ സമയത്ത് യേശുദേവൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? What was done was symbolic of greater things as Orthodox commented. Till that time animal sacrifice and human sacrifice practiced all over the world by all cultures for the remission of sin. We can see this animal sacrifice in the Vedic period in India. We read that Alexander the Great sacrificed hundreds of animals before a victory for victory in war and after a victory as thanks giving. Jesus replaced all animal sacrifice with his sacrifice on the cross and the last supper is symbolic of it. As we say just with the stroke of a pen things changed just the last supper removed animal sacrifice to worship God with prayer and Holy Communion. Animal sacrifice stopped slowly all over the world. In India we see during the same period appearance of Bhagavan Krishna myths and instead of sacrifice of animals pooja and praising Krishna as worship methods. The word Krishna and Christ are both from the Greek word 'krishtma' meaning oil or anointed. Question 11- 11. നുണ പറഞ്ഞു ജോസഫിനെ ജയിലിൽ ആക്കിയത് ആര്? answer right Potiphar. It was this Potiphar's daughter that Joseph married. The Pharaoh of the time was from the Happiru period of Egyptian history and they were children of Abraham through Kethura. Josephus the Jewish historian has recorded that the name Africa for the continent came from the son of Abraham Apha as he conquered Egypt and ruled over it. (Ref. Genesis chapter-25) The Pyramids are built by the Pharaoh of this period. Answer to question 14- 14 Manna- bread from heaven called Manna. After eating this Manna for forty years, its influence reached every cell of the people of Israel. Their color and the intelligence of Jewish people are due to the influence of this Manna. To share this blessing with all the people of the world, the Northern ten tribes of Israel and the southern Jewish tribe were scattered all over the world and they mixed with other cultures. A group of Jewish people came to Kerala India also under Knā'nāya Thoma and mixed with the people of Kerala especially the 'Nazaranikal' and 'Knanaya' community. Their superior features are due to the influence of this heavenly Manna. In the first section of the 'chodhyavali' I mention Ephraim and Manasseh as tribes. They were taken by Assyrians from where they ended up in British Islands. There is tradition that British people are mostly from the tribe of Manasseh and the Anglo-Saxons of USA mostly from the tribe of Ephraim. Many books were published on this after much research. Search Google or Wikipedia under British Israelism .

Movie director Cinemark 2022-12-09 14:38:18

Let her change her name also to Cinema , to make America Great.

Hi Shame 2022-12-09 14:10:10

It is a real shame for these people.so many missionaries including Mother Theresa and Australian Missionary came to india to uplift the poor orphans and people have no food to eat and uneducated did so much.

Jayan varghese 2022-12-09 13:55:21

പ്രിയ ബോബി വർഗീസ്, അങ്ങയുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ ആദരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങളിൽ തടസ്സം നിന്നേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ തിന്മയുടെ പ്രതീകമായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട അന്തിക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എന്നേയുള്ളു. പാവം സാത്താൻ ഇവിടെ ഒരു കക്ഷി പോലുമല്ല. മറ്റൊരു വീക്ഷണ കോണത്തിലൂടെ ആശയത്തെ സമീപിച്ച ശ്രീ തോമസ് വർഗീസ്, അങ്ങേയ്ക്കും നന്ദി. ജയൻ വർഗീസ്.

Korason 2022-12-09 11:58:05

നന്ദി വായനക്കാരൻ , ഉചിതം.

Rakhi 2022-12-09 09:30:28

Super story

vayanakkaran 2022-12-09 04:17:46

കോരസ്സന്റെ ശ്രദ്ധക്ക് 'അനുചിതം' എന്നാൽ ഉചിതമല്ലാത്തത് എന്നാണ് അർഥം!

P M Sunil 2022-12-09 03:46:34

Very apt messages conveyed in this festival month, God bless you

Prakash Raj, New York 2022-12-09 01:24:04

ആ സമരത്തിൽ ഒരച്ചൻ “പേരിൽ തന്നെ തീവ്രവാദമുണ്ട്” എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് അപലപിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതു മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിക്കയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അച്ചനെയും സമരം നടത്തുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും “തീവ്രവാദികൾ" എന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അതിനെ ആരും അപലപിച്ചു കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചുമില്ല. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. രാജ്യദ്രോഹിയാണോ തീവ്രവാദിയാണോ കൂടുതൽ അപകടകാരി? ആർക്കെങ്കിലും മറുപടി പറയാമോ? അബ്ദുൾ പുന്നയൂർക്കളം പറയുന്നു, “ ളോഹയിട്ടവര്‍ കവലചട്ടമ്പമാരെപ്പോലെയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്” എന്ന്. മന്ത്രിയുടെ ഭാഷ ആ പദവിക്ക് ചേർന്നതാണോ? അബ്ദുവിനെപ്പോലെ സെക്കുലർ ആയി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരാൾ എന്തേ അതു വിട്ടുപോയി?

The Orthodox. 2022-12-09 01:17:15

The answer to question # 7 is that Holy Qurbana was instituted during the last supper.

Reader’s view 2022-12-09 01:05:40

Please note: Writings are always subject to review by readers. Everyone may not agree with the contents because the view expressed in the article is always the author’s perspective. If a reader disagree, the author should not become frustrated and respond angrily as expressed by this author in his response, as “Shut up your mind….” Relax and cool down.

josecheripuram 2022-12-09 00:38:50

Mr Sudhir has always a message to convey in his writings. His words are simple and beautiful ,All the best my friend.

കോരസൺ 2022-12-08 22:52:10

"മുട്ട് കുത്തീടാന്‍ തുനിയുന്നതിന്‍ മുമ്പേഒന്ന് കുനിക്ക നീ നിന്റെ ശിരസ്സിനേ..." ക്രിസ്മസിന് ഇതില്പരം ഒരു സന്ദേശം കൈമാറാനുണ്ടോ എന്ന് സംശയം. അനുചിതം, അനൽപ്പം, സുന്ദരം, ശ്രീ. സുധിർ സാർ.